Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - XIII. Műépítészek - XIV. Orvosok

Orvosok. 655 Orv osok. Borda Alfréd Endre, VI, Andrássy­út 41, rendel: 3-5. Tel. L 972—07. Boros Dezső, V, sólyom-u. 18. — Ernő, IV, Petőfi Sándor-u. II, rendel: 2-4-ig. Tel. T 120—88. Borsos László, IV, Veres Pálné-u. 33. Borszéky Károly, VIII, József-krt 53, rendel: 4-5-ig. Tel. J 312—28. Borza Jenő, VIII, Baross-u. 77, ren­del: 2-4-ig. Tel. J 314—78. Boschán Frigyes, II, Margit-krt 41, rendel: 3-5-ig. Tel. T 208—74. Boschányi Andor, I, Horthy Milklós­út 15/c. Tel. J 381—07. Bosnyák Antal, IV, Veres Pálné-u. 33. — Béla, IX, bokréta-u. 28. Tel. J 456—11. Botzenhardt Ferencz, IV, Semmel­weis-utcza 4, rendel: 3-5. Tel. L 985—20. Boytha András Lajos, IV T, Haris­köz 3. Tel. L 990—66. S— József, VIII, Rákóczi-út 29. Tel. J 421—24. Bozán Zoltán, V, személynök-u. 25, rendel: 3-4-ig. Tel. L 992—86. Bozoky István, VIII, Rökk Szilárd­utcza 19, rendel: 3-5-ig. — Jenő, II, kacsa-u.23, rendel: 3-4-ig. Tel. T 268—36. Böhm Artúr, IX, üllői út 29. — Gyula, III, Lajos-u. 70/72. — Oszkár, VI, váczi út 87, rendel: 2-6. Tel. L 972—23. Bölcsházy Béla, IV, fővám-tér 2, rendel: 2-6-ig. Tel. J 380—97. Bradách Emil, IV, Veres Pálné-u. 26. Braittroeh László, VIII, Baross-u. 9, rendel: 4-6-ig. Brana János, VI, Révay-u. 22. Braun Gyula, VIII, Mária-u. 29. — József, VI, Podmaniczky-u. 12. — Miksa, VI, Andrássy-út 35, ren­del : 3-Vä5-ig. Tel. T 231—04. írenner Károly, VI, Szinyei Merse-u. 21, rendel: 3-4. Tel. T 123—25. Breuer Elsa, VI, nagymező-u. 4, rendel: 1/23-4-ig. Jrezovsky Emil, V, Vilmos cs.-út 60, rendel: 2-6-ig. Tel.T 122—20. Jrill József, VIII, József-krt 27, ren­del: 2-5-ig. Tel. J 423—52. ;»rodMiksa,VII,akáczfa-u. 9, rendel: 2-3-ig. Jródy Ferencz, VI, Teréz-krt 32, rendel: 3-4-ig. Tel. T 138—22. trooser Béla, IX, Ráday-u. 31, rendel: 2-Va6-ig. >rósz Sándor, IV, Semmelweis-u. 17, rendel: 7®4-ö-ig. Tel. T 270—36. Jruckner Endre, VI, Szabolcs-u. 33, rendel: 2-4-ig. Jrudermann Dezső,IV, szervita-tér 4. írunner Henrik, VI, Teréz-krt 20, ren­del: 11-1 és 3-6. Tel.T 111—73. 5rück Béla, VI, nagymező-u. 19. — Elek, III, Zsigmond-u. 38/40. — Miksa, V, nádor-u. 31, rendel: 3-5. Tel. T 230—62. írüll Aladár,V, Zoltán-u. 7/9, rendel: 5-6-ig. Tel. T 261—51. íucsányi Gyula, I, Krisztina-krt 73, rendel: Va3-4-ig. Tel. K 502—88. íujdosó János, VIII, Baross-u. 4, rendel: 2-4-ig. Tel. J 388—94. íurger Károly, VIII, Baross-u. 27. iurghardt Péter, VI, Hungária-krt 107. üben Iván, (kövesligeti), VIII, Baross-utcza 27. aichler Antal, VIII, Rákóczi-út 75, rendel : 2-4-ig. Tel. J 341—73. -József, V, Falk Miksa-u. 18/20. Tel. T 244—70. — Lipót, IX, Bakáts-tér 3, rendel: 2—4. — Miklós, V, visegrádi u. 3, rendel: 724-5-ig. — Pál, VIII, Balassa-u. 6, rendel: 3-5. era József, vitéz, IV, Egyetem-u. 6, rendel: 2-3. hrenka Emil,' VIII, József-krt 29, rendel: 10-12 és 2-5-ig. hristian János, V, sziget-u. 26, ren­del: 3-5-ig. Tel. T 156—96. Clausz György, VIII, üllői út 46. Csaba Margit, II, csalogány-u. 62, rendel; 3-4-ig. Csákányi Győző, IX, Ráday-u. 32, rendel: 3-4-ig. Csáki László, VI, Teréz-krt7,rendel: 3-Va5-ig. Tel. T 286—40. Csánky Tibor,VIII,Illés-u. 4, rendel: 3-4-ig. Tel. J 390—62. Csányi Aladár, VII, Baross-tér 14. Csapkay János, II, Margit-krt 3. Csapody István, (fejéregyházi), I, Krisztina-krt 141. Tel. J 358—60. —né, Mócsy Márta, I, Krisztina­körút 141, rendel: 4-5. Tel. J 358—60. Császár Jenő, VI, Andrássy-út 50. Tel. T 130—66. Csathó György Gyula, I, budafoki­út 16, rendel: 9-11 és 3-5-ig. Tel. J 432—28. Cséby Zoltán, VIII, Gyulai Pál-u. 2. Csécsy Andrásné, V, Falk Miksa-u. 27. Tel. L 978—68. Csekey László, I, naphegy-u. 67. Cseley Gabriella, VIII, üllői út 70, rendel: 3-4-ig. — József, (márialigeti vitéz) IV, kecs­keméti u. 19, rendel: 2-4-ig. Tel. J 348—25. Csendes Sándor, I, Hertelendy-u 8. Csema István, IV, városház-u. 10. Tel. T 271—48. Csesznák Margit, VIII, József-krt 53, rendel: 3-4-ig. Cseuz László, VI, Hungária-krt 85, rendel: U-I és 3-6-ig. Csia Sándor, IX, angyal-u. 7ja. rendel: 3-4-ig. Tel. J 405—08. — Sándorné, IX, angyal-u. Íja, ren­del : 3-6-ig. Tel. J 405—08. Csik LászlóVIII, Baross-u. 21, rendel: V24-725. Tel. J 359—96. Csiky József, VIII, József-krt 36. Tel. J 393-76. Csillag Ignácz, VII, Wesselényi-u. 65. rendel 3-5-ig. — Jakab, VII, Rákóczi-út 30, rend : 2-5-ig. Tel. J 420-59. — László, V, Lipót-krt 24. Tel.T 137—31. — Miksa,VII, szövetség-u. 14. rendel: 4-6-ig. Csilléry András, VIII, Baross-u. 28, rendel: 10-1 és 3-5-ig. Tel. J 303-19. Csizmadia Sándor, IV, Havas-u. 2. CsobajiGyula, VIII, fhgSándor-u. 27. Tel. J 370—31. Csohány János, VIII, Reviczky-u. 7, rend : 3-7ä5-ig. Tel. J 305—03. Csoma Eszter,VIII, Illés-u. 5. rendel: 728-j/s9 és 2-3-ig. Csontos Elemér, IX, gyáli út 1. Csordás Elemér, IV, piarista-u. 2. Tel. T 238—45. Csőregh Ferencz, VIII, Horánszky­utcza 19, rendel: 2-4-ig. Csukás Béla, VIII, Baross-u. 98, rendel: 3-4-ig. Csukovics Lajos, IX, gyáli út I. Tel. J 432—05. Csulyok Mária, I, Horthy M.-út 15/D, rendel: 3-4-ig. Czappán Elemér, VIII, tavaszmező­utcza 2, rendel: 3-5-ig. Czartoryski Jenő, IV, szervita-tér 4. Tel. T 208—55. Czeizellda, V, Csáky-u. 30, rendel: 3-6-ig. — János, I, Hieronymi-út 1. Czeyda-Pommersheim Ferencz, X, Szabóky-u. 31. Tel. J 392—88. Czibor Pál, VIII, kálvária-tér 6, ren­del : 2-4-ig. Czinder K., VIII, József-u. 20. Tel. J 368—38. Czirer László, VIII, vas-u. 12. Tel. J 330—95. Czoniczer Gábor, VIII, Szentkirályi­utcza 34, rendel: i/a3-4-ig. Tel. J 458—43. — Márton, IX, Ferencz-u. 16, Tel. J 306—33. Czukor István, V. Lipót-krt 20. Tel. T 142—98. Czukor Miklós, VII, Dembinski-u. 44, rendel: 8-9, 3-4. Tel. J 361—04 Czysewsky Gyula, III, Margitsziget igazg. épület. Tel. T 229—59. Dach Miklós, V, Vilmos cs.-út 16 rendel: 3-5. Tel. L 964—35. — Sándor, V, Vilmos császár-út 16 Tel. L 964—35. Daday (deési) András, V, Zoltán-u. 6 Tel. T 268—58. Dalmady Zoltán, IV, papnölvelde utcza 10. Tel. -I 326—71. Dalnoki Albert, VIII, József-u. 5 rendel: 2-6. Dalnoky Viktor, VI, Andrássy-út 32 rendel: 1-5. Tel. T 104—54. Dancz István, VIII, Rákóczi-út 64 rendel: 3-6. Darányi Gyula, IV, városház-u. 10 Tel. T 154—36. Darvas Tibor, VI, Jókai-tér 10, ren del : 7 23-4. Tel. L 993—46. Dávid János, VI, Podmaniczky-u. 15 Tel. L 903—76. — Mihály, IV, magyar-u. 8/10, ren del: 3-5. Tel. J 441—08. Davidovits Izidor, VIII, népszín házutcza 32, rendel: 3-4. Tel J 401—18. Dávidovits József István, VIII, Rá kóczi-út 73. rendel: 2-4. Tel J 362—15. Dax Albert, II, Margit-krt 54, ren del: 4-5.Tel.T259—59. Deák László, VIII, népszínház-u. 19 Décsi Imre, V, Csáky-u. 5, rendel 4-5. Tel. T 242—52. Decsy Lenke, VII, István-út 40, ren del: 5-7. Del Medico Péter, II, kacsa-u. 17 Tel. T 240—48. Dembitz Mátyás, VII, Rákóczi-út 10 rendel: 3-6. Tel.J420—33. Demisch Ferencz, I, Döbrentei-u. 12 Demjanovich Emil, VIII, József körút 14, rendel: 3-4. Tel. J 309—93. Dér Ottó, V, Vilmos császár-út 50 rendel: 3-5. Derencsay Rezső, VIII, fhg Sándor utcza 5, rendel: 2-4. Tel. J 433-22 Dérer István, I, Döbrentei-u. 9, ren del : 3-5. Derera Henrik, V, Arany János-u. 31 rendel: 4-5. Tel. T 298—53. Deseő Dezső, VII, Damjanich-u. 30 rendel : 5-7. Detre László, V, országház-tér 16/17 Tel. T 238—66. Deutsch Aladár, VI, Jókai-u. 28. Tel T 260—27. — Artúr, VI, Liszt Ferencz-tér 11 rendel : 2-5. Tel. T 149—30. — Ernő, V, gr. Tisza István-u. 22 Tel. T 201—74. — Gertrud, VII, Wesselényi-u. 15 — György, IV, Kossuth L.-u. 15 rendel: 3-5. — Gyula, VI, Jókai-tér 1, rendel 3-6. — Imre, VI, nagymező-u. 19, ren del : 3-5. — Jenő, VI, Teréz-krt 3, rendel : 2-5 Tel. L 999—96. — József, VI, Andrássy-út 40. Tel T 142—63. — József, VI, Jókai-tér 1, rendel : 3-5 — Miksa, VI, Eötvös-u. 17. Tel T 129—41 — Sándor, VII, Kazinczy-u. 8, ren del: 723-726. — V. Adolf, VI, Andrássy-út 86, ren del: 2-4. Tel. T 291—23. Dick Béla, VIII, Rákóczi-út 11. Tel J 420—97. Dicker Miksa, VII, Klauzál-u. 32 rendel: 2-4. Dietzl Ferencz, IV, molnár-u. 22/24 Dillnberger Emil, I, Horthy M.-út 37 rendel: 3-6. Dirner Gusztáv, II, fő-u. 80. ren del: 3-4. Tel. T 226—97. — Miklós Gusztáv, VIII, Baross utcza 96, rendel: 3-5. D it tier Jolán, VIII, Pál-11. 7. ren del : 2-4. Dobák Ferelicz, I, Schwarczer F.­utcza 4, rendel: 3-5. Tel. T 285-44. — Géza, VIII, József-u. 16/18, ren­del : 3-4. Dobó Dezső, VII, Rákóczi-út 18, rendel: 9-11, 3-5. Tel. J 308—16. Dobosi Márton, VIII, józsef-u. 9, rendel: 3-4 ; Tel. J 368—34. Dobrzynieczki Árpád, II, Szilágyi D.­tér 4. -Doctor Károly, IV, Kossuth Lajos­utcza 3, rendel: V23-4. Tel. J 454—80. Dóczi Imre, VI, Teréz-krt 40/42, rendel: 3-5. Tel. T 289—29. Dohy Sándor, VI, király-u. 40, ren­del : 3-4. Tel. L 993—87. Dolecsko János, IV, váczi u. 37. ren­del : 8-9, 2-4. Tel. J 449—86. Doleschal Zoltán, VIII, kun-u. 4. Dollinger Béla, VIII, Mária-u. 34. Tel. J 303—93. — Gyula, VII, Rákóczi-út 52. Tel. J 330—03. Domahidy György, VIII, Baross­utcza 47, rendel: 2-4. Domány Imre, V, Báthory-u. 10, rendel: 3-4. Domokos Jenő, I, Horthy Miklós­út 15/6,rendel: 3-5. Tel.J386-68. — Lajos, V, ker., József-tér 12. Tel. T 102—23. Donáth Gyula, V, bálvány-u. 4, ren­del: 9-10, 3-5. Tel. L 973—35. Dorn Géza, VII, kerepesi út 38, ren­del : 2-4. Tel. J 402—02. Doros Gábor, VIII, József-krt 23, rendel: 7 24-7 26­Dózsa Jenő, VIII, Gyulai Pál-u. 2. Dögl Adolf, VII, aréna-út 19, ren­del : 4-5. Tel. J 380—16. Dömötör Pál, VIII, Rákóczi-út 19, rendel: 11-12, 2-6. Dörner Dezső, VIII, Baross-u. 18, rendel: 3-4. Tel. J 403—06. Draskovich Aurél Ottó, I, Bercsényi­utcza 4, rendel ; 3-4. Drechsler Simon, IV, váczi u. 42. Tel. J 460—50. Drucker Viktor, IV, vámház-krt 12, rendel: 2-5. Tel. J 321—59. Dsida Sándor, X, harmat-u. 12. Dubay Miklós, II, fő-u. 43, rendel : 723-4. Tel.T 156—59. Dvorschák R., Újpest, Árpád-út 133. Tel. L 915—89. Dznus-Varga Ferencz, I, Attila-u. 8, rendel : 2-4. Tel. T 239—27. Ecsedy Ernő, VIII, József-krt 44. rendel : 2-5. Tel. J 338—29. Egerváry Tibor, IX, Ráday-u. 16, rendel : 723-724. Tel. J 410—41. Egresi Zoltán, IX, Ráday-u. 49, ren­del : 4-6. Egyedi Dávid, VI, Teréz-krt 24la. Tel. T 136—01. — Jenő, V, sas-u. 4, rendel: 2-4. Ehn Rudolf, IX, Ráday-u. 16, ren­del: 2-4. Ehrenfeld Ignácz, VI, Teréz-krt 4, rendel: 2-4. Tel. T 121—61. Ehrenreich Erzsébet, IX, Lónyay­utcza 19. Ehrlich Gusztáv, X, Kelemen-u. 30, rendel: 4-6. Eisdorfer Miksa, VI, király-u. 14, rendel: 2-5. Eisler M. József, V, nádor-u. 5, reri­del: 3-4. Tel. T 284—56. Eiszenmann Oszkár, IV, Kálvin­tér 2, rendel: 4-5. Tel. J 452—51. Elek Sándor, VIII, József-krt 58. Tel. J 384—59. Elfer Tivadar, VI, Vilmos cs.-út 35, rendel: 2-4. Tel. T 229—39. Elischer Ernő, VIII, vas-u. 12, ren­del: 3-725. Tel. J 356—34. Ember Jenő, I, kútvölgyi u. 6, ren­del: 2-4. Emmerling Sándor, V, akadémia-u. 1, rendel : 3-4. Emődi Aladár, V, Lipót-krt 17, ren­del: 723-5. Endre Pál, VI, Eötvös-u. 32. Tel. L 902—30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom