Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

r KaiocHuy.' I«aMi*jiegyisék. «ön 5 L akó, s -j egy * élt. Káxxij>j>e j: < Kaiocsay Károlyné, szöv. tisztv.,'!,* Fortuna­ü: 16. — László, (Kalocsai), pénzügy miniszt. számtiszt, IX, liliom-utcza 39. — László, távb. kezelő, X, maláta-u. 14. — Mihály, építész, IX, Márton-u. 38. — Pál, (Kalocsai), pta altiszt, Kispest, Zisgmond­körút 14. — Péter, tanár, VII, Damjanich-u. 58. — Rudolf, s.-hiv. főigazg., kormánytanácsos, V, Markó-u. 16. — Sándor, bádogos és szerelő m.. II, Retek-u. 19. — Sándor, gyári nyugd., III, San Marco-u. 85. — Sándorné, özv., nyugdíjas, Kispest, Zsigmond­kőrút 2. — Szaniszló Sándor, főszerelő, X, kőbányai üt 42. — Viktor, magántisztv., VII, Rombach-u. 5. Kalóczy István, pta szolga, X, százados-u. 31. — Istvánné, ifj., varrónő, VI, gömb-u. 34. — János, gépmester, V, dagály-u. 1452/1453. — Lajos, banktisztv., V, Tátra-u. 6. — László, tisztv., X, százados-u. 31. — Pál, ügynök, IX, Szvetenay-u. 29. Kalófay Ferenczné, özv., nyugd., IV, Kossuth L.-u. 3. Kalos, 1. Kallós. Kaloszek János, czipész m., Újpest, Csokonai-u. 15. Kalotai (Kalotay). — Ármin, könyvelő, V, váczi út 28. — Ármin, ügynök, VI, gr. Zichy Jenő-u. 25. — Olga, (Kalotay), hiv., V, Vilmos császár-út 16. — Sándorné, özv., írónő, V, Csanády-u. 16. Kalotsa, 1. Kalocsa. Kalovszky Miklós, dr., min. titkár, II, török-u. 7. Kaiser Gyula, nyomdász, I, kard-u. 3. Kaltenecker, 1. Kaldenecker alatt is. Kaltenecker András, bérfuvaros, Psztlőrincz. üllői út 134. — Antal, háztulajd., X, Szigligeti-u. 17ja. — Erzsi, rt. tisztv., VIIÍ, aggteleki u. 2. — Ferencz, földbérlő, X, Kada-u. 21. — Ferencz, gyári vasesztergályos m., Csepel, felső János-u. 14. , — Ferencz, háztulajd., Pesterzsébet, Kölcsey-u. 15. — Ferencz, háztulajd., 1, istenhegyi út 57. — György, műszerész, VÍII, Madách-u. 20. — Irma, magánzó, IX viola-u. 17. — István, ifj., bérkocsiiparos, VIII, kőris-u. 11. — István, bérkocsitul., VIII, kőris-u. 11. •— István, fuvaros, VIÍI, Karpfenstein-u. 25. — István, magánzó, VIII, aggteleki u. 2. — Jakab, magánzó,. X, Zalán-u. 16. — Jakab, lakatos m., VIII, Karpfenstein-u. 29. — Jakabné, özv., fuv., IX, viola-u. 17. Tel. J 418—81. — János, fuvaros, X, Zalán-u. 6. — János, gazdálkodó, X, keresztúri u. 78. — János, kertész, VIÍI, kálvária-u. 8. — János, magánzó, VIÍI, kálvária-u. 10. — Jánosné, özv., magánzó, VIII, Magdolna-u. 47. — Jenő, banktisztv., I, Horthy Miklós-út 10/12. — József, bérkocsiiparos, VIIÍ, sárkány-u. 9. — József, ifj., majoros, IX, tüzoltó-u. 56. — József, műszerész, IX, tüzoltó-u. 32. — Józsefné, özv., majoros, VIII, Karpfenstein-u, 27. — Károly, háztul., Psztlőrincz, üllői Vit 83. — László, áll. tisztv., VIII, aggteleki u. 2. — Lászlóné, pénztárosnő, VIÍ, Dembinski-u. 47. — Lőrincz, földbérlő, X, Álmos-u. 27. — Márton, háztulajd., X, Kada-u. 21. — Márton, vendéglős, Pesterzsébet, Lázár-u. 29. — Mártonné, majoros, X, cserkesz-u. 83. — Mihályné, özv., mag., ÍX, tűzoltó-u. 80. — Pál, bérkocsis, X, vezér-u. 5. — Pál, háztulajd., X, diósgyőri u. 14. — Péter, földbérlő, VIII, Karpfenstein-u. 27. — Róza, dohányárus, VII, kerepesi út 50. Kaltner Ádám, szabó m., VII, István-út 17. — János, háztulajd., VII,. pillangó-u. 14. Kaltstein Oszkár, dr., orvos, VIII, üllői út 26. Kaltwasser János, mázoló, VIII, futó-u. 53. Kalupeczky János Sándor, gy. müvez., X, Petrőczy­utcza 41. * Kalupka, 1. Chalupka alatt is. Kalupka István, magánzó, Újpest, Deák-u. 20. — Jánosné, özv., háztul., Űjpest, Deák-u. 22. Kalupszki László, czipész m., Pestezsébet, kisipar-u. 4. Kalus, 1. Kallu8. Kaluszek Gyula, honv. tiszth., II, fő-u. 57. Kaluza Ignácz, máv. ell., X, Pongrácz-út 17. Kaluzsóvits Sándor, máv. s.-tiszt, Rpalota, Klára­utcza 39/49. Kalvach József, hentes és mészáros, Rákospalota, Széchenyi-tér 9. Kálvin Imre, gyári üzemvez., Csepel, felső János­utcza 10. — Jánosné, özv., áll. nyugd.,II, Hunyadi János-út 4/8. Kály Jánosné, özv., magánzó, VII, dohány-u. 86. Kalyovezk'y Györgyné, özv.. mag., I, győri út 18.. „ Kám József, bankaltiszt, VII, Thököly-út 3. Karnál Jánosné, háztulajd., Pesterzsébet, Asztalos Sándor-utcza 6. Kámán Béla, rt. tisztv., Pesterzsébet, Zalán-u. 28. -— István Kálmán, gépész., VI, Hungária-krt 73. — Márton, pta s. tiszt, X, kántorné-u. 9. — Viktor, villanyszerelő, V, Deák Ferencz-u. 18. Kamanc8ik József, szobrász, VII, Thököly-út 30. Kamancza Imre, fogházőr, I, Széher-út 6.' Kamandi Irén, varrónő, Pesterzsébet, honvéd-u. 9. Kamanfalvy Jenőné, özv., nyugd., II, Donáti-u. 5. Kamarás Boldizsár, háztulajd., Pesterzsébet' gubacsi­út 10. — Ferenczné, özv., vendéglős, X, kerepesi út 104. —István, iparos, VII, Ilosvay-u. 27. — Istvánné, özv., háztulajd., Rpalota, Ivánka Pál­utcza 11. — László, gyári tisztv., VI, Teréz-krt 3. — Mihály, vendéglős, VIII, Tisza Kálmán-tér 17. t— Péter, min. altiszt, I, domb-u. 14. — Vilmos, szatócs, VIÍI, Baross-u. 126. Kamaráth Gusztáv, min. számv. tan., VI, Dessewffy­utcza 3. Kamarell Ödön, szabó m., IV, szerb-u. 13 Kamarina Mórné, özv., mag., VIII, Vay Ádám-u. 3. Kamaros Vilmos, szatócs, VIII, tavaszmező-u. 1. Kamasz Lajos, bognár m., IX, tűzoltó-u. 72. Kamcher Jakab, bérkocsiiparos, VIII, koszorú-u. 28. Kamecker Róbert, szobrász, III, ürömi u. 56. Kamellander Ferencz, gy. bognár m., X, halom-u. 42. Kamenár Ferencz, ny. igazg., X, belső jászberényi utcza 22. Kameniczky (Kamenitzky). Aladár, (Kamenitzky), gépész, Űjpest, Lőrincz­utcza 7£. Ferencz, háztulajd., Rpalota, Zápolya-u. 86. Jolán, (Kamenitzky), magánhiv., Űjpest, Lőrincz­utcza /5. József, (Kamenitzky), autószer., VI, Bulyovszky­utcza 32. — József, (Kamenitzky), művezető, Újpest, Lőrincz­utcza 75. Lajos, min. tisztv., IX, Lónyay-u. 24. Miklós, banktisztv., VÍII, Rákóczi-út 57/6. Sándor, (Kamenitzky), min. számv. főtanácsos, II, csalogány-utcza 55. Kamenik József, gyári tisztv., Újpest, fóti út 33. Józsefné: özv., háztul., VI, gyöngyösi u. 87. Kamenszky Györgyné, özv., magánzó, IX, Lónyay­utcza 52. Gyula, dr., kir. ítélőbíró, IX, Lónyay-u. 52. István, háztulajd,, Pesterzsébet, Damjanich-u. 83. — József, kovács m., Pesterzsébet, TörökFlóris-u. 123. — József, máv. tiszt, VII, Dembinski-u. 11. Miklósné, özv., háztulajd., VII, nefelejts-u. 15. Kaményi Gyula, nőiszabó, VÍII, Baross-u. 17. Jenő, számtanácsos, II, széna-tér 7. Joel, (Kamer), keresk., VIII, Lujza-u. 16. Károly, áll. tisztv., Kispest, Hunyadi-u. 16. Károlyné, özv., nyugd., II, fő-u. 42. — Manó, dr., orvos, VIII, József-krt 36.Tel.J 353—85. Miksa, magánzó, VI, Izabella-u. 52. Olga, magánzó, ÍI, zivatar-u. 3. Salamon, áll. ellenőr, II, retek-u. 5. Samu, magánzó, I, retek-u. 46. Sándor, gyárigazgató, VII, Ilka-u. 46. 44/6. Tel. J 440—17. Sándor, rt. igazg., VI, Bajza-u. 44. — Siegfried, vezérig., II, rózsahegy-u. 5. Tel. T 240-21. — Zsigmond, dr., fogorv,, VI, szíy-u. 31. Tel. T 123-15. Kamenyitzky Árpád, számv. tan., I, alkotás-u. 39ja. '— Etelka, ny. tanítónő, X, Juranics-u. 13. — Ida, áll. ovópő, X, Juranics-u. 13. Kamer, 1, Kammer. Kamerandes Anna, háztul., Pesterzsébet, Csoma-u. 9. Kamerer Antal, máv. altiszt, Pesterzsébet, János-u. 43. Kamerka János, ablaktiszt, váll., IV, Szervita-tér 4. Kamerlór Antal, főv. tisztv., IX, Telepy-u. 6/8. Kamermayer 1. Kammer may er. Kamesch Sándor, rt. tisztv., Pesterzsébet, Kálmán­uteza 9. - . _ . Kametier Jozefa, magántisztv., VI, üteg-u. 41/6. — Mihály, szíjgyártó és nyerges, VI, üteg-u. 41/6. Kámfner Erzsi, szabónő, VII, Elemér-u. 16. Kámher Adolf, ruhakeresk., ÍX, Ranolder-u. 28/6. Kamii Salamon, nőiszabó m., VI, Szinyei Merse-u. 30. Kamilli Frigyes, honv. fővívó m.,VIII, szigony-u. 16/6.. Kaminek István, pta altiszt, Kispest, Kossuth Lajos-utcza 33, Kaminer Ignáczné, özv., háztul., Vll, szövetség-u. 32. Kami.növ Miklósné, háztulajd., Lőrincz-u. 144. Kaminszky Janka, varrónő, IX, Ernő-u. 12. — János; pü. számvizsg., I, Fortuna-u, 19. — József, czipész m., III^ pacsirtamező-u. 28, — Manó, hiv., VÍI, Erzsébet-krt 45/47. — Sári. rt., tisztv..; VII, Csányi-u. 10. Kamisch Béla, áll. tanító, Kispest, Petőfi-u. 16. Kamiss Gyula, áll. el. isk. ig., Rpalota, Károlyi-u. 4. Kamker Jakab, rövidárúkeresk., VIII, koszoru-u. 28. Kamiét Izsákné, özv., könyvkötő m., VI, gr. Zichy Jenő-utcza 4, Kammán Hugó, ny. honv. ezr., I, bors-u. 16. Kammel Sándor, építész, VIII, Berzsenyi-u. 7. Kammer ( Kamer). Adolfné, özv., magánzó, VI, szív-u. 31. Alfréd, szempei, rt. czégvezető, VI, Andrássy-út 34. Béla, bőrkeresk., VI, nagymező-u. 37/39. Béla, rendőrfőtan., VII, Damjanich-u. 27. Benő, szempezi, nagykeresk., VI, Andrássy-út 34. Tel. T 290—23. — Bernát, szénkeresk., V, Lipót-krt 6. Dávidné, özv., mag., VI, rózsa-u. 67, Tel. T 120-38. — Emil, dr., ügyvéd, V, Báthory-u. 8. Ernőné, magánzó, I, hidegkúti út 82. Géza, fémöntő m., X, Apaffy-u. 46. — Hugó, gyáros, VI, Bulyovszky-u. 10. Tel. T 284-75. Kammerer Istvánné, özv., nyúgd., I, lágymányosi utcza 17/6. Tel. J 324—97. József, füszerkeresk. IX, üllői út újtelep diák- . otthon. Tel. J 434—54. — László, pénzint., kpt. titkár, I, lágymányosi-út 17/6 Kammerloher Jenő, banktisztv., Vili, Mária-u. 46. Kammerlohr Nándor, középisk. tan., II, Batthyány­utcza 46. Kammermann Manóné, özv., rőföskeresk., Űjpest. József-utcza 78. Kammermayer, (Kamermayer). — Alfréd, magántisztv., V, mérleg-u. 9. — Antal János, magánhiv,, IV, Kossuth Lajos-u. 3. — Gizella, pü. irodatiszt, L, verpeléti út 8. — Irma, (Kamermayer), magánzó, IX, mester-u. 1. — István, czukrász, IX, üllői út 21. — István, ny. máv. főell. Újpest, vaBÚt-u. 95. — Jánosné, özv., (Kamermayer), nyugd.,VII, Elemér ­utcza 23. — K. Ede, min. számv. tan., I, Greguss-u. 6. — Károlyné, özv., mag., IX, Ferencz-krt 23. -— Mária, (Kamermayer), magántisztviselő, VIII. Horánszki-u. 25. — Miklós, magánzó, V, Csanády-u. 17. — Oszkár, dr., min. titk., VII, Rákóczi-út 34. — Viktor (Kamermayer), banktisztv., I, alkotás­utcza 7/6. Kammermayer—Káldor Bertalanné, özv., nyugd., VII, Rákóczi-út 34. Kamn Ármin, ker. hiv., VII, dohány-u. 57. Kamocsa Ferencz, vili. ell., I, csóka-u. 5. — Ferencz, vili. ell., Rpalota, Árpád-u. 9. Kamocsay Dezső, magánzó, III, polgár-u. 5. -— Endre, ny. elölj, irodavez., III, kórház-u. 32. — Jenő, dr., min. s. titkár, III, kórház-u. 32. -— József, kegydíjas, I, Attila-u. 63. — József, tvsz., altiszt, V, visegrádi u. 115. — Lajos, könyvkötő, V, bálvány-u. 21. — Lajos, ifj., csőszerelő, VII, szugló-u. 24. Kamócsy Pál, háztulajd., VII, nagymező-u. 7. Kamódy József, tkpt. tisztv., II, fó-u. 49­Kamogyai Gézáné, özv., mag., Űjpest, Árpád-út 146. Kamon István, fémheng, m., Csepel, magyar-u. 34. Kamondi Károly, fuvaros, IX, Vendel-u. 10/12. Kámp Ferencz, banktisztv., II, bimbó-u. 15. Tel­T 136—89. Kampe József, gyári művezető, Csepel, gyártelep. Kampel, 1. Kampl. Kamper Mária Filoména, hiv. IX, üllői út 20. Kampf István, ny. pta altiszt, Kispest, Batthyány utcza 25. — József, ezukorkakeresk., VI, rózsa-u. ,73. — Magdolna, banktisztv., VII, alsó erdősor 32. •— Mátyásné, özv., magánzó, I, Lenke-út 65. — Miklós, rt. tisztv., V, Wahrmann-u. 13. Kampf mann Béla, bank altiszt, I, ács-köz 3. — János, bőrdíszműves, I, Szarvas Gábor-u. 4. —*- Paula, varrónő, I, Attila-ú. 9. Kampfmüller Béla, vili. felügy., Rpalota, Kinizsy­utcza 114. Kämpf, 1. Kempf. Kämpfner Dávid, női szabó, IV, Haris-bazár 1. Tel. L 976—05. — Gyula, rt. tisztv., I, Horthy Miklós-út 20. Kämpfner, 1. Kempfner. Kampis Antal, bantisztv., VIII, vas-u. 12. — Ilona, főv. óvónő, VIII, szentkirályi -u. 26. — János, festőművész, I, alkotás-u. 31. — Jánosné, özv., dr,, áll. nyugd., VIII, vas-u. 15/6. — Lajosné, özv.,főv. tanítónő VIII,Szentkirályi-u. 26. — Ödön, számvizsg. aligazg., I, Bornemissza-iít 8. % Kampl Auguszta, nyelvmesternő, VI, Liszt Ferencz­tér 10. — Gusztáv, paszományos, VII, hársfa-ú. 59ja. — Sándorné, özv., magánzó, VÍ, Hunyadi-tér 2. Kämpner, í. Kempner. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom