Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1891

25. 1891. december 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1128

//jj—s/fá­Budapest főváros törvényhatósága 1891. évi deezember hó 2-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Jelen voltak: Ráth Károly főpolgármester ur elnöklete alatt: Kamermayer Károly polgármester, Gerlóczy Károly I. alpolgármester, Alkér Gusztáv, Haberhauer János, Kun Gyula, Lung György, Matuska Alajos, Viola Imre, Márkus József tanácsnokok, Rózsavölgyi Gyula főjegyző, Toldy József főügyész, dr. Gebhardt Lajos főorvos, Lechner Lajos középitészeti igazgató és főmérnök, Adler Lajos, dr. Adler Zsigmond, dr. Apaticzky Sándor, Atlasz Samu, dr. Barbás József, Back Fülöp, Bauer József, Baumann Antal, Báthory Nándor, Beiwinkler Károly, Benke Gyula, Bernardt Győző, dr. Bernárth Béla, Bobula János, Bogisich Lajos, Bogisich Mihály, dr. Bródy Samu, Burg Ferencz, Buzetzky Pál, Bálint Sándor, Cséri Lajos, dr. Csiky Kálmán, Csepely Sándor, Deutsch Samu, Devecis Gyula, Dezsényi József, Dégen Titusz, Dittrich Károly, Eberling Antal, Eckermann Ede, dr. Ébner János, Fektor Ferencz, Fischer Ignácz, Forgó István, Freiszleder Nándor, Freund Vilmos, Frey József, dr. Fülöp Károly, dr. Gebhardt József, Gebhardt Károly, dr. Gombár Tivadar, dr. Grósz Sándor, Grósz Mór, Grötschel Imre, Grünbaum Miksa, Gschwindt Mihály győri, Gundel János, Gyárfás Sándor, Gyulányi Adolf, Hahóthy Sándor, Halász Ferencz, Havass Károly, dr. Havass Rezső, Hazay Lajos, Hegedűs Károly, Heinrich István, Heinrich Kálmán, Herczog Péter, Hindy Kálmán, Horváth József, Horváth Lajos, Horváth Lajos (IX. ker.), Hulitius Károly, Hüvös József, Jamniczky Lajos, Kann Emánuel, Kaschnitz Gyula, Királyi Pál, Kirner József, dr. Kiss József, Kleiner Ármin, Kokesch Sándor, Kossuthányi Géza, Kramer Miksa, megyeri Krausz Lajos, Lafrankó János, Légrády Károly, Ligeti Siegfried, szobbi Luczenbacher Pál, Lukács Béla, Massanek Rezső, Magyarevits Jeremiás, dr. Mandelló Károly, Mandl J. Ignácz, Mayer József, ifj. Mayer Alajos, Medrey Zsigmond, Mendl István, Mezei Péter, rákosfalvi Mérő János, Mészner József, Michl Alajos, Mihalovits Antal, dr. Mutschenbacber Béla, Morlin Imre, Müller Vilmos, dr. Morzsányi Károly, Nádossy György, Nászai Mór, Németh Antal, Németh Titusz, dr. őrley Lajos, dr. Országh Sándor, Osztoits Mihály, Osztoits Miklós, Palotay Rezső, Pártos Béla, Pártos Gyula, dr. Poór Imre, Preuszner József, dr. Preyer Hugó, Pucher József, dr. Rácz Károly, ifj. Rejchl Károly, Ribáry József, Rosemberszky Ödön, Stéger Tamás, Stieber Vincze, dr. Stiller Mór, Scheich Károly, dr Schermaun Adolf, Schiller György, Schmidlechner Károly, Schneider Alajos, Schön Vilmos, dr. Schreyer Jakab, Schweiger Márton, dr. Szabó Alajos, Szabó M. Ferencz, Szászy László, Szelestey Géza, dr. Szénássy Sándor, Sztojánovits István, Sztojácskovits Sándor, Tabódy József, Tenczer Pál, Török György, Török József, Turócy Adolf, Újhelyi Sándor, Vajdaffy Ernő, Varásdy Lipót, Vámossy Mihály, Véri Károly, Vimmer Antal, dr. Wagner Géza, dr. Wagner Jenő, Waldhauer A. G. Weiner Miksa, Weigert Károly, Wein János, dr. Weisz Jakab, Zachár Antal, Zettner Ede, Zitterbarth Károly, Galner .József és Vaskó Endre fővárosi bizottsági tag urak. !1128. Főpolgármester úr a mai napra összehívott rendes köz­gyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére saját elnöklete mellett: Szászy László, Scheich Károly, Osztoits Miklós, Újhelyi Sándor, dr. Heinrich Kálmán, Medrey Zsigmond, Mészner József, Dezsényi József, Szelestey Géza, Frey József, Buzetzky Pál és Eckermann Ede bizottsági tag urakat, a tanács részéről pedig Gerlóczy Károly alpol­gármester urakat kéri fel. l

Next

/
Oldalképek
Tartalom