Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1879

Tárgymutató

349 adó végrehajtási árverések körüli eljárás rendezése (Oppody Alajos), 151 adóvégrehajtási árverések szabályozása (Oppody Alajos), 130 árvíz elleni intézkedések ellenőrzéséről és folyamatosságuk biztosításáról (Haris Sándor), 63 árvíz elleni intézkedések ellenőrzéséről és folyamatosságuk biztosításáról (Haris Sánor), 79 bordélyüzletek terjedése és a kéjnők botrányos viselkedése (Weisz Bernát), 168 budai belterület vízellátása (Ország Sándor dr.), 178 Duna-szabályozási Vegyes Bizottság üléseinek nyilvánossá tétele (Fuchs Gusztáv), 118 fővárosban létező gimnáziumok ügyében (Posner Károly), 217 iskolai takarékpénztári kezelési szabályzat módosítása (Weisz Bernát), 135 katonák szolgálaton kívüli fegyverviselésének megszüntetése (Weisz Bernát), 36 Nagykörúton és a Három Bárány utcánál tervezett építkezések adómentességéről (dr. Takács Lajos), 264 ragályos és járványos betegségek megakadályozására (Körösi József), 108 Újpesti kikötő állóvizének eltávolítása (Poór Imre dr.), 162 interpellációk állatkínzások miatt (Ivánka Imre), 157 budai vízvezeték terveinek elkészítéséről (Ország Sándor), 23 csatornázási tervek és légszeszügyben kiküldött bizottság tb. (Márkus Ignác), 2 Duna szabályozása (Fuchs Gusztáv), 42 Dunaszabályozási Bizottság működéséről (Fuchs Gusztáv), 13 éjjeli zenélés miatt (Weisz Bernát), 143 élelmiszerek drágasága tb. (Haris Sándor), 258 ételszállítási szerződés meghosszabbítása (Sztupa György), 1 főváros építészeti szabályrendeletéről(Haris Sándor), 177 főváros regale illetékeinek közvetett adóra alakításáról (Ráth Károly), 230 fővárosi kölcsönök magas kamatai miatt (Weisz Bernát), 199 fővárosi közigazgatás reformjának előkészítéséről(Haris Sándor), 176 fővárosi szabályrendelet módosítása (Glück Ignác), 63 fővárosi tiszti nyugdíj szabályozásáról (Haris Sándor), 177 gyorshajtás megakadályozásáról (Mátyus Arisztid), 229 házak és telkek új számozásának hiánya miatt (Weisz Bernát), 158 házi szemét szállításáró és az utcai favágásról (dr. Ladányi István), 257 háztartási szemét kihordásáról (Éles Henrik), 73 környezetszennyező gyárak elhelyezésének kijelölése (Ráth Károly gyáros), 290 közraktárak házilagos építéséről (Éles Henrik), 116 Laszlovszky vám és a Sváhegyi fogaskerekű vasút közötti út helyreállítása (Kapy Ede), 230 prostitúció miatt (Weisz Bernát), 144 rossz minőségű utcakövek (Busbach Péter), 62 Rupp tanácsnok válasza Ladányi István bizottsági tag kérdésére, 116 Sáros fürdő melletti út állapotáról (Éles Henrik), 157 utcakövek minősége (Márkus Ignác), 131 városligeti Páva szigeten fürdő létesítéséről (Fuchs Gusztáv), 48 VIII. kerület útjainak állapotáról (dr. Ladányi István), 108 vízmérő órák alkalmazása(Fuchs Gusztáv), 42 javadalmak parthasználati díj, 293 rakpartok jövedelmének kimutatása 1879-ben és az 1880-ban fizetendő összeg, 260 jótékony célú adományok, 10, 82, 128, 155, 185, 257, 310, 319 Erzsébet szegényház (Menasce I. L. báró), 187 Szeged részére facsemeték kérése, 213 színházi előadások jövedelmének megváltása, 233 károk, természeti 1875. és 1876. évi nagy felhőszakadások, 213 filoxéra terjedésének meggátlása, 264 hegyi vizek lefolyása, 213 köd okozta, 51 Sajó völgyén végigvonult jégvihar károkozása, 199 takonykóros lovak elhelyezése, 152 téli zord idő enyhítésére tett intézkedések, 327 katonai ügyek

Next

/
Oldalképek
Tartalom