Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - Sz

Sz alay. Lakás-jegyzék. 781 Lakás-jegyzék. Szalay. Szám Ferencz, fodrász m., VI, babér-u. 96, Számd Géza, vili. vezető, Pesterzsébet, gólya-u. 5. Szamecz Arisztid, betűszedő, VI, szív-u. 43. — Károly, tkpt. tisztv., I, Krisztina-krt 167. Szamedl Lajos, asztalos m., VII, Czobor-u. 77. Szamedy Sándor, gépgy. tisztv., Kispest, Baross-u. 14. Szarnék, 1. Samek alatt is. Szarnék Antal, szabó m., VII, kisdiófa-u. 3. — Béla, keresk. ügynök, V, Vilmos császár-út 54. j — Emil, dr., szanat. igazg., VII, aréna-út 82. [ —Ferencz, műsz. tisztv., üzemvez., VIII, koszorú­utcza 10. — Ferenczné, kolbászárú kész., IX, liliom-u. 27. Tel. J 386—99. — Gizella, varrónő, VI, király-u. 38. —- Gusztáv, mészáros és hentes, VII, huszár-u. 5. — Gusztáv, mészáros m., VII, Kenyérmező-u. 2. — György, dr., banktőzsde bizom., VII, aréna-út 82. — Hugó, szeszgv. műsz. igazg., III, szentendrei utcza 67/9. — Ignácz, betűszedő, Újpest, Wenetiáner-u. 17. — Jánosné, özv., háztartás, VII, Ilka-u. 33. — Jánosné, özv., magánzó, VIII, práter-u. 82. — Károly, lakatos, VIII, Szerdahelyi-u. 1. — Károlyné, szabónő, VIII, koszorú-u. 10. — L. Pál, kereskedő, VI, gyár-u. 20. — Lajos, férfiruha keresk., VIII, Baross-u. 125. — Lenke, keresk. tisztv., VII, Ilka-u. 33. — Marczell, dr., ügyv., V, Csáky-u. 4. Tel. T 234-29. — Márton, kávémérő, III, polgar-tér 2. — Mihály, lakatos m., VIII, koszorú-u. 10. — Mór, bizt. tisztv., III, raktár-u. 33. — Mór, kávéháztulajd., VIII, népszínház-u. 29. — Mór, üzemvez., VII, aréna-út 7. — Ottó, hiv., VIII, koszorú-u. 10. — Samu, magánhiv., III, szentendrei u. 65. — Sámuel, szeszgy. tisztv., III, szentendrei út 67/9. — Sándor, tervező épitész, VII, rózsa-utcza 47. Tel. J 340—68. — Simon, szatócs, III, apát-u. 20. — Zsigmond, czégvezető, VI, Benczur-u. 11. — Zsigmond, rt. igazg., VII, király-u. 95. Tel. J 442—12. — Zsófia, hiv., VII, Rottenbiller-u. 5/c. Szamel Gyula, szabó m., IX, Tompa-u. 16. — Zoltán, szabó m., IX, Ferencz-krt 32. Szamet, 1. Samet alatt is. Szamet Anzelm, gyáros, V, Csáky-u. 8. — Ida, rt. pénztárnoknő, X, maláta-u. 3. — Lipótné, özv., rt. nyugd., III, mókus-u. 18. — Selig, szobafestő, VIII, Lujza-u. 3. Szametz Ferencz, gépészmérnök, V, Zápolya-u. 38. Tel. L 906—12. — Mária, gyümölcsárus, Pesterzsébet, határ-u. 8. Szamiolly Lajos, asztalos m., VII, Czobor-u. 79. Szamitter Ernőné, özv., háztul., Pesterzs.% sas-u. 33. Szamitz Fanny, penziótulajd., VI, Andrássy-út 49. Szamkó Dezsőné, özv., keresk., VI, Szabolcs-u. 24. — Gyula, kocsmáros, VIII, kerepesi út 50. — István, ifj., máv. lakatos, X, máv. északi főműh. — István, máv. müvez., X, máv. északi főműhely. — István, tisztviselő, Újpest, Kölcsey-u. 25. — Mihályné, özv., áll. nyugd., III, Lajos-u. 7. Szammel Mária Valéria, pta tisztv., Pestújhely, Madách-utcza 61. — Zoltán, férfiszabó m., IX, Ferencz-krt 32. Szammer, 1. Sammer alatt is. Szammer Imre, főv. tanár, IX, gr. Haller-u. 88. — Imre, szabó, V, Csáky-u. 21. — Imréné, özv., hivatalnoknő, II, Donáti-u. 44. — Margit, tanítónő, II, Donáti-u. 44. Szamnély Lajos, pénzbeszedő, VI, bajnok-u. 11. Szamó Aladár, főv. tisztv., Kispest, Tompa-u. 7. — Lajos, áps m., VII, Garay-u. 44. Szamolcsik István, czipész m., IX, Lónyay-u. 28. Szamora János, szerszámkész., VII, Péterfy S.-u. 40. Szamos Dániel, órás, VII, dohány-u. 60. Szamosán Alfrédné, özv., mag., VII, Dembinski-u. 23. — Mihályné, kereskedő, VIII, szövetség-u. 21. — Sándor, autójavító, Újpest, váczi út 11. Szamosfalvy Miklós, pta és táv. felügy., VI, aréna­út 49. f Szamosközy István, dr., ptkpt. s. titkár, IV, arany­kéz-utcza 4. Szamosi (Szamosy, Szamossy). — Aladárné, özv., magánzó, VII, nyár-u. 8. — Armand, (Szamosi), újságíró, VII, Rákóczi-út 40. Tel. J. 418—42. — Béla, zongorista, VII, nyár-u. 8. — Endre, hivatalnok, VII, Damjanich-u. 18. —- Gyula, asztalos m., VII, Péterfy Sándor-u. 27. — Gyula, (Szamossy), gyári hiv., VIII, Rákóczi­út 25. — Imre, szobrász, I, németvölgyi út 66. —-Jánosné, (Szämosy), özv., áll. nyugd., I, fehérvári út 2. Szamosi József, (Szamossy), nőiszabó m,, II, Zsig­mond-utcza 6. — Lipót, kereskedő, VIII, kún-u. 11. — Margit, (Szamossy), pü. kezelőnő, IV, Mária Valéria-utcza 3. — Mihály, czipész m., Pestújh., körvasútsor-u. 7. — Nándor, könyvelő, Újpest, Árpád-út 35. — Szalome, (Szamosy), tánczosnő, VIII, Tisza Kálmán-tér 6. — Tibor, csendőrhadnagy, I, Böszörményi-út 21. — Vazul, (Szamossy), gépkocsi vezető, IX, Boráros­tér 1. Szamota Zsigmondné, özv., mag., VII, szövetség­utcza 28. Szamotnyik Etel, pta s. ellenőr, IX, Erkel-u. 13ja. Számuel Olga, telefon kezelőnő, VII, szövetség-u. 5/7. Szamuely Lajos, nyugdíjas, VI, bajnok-u. 11. Szamuila Milán, üveges, VI, Horn Ede-u. 14. Szán Oszkár, hiv., IV, molnár-u. 36. Szana Károly, textilügynök, V, Katona J.-u. 28. — Sándor, dr., főorvos, V, akadémia-u. 18. Szanák Pál, vili. kalauz, Psztlőrincz, Wlassics Gyula­utcza 90. Szanati József, pta altiszt, VII, Várna-u. 9. Szancsali János, áll. felvigy., Psztlőrincz, áll. tel. 73/5. Szancsuk Illésné, özv., nyugd., Pestújh., Apolló-u. 1. Szancz Istvánné, özv., szövő m.. Pesterzs., Attila­utcza 22. — József, irodatiszt, VIII, Dobozi-u. 27. — Mária, zongoratanárnő, VIII, Dobozi-u. 27. Szanda János, ny. jegyző, Kispest, csillag-u. 10. — Sándorné, kávémérő, Vi, szt László-u. 95. Szandalics József, szính. alkalm., VIII, víg-u. 4. — Lajos, gy. főmüvez., Kispest. Nyáry Pál-u. 16. Szandányi Gyula, fodrász m., VII, Wesselényi-u. 51. Szandaváry Béláné, özv., távb. s. ellenőr, I, alagút­utcza 1. — Elza, főv., hitoktató, I, dombóvári út 2. — Hermin, fehérnemű varroda tulajd., I, dombóvári út 2. — Sándorné, magánhiv., I, dombóvári út 2. Szandel Hermanné, özv., szatócs, VI, próféta-u. 9. — Mendel, keresk., VII, nagydiófa-u. 32. Szandelszki Jakabné, háztulajd.. Kispest. Petőfi­utcza 155/6. Szander Erzsébet, banktisztv., I, Krisztina-krt 30. — Géza, magántisztv., Pesterzsébet, vágóhid-u. 26. — Gyula, bankhiv., Újpest, ősz-u. 53. — István, iparisk. igazg-, I, Krisztina-krt 30. — József, háztulajd., Újpest, ősz-u. 53. — József, rt. tisztviselő, IX, Kinizsy-u. 7. — Károly, nemzetgy. szv. tan., I, Krisztina-krt 30. — Sándor, faszobrász, Újpest, Lőrincz-u. 87. Szandi József, mészáros, VI, Lehel-u. Íja. — Károly, (Szandy), czipész m., VI, Almássy-tér 18. Szanditz, 1. Sandicz alatt is. Szanditz Ernő, háztulajdonos, I, budafoki út 22. Szandovics Rudolf, dr., vegyésztanár, II, ponty-u. 4. Szandrik Ferenczné, rt. hivat., VI, nagymezó-u. 34. Szandrositz Ferencz, borbély m., VIII, práter-u. 40. — Jolán, rt. tisztv., VIII, práter-u. 40. — Lőrinczné, borbélyüzl. tul., VIII, práter-u. 40. Szandtner Antal, (Szantner) áll. rendőr, X, Álmos­utcza 26. — Béla banktisztv., VIII, Damjanich-u. 8. Tel. T 403—26. — Ernő, dr., ny. min. tanácsos, VIII, vas-u. 5. — Ferencz, vasesztergályos, Újpest, Tisza-u. 31. — Géza, (Szantner), bankhiv., VII, huszár-u. 6. — Gottfried, hangszerkész.. Kispest, fő-u. 56. — Gyula, tésztagyáros, IX, Szvetenay-u. 35. Tel. J 325—50. — János, (Szantner), gépm., VIII, losonczi u. 6. — János, (Szantner), máv. mozdonyvez., Rpalota, bajor-utcza 2. — József, (Szantner), gépész, III, Lajos-u. 78. —- Kajetánné, özv., nyugd., Kispest, Hunyadi-u. 104. — Károly, tésztagyáros, IX, Szvetenay-u. 35. — Katalin, banktisztv., VIII, Baross-u. 111. — Mihály, (Szantner), hat. szv. főtisztv., II, ostrom­utcza 16. — Ödön, főmérnök, I, németvölgyi út 44. — Pál, (Szantner), faszobrász, Újpest, vasút-u. 19. — Pál, magánzó, Csepel, fő-út 22. Szaner József, foltozó czipész m., IX, gyep-u. 34. Szanervein Rózsi, elárusító, X, Martinovics-tér 4/6. Szangetta Ignácz, asztalos m., Újpest, Török l.-u. 6. Szangveil Oszkár, magánhiv., VIII, üllői út 48. Szanics László, máv. s. tiszt, Rpalota, Wesselényi ­utcza 9. Szaniszló András, háztulajd., Kispest, viola-u. 2. — Bálint, dr., pü. tan., II, Zsigmond-u. 5. — Endre, tanító, Pesterzsébet, Toldi-u. 11. — Eszter, gyarmatáru tisztv., VI, Mór-u. 11. — Gyula, asztalos m., Rpalota, Bocskay-u. 78. — István, főv. asztalos, IX, Márton-u. 35/6. Szaniszló János, banktisztv., I, lágymányosi út 17/6. — József, lakatos és mechan. m., IX, Márton-u. 35/6. — Mihály, hiv. segéd, V, váczi út 100. — Mihály, vili. kocsivezető, V, dagály-u. 4. Szanitrik József, czipész m., VI, Mohacs-u. 8. Szanka István, ny. rend. felügy., IV, régiposta-u. 4. — József, elektr. főtisztv., I, Greguss-u. 9. Szánkási János, ny.áll. isk.igazg., III, vörösváriu. 83. — János, ny. isk. igazg., VII, Elemér-u. 39. Szánkó Gyula, lakatos m., Újpest, Damjanich-u. 17. Szankovics György, szatócs, III, szentendrei u. 66. — Jenő, tvsz. biro, III, kisczelli u. 66. Szankovszky Béla, fuvaros, X, bolgár-u. 10. Szanku Jánosné, özv., áll. nyugd., X, bánya-u. 3. Szanski István, magánhiv., I, Pauler-u. 5. Szántay (Szántai, Szánthay). — András, bérkocsis, VI, Ambrus-u. 5. — Adolfné, özv., áll. nyugd., I, városmajor-u. 10. — Balázs, szabász, I, sárbogárdi út 10. — Ferencz, asztalos, VII, rózsa-u. 13. — Ferencz, (Szánthay), pü. tisztv., VIII, Eszterházy­utcza 24. — György, (Szántai), gyári lakatos, VI, váczi út 171. — Illy, artistanő, VI, Andrássy-út 86. — Imre, máv. irodatiszt, X, Juranics-u. 13. — János, (Szántai), vili. vez., VII, Peterdy-u. 34. — József, magántisztv., Rpalota, Árpád-u. 9. — Józsefné, özv., máv. nyugd., IX, mester-u. 54. — Lajosné, özv., magánzó, VIII, kálvária-u. 7. Szanter Gábor, géplakatos, VII, Ilka-u. 16. — István, bádogos m., VII, Péterfy Sándor-u. 43. — István, lakatos m.. Kispest, rózsa-u. 24. — Simon, tejkeresk., Pesterzsébet, Valéria-u. 13. Szánthay,1. Szántay. Szánthó, 1. Szántó. Szánthoffer József, vili. hiv., VII, dohány-u. 104. Szánti István, szabó m., VII, hársfa-u. 31. — József, borbély, VI, Hungária-krt 73. — József, pta altiszt, Kispest, Pannónia-u. 23. Szantner, 1. Szandtner. Szántó (Szánthó). — Ábrahám, ügynök, VIII, Baross-tér 12. — Adolf, magánhiv., VII, rózsa-u. 38/a. — Adolf, szobafestő, VI, szív-u. 35. Tel. L 972—65. — Adolf, bizt tisztv., VI, király-u. 76. — Adolf, magántisztviselő, VII, Almássy-tér 17. — Ákos, bizt titkár, VIII, práter-u. 29/6. — Aladár, dobozgyáros, VIII, tavaszmező-u. 6. — Aladár, építész, VI, rózsa-u. 92. — Aladár, szállítmányozó, VI, Paulay Ede-u. 43. — Aladárné, özv. szabónő, IX, Ferencz-krt 20. —- Aladár Istvánné, dr., özv., magánzó, VI, Vilmos császár-út 43. Tel. T 155—61. — Albert, gépészmérn., V, Falk Miksa-u. 24. Tel T 151—83. — Albertné, özv., nyugd., II, Szilágyi Dezső-tér 7. — Alice, tisztviselőnő, VIII, Rákóczi-út 49. — Amália, gyümölcskeresk., IX, Ráday-u. 23. — Andor, banktisztv., VIII, vas-u. 15ja. — Andor, illatszer és házt. czikk keresk., VI, Kazár ­utcza 12. — Andor, németkeéri, dr., rt. igazg., V, akadémia­utcza 14. Tel. T 253—98. •— Andor, számtartó, VII, Peterdy-u. 31. — András, (Szánthó), szv. főmester, IX, gyáli út 21. — Antal, asztalos m., II, Donáti-u. 44. — Antal, banktisztv., VI, Csehgery-u. 52. — Antal, czipész, VII, Rottenbiller-u. 8. — Antal, keresk. alkalm., I, Horthy Miklós-út 23. — Antal, rt. czégjegyző, I, Horthy'Miklós-út 80. — Antal, rt. igazgató, VII, király-u. 95. — Antal, (Szánthó), vitéz, testőr tiszth., V, visegrádi utcza 22. — Antal, tkpt. igazgató, I, győri út 2/6. — Antalné, özv., nyugd., I, alagút-u. 1. — Armand, rt. tisztv., III, pacsirtamező-u. 35. — Ármin, dr., fogorvos, VII, Erzsébet-krt 21. Tel. J 421—82. — Ármin, máv. főraktárnok, VII, hársfa-u. 17. — Ármin, keresk., VII, nefelejts-u. 47. — Árminné, özv., magánzó, VI, szív-u. 51. — Árminné, özv., tőkepénzes, VII, Klauzál-u. 26/28. — Arnold, bőrkeresk., VII, dob-u. 12. — Arnold, keresk., VII, István-út 40. — Árpád, áll. gépgy. tisztv., X, Pongrácz-út 7. — Árpád, (Szánthó), áll. nyugd., II, feny-u. 1. — Árpád, szabó m., IV, Veres Pálné-u. 19. — Árpád, (Szánthó), vasúti tisztv., VII, nefelejts­utcza 17. — Artúr, szabó m., V, ügynök-u. 8. — Bálint, czukorkaügynök, VII, Gizella-út 59. — Béla, czégvezető, V, Lipót-krt 23. Tel. T 153—84. — Béla, máv. főmozdonyvez., VI, szt László-út 135. — Béla, fuvaros, VI, röppentyü-u. 25. Tel. L 970-79. — Béla, bankigazg., V, Arany János-u. 1. — Béla, gyárigazg., VI, Dessewffv-u. 25. Tel.T 113-58.

Next

/
Oldalképek
Tartalom