Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Kovács Lakás-jegyzék. 488 Lakás-Jegysék. Kovalik Kovács Sándorné, magánzó, VIII, bérkoosis-u. 30. — Sándorné, özv., magánzó, VIII, Baross-u. 73. — Sándorné, magánzó, VIII, fiumei út 21. — Sándorné, özv., magánzó, VII, Izabella-u. 29. — Sándorné, magánzó, VII, Izabella-u. 35. — Sándorné, özv., magánzó, VI, nagymező-u. 22.^ — Sándorné, özv., magánzó, VIII, Orczy-út 40. — Sándorné, özv., magánzó, VIII, Pál-u. 4. — Sándorné, özv., magánzó, VII, nefelejts-u. 19. — Sándorné, (Kováts), özv., magánzó,VIII, szeszgyár ­utcza 5. — Sándorné, özv., magánzó, VIII, Szentkirályi-u. 49. — Sándorné, özv., magánzó, VIII, ezigony-u. 27. — Sándorné, özv., magánzó, VII, Wesselényi-u. 62. — Sándorné, özv., majoros, VII, fűrész-u. 71. — Sándorné, özv., máv. nyugd., Rpalota, Bocskay­utcza 15. -— Sándorné, szatócs, I, Verbőczy-u. 27. — Sándorné, szülésznő, Űjpest, gr. Károlyi-u. f r42. — Sándorné, özv., szülésznő, V, visegrádi u. 18/6. — Sándorné, özv., tisztv., VIII, Gyulai Pál-u. 12. — Sebestyénné, özv., magánzó, VI, Andrássy-út 15. — Soma, dr., fogorvos, VII, Erzsébet-krt 42/44. — Stefánia, (Kováts), dohánykisárús, I, pálya-u. 9. — Sz. Márton, máv. fékező, VI, szt László-u. 66. — Szidónia, szülésznő, VIII, Baross-u. 27. — Szilárd, műsz. tisztv., VII, Hernád-u. 64. — Tamás, szatócs, VI, Szabolcs-u. 3/a. — Teréz, könyvelő, X, kolozsvári út 37. — Teréz, pta kezelőnő, Újpest, király-u. 28. — Teréz, varrónő, VIII, Gyulai Pál-u. 12. — Teri, (Kováts), színésznő, VII, Miksa-u. 11. — Tibor, czégvezető, VI, Lehel-u. 9. — Tibor, dr., magánhiv., VII, István-út 81. — Tibor, ref. egyházm. h. tanár, I, városmajor-u. 48. — Tibor, rt. tisztv., III, Zsigmond-u. 25/27. — Tibor, tisztv., VIII, bérkocsis-u. 26. — Tibor, tak. pénzt, tisztv., II, Bertalan-u. 20. — Tivadar, szabó m., Űjpest, Lőrincz-u. 60, — Tivadar, táncztanár, VI, király-u. 102. — Tivadar Izidor, szabász, V, váczi út 5. — Tóbiásné, özv., magánzó, Űjpest, váczi út 28. — Tódor, gyorsírás tanár, Pestújhely, határ-út 9. — Tódor, villanyszerelő m., VII, Erzsébet-krt 18. — V. István, máv. altiszt, Psztlőrincz, állami tel. 65/3. — Venczel, rendőrfelügy.,VI, Erzsébet királyné-út 86. — Vendel, tükörkészíto, X, cserkész-u. 3. Tel. J 389-13. — Vendelné, özv., háztulajd., Pesterzsébet, honvéd­utcza 14. — Veronika, tisztv., Rpalota, Vasváry Pál-u. 8. — Viktor, magántisztv., VIII, Mária Terézia-tér 6. — Viktor, szövöttárukeresk., VII, Vilma királynő-út 43. Tel. J 339—91. — Viktorné, artistanő, VII, Rákóczi-út 72. — Vilma, hivatalnoknő, VIII, nagyfuvaros-u. 27. — Vilmos, diónagykereskedő, VI, izabella-u. 94. Tel. L 966—46. — Vilmos, hajógyári ügynök, III, Calvin-u. 12. — Vilmos, hentes m., VI, rózsa-u. 95. — Vilmos, kárpitos m., VI, szív-u. 26. — Vilmos, magántisztv., I, Bertalan-u. 26. — Vilmos, magántisztv., II, Margit-krt 48. — Vilmos, ny. jegyző, IX, Ferencz-krt 3. — Vilmos, rt. igazg., V, Lipót-krt 19. Tel. T 124—32. — Vilmos, rt. tisztviselő, VI, aradi u. 28. — Vilmos, vasúti ellenőr, Rpalota, Dobó-u. 10. — Vilmos,villanyszerelő m.,VIII, Mária Terézia-tér 6. — Vilmosné, özv., áll. nyugd., IX, gr. Haller-u. 30. — Vincze, ny. fogházőr, X, maláta-u. 3. — Vincze, képviselőházi altiszt, VIII, Horánszky-u. 9 — Vincze, kocsmáros, X, Schuszter János-tér 11. — Vincze, máv. kalauz, Psztlőrincz, állami telep 7/1. — Vincze, pta altiszt, I, Bercsényi-u. 50. — Vincze, vendéglős, VI, hajós-u. 23. — Vinczéné, özv., máv. nyugd., IX, füleki út 6. — Z. Imre, (Kováts), dr., orvos, klinikai gyak., VIII, József-krt 77. — Zakariás, keresk., X, vezér-u. 27. — Zoltán, hiv. altiszt, VIII, Duganics-u. 25. — Zoltán, chemikus, VII, Ilka-u. 20. — Zoltán, építész, VIII, tavaszmező-u. 2. — Zoltán, fehérneműkészítő, X, liget-tér 2. — Zoltán, máv. hiv., VII, kerepesi út 32. — Zoltán, dr., mezőgazd. stat. főtiszt, II, török-u. 4. — Zoltán, (Kováts), min. díjnok, X, Juranics-u. 13. — Zoltán, p. ü. főtan., I, szentháromság-tér 5. — Zoltán, (Kováts), p. ü. min. díjnok, II, Zsigmond utcza 7. — Zoltán, p. ti. tisztv., VII, lövölde-tér 2, — Zoltán, pta mérnök, I, fehérvári út 56. — Zoltán, ref. hitoktató-lelkész, Csepel, pesti út 88. — Zoltán, szerkesztő, VIII, József-u. 9. — Zoltán, főv. szaktanár, I, Horthy Miklós-út 50. — Zoltán, (Kovách), tisztv., VII, István-út 38. — Zoltán, tisztv., IX, mester-u. 13. — Zoltán, rt. tisztv., I, Schwartzer Ferencz-u. 4. Kovács Zoltán, (Kováts), ügyvéd, VIII, Baross-u. 75. Tel. J 341—86. — Zoltán, dr., ügyvéd, VIII, múzeum-krt 10. Tel. J 398—06. — Zoltánné, (Kovách), visontai, özv., mag., IX, Lónyay-u. 23. — Zoltánné, magántisztv., VIII, József-u. 9. — Zoltánné, özv., áll. tanító, Kispest, Báthory-u. 19. — Zsazsa, magánzó, VII, rózsa-u. 38/a. — Zsigmond, banktisztv., V, szabadsáp-tér 15. — Zsigmond, czipész m., VII, alsó erdősor-u. 18. — Zsigmond, czipész m., II, iskola-u. 56. — Zsigmond, festékügynök, VII, dohány-utcza 22/24. Tel. J 374—21. — Zsigmond, főgépész, VII, Dembinski-u. 12/14. — Zsigmond, gazd. s.-tiszt, V, Arany János-u. 15. — Zsigmond, máv. felügy., IX, gyáli út 16/a. Zsigmond, máv. mozdonyvezető, Rpalota, Sán­dor-u. 2. — Zsigmond, ny. mozdonyvezető, IX, Telepy-u. 2/c. Zsigmond, s.-raktárnok, VII, Elemér-u. 23. Zsigmond, rendőr, VI, Lehel-u. 31. — Zsigmond, rendőr, Kispest, sárkány-u. 29. Zsigmond, női ruhaszabó, III, Gül Baba-u. 3. — Zsigmond, ny. tanító, Rákospalota, szentkorona­utcza 11. Zsigmond, magántisztv., I, Csaba-u. 7/6. Zsigmond, rt. tisztv., VII, lőcsei út 14. Zsigmond, vili. kocsivez., VI, fóti út 21. Zsigmond, vili. vasúti ellenőr, I, hidegkúti út 4/6. Zsigmondné, özv., mag., VI, Izabella-u. 82. Zsófia, háztulajd, Csepel, alsó Já®bs-u. 31. Zsuzsanna, szülésznő, VII, Jósika-u. 29. -Géczy József, dr., ügyvéd, VIII, József-u. 15. -Koller Anna, rt. tisztv., VIII, népszínház-u. 18. -Nagy Lajosné, dr., özv., háztul., Újpest, Árpád út 73. -Nagy Sándor, (Kováts), dr., ügyvéd, IV, kecske méti-u. 2. Tel. J 356—72. -Sebestyén Aladár, mérnök, IV, molnár-u. 20. Tel J 356—89. -Sebestyén Endre, földbirt., V, József-tér 5. Tel L 979—40. — -Sebestyén László, dr., bankigazg., V.József-tér 5 Ko vácsné, dr., Bernay Irén, főv. polg. isk. tanárnő, II, vitéz-u. 16. — Téréi Emma, zenetanár, II, retek-u. 53/55. Kovacsek Ferencz, építész, Kispest, Bem-u. 10. Ilona, főv. tisztv., VI, Ándrassy-út 74. — Zsivó, ny. főszámvevő, Pestújhely, Jolán-u. 38. Kovacsevics, Áron, háztulajd, X, halom-u. 28. Ferencz, bérkocsis, I, mártonhegyi-út 63. — Gyula, ifj., min. fogaim., I, alkotás-u. 18. — Jánosné, özv., mag., IV, Petőfi Sándor-u. 3. Jánosné, tisztv., VIII, szerdahelyi-u. 10. Milenkó, posztó és bélésárúkeresk., IV, Petőfi Sándor-u. 3. Tel. T 118—03. Milos, vendéglős, VI, nagymező-u. 22/24. — Péterné, özv., háztul., IX, Drégely-u. 7. — Sztojánné, özv., sütő m., X, gyömrő út 29/6. Tel. J 389—43. Tamásné, özv., máv. nyugd., VII, Alpár-u. 7. Tivadarné, özv., földbirtokos, I, magyarádi út 53. Kovácsházv Vilmos, főv. tanácsjegyző, I, bors-u. 18. Kovácshegyi Kálmán, malomigazg., III, Kolozsy-tér 1. — Pálné, özv., magánzó, III, repkény-u. 18. Kovácsi, 1. Kovácsy. Kovacsics (Kovachich, Kovatsits). — Dánielné, özv., háztul., Kispest, Batthyány-u. 88. — Dezső, főispán, I, alkotás-u. 18. Tel. T 213—14. — Ernő, min. altiszt, I, Horthy Miklós-út 65. — Gábor, kertész, Psztlőrincz, gyöngyvirág-u. 8. — Géza, raktárnok, II, ostrom-u. 23. — Géza, rendőr, VI, külső váczi út 13. — Gyula, min. titkár, VIII, gólya-u. 6. — István, s. szerelő, IV, molnár-u. 19. — István, D. G. T. tiszt, IX, Ferencz-krt 40. — István, (Kovatsits), tisztv., X, juhász-u. 43. — János, fehérneműtisztító, II, török-u. 6. — János, (Kovachich), almási, honv. huszárkapi­tány, I, árok-u. 53. Tel. J 371—12. — János, mérnök, VI, gr. Zichy Jenő-u. 30. — János, rend. számtanácsos, VIII, szerdahelyi u. 10 — János, tisztv., VII, hársfa-u. 27. — Jenő, (Kovachich), pénztáros, II, zivatar-u. 12. — József, (Kovachich), főv. tanító, II, medve-u. 15. — Károly, asztalos m., IX, Boráros-tér 2. — Károly, (Kovachich), rt. tisztv., II, Margit-krt 54. — Lajos, forg. adóellenőr, Pesterzsébet, Zobor-u. 3 — Lajos, lakatos m., Csepel, király-u. 31. — Lajos, vendéglős, IX, Ernő-u. 24. — László, (Kovachich), banktisztv., VIII, vas-u. 6. — Márkné, (Kovachich), özv., moziszínész, VI, Izabella-u. 70. —- Máté, építészmérnök, IV, Kossuth Lajos-u. 13. — Mihályné, özv., áll. nyugd., II, halász-u. 2. Kovács Pálné, özv., háztul., Pesterzsébet, Dessewffy­utcza 70. Sándorné, özv., kávés, VIII, tavaszmező-u. 4. Stefánia, távb. kezelő, X, Zalán-u. 22. Kovácsics-Denkmayer Ernő, honv. száz., hadbiztos. II, Margit-körút 62. Kovacsik (Kovatsik). — Anna, szülésznő, VII, dob-u. 50. Ede, (Kovatsek), MFTR. felügy., Újpest, Szilágyi­utcza 8. István, rézműves m., Csepel, József-u. 21. István, pta műsz. ellenőr, VIII, örömvölgy-u. 7. János, festéktörő, IX, viola-u. 7. József, háztul., Pesterzsébet, Bessenyei-u. 44. József, hengerész m., Csepel alsó János-u. 53. — József, dr., rendőrfogaim., Újpest, Lőrincz-u. 62. József, vili. kalauz, Psztlőrincz, Bercsényi-u. 40. Józsefné, özv., nyugd., VIII, tömő-u. 29. — Lajos, rend. kézbes., VIII, Trefort-u. 3. Pál, művez., Újpest, Lőrincz-u. 64. Zsófia, szülésznő, VI, Bókay-tér 4. Kovácsovicss Itvánné, özv., máv. nyugdíjas, Kispest, Nagy Sándor-utcza 71. János, magántisztv., V, váczi út 162. János, máv. kalauz, Kispest, sárkány-u. 9. Józsefné, özv., magánzó, VIÍ, rózsa-u. 3. — Mária, min. díjnok, IV, kúria-u. 3. Kovacsovszky Andor, min. számtan., VIII, práter­utcza 48. — Andorné, tisztviselő, IX, tüzoltó-u. 3. — Andrásné, özv., magánzó, VIII, práter-u. 48. — Károly, betűszedő, ÍX, mester-u. 11. Kovácsy (Kovácsi). Albert, ny. kúriai bíró, X, Juranics-u. 13. Andor, főv. tan., ügyoszt. h. igazg., VI, Szinyei Merse-utcza 20. — Béla, ifj., dr., gyapjúkeresk., IV, kecskeméti u. 19. Tel. J 300—83. Dénes, bankhiv., V, Géza-u. 4. Dénes, dr., ügyvéd, V, Arany János-utcza 27. Tel. T 293-49. — Géza, betűszedő, VI, Horn Ede-u. 18. — Gyula, banktisztv., í, Horthy Miklós-út 28. Gyula, máv. tisztv., Kispest, Hunyadi-u. 49. — Gyuláné, özv., magánzó, I, Gellért-rkpt 1. János, (Kovácsi), autófuvarozó, I, fürj-u. 4. — János, hadadi, tvszki gazd. szakértő, I, Lenke­út 67. — Jenő, áll. főgimn. tanár, VIIJ, üllői út 66/a. — Jenő, (Kovácsi), keresk., I, lágymányosi út 17/6. — Jolán, polg. isk. tanárnő, í, Gellért-rkpt 1. — Kálmán, (Kovácsi), v. országgyűlési^képviselő, ev. lelkész, Rpalota, Beniczky-u. 28. Tel. L 975—49. — Kálmán, vili. kocsivez., Pesterzsébet, János-u. 7. — Károlyné, özv., magánzó, VI, szt László-u. 26. — Lajos, dr., orvos, II, Zsigmond-u. 3. •— Lujza, tisztv., VÍ, szt László-u. 26. — Mihály, dr., banktisztv., I, Horthy Miklós-út 52. — Mihályné, özv., mag., VI, Vörösmarty-u. 53. — Sámuel, min. altiszt, VI, bajnok-u. 14. — Mózesné, özv., nyugd., VII, Dembinski-u. 8. — Sándor, (Kovácsi), dr., járásbíró, VII, Rotten­biller-utcza 35. — Sándorné, özv., magánzó, VI, kecskeméti u. 19. — Szaniszló, ny. püőri fővigy., I, enyedi u. 11/a. Kováczy Béia, ny. ak. igazgató, ÍV, aranykéz-u. 6. Kowálcze Anna, tisztviselő, X, újhegyi út 15. — Szaniszló, táglaégető m., X, újhegyi út 15. Kovalcsik (Kovaltsik). — Balázs, bőrkeresk., Kispest,Rákóczi-u. 164. — Ernő, (Kovaltsik), banktisztv., VI, Vörösmarty­utcza 36. — Gyula, borbély in., VII, Csengery-u. 3. — Gyula, üvegfestő, VII, nefelejts-n. 30. — Ilona, (Kovaltsik), magánzó,VI, Vörösmarty-u. 36. — István, füszerkeresk., ÍX, Ferencz-krt 39. — János, könyvelő, VIIÍ, József-krt 49. — Jánosné, özv., magánzó, VIII, Dugonics-u. 14. — József, betűszedő, VIII, örömvölgy-u. 44/a. — József, (Kovaltsik), gyógyszerész III, bécsi út 33. — Mihály, építész vez., VIÍI, örömvölgy-u. 44. — Sándor, lakatos, VIÍI, tavaszmező-u. 5. Kováid Emiiné, özv., gyárigazg., VII, szövetség-u. 37. — István, gyárigazg., VII, Damjanich-u. 32. Tel. J 428—49. — István, ügyvez. igazg., VII, Peterdy-u. 32. — István, könyvnyomdász, VÍI, Peterdy-u. 11/a. Kovaliczky Sándorné, özv., vmegy. nyugd., VIII, vas-utcza 5. Kovalik Adolf, gépész, Újpest, Lőrincz-u. 132. — Ferencz, máv. faszobrász, Rpalota, liget-u. 32/40. — Ilona, levéltáros, Pesterzsébet, rezeda-u. 9. — János, nyomdász, V, Csanády-u. 17. — Jánosné, özv., háztulajd., Pesterzsébet, rezeda-u. 9. — József, főgimn. tanár, IÍ, Hunyadi János-út 12. — Lajos, czipész m., VI, Székely Bertalan-u. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom