Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - Sz

Szentpály. Lakás-jegyzék. Lakás-jegyzék. Szépkuthy. Szentpály József, építész, VIII, József-krt 68. —- József, pénzint. tisztv., VIII, József-u. 43. — Józsefne, özv., magánzó, VIII, Baross-u. 21. — Kálmán, építész, IX, Mátyás-u. 11. — László, mérnök, IX, Lónyav-u. 28. — Miklós, ny. alispán, VIII, Kisfaludy-u. 19. — Sándor, (Szent-Pály), IX, Lónyay-u. 52. — Sándor, magántisztv., VIII, Vörösmarty-u. 4. — Zoltán, (Szentpáli), dr., ügyvéd, VI, Erzsébet ki­rályné út 80. Szentpétery, 1. Boóry Szentpétery alatt is. Szentpétery Alajosné, (Szentpéteri), özv., magánzó, I, Böszörményi-út 2. — Andor, főhadnagy, IX, Ráday-u. 31. — Antal, (Szentpéteri), főv. nyugd., VII. Dembinski­ntcza 33. — Béla, betűszedő, Kispest, Eötvös-u. 2. — Béla, (Szentpéteri), pü. számtiszt, I, Döbrentei­uteza 18. — Dezső, redőny gyártó, VIII, Baross-u. 66. — Ernő, máv. hiv., Kispest, Kálmán király-út 19. — Ernő, műsz. hiv., III, pacsirtamező-u. 29. — Etelka, (Szentpéteri), főv. tisztv., VII, Dembinski­utcza 33. — Gábor, szállítási tisztv., III, bécsi út 40. — Géza, ny. közs. főjegyző, VIII, József-krt 17. — Gézáné, nyugd., X, Juranics-u. 13. — Gyula, főv. altiszt, I, fehérvári út 88. — Gyula, gyári müvez., Csepel, Klosztermayer-u. 27. — Gyula, (Szentpéteri), dr., főorvos, VII, Dembinski­ntcza 33. — Gyula, dr., ügyvéd,V, Lipót-krt 4. Tel. T 123—00. — Gyuláné, özv., áll. nyugd., Pesterzs., Wesselényi­utcza 43. — Imre, dr., egyet. ny. r. tan., IX, gr. Haller-u. 88. — Imre, (Szentpéteri), rendőr, IX, Szvetenay-u. 12. — István, czipész m., VIII, kálvária-u. 5. — István, főv. oszt tan., I, bors-u. 20. — István, gyári müvez., Csepel, templom-u. 13. — István, oki. gazdász, VI, Bajza-u. 44. — István, dr., pü. min. oszt. tan., VIT, Rottenbiller­utcza 12. — István, pta s. ellenőr, X, Juranics-u. 13. — János, ny. tanító, Kispest, Bercsényi-u. 58, — Jánosné, (Szentpéteri), özv., földbirt., IX, Ráday­utcza*31. — Jánosné, dr., özv., magánzó, VII, verseny-u. 14. — Jánosné, (Szentpéteri), özv., nyugd., VI, Szaboles­utcza 7. — József, díszítő, VII, Hungária-krt 176. — József, mészáros m., I, lncze-út 7. — József, rend. felügy., VII, dohány-u. 57. — József, boőri, rt. titkár, VIII, Tisza K.-tér 13. — József, s. színész, Újpest, szt Gellért-u. 27. — Lajos, (Szentpéteri), rt. tisztv., VII, alsó erdősor 5. — Margit, pta hiv., Kispest, Eötvös-u. 2. — Ödön, erzsébetvárosi, százados, IX, üllői út 109/6. — Pál, gyógyszerész, VII, Kazinczy-u. 6/a. — Pálné, háztulajd., VII, Kazinczy-u. 6/a. — Róza, (Szentpéteri), varrónő, I, Döbrentei-u. 19. — Sándor, (Szentpéteri), ny. fogházőr, Rpalota, tavasz-utcza 3. — Sándorné, özv., földbirt., II, halász-u. 2. — Vilma, (Szentpéteri), pta ellenőr, VII, Dembinski­utcza 33. — Zoltán, dr., ügyvéd, VIII, József-krt 17. Szenttamássy Ágost, (Szenttamási), pti. tan., II, Szilágyi Dezső-tér 7. — Béla, áll. tisztv., Kispest, rózsa-u. 63/6. — Cornél, vendéglős, I, Pauler-u. 3. Szenttey Nándor, szabó m., IV, váczi u. 45. Szenttornyai József, rt. tisztv., V, Lipót-krt 3. Szentuvsky Dezső, máv. főellenőr, X, Pongrácz-út 17. Szenyei Ferencz, bankfőtisztv., VII, Rottenbiller­utcza 10. Szenyéri Ádám, (Szenyéry), ny. adótiszt, I, Greguss­utcza 12. — Ernő, dr., ügyvéd, V, Garam-u. 23. Szennyesi Julianna, magánzó, VII, Jósika-u. 11. Szényi László, rendőr, VI, Mohács-u. 15. Szenyi Ödönné, dr., bankhiv., VIII, aggtelekiu. 2. Szenyovszky Ferencz, rt. czégvez., IX, közraktár­utcza 28. — László, mérnök, IX, közraktár-u. 28. — Piroska, bizt. tisztv., IX, Mátyás-u. 11. Szenurk Zsigmond, számv. főtan., II, Margit-krt 64/a. Szenzenstein Lázár, betűszedő, VIII, Baross-u. 83. • — Gáspárné, özv., pta s. tiszt, VIII, Baross-u. 83. — Lőrincz, vili. kalauz, Pesterzs., Kazinczv-u. 34. Szép Antal, kávémérő, VI, Horn Ede-u. 11. * — Antal, máv. s. tiszt, V, váczi út 38. — Ede, gépszerelő, I, kereszt-u. 4. —- Edéné, özv., nvugd., II, fő-u. 58. — Ernő, író, III, Margitsziget, igazg. épület. — Ferencz, szatócs, VII, Thököly-út 13. — György, czipész m., Szinyei Merse-u. 13. Szép Győző, villanysz., VII, Péterfy Sándor-u. 29. jSzepessy Ignácz, (Szepesi), máv. alkalm. , VII, nefelejts­— Gyula, géplakatos, Újpest, Batthyány-u. 15. utcza 50. Gyula, szerelő, III, óbudai gázgyár 60. — Gyuláné, rt. tisztv., Újpest, Batthyány-u. 15. — Henrik, vásárcsarn. altiszt, I, Városmajor-u. 36. — Imre, máv. fékező, Rpalota, Bethlen-u. 34. — István, bádogos, Pesterzsébet, honvéd-u. 15. — István, magántisztv., VIII, üllői út 70. — Istvánné, kávémérő, IX, Mihálkovics-u. 14. — János, vas. pénztáros, IÍI, szentendrei út, Aquin­cum állomás. — János, vili. kalauz, Kispest, Jókai-u. 83. — Jánosné, magánzó, Pesterzsébet, Balassa-u. 44. — Jánosné, özv., magánzó, VII, Dembinski-u. 37ja. — Jenő, vili. kalauz, X, százados-út 57/59. — József, tisztv., VII, aréna-út 9. — Józsefné, vendéglős, I, Döbrentei-tér 7. — Lajos, főv. elktr. szer., VII, Péterfy Sándor-u. 29. — Lajos, ny. pta főtiszt, VII, Dembinski-u. 47. — Lajos, pta tiszt, VIIÍ, kender-u. 39. — Lajosné, ruhatáros, IV, Türr István-u. 5. — László, dr., min. fogaim., VII, Csengery-u. 10. —- Lászlóné, özv., főv. nyugd., VII, Csengery-u. 10. — Mihály, bérkocsitulajd., VÍI, besnyői u. 11. — Mihályné, özv., áll. nyugd., I, országház-u. 15. — Miklós, pta hiv., V, visegrádi u. 20. — Nándorné, szülésznő, IX, Boráros-tér 2. — Pál, asztalos, IV, Irányi-u. 9. — Pál, irnok, I, szarvas-út 14. — Sámuelné, özv., magánzó, VII, Dembinski-u. 38. — Sándor, czipész m., VII, Thököly-út 44. — Sándor, dr. s. orvos, I, Hieronymi-út 1. — Sándor, ny. ezr. hadbíró, VII, Damjanich-u. 52. — Zsigmond, gazdálkodó, VII, Klauzál-tér 1. Szépe Antal, máv. irodatiszt, Rpalota, Bethlen-u. 45. — István, dr., orvos, VII, Rákoezi-út 6. — József, bérkocsitulajd., VI, gyöngyösi út 90/a. — Sándor, gazdáik., X, Pongrácz-út 17. Szepes Árpad, papírügynök, VI, Lázár-u. 8. — Béla, keresk., V, sas-u. 17. Tel. T 131—37. — Dezső, szabó m., V, Vilmos császár-út 10. — Ernő, papírkeresk., VI, mozsár-u. 12. — Ernőné, magánzó, VI, Lázár-u. 8. — Henrik, czipész m., VI, Andrássy-út 28. — Ignácz, kötött-szövöttárükeresk.,VI,Eötvös-u. 29. — Iván, rt. czégvez., VIII, fhg Sándor-u. 36. Tel. J 40—62. — Jenő, papírkeresk., V, sas-u. 20. — Lajos, kendökeresk., VI, Lázár-u. 8. — Lajos, ny. püőri fővig y. , VII, bibor-u. 7. — László, magántisztv., VII, Damjanich-u. 49. — Miklósné, dir., özv., magánzó, II, Margit-krt 64/a. — Miksa, magánzó, VI, Lázár-u. 8. Szepesfalvy János, vitéz, dr., múz. oszt igazg.. X, Juranics-u. 13. Szepesházy Imre, ny. it. táblabíró, korra, főtan., IX. Bakáts-utcza 1/3. — Jenő, százados, VIII, kálvária-u. 5. Szepessy (Szepesi, Szepesy). — Adolf, (Szepesi), üvegkeresk., VI, nagymező-u. 28. — Ágoston, (Szepesi), pta igazgató, III, tavasz-u. 4. — Aladár, magántisztv., Újpest, Deák-u. 41. — Aladár, (Szepesy), négyesi, dr., pü. főtan., VI, dohány-u. 88. — Antal, (Szepesy), dr., máv. jogügyi s. titkár, VI, Bajza-utcza 37. — Antal, (Szepesi), máv. tisztv., Újpest, vasút-u. 53. — Ármin, (Szepesi), ügynök, VI, Csengery-u. 39. — Artúr, (Szepesi), dr., ügyvéd, V, Csákv-u. 30. Tel. L 989—23. — Borbála, hivatalnoknő, IX, Bakáts-tér 4. — Dezső, (Szepesi), pta főtiszt, III, tavasz-u. 4. — Elek, mozdonyvez., VI, szt László-u. 135. — Emilia, (Szepesi), ny. pta kezelőnő, I, Krisztina­körút 61. — Emma, áll. hiv., II, csalogány-u. 22. — Emma, máv. nyugd., Rpalota, Wesselényi-u. 19. — Ernő, dr., banktisztv., I, lágymányosi út 17/6. — Ernő, (Szepesi), müsz. hiv., VIII, alföldi u. 3. — Ferencz, rt. czégvez., I, győri út 1. — Ferenczné, özv., magánzó, IX, Rákos-u. 17. — Francziska, (Szepesi), rt. tisztv., V, Zápolya-u. 22. — Frigyes, vendéglős, VIII, József-krt 45. — Fülöp, (Szepesi), szűcs, VI, nagymező-u. 29. — Géza, (Szepesi), fogtechnikus, VÍII, futó-u. 18. — Géza, dr., gyári tisztv., VII, Ilka-u. 26. — Géza, dr., rt. tisztv., V, Falk Miksa-u. 3. — Gusztáv, (Szepesi), ügynök, VI, Eötvös-u. 36. — György, (Szepesi), bankfőtisztv., VII, Thököly­út 92. — Gyula, gépészmérnök, VII, abonyi u. 25. — Gyula, magántisztv., X, Simor-u. 7/9. — Gyula, magánzó, IX, Lónyay-u. 26. — Gyula, (Szepesi), rt. üzemmérnök, I, budafoki út 13. — Gyuláné, özv., magánzó, IV, múzeum-u. 9. Ignácz, (Szepesi), máv. ny. áll. előljáró, IX, csont­utcza 3. Imre, (Szepesy), ny. kezelő altiszt, V, Árpád-u. 9. Imre, (Szepesy), nyereg- és szíjgyártó m., VII, Péterfy Sándor-utcza 51. Imre, (Szepesi), szobrász m., Kispest, Deák P.­utcza 23. Irén, (Szepesi), gyógysz. tisztv., Kispest, rózsa­utcza 80. Irén, tisztv., VIII, üllői út 20. István, (Szepesi), áll. tisztv., VII, akáczfa-u. 37/39. István, (Szepesy), gépgyártó m., VIII, kőris-u. 26. István, háztulajd., I, somlói út 48. István, (Szepesy), magánzó, V, Zrinyi-u. 1. István, (Szepesi), pta altiszt, Kispest, rózsa-u. 80. Jakabné, özv., magánzó, VI, Hunyadi-tér 8. János, (Szepesi), ny. máv. főfelügy., II, fő-u. 38. János, (Szepesi), mérnök, V, Wekerle Sándor-u. 20. Tel. T 130—67. — János, rt. tisztv., IX, Bakáts-tér 4. — János, szöv. tisztv., VII, Damjanich-u. 32. — János, ny. tisztv., VII, dob-u. 51. — János, vasöntő, Kispest, Panhónia-u. 2. — János József, (Szepesi), főv. altizst, Pesterzsébet, Eötvös-utcza 28. — Jánosné, főv. nyugd., Ill, szépvölgy-u. 38. — Jánosné, (Szepesi), özv., főv. óvónó, I, németvölevi út 37. — Jenő, ny. csendőr tiszth., I, nárczisz-út 23. — József, dr., banktisátv., VIÍ, dob-u. 103. — József, (Szepesi), dr., kúriai bíró, VII, aréna-út 68. — József, ifj., m. mérnök, I, Csaba-u. 12. — József, magántisztv., III, határ-u. 2. — József, (Szepesi), máv. felügy., IX, gyáli út 15/6. — József, id., ny. müsz. főtan., I, Csaba-n. 12. — József, (Szepesi), pta műsz. eil., VIII, Erdélyi-u. 4. — József, (Szepesi), dr., VII, Rottenbiller-utcza 37/2. Tel. J 386—60. — József Jenő, (Szepessi), máv. főellenőr, VIII, nép­színház-u. 38. — Konrád, (Szepesy), ügynök, IV, váczi u. 61. — Lajos, (Szepesi), gyógysz. s., I, kékgolyó-u. 17. — Lajos, négyesi, pénzt, tisztv., I, enyedi u. 16. — Lajos, sütő m., Psztlőrincz, üllői út 193. — Lajosné, özv., áll. óvónő, Kispest, Dobó Katicza­utcza 33. — László, négyesi, bizt. hiv., VIII, práter-u. 59/a. — László, (Szepesi), fényképészeti keresk., VI, király­utcza 102. — László, máv. nyugd., Psztlőrincz, áll. telep 125. — László, (Szepesi), pü. min. tisztv., II, fő-u. 38. — Lászlóné, áll. tanítónő, Pesterzsébet, gyár-u. 14. — Lászlóné, (Szepesi), özv., máv. nyugd., Rpalota. Klapka Gy.-utcza 94. — Lujza, (Szepesi), máv. irodasegédtiszt, IX, gyáli út 15/6. — Margit, pta s. ellenőr, VII, Kazinczy-u. 5. — Márton, (Szepesi), asztalos m., Újpest, nyár-u. 12. — Mihály, (Szepesi), dr., ügyvéd, V, bálvány-y. 19. Tel. L 910—76. — Mór, (Szepesi), ny. máv. főraktárnok, V, Zápolya­utcza 22. — Pál, (Szepesy), áll. isk. hitokt., Kispest, Álmos­utcza 43. — Pálné, özv., magánzó, IX, Bakáts-u. 1/3. — Rezső, dr., ny. főv. ker. előljáró, X, Simor-u. 7/9. Tel. J 325—23. . — Richárd, (Szepesi), máv. tisztv., VI, Eötvös-u. 36. — Róbert, (Szepesi), pta főfelügy., I, Pauler-u. 7. — Sándor, bankigazg., VI, Teréz-krt 27. — Sándor, (Szepessi), keresk. ügyn., VII, Wesselényi­utcza 54. — Sándor, dr., máv. hiv., IX, gyáli út 15/a. — Sándor, mészáros és hentes m., Psztlőrincz, üllői út 140. — Sándor, (Szepesi), szobafestő, VIII, József-u. 39. — Sándor, (Szepesy), dr., ny. tábornok, orvos, VII, Damjanich-utcza 33. — Sarolta, dr., főv. vegyész, X, Simor-u. 7/9. — Simon, (Szepesi), ny. máv. főfelügy., VIII. üllői út 66/a. Tel. J 366—36. — Szaniszló, számtiszt, III, szépvölgy-u. 38. — Szaniszló, számvev. főtan., IX, Ráday-u. 31. — Teréz, pta és táv. tisztv., Psztlőrincz, üllői út 193. — Viktorné, özv., áll. nyugd., VII, Damjanich-u. 34. — Zelma, (Szepesi), magánhiv., X, Pongrácz-út 17. — Zsigmond, (Szepesi), szatócs, VIII, Teleki-tér 3. Szépffy Elemér, szolgabíró, IV, városház-u. 7. — Tivadar, (Szépfy), bűnt. törv. irodatiszt, VII. Thököly-út 3. Széphegyi Dezső, magántisztv., V, Lipót-krt 10. Széphelyi Kálmán, bórügyn., VIII, Eszterházy-u. 30. Szépkövy Gizella, postamester, X, Szabóky-u. 3. Szépkuthy Ferencz. asztalos m.. III, Lajos-u. 193,

Next

/
Oldalképek
Tartalom