Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. Budapesti szövőipar részvénytársaság. (VIII, népszinház-u. 46.) Igazgatóság: dr. Hajts Pál, Tunner Nándor, Mar­gittay Zoltán. Budapesti takarmánygyár részvénytársaság, felszámolás alatt. (V, Báthory-u. 5.) Felszámoló: Heller Vilmos. Budapesti telekértékesitő és építő részvény­társaság. (VH, Aímássy-tér 8. — Tel. J 366-89.) Igazgatóság : Békési Lajos ügyvezető igazgató, Beer Béla. Felügyelő-bizottság: dr. Vásárhelyi Jenő, Kertész Ferencz, Hajós Emil. Czégvezető: Friedländer Jenő. Budapest-terézvárosi bérház részvénytársaság. (V, Bátliory-n. 10.) Igazgató: Deutsch Vilmos. Budapesti terménykereskedelmi részvénytársaság. (V, nádor-u. 17,) Igazgatóság: Kim Mihály, Krass Jenő, Botért Zsigmond. Budapesti textilfeldolgozó és kereskedelmi részvénytársaság. (VII, Thökölyt. 14.) Igazgatóság: Stern Hermann. Stern Ödön, Frank­furter Bernát. Budapesti textilmfivészeti mflhely részvény­társaság, felszámolás alatt. (V, Csáky-u. 14.) Felszámolók: Bomán Aurélné, Bomán Aurél. Budapesti ui lóversenypálya épitő részvény­társaság. (V, Zoltán-u. 6. — Tel. T 220— 68.) Igazgatóság: dr. Baránszky Gyula, Ereky Károly, Tibor Bóbert, dr. Káldor Imre, Hautzinger Sándor, Gergely Sándor, Gábor Armand, Bánó Dezső, dr. Ben­des Ervin. Budapesti útépítő részvénytársaság. (VH, Columbus-u. 2/a.) Igazgatóság: Balla Sándor, Grünfeld Miksa, Hege­dűs Armin, Somogyi Albert, dr. Preszler Jenő, Heim János, Vészi József, dr. Boda Jenő, Fay Géza, König Albert, Erénvi-Ullmann Gyula. Budapesti vas- és aezélhengermti részvény­társaság. Budapester Eisen- u. Stahlwalzwerk-Actiengesellschaft. (VI, balzsam-u. 80. — Tel. L 914-42.) Igazgatóság: Félix Benő, Abeles Frigyes, özv. Abeles Emiiné. Felügyelő-bizottság : Spitzer Adolf. Sohnürmacher Ignácz, Abeles Sándor, Felix Jenő, Zácror Gyula. Ügyvezető-igazgató: Kallós Vilmos. Budapesti vámmentes kikötő részvénytársaság. (V, Géza-u. 2, — Tel. T 146—95.) Igazgatóság: Belatiny Artúr, Jármay Elemér, König Tivadar, dr. Zielinszky Szilárd, Bousquet Henrik, Olaval József, Cheryson Péter, Laroche Károly,D'Saint Souveur Armand, Solty Lajos, Buday Béla. Czégvezető: Varga Vilmos, Sajó Elemér. Budapesti zománczárugyár részvénytársaság. (VI, Frangepán-u. 41.} Igazgatóság: Mayer Arnold, Feldmann Jenő, dr. Mayer Gyula, dr. Torma István. Budapesti Zsolnay-féle porezellán-fayencegyár részvénytársaság. (VH, öv-u. 153.) Igazgatóság: Mattyasovszky-Zsolnay Tibor, dr. Zsig­mondy Jenő, Hollós József, Förstner Sándor Szilassy Károly, Mattyasovszky-Zsolnay László, Mattyasovszky­Zsolnay Zsolt, Gilli Ferencz. Felügyelő-bizottság: Tausz Gyula, Siptár Lajos, Sikorszky-Zsolnay Miklós. Czégvezetők: Braun Simon, Herczfeld Károly. Buda-ujlaki épitő részvénytársaság. (V, alkotmány-u. 4.) Igazgatóság: Kemény Pál, Komlós Dezső, dx. Mon­tag István. Budavidéki bérház részvénytársaság. (V, Kálinán-u. 15.) Igazgatóság: Kármán Dezső, Komis Mihály, dr. Herman Adolf, dr. Herman Richárd. dr. Lázár Piroska. Burgonya- és terménykereskedelmi részvény­társaság. Erdäpfel und Produktenhand els-Actiengesellsehaft. (IX. Eáday-u. 9.) ;: Gerő Gábor, Mogyoróssy Ernő. Burgonyakeményitő és vegyi termékek részvény­társaság. (V, gr. Tisza István-u. 8. — Tel. L 996—90.) Igazgatóság: Balassa Manó, dr. Morelli József. Burgonyazázó részvénytársaság. (VI, szegedi út 7.) Igazgatók : Hartmann Jenő, Fried Jenő. Burián Ernő gumikereskedelmi részvénytársaság. (X, viola-u. 15. — Tel. J 441-66.) Igazgatóság : Burián Ernő, dr. Kun Lipót, Ottowel Traford Tamás. Czégvezetők: Komor Imre, Zsadányi Géza, Klug Kálmán. Burkoló* és utépitő részvénytársaság. (V, harminczad-u, 3.) Igazgatóság: dr. Bálint Imre. Bera Ferencz. dr. Fónagy Ödön, Lauber Dezső, Szegő Dániel. Burma terményforgalmi részvénytársaság. (VI, ó-u. 39.) , Igazgatóság : Ozettel Árpád, Molnár Béla, Frank Ármin. Butonia ipari és kereskedelmi részvénytársaság. (IH, Zsigmond-tér 10. — Tel. T 263 -36.) dr. Kovácsy Dénes, dr. Dombora Árpád, Schiffer Miklós, Kassai Pál. Bútoripar részvénytársaság. (VH, dohány-u. 48.) Vezérigazgató: Erdős Lőrincz. Igazgatósági tagok: Czuckermandl Lázár, Grünfeld Zoltán, Czuckermandl Mór. Felügyelő-bizottság : Elefánt Andor, Jauszky L, Czuckermandl Mór. Butortcrmelő és értékesítő részvénytársaság. (V, bécsi u. 5.) Igazgatóság: Philipp Gyula, Weiszmann Menyhért, Bein Henrik, László Hugó, Pásztor József. Butorzárgyár részvénytársaság. (X, keresztúri út 30—34.) Igazgatóság: Balla Sándor, Bialazurker Jakab. Búzakalász terménykereskedelmi részvény­társaság. (VD, Bottenbiller-u. 35.) < Igazgatók: Székely Mihály elnök, dr. Beiszmann Zoltán. Czégvezetők : Tyrnauer Béla, Bródy Pál. Cadeau csokoládégyár részvénytársaság. (VI, Izabella-u. 88. - Tel. L 998-09.) Igazgatóság: Fogel Károly, Csányi Károly, Fogel Sándor. Calcium épitési anyag termelő és kereskedelmi részvénytársaság. (Vm, főherczeg Sándor-u, 23. — Tel. L 962—42.) Igazgatóság: Jakobovits Artúr, .Takobovits Gyula, dr. Pikier Mór. Galderoni mi- és tanszervállalat részvény­társaság. (IV, váczi u. 50. — Tel. J 402—06.) Igazgatóság : Jurány Henrik, Péter Jenő, Vállas Lajos, Weinberg Gyula, dr. Gerlóczy Gyula, dr. Glatz Erik, dr. Bródi Tibor, Hoffmann Hugó, Vázsonyi Jenő. Felügyelő-bizottság: Balog Zoltán, Abrai Vilmos, Barnet Bertalan. Üzletvezető-igazgató : Id. Jurány Henrik. Czégvezető: Bév György. Calypsol részvénytársaság. (VI, Jókai-u. 27.) Igazgatósé« : Helvey János, Christian Luis Gellért. Dávid Lajos, ar. Helvey Tivadar, Varga Henrik. Camion autókereskedelmi és fuvarozási vállalat részvénytársaság. (VI, Kiss János-u. 7.) Igazgatóság: Gellóri Géza, Lipschitz Samu. «Capax» szabadalmi és gépipari részvény­társaság. (V, József-tér 10.) Igazgatóság: Bier Félix Leó, dr. Binet Arnold, Incze József, Künsztler Sámuel, dr. Beiner Béla, Bényi Dezső, dr. Tetétleni Ármin, Stürmer József, dr. Laczkó Antal. Czégvezetők: Bibáry Géza, Tetétleni Pál. Carbofor tüzelőanyag kereskedelmi részvény­(X, Ferencz József-laktanya, teherpályaudvar.) •: Balásy Ferencz, Kaplony Sándor. Sző­nyei Dezső. «Carbon» szén kereskedelmi és ipari részvény­társaság. «Carbon» Kohlenhandels und Industrie Actien­gesellschaft. (V, Wekerle Sándor-u. 18. — Tel. L 978—52.) Igazgatóság: Balla Vilmos, Csajthay Ferencz, Lind­ner Leó, Magyar Bertalan, Hubert Ernő, Biró Leon, Bugyi Antal, Conrad Ottó, Gárdony Zsigmond. Czégvezető: Kádár Mihály. Cardo faipari és bútorkereskedelmi részvény­társaság. (VH, Klauzál-u. 8. — Tel. T 311—54.) Igazgatóság: Máté István, Porjesz Adorján, Gutt­mann Gyula, dr. Schaffer Samu, Schaffer László, Strassnoff Samu, Schaffer Tibor, Fodor Ignácz, Újhelyi Emil. Car-Hont kereskedelmi és ipari részvény­társaság. (V, sziget-u. 25.) Igazgatóság: Ősink Lajos, Juszczinszky Ede, Uj­falussy Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom