Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. Glukosa vegyi és czukoripar részvény­társaság. (V, timár-u. 2.) Igazgatóság: Lissauer Emil, Schönfeld Gyula, Fuchs László, Porzsolt Béla. Czégvezető: Scher Emil. Glücksthal Gyula részvénytársaság. (VH, király-u. 13. — Tel. J 423—96.) Igazgató : dr. Párkány Frigyes. Czégvezetők : Szegő Károly, Kálmán Emma,Wallesz Mórné. Gmehling Hermann részvénytársaság. (VH, Damjanich-u. 6. — Tel. J 431—08.) Igazgatóság: Schwimmer Imre, Schwimmer Imréné, Ghmehling Bobért. Gobelin szövőipar részvénytársaság. (I, Pauler-u. 5.) Igazgatóság: Bányay Mór, Kinzeő Henrik, Soránszky Mihály. Goldberger Sám. F. és íiai részvénytársaság. Sam. F. Goldberger & Söhne Actiengesellschaft. V, Arany János-u. 32. — Tel. T 234—41 és T 146—54.) Igazgatóság: dr. budai Goldberger Leó elnök, vezér­igazgató, Vészi József alelnök, budai Goldberger Géza alelnök, budai Goldberger Gyula, budai Goldberger Arnold, budai Goldberger István, Engel Pál, Hajdú Zoltán, dr. Heinrich Dezső, dr. Kann Sándor, Szécsy Lajos, Herczel Izidor, Drucker Géza, .adám Géza, Popper István, dr. Turmann Viktor, dr. Ugrón Gábor, dr. Görgey István, dr. Goldberger Antal. Felügyelő-bizottság: budai Goldberger Sándor, Háry Ágoston, dr. Popper Gábor, Préger Jenő, Zsen­geri Manó. Czégvezetők: Reichmann Samu,Vágó István György, Tüllmre, Sátor László, Schwarcz Jenő, Braun Ottó, Specht Oszkár, Beichmann István. Goldzieher Géza részvénytársaság* (V, Báthory-u. 7. - Tel. T 247-81.) A Neusiedler Actiengesellschaft für Papierfabrikation. Wien papírgyárainak magyarországi képviselete. lovag dr. Heinrich Miller von Aich­holz, Ludwig Tennenbaum, Bartók Aladár, Takács Jenő. Czégvezető: dr. Lindner Viktor. Golyós csapágy-gyár részvénytársaság, felszámolás alatt. (I, noszlopi út 1.) Felszámolók: Katona Nándor, Molnár Samu. Gomba bizományi részvénytársaság. (V, Árpád-út 12.) Igazgatóság: Staub Elemér, dr. Karácsony Géza, Kesztler László, Farkas István, Farkas Ferencz. Gomb- és fésügyár részvénytársaság. (VH, franczia-út 45. — Tel. J 412—79.) Igazgatóság: Schneller Mór, Willner Róbert, Zirner Jakab, dr. Biró Imre. Gombművek részvénytársaság. (V, nádor-u. 24. — Tel. J 419 -0-2.) Igazgatóság: dr. Spitz Vilmos, Buchbinder Márk, Adler Béla, Adler Fülöp, Spitz Albert. Gonda kenyérgyár, liszt- és termény­kereskedelmi részvénytársaság. (Vm, népszinház-u. 51. — Tel. J 340—02.) Igazgató : Gonda István. Gottlieb A. fatermelő és fakereskedelmi részvénytársaság. (VI, király-u. 54. - Tel. T 208-33.) Igazgatóság: Gottlieb Albert, Schöffer László, Gott­lieb Ármin. Czégvezető: Gottlieb Ernő. Gottschlig Ágoston részvénytársaság. August Gottschlig-Actiengesellschaft. (X, Martinovics-tér 8/9. — Tel. J 463-19.) Igazgatóság : dr. Friedmann Ernő, dr. Koós Zoltán, Magyar János, dr. Neumann Miksa, dr. Szüllő Géza, Vágó Albert, gr. Zichy János, Beliczay Géza, Elek Ernő, gr. Hoyos Miksa, Kammer Vilmos, dr. Mutschenbacher Emil. Felügyelő-bizottság : Vágó József, Borbély József, Petrovich György, dr. Bados Gusztáv. Czégvezető: Spitzer Ignácz. Gourmand tejtermék értékesitő részvény­társaság, felszámolás alatt. (Vm, kálvária-u. 26.) Felszámoló: Fenyő Gyula. Gőzfavágó és fakereskedelmi részvény­társaság. (V, Kárpát-u. 19. — Tel. L 906—84.) Igazgató: dr. Siegescu József. Graf élelmiszerárugyár részvénytársaság, felszámolás alatt. Graf Nahrungsmittelfabriks-Actiengesellschaft. (X, keresztúri út 30-34.) Felszámolók: Balla Sándor, dr. Schön Viktor. Grafikai gépkereskedelmi és nyomda­berendezési részvénytársaság. (V, Csáky-u. 49. — Tel. L 904-57.) Igazgatóság : Fuchs Géza, Schumig Vilmos, dr. Hirsch Ödön, Valér Károly. Felügyelő-bizottság: Bonitz József, Móritz Pál, dr. Szántó Valér. Grafikai gépgyár* részvénytársaság, felszámolás alatt. (VI, Petneházy-u. 74.) Grafikai intézet és számlakönyvek gyára részvénytársaság, ezelőtt Czettel és Deutsch. (VH, Erzsébet-körút 5. — Tel. J 460-43.) Igazgatóság: Sebestyén Arnold, Schwarz Félix, Braun Vilmos, Török Sándor, br. Bornemissza Lipót, Sebestyén Arnold. Felügyelő-bizottság: Fejes Sándor, Wózner Ignácz, Wandra Lajos. _ Ügyvezető-igazgató: Braun Vilmos. Czégvezető: Grosz Elemér. Grafitipari részvénytársaság. (V, Kálmán-u. 14.) Igazgatóság: gr. Keglevich György, Steinfeld Nándor. Grafitművek részvénytársaság. (V, Pannonia-u. 10/c.) Igazgatóság: dr. gróf Haller József, Brünn Ignácz, ifj. Schwarcz Vilmos, dr. Ehrenwald Ernő, SzterényiBer­talan, Bartók Dezső, Tannenbaum Sándor, Klein Adolf, Felügyelő-bizottság : Barta Ernő, Márkus Simon, Tannenbaum Viotor. A Gramofon részvénytársaság magyarországi vezérképviselősége. The Gramophone Company Limited magyarországi vezérképviselősége. (IV, Kristóf-tér 3. — Tel. T 276-61.) Vezérképviselő: Conrád Henrik. Granarium gabona- és őrleményforgalmi és bizományi részvénytársaság. . (V, Zoltán-u. 18.) Igazgatóság: lov. Bothkugel Arnold, ifj. Neumann Ármin, dr. Neumann Sándor. Gránitépitkezési részvénytársaság. (VI, Vilma királynő-út 40.) Kollár József, Bévész Sámuel, Stern Béla. Granum kereskedelmi részvénytársaság. (V, Árpád-u. 7. - Tel. T 230-42.) Czégvezető: Herczfeld Imre. Gravitas értékpapír és ingatlan kereskedelmi részvénytársaság. (VII, Károly-körút 3.) Igazgatóság: König Zsófia, Reitzer Emilné, dr. Sze­keres Zoltánné, Spigel Elemér. Grazer József papíripar részvénytársaság. (V, Tátra-u. 4. — Tel. T 283—44.) Igazgatóság: Grazer József, dr. Stockert Egbert, Landauer Miksa, Kovács Andor, Zala Zsigmond, dr. Mayer Ernő. «Graziosa Mill» papirnemügyár részvény­társaság. (IX. angyal-u. 7/a. — Tel. J 329-45.) Igazgatóság: Grünberger Gyula, Ádám Géza, Wild Bernát. Czégvezető: Ádám Gézáné. Greco gobelin részvénytársaság. (V, Budolf-tér 1. — Tel. L 960-21.) Igazgatóság: dr. Kóródy György, vezérigazgató, Hay Gyula. Felügyelő-bizottság: dr. Kóródy Zoltán, Hegyi Kor­nél, Jellinek Miklós. Műhelyfőnök: Paul Grete. Greiner Sándor és Gyula részvénytársaság. (V, Deák Ferencz-u. 12. — Tel. T 216—92.) Igazgatóság: dr. Greiner Hugó, Greiner Sándor, Greiner Gyula. Greinitz-Pirkner vaskereskedelmi és ipari részvénytársaság. (IX, üllői út 55. — Tel. J 308—08. J 402-78.) Igazgatóság: Wéber Tibor. Pirkner Konrád, Gi^lor G. Károly, Gündisch Gusztáv, dr. Hochapfel Gyula, dr. Streiszler Albert, Pomberger Jakab, Dräsche Lázár Alfréd. Czégvezetők: Pirkner Béla, Pirkner Ferencz. Grill-féle könyvkereskedés, Benkő Gyula részvénytársaság. (V, Dorottya-u. 9. — Tel. T 237—26.) Igazgatóság: Benkő Gyula, Gergely Bezső. Groko textil részvénytársaság. (Bákospalota.) Igazgatóság: Grohmann Frigyes, dr. Grohmanu Kunó, Hirsch Fülöp, dr. Fischer Adolf, Schreiter Willy, Geister Miklós, Totisz Budolf, Klein Viktor, Kathner Edgaí; Sparber Samu, Sugár Elemér. Czégvezető: Zwiener Ferencz. Gross Albert szállítmányozási részvény­társaság. (V, mérleg-u. 11. — Tel. T 239—39.) Igazgatóság: Molnár Dezső, Bächer Károly, Szalay István, Gabos Andor, Gross Izidorné. Czégvezető: Gabos Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom