Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - I. Állatorvosok - II. Állati oltónyirktermelő intézetek - III. Építészek és építőmesterek

Építészek. 6:17 Építészek. Kriegler Sándor, IV, Károly-krt 24. Krumpholcz Oszkár, IV, Petőfi Sán­dor-u. 20. Kudelka Ármin, V, Dorottya-u. 9. Kuklis József, VIII, Rökk Szilárd­utcza 31. Kusztos Imre, VIII, tömő-u. 4. Lack István, VII, Baross-tér 20. Lajta Miklós, VI, Bulyovszky-u. 16. Tel. L 960—35. Lakos Alfréd, VI, Podmaniczky­utcza 49. Tel. T 132—03. — Miklós, VII, Rottenbiller-u. 6/6. — Vilmos, I, ménesi út 4/6. Tel. J 334—93. László Richárd, VII, dohány-u. 20. — Sándor, dr., VII, nagydiófa-u. 16. Lázár Géza, VII, Hungária-krt 183. Tel. J 315—12. Lechner Jenő, dr., I, Mészöly-u. 4. Tel. J 388—41. — Loránd, I, Horthy Miklós-út 49. Lehoczky János, VIII, futó-u. 13. Leindorfer Ferencz,VIII, Mária-u. 34. Lengyel Jenő, V, pozsonyi út 4/c. Lenk Frigyes, I, városmajor-u. 58. Ligeti Pál, IV, Deák Ferencz-tér 3. Tel. T 142—33. Lindwurm György, VII, Damjanich­utcza 25Ja. Tel. J 328—98. — Nándor, VII, mexikói út 56. Tel. J 376—85. Lipcsey Lajos, I, diószegi út 53. Lipták Pál, dr., VII, Hermina-út 3. Lojkovits Szaniszló, I, budafoki út 81. Lomjánszky Istfán, VIII, Rákóczy­út 59. Longauer Elemér, VI, üteg-u. 37. Lovas Sándor, I, budakeszi út 5Jd. Tel. T 115—48. Löffler S. Sándor, III, Lajos-u. 33. Tel. T 218—01. Lukács Béla, V, országház-tér 16/17. Tel. L 964—95. — Lipót, V, Pannonia-u. 5. Lukoviczky Emil, VIII, József-krt 19. Tel. J 444—58. Lux Endre, VIII, üllői út 70. — József, IV, Petőfi Sándor-u. 6. Tel. T 122—51. — Kálmán, X, Szabóky-u. 40. Tel. J 378—83. Machó József, VIII, Rákóczi-út 59. Mak József, I, villányi út 12. Makovsky Ferencz és Adorján György, VII, Abonyi-u. 4. Tel. J 381—17. Málik József, I, Mátra-u. 5. Mann József és fiai, VI, Podmaniczky­utcza 39. Tel. T 224—87. — Károly, II, Városmajor-u, 57. Margalit Ándor, I, kelenhegyi út 11/13. Tel. J 386—43. Marjalaky Benő, IV, váczi utcza 44. Markbreiter Miksa, VII, Elemér-u. 22. Maróthy Kálmán, II, szalag-u. 7. Tel. L 910—02. Marschalkó Béla, I, Krisztina-krt 29. Tel. T 263—20. Marton Ákos, VII, Damjanich-u. 38. Tel. J 442—78. Marton és Szalka, VII, Ida-u. 2. Tél. J 380—19. Martsekényi Imre, I, Horthy M.-út 176. Mathiaskó Károly, III, mókus-u. 12. Matyók Aladár, IX, Lónyay-u. 45. Tel. J 322—99. May Izsó Imre, VI, Paulay Ede-u. 13. Medek Tibor, I, kelenhegyi út 25. Tel. J 419—46. Medek és Schätz, I, kelenhegyi út 15. Medgyaszay Gyula, V, pozsonyi út 4Jd. Tel. T 205—40. Méhn Antal, II, mecset-u. 28. Tel. L 986—17. — Károly, VI, Hungária-krt 85. Tel. L 986—26. Meitner Lipót, V, Lipót-krt 8. Tel. T 277—34. Melczer Károly, IX, közraktár-u. 24. Tel. J 414—87. Mentzer Henrik, VII, Thököly-út 74. Messinger Rezső, VII, Gizella-út 49. Mester István, V Vilmos császár­út 4. Mészáros Imre, Rákospalota, Bocs­kay-u. 129. — László, IV, hajó-u. 2. Tel. T 289—14. — László, V, Széchenyi-u. 1. Mihályi Lajos, I, Attila-u. 27. Mikle Károly, V, gr. Tisza I.-u. 12. Tel. T 254—11. Miskolczi László, I, fehérvári lit 38. Mód Lajos, II, zárda-u. 26. Tel. T 291—77. Molnár István, I, Horthy M.-út 36. Tel. J 385—48. — János, VI, Hungária-krt 43. Tel. L 903—18. — Sándor, VII, Rákóczi-út 78. Tel. J 411—47. Moór Géza, VI, Reitter Ferencz­utcza 103. Tel. L 911—13. Morbitzer Nándor és Zwickl András, VIII, üllői út 66/6. Tel. J 3Ó3—98. Mueller Félix, dr., I, Horthy Miklós­út 65. Tel. J 364—04. Müller Pál, I, verpeléti út 15. Münich Aladár, VII, Erzsébet-krt 21. Tel. J 395—77. Münnich Ede, X, Simor-u. 11. Nagrand Szilárd, VIII, Mátvás-tér 14. Nagv István és tsa, I, palota-tér 1. Tel. J 440—70. — Lajos, VIII, üllői út 14. Tel. J 376—66. — Nándor Pál, V, pozsonyi út 21. Nagypál Imre, I, Horthy M.-út 152. Tel. J 381—78. Nahodil Rudoli', I, Krisztina-krt 34. Tel. L 911—38. Nándor Pál, II, török-u. 10. Tel. T 279—54. Nekolny Antal, I, Csőrsz-u. 14. Nelhiibel Gyula, I, győri út 2/c. Tel. J 326—25. Németh Gyula, VI, Mór-u. 11. Tel. L 915—51. — János, I, Horthy M.-út 59. — László, I, naphegy-u. 21. Tel. J 379—90. — Zoltán, VII, mexikói út 56. Tel. J 376—85. Neuhauser Lajos, X, román-u. 12. Neuschlosz Ödön és Marczell, V, ker., pozsonyi út 21/23. Tel. L 905—22. Neuwald Armand, VII, Thököly­út 73. Tel. J 362—73. Niegreisz Béla, I, Abel Jenő-u. 19. Tel. J 312—40. Nóvák Ede, VII, Szabó József-u. 14. Tel. J 395—39. — Imre, VI, Andrássy-út 33. Tel. T 103—96. Nyilasi Péter, VII, Columbus-u. 10. Opaterny Flóris, II, Buday László­utcza 7. Orbán Ferencz, VII, Damjanich­utcza 36. Tel. J 372—65. — Jenő, VI, Podmaniczky-u. 9. Tel. T 245—66. Oszvaldik Gyula, IV, Piarista-u. 2/4. Pál Hugó, VI, Dessewffy-u. 6. Tel. T 116—11. — L. Leó, VIII, Rökk Szilárd-u. 37. Palinay Győző, I, Ábel Jenő-u. 21. Tel. J 432—02. Pallér Ernő, IX, üllő út 23. Pallós Arthur, VI, Andrássy-út 67. — Imre, IX, Ferencz-krt 36. Palóczi Antal, II, Keleti K.-u. 19. Tel. T 149—24. Pásztor Béla, II, Margit-krt 13. Tel. T 282—07. Paulheim Ferencz, VII, Ilka-u. 48/6. Tel. J 310—76. — Lénárd, VII, Thököly-út 162. Paulheim és Weninger, VII, Garay­utcza 42. Tel. J 313—45. Pehacken Ferencz, VII, aréna-út 38. Perndl Flóris, VII, huszár-u. 10. Peterek és Wagner, I, Döbrentey ­utcza 20. Pewny Gyula, VII, Csengery-u. 24. Pfann József, VIII, József-krt 50. Pfeffermann Kázmér, Rpalota—Re­mete- kertváros. Piazza Győző, VI, Izabella-u. 69. Tel. L 988—59. Pinkay Károly, IV, Királyi Pál-u. 20. Pintér Oszkár, V, Vilmos császár­út 20. Podmaniczky Jenő, IX, bokréta­utcza 26. Pohl Károly, VII, mexikói út 52. Politzer Miksa, VI, Vörösmarty­utcza 34/a. Tel. T 253—85. Pollacsek és Epstein, V, Vilmos cs.­út 20. Popper Ferencz, VIII, Rökk Szilárd­utcza 20. — Zsigmond, V, Lipót-krt 15. Porgesz József, V, Balaton-utcza 10. Prinner Ede, I, Krisztina-krt 129. Prokich János, IX, tüzoltó-u. 15. Tel. J 433—99. Pruscha József, X, Kelemen-u. 28. Pucher István, IV, Piarista-u. 2. Tel. T 225—87. Rácz Ferencz, VII, Hungária-út 6. — Ferencz és tsa, VII, István-út 40. — Lipót, V, személynök-u. 7. Tel. T 248—51. — Manó, V, országház-tér 16/17. Tel. T 121—37. Radios István, VIII, Baross-u. 36. Radó Sándor, I, Váli-u. 6. Tel. J 301—29. Rados Jenő, IX, Ferencz-krt 38. Tel. J 343—51. Rathknecht János, VIII, Lósy I.­utcza 3. Ratzker és Wágner, IV, magyar­utcza 8/10. Tel. J 20—97. Réczey Miklós, I, fehérvári út 9. Rehling Alajos, VII, lövölde-tér 1. Reich József, V, hold-u. 27. — Sándor, VII, Rákóczi-út 8. Reichl Kálmán, IV, városház-u. 14. Tel. J 343—63. Reiner Dezső, VII, akáczfa-u. 4. Tel. J 362—94. Reinisch Tivadar, VII, István-út 61. Reischl Gusztáv, I, retek-u. 40. Reisenleitner Lajos, I, tigris-u, 49. Tel. J 306—06. Reitzer Frigyes, VII, rózsa-u. 32. J 444—73. Repold Károly, V, Csáky-u. 19. Tel. L 983—09. Reppmann Gyula, I, verpeléti út 15. Réti Benő, VIII, Tisza Kálmán-tér 11. — Tibor, VI, Teréz-krt 10. Tel. T 288—72. Ribáry (alsólóczi) Alajos, VI, An­drássy-út 25. Tel. T 288—42. Richter Pál, IX, Ráday-u. 63. Richtmann Dezső, VII, Hernád-u. 23. Riech Antal, VIII, vas-u. 18. Riva József, II, pala-utcza 7. Tel. T 204—76. Robelly Aladár, X, füzér-u. 24. Tel. J 328—39. Román Arthur, VII, akáczfa-u. 57. Tel. 406—76. — Miklós és Ernő, IV, papnövelde­utcza 8. Tel. J 452—09. Róna László, I, Horthy M.-út 144. Tel. J 446—91. Rothauser Lajos és József, VI, Lázár ­utcza 7.Tel.T 116—56. Rusz János, VI, váczi út 193. Rusznyák Géza, V, nádor-u. 8. Ruzsicska Béla, X, vaspálya-u. 13. Tel. J 423—64. Rück Lajos, V, szabadság-tér 7. Tel. L 999—12. Sachsel Jenő, VI, gömb-u. 76. Tel. L 963—74. Sándor Imre, VII, Erzsébet királyné­út 49. — Móricz, IV, múzeum-krt 31. Tel. J 306—88. — Ödön, dr., I, Mészáros-u. 10. Sárkány Ervin Ottó, VII, Rákóczi­út 36. Tel. J 402—49. Sattler Mihály, VII, gyarmat-u. 9. Tel. J 432—14. Schanda Ferenae, IV, városház-u. 10. Tel. J 16—06. Schäffer Béla, I, kelenföldi út l/g. Tel. J 356—49. Schätz Nándor, I, kelenhegyi út 25. Scheuer János, VIII, üllői út 78. Schlett Ignácz, IV, Károly-krt 18. Schmidt Márton, I, budaörsi út 80. Schneller Mór, VIII, József-krt 48. Schnitterer Jenő, IV, múzeum-krt 37. Schömer Ferencz, II, Corvin-tér 5. Tel. L 964—08. Schöndorfer Lajos, VIII, gólya-u. 22. Tel. J 431—72. Schöntheil Richárd, I, villányi út 10. Tel. J 433—40. Schulek János, I, ménesi út 37. Schumy Rezső, I, Krisztina-krt 34. Seenger Viktor, II, kisrókus-u. 21/23. Seger Alajos, I, Fery Oszkár-u. 19. Siegel Albin és Szőts Imre, I, Horthy Miklós-út 15/6. Tel. J 433—38. Siegl Alfréd, VII, Komócsy-út 33/6. Simon Ferencz, IX, bokréta-u. 33. Singer Miksa, III, Lajos-u. 54. Skorka Mihály, X, Apaffy-u. 22/24. Tel. J 374—66. Sógor József, I, Vas Gereben-u. 18. Tel T 121—96. Somlyó József, V, Lipót-krt 5. Somogyi György, VII, Izsó-u. 8. Tel. J 381—00. — László és Sturm Károly, VII, ko­rong-u. 4/6. Tel. J 438—35. Sopronyi Ármin, V, visegrádi út 66. Tel. L 910—21. Sorg Antal, X, Gergely-u. 8. Tel. J 460—78. Sós és Neuschloss, V, Lipót-krt 4. Spitz Lipót, VII, Damjanich-u. 49. Stauber József, I, Gaál-u. 4. Tel. T 230—79. Steinbach Kornél, IX, üllői út 53Ja. Steinbeisz Károly, VIII, Baross-u. 53. Tel. J 430—45. Steiner Ármin, II, apostol-u. 16. Tel. T 137—98. — József, I, szt Gellért-tér 3. Tel. J 385—67. Steinhardt Antal, IV, Kálvin-tér 3. Stern Béla, VII, Vilma királynő-út 40. — Henrik, V, koráll-uteza 9. Tel. L 903—30. — Imre, VII, Rákóczi-út 30. Tel. J 349—54. — Pál, V, Falk Miksa-u. 18/20. Sternberg Marianne, VIII, Rökk Sz.­utcza 2. Tel J 313—33. Stettner Gusztáv, VII, Thököly-út 6]. Tel. J 395—27. Stobbe Kálmán, VIII, Mátyás-tér 9. Tel. J 376—54. Strebek Nándor, VII, akáczfa-u. 50. Sulner Márton, IV, párisi u. 1. Tel. T 143—34. Svachulay György, VIII, Kisfaludy­utcza 3. Szabó Dezső, V, Vilmos császár-út 26. Tel. L 986—18. — István, V, nádor-u. 12. — Jenő, IX, gyep-u. 39. Tel. J 376-50. — Jenő, VII, Klauzál-tér 2. — László, V, Géza-u. 3. — Márton, II, felvinczi út 5. Tel. T 130—45. Szabolcsi Béla, II, Margit-krt 87. Szakái Lukács, I, hidegkúti út 43. Tel. Z 642—22. Szalay Ernő, V, Mária Valéria-u. 19. — Ferencz, VII, telep-u. 9. Szalka Jakab, VII, Ida-u. 2. Szalltay Jenő, VII, Thököly-út 75. Szamek Sándor, VII, rózsa-u. 47. Tel. J 340—88. Szántay Endre, IV, közp. városház. Szántó Aladár, VI, Jókai-u. 26. — Ferencz, II, tölgyfa-u. 8. Tel. T 125—37. Szegő István Árpád, II, Margit-krt 7. Tel. 154—10. Szeili és Lengyel, VIII, Csengery­utcza 20. Tel. J 430—20. Székely Béla, VII, kertész-u. 24/28. Tel. J 348—43. — Hugó, dr., X, Asztalos S.-u. 12. — Kálmán, V, kádár-u. 4. — Marczell, VI, király-u. 108. Tel. T 214—97. — Mihály, II, Zsigmond-ű. 20. Szekeres Ferencz, IX, Ráday-u. 49. Szekrényi József Viktor, III, Zsig­mond-u. 100. Szende Andor, V, Wekerle S.-u. 13. Tel. T 218—12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom