Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - W

Witzenleiter. Lakát-jegyzék. 916 Lakás-jegyzék. Wolf. Witzenlsiter István, szabó m., III, apát-u. 86. Witzig András, czipész m., VIII, Rákóczi-tér 3. — József, iparművész, VIÍI, Illés-u. 1. — Rózsi, banktisztv., VIII, Rákóczi-tér 3. Witzing Lénárd, bérkocsiiparos, IX, Ernő-u. 17. Witzl Antal, mészáros m., VII, Elemér-u. 24. — Lajosné, özv., mag., VIII, Orczy-út 8. — Nándor, igazgató, I, Váralja-u. 20. Witzmann Dezső, müsz. tisztv., X, Hungária-krt 289. — Gyula, főv. hivatalnok, VIIÍ, József-u. ő. — János, magántisztv., VIII, József-u. 5. Wix, 1. Wiksz alatt is. Wix Aladár, burgonyakeresk., IX, Vaskapu-u. 49. — Aladár, fogtechnikus, IX, Tompa-u. 17/6. — Dávid, ügynök, V, Géza-u. 7. — Mór, pénzbeszedő, IX, Vaskapu-u. 7. — Pál, rt. tisztv., VÍII, népszínház-u. 4244. Wixmann Jakab, rt. tisztv., VI, Eötvös-u. 35. Wizinger, 1. Wisinger. Wizner, 1. Viesner, Visner, Vizner, Wiesner alatt is. Wizner János, kalapos m., VIII, práter-u. 76. — Nándorné, özv., mag., VIII, Rökk Szilárd-u. 39. Wizny Vilmos, máv. nvugd., Rpalota, őrház-u. 17. Wizsnyovszky István, banktisztv., IX, Tompa-u. 12. — Istvánné, özv., mag., IX, kén-u. 3. Wjerk Ferencz, tisztviselő, Csepel, pesti út 29. Wjural Lajos, üvegcsiszoló, müvez., VI, Hungária­út 74. Wlach Ervin, élelmiszerkeresk., VI, Izabella-u. 39/6. — Lipót, keresk., IV, Petőfi-u. 4/6. Wlacil Ferencz, gyárigazg., Csepel, posztógyár. Wladár, 1. Vladár alatt is. Wladár Ernő, magánhiv., IX, Lónyay-u. 25. — Gyula, dr., legfőbb áll. számv. széki s. titk., I, Pauler-utcza 7. — Róbert, áll. pénzt, főigazg., I, Paulcr-u. 7. — Tivadar, dr., ügyvéd, II, Zsigmond-u. 11. Wladárcsik Károly, szatócs, VI, országbíró-u. 30. Wladárczyk József, dr., orvos, I, Béla király-út 59. Wladász József, fényező m., VII, Amazon-u. 6/8. Wladimir István, elr., tisztv., Psztlőrincz, Hadffy­utcza 30. — Konstantin, vámőrőrmester, III, vörösvári u. 52. Wladovics József, háztulajd., Pesterzs., Damjanich­utcza 116. Wladyka, 1. Vladyka alatt is. Wladyka Dániel, ny. postafőfelügy.,VII, Gizella-út 49. — Rszső, (Wladika), kertész, X, mogyoródi u. 77. — Zoltán, ny. számellenőr, VII, Gizella-út 49. Wlasák, 1. Vlasák alatt is. Wlasák Antal, udvari kertész, I, várkapitányság. — Béla, (Wlassák), oki. mérn. VII, Cserhát-u. 16/18. — Vilma, főv. szaktanítónő, II, Zsigmond-u. 16. Wlasek Pál, müsz. altiszt, I, Váralja-u. 20. Wlasitz József, kovács, II, petrezselyem-u. 6. Wlassics, 1. VÍasits alatt is. Wlassics (Wiasits, Wlassich, Wlassits). — Antalné, özv., nyugd., IV, Duna-u. 1. — Dömötörné, özv., keresk., VI, Szondy-u. 45/47. — Ferencz, kovács m., II, erőd-u. 10. — Géza, főv. forg. adó eil., VI, Székely B.-u. 12/6. — Géza, tábori plébános, püspöki titkár, VI, Szinyei Merse-u. 5. — Gyula, br., v. b. t. t., közig., bíróság elnöke, IV, Duna-utcza 1. — Gyula, ifj., br., áll. szính. főigazg., IV, Duna-u. 1. — István, (Wiasits), magánhiv., VIÍ, rózsa-u. 16. — János, fogtechnikus, VIII, fhg Sándor-tér 3. — Mária, (Wlassich), főv. tan., VIII, Mátyás-tér 4. —• Olga, magántisztviselő, VI, rózsa-u. 57. — Pál, dr., árvaszéki ülnök, VIII, Baross-u. 87. — Pál, (Wlassich), banktisztv., II, kapás-u. 15. — Tibor, dr., br., ny. min. tan., IV, Duna-u. 1. — Vazul, (Wlassits), czipész m., IIÍ, kórház-u. 1. — Vazulné, (Wlassits), magánzó, III, kórház-u. 22. Wlasz Antal, főmozdonyvez., VI, szt László u. 135. Wlaszati Anna, fodrásznő, III, Benczur-u. 1. Wlaszlovits Béla, ny. pü. tan., II, fő-u. 79. — József, gépészmérnök, II, Margit-rkpt 46. Wliss Margit, szöv. tisztv., VII, Ilka-u. 35. Wik József, bádogos és szerelő m., II, felvinczi út 5. Wlossák, 1. Vlosák alatt is. Wlossák Béla, mérnök, VII, Cserhát-u. 16/18. — Imréné, özv., máv. nyugd., X, Orczy-út 33. k— Máténé, özv., mag., VII, Hungária-krt 237. Wneck Emilia, tisztviselőnő, II, erőd-u. 8. Wnen bvicz J. Józsefné, özv., nyugd., VIII, sziget­vári utcza 14. Wobiczky Ferenczné, mag., VIII, tavaszmező-u. 8. Woboril Károly, magánhiv., V, nádor-u. 2. — Venczel, bankhiv., V, nádor-u. 2. Wochrischek Mihály, tisztv., VI» janicsár-u. 5. WochschingVilma, banktisztv., Űjpest, Zicky M.-u.10. Woczasek ílona, ny. tanítónő, X, füzér-u. 18. — Lajos, ny. tisztviselő, IX, mester-u. 9. — László, tisztviselő, X, Simor-u. 7/9. Woczasik Magda, hivatalnoknő, VI, felső erdősor 3. Woda Ferencz, tiszthelyettes, I, Attila-krt 4. — Károly, pipakupakkészítő, IX, üllői út 87. Wodák Dezső, kocsmáros, VÍII, Teleki-tér 23. — Karolin, nőiszabó m., VIII, futó-u. 14. — Lajos, vendéglős, IV, váczi u. 79. Wodal, 1. Vodal alatt is. Wodal Ferencz, máv. nyugd., VIII, losonczi u. 8. Wodetzky József, dr., egyet, tan., IX, üllői út 121. — Józsefné, dr., mag., II, pasaréti u. 73/75. Wodiáner Béla, Antal, ny. államv. felügy., I, Horthy Miklós-út 34. — Hugóné, özv., háztulajd., VII, Vilma kir.-út 45. — János, banktisztv., VIII, fiumei út 12/6. — Sámuelné, özv., nyugd., VIII, Szentkirályi-u. 10. — Sándor, dr., magánzó, VII, hársfa-u. 57. — Sománé, forrai özv., mag., VIII, fiumei út 12/6. — Zsigmondné, özv,, órás és ékszerész, I, Horthy Miklós-út 11/13. Wodicska, 1. Vodicska alatt is. Wodicska Gyula, máv. hív., VÍII, üllői út 68. — János, háztulajd., Pesterzsébet, úri u. 26. Wodilla Péter, mázoló, Kispest, vereczkei köz 12. Wodlutschka Károly, honv. százados, IX, Ráday­utcza 34. Wodnár Norbert, ny. bir. kez. altiszt, VII, Dembinski­utcza 52. — Rezső, rt. irattáros, V, visegrádi u. 20. Wodnyánszky György, id., szabó, VIII, nagytemplom utcza 21. Wodreng Sándor, műszerész, IX, Ferencz-krt 36. — Vilmos, rt. műsz. tisztv., ÍX, Ferencz-krt 36. Wodring János, mérlegkészítő, II, szegényház-u. 21. Woduschegg Jánosné, özv., mag., VI, Vörösmarty­utcza 64. Wogenhuber, 1. Voggenhuber alatt is. Wogenhuber Oszkár, banktisztv., VIII, gólya-u. 35. W 7oggeraczky Józsefné, özv., háztulajd., Rpalota, Batthyány-utcza 21. Wogrits Hedwig, főv. tisztv., II, horvát-u. 12. Wohanka Gusztáv, magánhiv., Rpalota, szigeti u. 1. Wohl Aladár, dr., háztulajd., VII, király-u. 29. — Arnold, czégvezető, VI, váczi út 105. — Béla, frgtechnikus m., V, Vilmos császár-út 6. — Dezső, szatócs, Űjpest, Erzsébet-u. 72. — Ede, bérkocsitulajd., VII, dohány-u. 96. — Ede, kalap- és kalapkellékkeresk., V, Balaton­utcza 10. — Ferencz, földbérlő, X, cserkesz-u.74. — Gabriella, háztulajd., IV, sütő-u. 2. — Györgyné, özv., főv. nyugd., í, Csaba-u. 17. — Gyula, dr., háztulajd., VIII, Szentkirályi-u. 34. — Henrik, keresk. utazó, VII, Elemér-u. 18. — Hugó, gyárigazg., I, Krisztina-krt 8/10. — Ignácz, keresk., VI, Eötvös-u. 26/6. — Ignáczné, özv., mag., V, Zoltán-u. 13. — István, keresk., VIII, Rákóczi-tér 6. — Jenő, ny. főv. kezelőtiszt, VI, Csengery-u. 61. — József, mérnök, VIII, futó-u. 27. — Józsefné, özv., magánzó, VIII, futó-u. 27. — Károly, máv. felügy., X, józsefvárosi p. u. — Kornél, munkavezető, IÍ, medve-u. 32. — Lajos, bizt. tisztv., VÍI, utász-u. 7. — Lajosné, özv., mag., I, budafoki út 14. — Márton, rt. könyvelő, VI, B-évay-u. 8. — Miklós, papirkeresk., VI, szív-u. 20. — Miksa, magánzó, VI, rózsa-u. 54. — Mór Márton, dr., orvos, V, Vilmos csász.-út 18. — Nelli, magánzó, V, Falk Miksa-u. 3. — Ödön, banktisztv., I, budafoki út 14. — Pál, asztalos m., Pesterzsébet, Árpád-u. 37. — Sándor, irodavezető, I, Mészáros-u. 12. — Sándor, kárpitos, VÍI, szövetség-u. 5/7. — Sándor, pta tiszt, VII, murányi u. 37. — Vilmos, ügynök, Rpalota, Klára-u. 54. Wohland Mária, tisztv., Pesterzsébet, Kölcsey-u. 6. — Róza, varrónő, Űjpest, tavasz-u. 14. Wohlberger Sándor, loügyn., VÍI, Rottenbiller-u. 64. Wohldran Emma, fakeresk., Űjpest, Báthory-u. 15. — Ferencz, gyári tisztv., Újpest, Erzsébet-u" 12. — Jánosné, özv., háztulajd., Újpest, Báthory-u. 15. — Sándor, hentes m., Újpest, Attila-u. 120. Wohlfahrt, 1. Volfart alatt is. Wohlfarth (Wohlfart, Wolf art). — Ádám, tojáskeresk., VIII, Magdolna-u. 6/a. — Ferencz, (Wohlfahrt), főv. altiszt, IX, Mária Valéria-telep 49. — Géza, könyvelő, IX, Lónyay-u. 49. —• Irma, varrónő, V, Csáky-u. 32. — Lajos, (Wohlfart), tisztv., V, révész-u. 15. — László, (Wolffart), főv. számv. főtan., II, Vérmező­út 14. — Nándor, min. főelőadó, VII, Dembinski-u. 7. — Rezső, (Wohlfart), gázgyári műsz. főtan., V, révész­utcza 15. Wohlfeld Juliska, varrónő, VIII, Teleki-tér 3. Wohlfeld Ignácz, tisztv., VII, akáczfa-u. 37/39. — Lipót, czipész m., Rpalota, csillag-u. 11. Wohlgemuth Gyula, szabó, VIII, Mária-u. 20. — Miksa, vendéglős, X, maglódi út 18. Wohlmuth Ádám, sajt-, vajkeresk., II, Margit-krt 3. — Adolf, mag., VIII, Berzsenyi-u. 4. — Ernő, hírlapíró, Psztlőrincz, Herrich-u. 19. — Ernő, mag. hiv., II, Margit-rkpt 53. — Ferencz, pta hív., Kispest, rózsa-u. 87. — Ferenczné, özv., déli vas. nyugd., I, avar-u. 2. — Fülöp, dr., rt. tisztv., VII, aréna-út 64. — Gizella, tisztv., VII, Károly-körút 9. — Gusztáv, id., aranyozó, m., VI, király-u. 80. — Gusztáv, ifj., aranyozó, VÍI, Elemér-u. 16. — István, háztulajd., Kispest, rózsa-u. 87. — Józsefné, özv., mag., IX, üllői út 69. — Lajos, hálókocsi kalauz, VII, nefelejts-u. 18. — Lajos, vili. szerelő, Újpest, váczi út 94. Wohlráb Flórián, sütő m., I, Aladár-u. 22. Wohlschein Gyula, lakatos, X, Szapárv-u. 30—32. Wohlschläger Henrik, vasutas, IX, Drégely-u. 17. Wohlstein, 1. Vohlstein alatt is. Wohlstíin Ármin, papirügynök, IX, Ferencz-krt 31. — Dávid, Dezső, bizomány és ügynökség, V, ügynök­utcza 17. — Henrikné, özv., mag., VIII, Csokonai-u. 12. — József, asztalos m., Újpest, Deák-u. 86. — Lipót, keresk., Kispest, Hunyadi-u. 102. — Lipótné, özv., mag., VI, Bajza-u. 42. — Manó, szöv. hiv., VIII, Csokonai-u. 12. — Mór, mag. hív., VII, dob-u. 106. — Samu, parafadugó ügynök, V, visegrádi u. 43/45. Wohlstreich Imre, háztulajd., Újpest, Kossuth-u. 40. Wohninland János, szabó m., VI, Vörösmarty-u. 51. Wohrnika Józsq^, szabó, I, somlói út 28. Wohryzka József, szabó m., I, somlói út 28. — József, ifj. szabó, IV, Veres Pálné-u. 16. Wohefart Géza, üzl.-vez., IX, Lónyay-u. 49. Woida Lórántné, dr., özv., áll. nyugd., III, Petur-u. 28 Woitech János, színész, VI, Szinyei Merse-u. 10. — Józsefné, özv., magánzó,VI, Szinyei Merse-u. 10. Woititz, 1. Wottitz alatt is. Woititz Bernát, rt. igazg., VI, Podmaniczky-u. 29. — Ernőné, özv., mag., VI, szív-u. 18. — Fülöpné, özv., divatáru keresk., I, Horthy Miklós­út 50. — Gyula, rövidárúkeresk., I, Horthy Miklós-út 58. — Hugó, rt. czégvez., V, Katona József-u. 28. — J. Jenő, keresk., IX, vámház-krt. 7. — Margit, zongoratanító, V, Katona József-u. 28. — Zsigmondné, özv., mag., ÍI, Margit-rkpt 51. Wojacsek Albin, asztalos, VII, Damjanich-u. 36. — Andrásné, özv., mag., VI, Huba-u. 11. Wojcsik, 1. Vojcsik alatt is. Wojcsik Ignáczné, özv., mag., III, bécsi út 57. — Károlyné, női szabó, III, bécsi út 57. Wojcsikovszky Árpád, ny. máv. főkalauz, Rpalota, villa-sor 2. — Sándor, dr., banktisztv., II, erőd-u. 12. Wojkov Mihály, szabó m.,VIII, Rökk Szilárd-u. 34/36. Wojnárovits Imre, huszárszázados, VII, dohány­utcza 86. — Sándor, dr., (Wojnárovics), egyet, tisztv., II, erőd­utcza 14. — Sándorné, özv., mag., IX, Ferencz-krt 14. Wojnarowszky István, áll. altiszt, VII, István-út 6. Wojszovits Béláné, özv., mag., VII, Gizella-út 12. — Béláné, özv., mag., VII, Stefánia-út 23. — Ilona, szabónő, VII, Stefánia-út 23. Wojtáss Béla, építési rajzoló, I, budafoki út 35. Wojtha, 1. Woytha. Wojtsek Ottone, távb. kezelő, VI, Liszt Ferencz-tér 9. Wokalek Gotthard, főv. tisztv , VIII, Lujza-u. 3. Wokáts István, mázoló, VIII, kőris-u. 5/6. Wokhand János, rézműves, szerelő, III, szentendrei utcza 67. Woksák Ferenczné, özv., mag., II, csalogány-u. 51. Wolath Ernő, szobafestő, VII, Peterdy-u. 3. Wolauschek György, háztulajd., Rpalota, Dessewffy­utcza 61. — Györgyné, fehérnemű varrónő, VI, Szondy-u. 79. Wolcsynszky Gusztáv, lovag, bankigazg. h., IX, Ferencz-krt 16. Wolez István, építő m., VIII, práter-u. 59/a. Woldrán János, rt. mag. hív., Újpest, Báthory-u. 15. Wolek Rezső, gépm., VIII, Baross-u. 94. — Rezsőné, műhímzőnő, VTII, Baross-u. 94. Wolenszky, 1. Volenszky alatt is. Wolenszky Béla, dr., ügyvéd, V, Klotild-u. 4. — Sándor, vámőr tiszth., Újpest, Deák-u. 89. Wolff, 1. Gévay-Wolff alatt is. Wolf, 1. Volf alatt is. Wolf (Wolff). — Ábrahám, órás m., VII, Erzsébet-krt 26. — Ábrahám, nőiszabó, VII, Erzsébet-krt 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom