Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - E) KISPEST - I. Utczák, utak, terek jegyzéke

Utczák, utak. Kispest. 958 Kispest. Terek jegyzéke. e) KISPEST. (Lakók névsorát lásd II. A) rész.) I. Utczák, utak, terek jegyzéke. Aba-utcza. {Nagy Lajos-köníttól gyáli útig.) Aladár-utcza. (Üllői úttól lajozsinizsei vasútig.) Álmo8-utcza. (Sárkány-utczától gyáli útig.) Alsó erdősor-utcza. (Eötvös-utczától lajozsmizsei vasútig.) Andrássy-utcza. (Tisza Kálmán-utczától lajozsmizsei vasútig.) Apaffy-tér. • (Zoltán-utcza és Kálmán király-uteza keresztezésénél.) Arany János-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Árpáá-uteza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Attila-utcza. (Nyári Pál-utczától Wekerle-utczáig.) Aulich-uteza.(Andrássy-utezától lajozsmizsei vasútig.) Bajza-köz. (Dobó Katicza-utczától Bercsényi-utczáig.) Balassa-köz. (Határ-úttól Baross-utczáig.) Baross-utcza. (Sárkány-utczától gyáli útig.) Báthory-utcza. (Üllői úttól Mária-utczáig.) Batthyany-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Béla-utcza. (Holbesz-utczától Wekerle-utczáig Bercsényi-utcza. (Sárkány-utczától gyáli útig.) Betblen-utcza. (Eötvös-utczától Wekerle-utczáig.) Bocskay-utcza. (Üllői úttól lajosmizsei vasútig.) Botond-utcza. (Nagy Lajos-körúttól gváli útig.) Corvin-körút. (Pannónia-úttól Hungária-útig.) Csaba-köz. (Szabolcs-utczától szent Imre-utezáig.) Csillag-utcza. (Üllői úttól lajosmizsei vasútig.) Csokonav-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Damjaních-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Deák Ferencz-utcza. (Üllői úttól lajosmizsei vasútig.) Dobó Katicza-utcza. (Sárkány-u.-tói Pannonia-útig. Drágfi-köz. (Zoltán-utczától Bercsényi-utczáig.) Drégely-köz. (Baross-utczától Martinovics-utczáig. Dugonics-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Eggert-utcza. (Bercsényi-utczától Vas Gereben u.-ig. Előd-utcza. (Sárkány-utczától szt István-körútig.) Endre király-uteza. (Szt István-kőrúttól Herricb utczáig.) Eötvös-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Erzsébet-tér. (Jókai-utczától Zrinyi-utczáig.) Eszterházy-utcza. (Bákóczi-utczától Vas Gereben utczáig.) Etele-utcza. (Sárkány-utczától szt László-utczáig.) Fazekas Agoston-u/ (Holbesz-u.-tól Wekerle-u.-ig. Fecske-utcza. (Eszterházy-utezától füzér-utezáig. 1 Felső erdősor-utcza. (Mátyás király-utczától Eötvös utczáig.) Fő-tér. (Hungária-út, Pannonia-utcza, Kálmán kir. utcza és Tbököly-utcza keresztezésénél.) Fő-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Földváry-utcza. (Üllői úttól Attila-utczáig.) Frangepán-utcza. (Zoltán-utczától Dobó Katicza utczáig.) Füzér-utcza. (Rákóczi-utczától Vas Gereben-utczáig. Galamb-utcza. (Eszterházy-utezától füzér-utezáig.) Garay-köz. (Határ-úttól Baross-utczáig.) Gellért-utcza. (Zsigmond-kőrúttól Nagy Lajos-krt-ig. Géza-utcza. (Zsigmond-kőrúttól Thököly-utczáig.) Gyáli út. (Kispest és Erzsébetfalva határán.) Gyár-utcza. (Vas Gereben-u.-tói lajosmizsei vasútig. Gyöngy virág-uteza. (Ibolva-utczától Beniczky-u.-ig. Határ-út. (Budapest és Kispest^közti határnál. Sár­kány-utczától Erzsébeti alváig.) Herein Károly-utcza. (Szegfű-utczától lajosmizsei v. vasútig.) Herrich-utcza. (Rákóczi-utczától Vass Gereben-u.-ig.) Hofherr Albert-utcza. (Üllői úttól Beniczky-utczáig.) Holbesz-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Huba-utcza. (Sárkány-utczától szt István-körútig.) Hungária-út. (Sárkány-utczától gyáli útig.) Hunyadi-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Ibolya-utcza. (Jázmin-utczától Beniczky-utczáig.) Irányi Dániel-utcza. (Üllői úttól Andrássy-u.-ig.) Jázmin-utcza. (Vas Gereben-utczától Hofherr Albert­xitczáig.) Jókai-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Jósika-utcza. (Attila-utczától felső erdősor-utczáig.) Kálmán király-uteza. (Határ-úttól a fő-téren keresz­tül Eszterházy-utczáig.) Kapisztrán-utcza. (Szt István-kőrúttól Zsigmond­kőrútig.) Kazinczy-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Kende-köz. (Zoltán-utczától Dobó Katicza-utczáig.) Kenyérmező-utcza. (Sárkány-utczától Endre-király­utczáig.) Kinizsi-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Kisfaludy-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Klapka-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Kórház-utcza. (Pannonia-úttól Bercsényi-utczáig.) Kossuth-tér. (Ribényi-utcza, Holbesz-utcza, üllői út és Attila-utcza keresztezésénél.) Kossuth Lajos-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Kölcsey-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Kund-utcza. (Verbőczy-utczától gyáli útig.) Iiehel-utcza. (Üllői úttól felső erdősor-utczáig.) Gróf Leiningen-utcza. (Andrássv-utczától lajosmizsei vasútig.) Liget-utcza. (Gyár-utczától Beniczky-utczáig.) Madách-utcza. (Határ-úttól Corvin-körútig.) Margit-utcza. (Nagy Lajos-körúttól gyáli útig.) Mária-utcza. (Rákóczi-utczától Vas Gereben-utczáig.) Martinovics-utcza. (Sárkány-utczától szt István­körútig.) Mátyás lcirály-utcza. (Felső erdősor-utczától Sárkány­utczáig.) Mikes-utcza. (Határ-úttól Corvin-körútig.) Munkácsy-utcza. (Andrássy-utczától alsó erdősor­utczáig.) Murányi-utcza. (Zoltán-utczától Beniczky-utczáig.) Nádasdy-uteza. (Zsigmond-kőrúttól füzér-utezáig.) Nagy Lajos-körút. (Corvin-kőrúttól Zsigmond-krt-ig.) Nagv Sándor-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Nefelejts-utcza. (Gyár-utczától Beniczky-utczáig.) Nyári Pál-utcza. (Üllői úttól felső erdosor-utezáig.) Pálffy-köz. (Határ-úttól Baross-utczáig.) Pannónia-út (Sárkány-utczától fő-téren keresztül Ber­csénvi-utczáig.) Pázmány-utcza. (Szilágyi Erzsébet-u.-tói gyáli útig.) Peterdy-köz. (Határ-úttól Baross-utczáig.)' Petőfi-tér. (Árpád-utcza, Kossuth-utcza, Bellaágh­utcza és Tóth József-utcza keresztezésénél.) Petőfi-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Petur-utcza. (Szt István-kőrúttól Corvin-körútig.) Piacz-tér. (Zsigmond-körút, Murányi-utcza, Zoltán­utcza és piacz-utcza keresztezésénél.) Rákóezi-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Bákos-utcza. (Nagy Lajos-körúttól gyáli útig.) Reviczky-köz. (Baross-utczától Margit-utczáig.) Ribényi utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Rozgonyi-köz. (Előd-utczától Zoltán-utczáig.) Rózsa-utcza. (üllői úttól szemétvasutig.) Sárkány-utcza. (Mátyás- király-utczától Hofherr Al­bert-utezáig.) Sárközy Pál-utcza. (Üllői úttól lajozsmizsei vasútig.) Szabolcs-utcza. (Sárkány-utczától szt István-krt-ig. j Szalay-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Szapáry-utcza. (Üllői úttól felső erdősor-utczáig.) Széchenyi-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Szegfü-uteza. (Vas Gereben-utczától Hofherr Albert­utczáig.) Szemere-köz. (Nagy Lajos-körúttól Géza-utczáig.) Szendrő-köz. (Zoltán-utczától Turul-utczáig.) Szt Imre-utcza. (Sárkány-utczától szt István-krt-ig.) Szt István-körút. (Corvin-krt-tól Zsigmond-krt-ig.) Szt László-utcza. (Határ-úttól szt István-krt-ig.) Szigetvári-köz. (Zoltán-utczától Bercsényi-utczáig.) Szigligeti-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Szilágyi Erzsébet-utcza. (Határ-úttól Nagv Lajos­körútig.) Szondy-tér. (Kálmán király-utczától Baross-utczáig.) Szőnyi-köz. (Zoltán-utczától Bercsényi-utczáig.) Taksony-utcza. (Corvin-kőrúttól Thököly-utczáig.) Tárnok-utcza. (Nagy Lajos-körúttól Corvin-körútig.) Tas-utcza. (Kálmán király-utczától Thököly-utczáig.) Teleky-utcza. (Lehel-utczától Wekerle-utczáig.) Templom-tér. (Fő-utcza és Sárkány-utcza keresztezé­sénél.) Thököly-utcza. (Szt István-kőrúttól Nagy Lajos­kőrútig.) Thurzó-köz. (Nagy Lajos-körúttól Vajk-utczáig.) Tisza Kálmán-utcza. (Wekerle-utczától lajosmizsei vasútig.) Toldy-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Tompa-utcza. (Üllői úttól felső erdősor-utczáig.) Tóth József-utcza. (Árpád-utczától Vas Gereben­utczáig.) Török-utcza. (Üllői úttól felső erdősor-utczáig.) Tulipán-utcza. (Gyár-utczától Beniczky-utczáig.) Turul-utcza. (Nagy Lajos-körúttól gyali útig.) Újlaki utcza. (Nagy Lajos-körúttól gyáli útig.) Üllői út. (Mátyás király-u.-tói lajosmizsei vasútig.) Vágóhid-utcza. (Álmos-utczától Baross-utczáig.) Vajk-utcza. (Kálmán király-utczától Thököly-u.-ig. Varju-utcza. (Eszterházy-utezától füzér-utezáig.) Vas Gereben-utcza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Vécsey-utcza. (Üllői úttól lajosmizsei vasútig.) Verbőczy-utcza. (Nagy Lajos-körúttól Mária-utczáig.) Vereczkei-köz. (Szt István-kőrúttól Taksony-utczáig.) Villany-utcza. (Bem-utczától lajosmizsei vasútig.) Viola-utcza. (Gyár-utczától Beniczky-utczáig.) Vörösmarty-utcza. (Üllői úttól Sárkány-utczáig.) Wekerle-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Wesselényi-utcza. (Üllői úttól alsó erdősor-utczáig.) Zalán-utcza. (Sárkány-utczától szt István-körútig.) Zboró-köz. (Szt István-körúttól Tas-utczáig.) Zichy-uteza. (Holbesz-utczától Wekerle-utczáig.) Zoltán-utcza. (Sárkány-utczától gyáli útig.) Zrinvi-uteza. (Üllői úttól szemétvasutig.) Zsigmond-körút. (Hungária-úttól Nagy Lajos krt-ig.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom