Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1889

1. 1889. január 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

Bndapest főváros törvényhatósága 1889. évi január hó 2-án tartott rendes közgyűlésének jegyzökönyve. Jelen voltak: Ráth Károly főpolgármester ur elnöklete alatt: Kamermayer Károly polgármester, Gerlóczy Károly I. alpolgármester, Alkér Gusztáv, Haberhauer János, Kun Gyula, Matuska Alajos, dr. Nagy Lajos, Rózsa Péter, Viola Imre, Lung György tanácsnokok, Márkus József főjegyző, Toldy József főügyész, dr. Gebhardt Lajos főorvos, Lampl Hugó főszámvevő, Lechner Lajos főmérnök, dr. Toldy László föle vél tárnok, Adler Lajos, dr. Adler Zsigmond, Aebly Adolf. Andabázy László, Andorffy Károly, Atlasz Samu. Bachmayer György, Bachat Dániel, Baintner Imre, dr. Ballagi Mór, dr. Báron Jónás, dr. Barbás József, Basch Gyula, Báthory Nándor, dr. Batizfalvy Samu, Baumann Antal. Becker Károly, Beliczay Béla, Benke Gyula, Bernárdt Győző, dr. Bernáth Béla, Békey Imre, Beivinkler Károly, Bercsényi Béla, Beranek Elek, Biscara Endre, Bobula János, Bogisich Lajos, Bogisich Mihály, Bohn, József, Bőhm Samu, dr. Bőké Gyula, Brüll Lipót, domonyi Brüll Miksa, Bubala György, Burián János, Buzetzky Pál, Bauer József, dr. Bródy Samu, Burszky Dániel, Burghardt Konrád, Császár Jenő, Csepreghy János, Cséry Lajos, dr. Csíky Kálmán Csilléri Dávid, del Medico Ágoston, hatvani Deutsch Bernát, Deutsch Samu, Dégen Titusz, Dobronyi János, Duma György, Dezsényi József, Devecis Gyula, Eckermann Ede, Eisele József, Emich Gusztáv, dr. Ebner János, Ettel Károly, Engelbach Alajos, Eisdorfer Gusztáv, dr. Emmer Kornél, Fáczányi Ármin, Fellner Manó, Felsmann József, Forgó István, Fölsinger Rezső, Freiszleder Nándor, Frenreisz István, Freund Vilmos, Frum István', dr. Folöpp Károly, Fektor Ferencz, Fischer Ignácz, Fürst Jakab, dr. Gebhardt József, Gergelyi Kálmán, Giczey Samu, dr. Goldzieher Ignácz, Grauer Miksa, dr. Grecsák Károly, győri Gschwindt Mihály, Gundel János, Gyulányi Adolf, Garami Ede, Gallner József, dr. Gyárfás Sándor, Gebhardt Károly, dr. Gross Sándor, Gross Mór, Grünbaum Miksa, dr. Gonda Ignácz, Győry Elek, Goldberger Imre, Hegedűs Ferencz, dr. Hegedűs János, ifj. Heidelberg Mór, Heinrich István, Herczog Péter, Hegedűs Károly, Helfy Ignácz, Horváth József, Hazay Lajos, Hahóty Sándor, Haas Tivadar, dr. Helfer Vilmos, dr. Havass Rezső, Hindy Kálmán, Hoffmann Sándor, Hofhauser Lajos, Horváth Lajos, Horváth Lajos (IX. ker.), Hulitius Károly, Hűvös József, Hűttl Tivadar, Jamniczky Lajos, Jármay Gusztáv, Jekelfalusy Lajos, Jaszovitz Mór, báró Kaas Ivor, Kalmár Endre, Kanovich Aladár, Kanovich B. Mór, Kann Emánuel, Kaschnitz Gyula, pápa-teszér­nyárádi Kasenczky József, Kauser József, Kauser János, Kármán Lajos, Keleti Károly, ifj. Kern Ferencz, Kerntler Ferencz, Királyi Pál, Kimer József, Kléh István, Kleiner Ármin, br. Kochmeister Frigyes, dr. Kocsis Alajos, Kohner Ágoston, Kirschhoffer Károly, Kokesch Sándor, Komlósy László, Krausz Ede, megyeri Krausz Izidor, megyeri Krausz Lajos, Kriszt János, Kuklay János, Kramer Miksa, Komoróczy Sándor, dr. Kern Tivadar, Kőváry Ármin, Komáromi Lajos, dr. Kresz Géza, Landauer Ignácz, Lánczy Leo, Lederer Sándor, Lengyel Sándor, Légrády Károly, Lindenbach János, dr. Löw Tivadar, ifjabb Ludvig János, dr. Ludwik Endre, Lindmayer Ferencz, Lafrankó János, Magyarevits Jeremiás, Mandl J. Ignácz, Máry Gyula, Mayer József, Medrey Zsigmond, Mendl István, dr. Mezey Mór, dr. Mezey Sándor, Michl Alajos, Mihálovits Antal, Morlin Imre, dr. Morzsányi Károly, Mauks János, Milassin Mihály, Márton Alajos, dr. Mandello Károly, Markovics Iván, Mezey Lajos, Nágel Annin, Nászai Mór, Nemeshegyi József, Neumann Frigyes, Ney Ferencz, Németh Titusz, dr. Nyiry Lajos, Oefner Ferencz, Osztoics Mihály, Osztoics Miklós, órley János, Pártos Béla, Pártos Gyula, Pál Károly, Paulovits László, dr. Petsits Márk, Polónyi Géza, dr. Poór Imre, Popper Ármin, Preuszner József, Prohászka Mihály, Prokesch Antal, Pucher József, Peringer Ferencz, Preyer Hugó, Radocza János, Rémi Róbert, Ribáry József, dr. Röck Géza, Rupp Imre, Rosemberszky Ödön, Romeiaer József, Seenger Béla, 'Sigray Pál, Sitz Károly, Stern Mihály, dr. Stüler Mór, Scheich Károly, dr. Schermann Adolf, Schmidl Sándor, dr. Schmidt Titusz, Schmidtlechner Károly, Schneider Alajos, dr. Schnierer

Next

/
Oldalképek
Tartalom