Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

1. 1894. január 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

010000Í3lJ Budapest székes főváros törvényhatósága 1894. évi január hé 10-én tartott rendes közgyűlésének 2&\o jegyzőkönyve! ***/«* Jelen voltak: Ráth Károly főpolgármester ur elnöklete alatt: Gerlóczy Károly I. alpolgármester, dr. Sipőcz László árvaszéki elnök, Haberhauer János, Kun Gyula, Lung György, Márkus József, Rózsavölgyi Gyula, Viola Imre tanácsnokok, Kullmann Lajos főjegyző, Toldy József főügyész, dr. Gebhardt Lajos főorvos, Abeles Zsigmond, dr. Apaticzky Sándor, Atlasz Samu, Ágoston József, Beck Dénes, Back Fülöp, Baintner Imre, Balázs Mór, dr. Barbás József, Bauer József, Baumann Antal, Bálint Sándor, dr. Báron Jónás, Báthory Nándor, beliczi Beliczay Béla, Benke Gyula, Bemard Győző, dr. Bernáth Béla, Bobula János, dr. Böke Gyula, dr. Bródy Samu, Bubala György, Burg Ferencz, bélavári Burchard Konrád, dr. Burszky Dániel, dr. Búsbach Péter, Császár Jenő, Csepregby János, Cséry Lajos, dr. Csiky Kálmán, Del-Medico Ágoston, Devecis Gyula, Dezsényi József, dr. Dógen Gusztáv, Duma György, Eckermann Ede, Ehrlich G. Gusztáv, Emich Gusztáv, Eigl Nándor, Evva Lajos, Fanda József, Fektor Ferencz, Fenyveesy Adolf, tóvári Fischer Ignácz, Ferenczffy Antal, csongrádi Forgó István, Freiszleder Nándor, Freyberger Pál, dr. Friedmann Bernát, dr. Fülöp Károly, dr. Gebhardt József, Gebhardt Károly, Geittner A. József, dr. Gonda Ignácz, dr. Grósz Sándor, Grünbaum Miksa, Gundel János, Gyárfás Sándor, dr. Győry Elek, Gyulányi Adolf, Gyertyánffy István, dr. Haas Tivadar, Hahóthy Sándor, Halász Ferencz, Hampl Sándor, dr. Havass Rezsó, Hazay Lajos, Hebentanz Nándor, Hegedűs Károly, Hegedűs Sándor, Heinrich István, dr. Heinrich Kálmán, dr. Heltai Ferencz, Hindy Kálmán, Horváth Lajos (IX. ker.), dr. Hudomel József, Hulitius Károly, Huszár Adolf, Hűttl Tivadar, dr. Hűvös József, dr. Jankovich János, dr. Kenedi Géza, Kanovich B. Mór, Kann Manó, Kartschocke János, Kauser József, Kern S. Ferencz, Kertscher István, Kimer József, dr. Kiss József, Kleineisel Jakab, Kleiner Ármin, Kléh István, br. Kochmeister Frigyes, Kokesch Sándor, Komlóssy László, Kölber Alajos, ifj. Kölber Fülöp, dr. Krajtsik Ferencz, Kramer Miksa, Kramer Samu, megyeri Krausz Lajos, Kriegner György, Kugler József, Kunewalder L. M., Kurcz Vilmos, Kurfürst Miksa, Lád Károly, Lavotta Lajos, Láng György, Lechner Lajos, Légrády Károly, Lindmayer Ferencz, báró Lipthay Béla, Lovrik Gusztáv, dr. Ludvik Endre, Lukács József, Malmarics Ignácz, Magyarevits Jeromos, dr. Mandelló Károly, Mandl J. Ignácz, Massanek Rezső, Mayer József, Máttyus Arisztid, Mendl István, Mezey Lajos, dr. Mezei Mór, Mezey Péter, dr. Mezei Sándor, rákosfalvi Mérő János, Michl Alajos, Michalovits Antal, Milassin Mihály, Morbitzer Lőrincz, Mnrlin Imre, Moldoványi Sándor, dr. Mutschenbacher Béla, Nagy Dezső, Nászai Mór, dr. Neményi Ambrus, Némái Antal, Németh Titusz, Neumann Rafael, dr. Nyiry Lajos, dr. Országh Sándor, Osztoits Miklós, Osztoits Mihály, Ott Lajos, dr. Őrley Lajos, Paksy Béla, Pászthory Károly, Pártos Béla, Pártos Gyula, Peringer Ferencz, Popper Ármin, Pórszász Gyula, Preuszner József, dr. Preyer Hugó, Prokesch Antal, Pucher József, Radocza János, dr. Rácz Károly, Ráth Péter, ifj. Reichl Károly, Rémi Róbert, Ribáry József, Rittinger Károly, dr. Roth Jakab, Rozenberszky Ödön, dr. Rózsavölgyi Manó, dr. Rock Géza, 'Sigray Pál, Simon Jakab, Sitz Károly, Spannberger Alajos, Stéger Tamás, Steiger Gyula, Stieber Vincze, dr. Stiller Mór, Scheich Károly, dr. Schermann Adolf, Schiller György, dr. Scbáchter Jakab, Schmelhegger Nándor, Schmidl Sándor, Schmiedlechner Károly, Schneider Alajos, Schober Albert, dr. Szabó Alajos, gellóri Szabó János, dr. Szabó József, Szabó M. Ferencz, Szarvassy Sándor, Szász Károly, Szászy László, Szelestey Géza, dr. id. Szénássy Sándor, dr. Szilassy Adolf, Szlávy László, Sztojanovits István, Tabódy József, Tenczer Pál, Tiller Samu, Török György, Turóczy Adolf, dr. Ullmann Pál, Unger Alajos, Vajdaffy Ernő, Vajdaffy Gusztáv, Vasskó Endre, dr. Verédy Károly, Véri Károly, Vidóky János, Vimmer Antal, dr. Virava József, Wilcke Gottlieb, dr. Wagner Géza, dr. Wagner Jenő, Waldhauser A. 6., 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom