Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1879

2. 1879. január 22-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 28. Jegyzőkönyvhitelesítés - 29. A király 500 forintnyi adománya segélyezésre

10 [Határozat] Tárgyalás és mielőbbi előterjesztéstétel végett a tanács útján az adóügyi szakbizottmánynak adatik ki. 26. Sopron körlevele, az 1875: 21. és 26. törvénycikkekkel behozott ún. fényűzési adók eltörléséről [11/a.] [Előterjesztés] b.) Szabad kir. Sopron város közönségének körlevele, az 1875: 21. és 26. törvénycikkekkel behozott ún. fényűzési adók eltörlése végett a magyar képviselőházhoz intézett feliratának pártolása iránt. [Határozat] Tárgyalás és mielőbbi előterjesztéstétel végett a tanács útján az adó- és iparügyi szakbizottmányoknak adatik ki. 27. A Kézdivásárhelyi közkórház létesítéséhez segély kérése [11/a.] [Előterjesztés] A Kézdivásárhelyi közkórház létesítésén működő bizottság kérvénye ­építési alaptőkéjük gyarapítása céljából valamely segélyösszeg megszavazása iránt. [Határozat] Tárgyalás és véleményes jelentéstétel végett a tanács útján a pénzügyi s gazdasági bizottmánynak adatik ki. 2.1879. január 22-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve 28. Jegyzőkönyvhitelesítés [13/a.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr a közgyűlést megnyitja, s a jegyzőkönyv hitelesítésére saját elnöklete alatt... [Határozat] Kapy Ede, Gelléry Szabó János, Bottlik Mihály, Ney Ferenc, Popper Ármin, Barhó Ferenc, Bobula János, Weisz Bernát, Kölber Alajos, Böhm Alajos, Cséry Lajos és Kralovánszky István bizottsági tag urakat, a tanács részéről pedig Gerlóczy Károly alpolgármester urat kéri fel. 29. A király 500 forintnyi adománya segélyezésre [12/a.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, hogy Ő császári és apostoli királyi felsége legutóbbi itt időzése alkalmával a hozzá pénzsegélyért folyamodott szűkölködők segélyezésére saját magánpénztárából újabban 500 forintot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni, mely összeg főpolgármester úr kezéhez leküldetvén, annak kiosztása iránt az intézkedéseket saját hatáskörében megtette. [Határozat] Ezen bejelentés hódolatteljes hálával tudomásul vétetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom