Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

13. 1877. június 13-14-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 447. Vallás és közoktatási miniszteri leirat a fővárosi iskolai hatóságok számára kiadandó utasítások tb. - 448. Belügyminiszteri leirat, üresedésben levő kerületi szülésznői állások be nem töltése tb. - 449. Belügyminiszteri leirata a katonai ügyosztálynál megürült első segédi és írnoki állás betöltése tb. - 450. Belügyminiszteri leirat a vízvezetéki igazgatósági személyzet lakbérének fel nem emelhetése tb. - 451. Belügyminiszteri leirat a kir. adófelügyelők által magánfelek ügyeiben hozandó végzéseknek kézbesítése tárgyában

145 447. Vallás és közoktatási miniszteri leirat a fővárosi iskolai hatóságok számára kiadandó utasítások tb. [182/a.] [Előterjesztés] Felvétetett a tanács f. é. 25.088. sz. előterjesztésével a vallás és közoktatási m. kir. miniszter úrnak a fővárosi iskolai hatóságok számára kiadandó utasítások tárgyában kelt leirata. [Határozat] Ezen miniszteri leirat örvendetes tudomásul szolgál. Az utasítási tervezet egy példánya a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által eszközölt módosítások szerint összeállítva végleges jóváhagyás végett a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjesztetni rendeltetik. 448. Belügyminiszteri leirat, üresedésben levő kerületi szülésznői állások be nem töltése tb. [182/a.] [Előterjesztés] Bejelentetett f. évi 24.916. tanácsi szám alatt a m. kir. belügyminiszter úrnak az üresedésben levő kerületi szülésznői állomások be nem töltése tárgyában kelt határozatot jóváhagyó leirata. [Határozat] A m. kir. belügyminiszter úr leirata tudomásul vétetvén, az iratok további intézkedés végett a tanácshoz áttétetnek. 449. Belügyminiszteri leirata a katonai ügyosztálynál megürült első segédi és írnoki állás betöltése tb. [182/a.] [Előterjesztés] Felvétetett f. é. 24.915. tanácsi sz. alatt a m. kir. belügyminiszter úr leirata a katonai ügyosztálynál megürült első segédi és írnoki állomás betöltése tárgyában. [Határozat] A m. kir. belügyminiszter úrnak ezen leirata tudomásul vétetvén, a közgyűlés elhatározza, miszerint a katonai ügyosztályban üresedésben levő I. rendű, valamint az esetleges előléptetés folytán megüresedhető II. rendű, illetőleg III. rendű segédi állomásokra a pályázat kiírassék, az előléptetés esetén megüresedhető írnoki állomás pedig akár pályázat, akár pedig áthelyezés útján betöltessék. A tárgyiratok ily értelmű további intézkedés végett a tanácshoz áttétetnek. 450. Belügyminiszteri leirat a vízvezetéki igazgatósági személyzet lakbérének fel nem emelhetése tb. [183.] [Előterjesztés] Felvétetett f. é. 23.930. tanácsi sz. alatt a m. kir. belügyminiszter úrnak a vízvezetéki igazgatósági személyzet lakbére fel nem emelhetése tárgyában kelt leirata. [Határozat] A m. kir. belügyminiszter úr leirata tudomásul vétetvén, az iratok további intézkedés végett a tanácshoz áttétetnek. 451. Belügyminiszteri leirat a kir. adófelügyelők által magánfelek ügyeiben hozandó végzéseknek kézbesítése tárgyában [183.] [Előterjesztés] Felvétetett f. é. 23.009. tanácsi sz. alatt a m. kir. belügyminiszter úr leirata a kir. adófelügyelők által magánfelek ügyeiben hozandó végzéseknek kézbesítése tárgyában. [Határozat] A m. kir. belügyminiszter úr leirata tudomásul vétetvén, az iratok a tanácshoz áttétetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom