Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - W

{ Wirtschafter. Lakás-jegy aék. 915 Lakás-jegy «ék. Wítzelsbörger. Wirtschafter Sándor, rt tisztv., I, Szebeny A.-téri. Wirtz Ferencz, czipész, III, Lajos-u. 18. Wischet János, tisztv., VI, Hungária-krt 100. Wischin Alfrédné, özv., iparváll. képv., I, Bertalan­utcza 24. Wisinger, 1. Visinger. Wisinger (Wizinger, Wiesinger). — A. Károly, (Wiesinger), asztalos m,, VIII, nagy­templom-u. 4. — Dávid, füszerkeresk., II, Margit-krt 8. — Frigyes, (Wiesinger), dr., orvos, IX, üllői út 3. Tel. J 403—71. — Gábor, (Wiesinger), értékpapirkeresk., IV, arany­kéz-utcza 3. — Géza, bádogos m., Psztlőrincz, Wlassics Gy.-u. 138. — György, kőfaragó m., VIII, József-u. 15. — J. Jenő, (Wiesinger), keresk.,VII, Wesselényi-u. 35. — Irén, szatócs, I, alkotás-u. 32. — Jakab, kereskedő, II, Margit-krt 8. — Jenő, értékpapirkeresk., V, Aulich-u. 8. — József, ny. máv. főfelügy., IX, Ranolder-u. 6. — József, (Wiesinger), mázoló, III, Lajos-u. 143. — József, munkafelügy., VII, Vörösmarty-u. 17. — Józsefné, (Wiesinger), özv., mag., IV, váczi u. 60. — Károlyné, özv., keresk., Pesterzs., Török Flóris­utcza 37. — Lajos, (Wiesinger), szabó m., IV, váczi u. 60. — Leó, üzletvezető, IX, Bakáts-tér 2. — Márton, (Wizinger), háztulajd., Pestújh., János­utcza 7. — Miksa, keresk. ügynök, VII, Damjanich-u. 32. — Mór, müötvös, V, Wekerle Sándor-u. 32. — Viktor, (Wizinger), őrnagy, II, Buday László-u. 5jb. Wiskana János, üzletvezető, Rpalota, Bocskay-u. 9. Wisklein Sándorné, özv., mag., VIIL^vas-u. 6. Wiskoczill József, gépész, V, váczi út*52. Wisky Ferencz, ny. százados, VI, aradi u. 22. Wisniczky Teréz, háztulajd., I, istenhegyi dülő 9766. Wisnovits József, tisztv., Csepel, alsó János-u. 45. Wisnovszky Jánosné, (Wisnovszki), özv., háztulajd., Pesterzsébet, Nándor-utcza 9. — Mária, köztisztviselő, IX, Ferencz-krt 29. Wisnyeczky József, molnár, VIII, kőfaragó-u. 11. Wisnyovszky, 1. Visnyovszky alatt is. Wisnyovszky János, fővámházi alkalm., VIII, práter­utcza 69. — Mátyás, gépész, IX, soroksári út 59. Wisolith János, lemezelő m., VIII, Illés-u. 34. Wissler Ilona, magántisztviselőnő, Újpest, ősz-u. 31. Wissman József, bútorrajzoló, Újpest, Erzsébet-u. 25. Wister Ernestin, (Wiszter), mag., VII, Garay-u. 34. — Ernő, színházigazg;, V, Lipót-krt 10. — Hugó, műsz. min. tan., VI, hajós-u. 15. Wiszada Józsefné, özv., mag., V, Arany János-u. 15. Wiszbiczky Félió, asztalos, VII, kertész-u. 18. Wiszkidencky Gusztávné, özv., áll. nyugdíjas, I, pálya-utcza 2/6. Wiszkocsil Ágoston, tapétázó, Csepel, templom-tér 7. Wiszlai János, keresk., Újpest, Apponyi A.-u. 16. Wiszt, 1. Viszt alatt is. Wiszt (Wieszt). — Antal, (Wieszt), borbélv m., Pestújhely, Andrássy­út 50. — Ferencz, háztulajd., I, istenhegyi dülő 9863. — Ferencz, háztulajd., Kispest, fecske-u. 7. — József, háztulajd., Kispest, fecske-u. 7. — Rezső, kantinos, IX, gr. Haller-u. 7/9. Wiszter, 1. Wister. Wisztercsill M. Béla, fodrász m., II, fő-u. 69. Witaschek Gyula, tisztv., III, pacsirtamező-u. 48. Witheim Henrik, gyári felügy., IX, gr. Haller-u. 20. Witinek Györgyné, özv., mag., I, pálya-u. 7. Witkay, 1. Wittkay. Witkovicky Károly, ny. máv. felügy., III, ürömi u. 50. Witkowsky (Witkovszky, Witkowszky). — Jenő, aranyműves m., I, Lógodi-u. 5/7. — József, (Witkovszky), áll. altiszt, IX, Mária Valéria-telep 41. — Károly, stat. főtiszt, II, málna-u. 7. — Lajos, tisztv., II, zöldmáli út 30. — Sándor, isk. igazg., I, fehérsas-tér 8. — Sándorné, (Witkovszky), áll. tanítónő, III, szőlő­kert-utcza 44. — Tihamér, dr., orvos, I, Szebeny Antal-tér 7. Witlaczil Antal, ny. földmérési felügy., X, Juranics­utcza 13. Witroel Leóné, özv., mag., VIII, Szentkirályi-u. 10. Witsány István, áll. tisztv., I, Nagy Sándor-u. 24. Witsó Károly, kőműves m., Csepel, magyar-u. 65. Witt Adolf, mühelyfőnök, IX, soroksári út 158. — Czeczilia, varrónő, V, berzenczei u. 22. — Emil, közgazd. író, I, parádi u. 7. — Gyula, szűcs m., I, csend-u. 5. v — Izidor, magánhiv., IX, üllői út 11/13. — József, esztergályos m., VIII, Magdolna-u. 29. — László, ny. kúriai bíró, IX, Lónyay-u. 17. Witt László, százados, IV, Veres Pálné-u. 30. — Márton, dr., orvos, VI, Csengery-u. 52 — Mórné, özv., mag., V, Csáky-u. 32. — Ödön, magántisztv., VII, holló-u. 15. — Ödön, ügynök, I, Horthy Miklós-út 43. — Rezső, kárpitos m. V, berzenczei u. 22/24. — Rezső, nyelvmester, VII, Thököly-út 23. — Sándor, férfiszabó, IV, régiposta-u. 15. — Vilmosné, özv., mag., IX, üllői út 11/13. Wittal Jakab, postatiszt, VI, Forgách-u. 18. Wittag József, szabó m., VII, Garay-u. 16. Wittchen Kornél, ny. igazg., V, nádor-u. 34. — Lajos, dr., földbirtokos, ÍI, Toldy Ferencz-u. 14. Wittek, 1. Vittek alatt is. Wittek Henrik, műsz. tisztv., V, zsilip-u. 6. — István, kereskedő, VIII, József-krt 74/76. — János, droguista, V, Koháry-u. 22. — József, banktisztv., II, Donáti-u. 32. — József, bizt. főtisztv., V, visegrádi u. 39. — József, nyugdíjas, II, kapás-u. 37. — József, rendőr, VÍ, Andrássy-űt 55. — Józsefné, özv., mag., VII, Almássy-tér 9. — Józsefné, özv., nyugd., III, kisczelli u. 12. — Lajos, magánhiv., VIII, salétrom-u. 10. — Mária, min. s. tiszt, VII, Gizella-út 49. — Mórné, özv., nyugd., VII, Gizella-út 49. — Venczel, lakatos, V, visegrádi u. 103. — Zsigmondné, háztulajd., Újpest, Erzsébet-u. 17. Wittels Mór, magánhiv., Vl, szerecsen-u. 46. Wittenbarth Béla, főhadn., VII, Damjanieh-u. 52. — Győző, ny. főv. s. h. főigazg., VII, Izabella-u. 31. — Győző, oki. gépészmérnök, VII, István-út 67. — Izor, ny. máv. főfelügy., VII, István-út 67. — Péterné, özv., mag., VII, Izabella-u. 31. — Tibor, banktisztv., VII, István-út 67. Wittenberg Árminné, özv., mag., VII, Damjanich­utcza 51. — Béláné, özv., mag., VII, síp-u. 6. — Emília, rt. tisztviselő, VI, Izabella-u. 71. — Farkas Gyula, műszerész, II, fő-u. 4. — Ignácz, ny. vasúti főfelügy., I, pálya-u. 2ja. — Imre, keresk. tisztv., V, honvéd-u. 40. — István, keresk., VI, Benczur-u. 37. — Jenő, magántisztv., Pesterzsébet, Attila-u. 3. — Jenőné, hiv., VI, Ándrássy-út 51. — József, rt. tisztviselő, VII, dohány-u. 83/85. — József, ny. vasutas, Pesterzsébet, Arany J.-u. 4. — Lipót, papirkeresk., VI, Lázár-u. 14. — Miksáné, kártyatisztító, VIII, fhg Sándor-u. 32. — Mór, ügynök, VII, király-u. 87. — Ottó, máv. mérnök, VI, Podmaniczky-u. 89. — Samu, férfiszabó m., VI, fóti u. 21. — Sándorné, özv., mag., VÍI, Rákóczi-út 70. — Viktor, sütő m., VÍ, szt László-út 36. — Zoltán, irógépműszerész, VI, Révay-u. 22. — Zoltán, magántisztv., VÍ, Bajza-u. 40. Wittenberger Adolf, dohánykisárus, VII, Wesselényi­utcza 61. — Adolf, zálogházi igazg., IX, Kinizsy-u. 2. — Ágostonné, özv., mag., VII, Thököly-út 22. — Imre, bankfőtisztv., IX, mester-u. 18. — István, magántisztv., VÍI, Wesselényi-u. 61. — István, (L.) oki. mérnök, Í, villányi út 4. — József, főhadnagy, I, Nándortéri laktanya. — József, kereskedő, VI, Lehel-u. 5. — László, hivatalnok, VI, Lehel-u. 5. — Magda, iparművész, I, verpeléti út 24. — Pál, szerelő, VI, Lehel-u. 5. — Zoltán, magántisztviselő, IX, Lónyay-u. 27. WittgrUber Mihály, háztulajd., Kispest, Vécsey-u. 12. — Pálné, özv., mag., VIII, kálvária-u. 28. Witthalm, 1. Vitthalm alatt is. Witthalm Emil, nyomdász, I, hadnagy-u. 55. — Ferencz, lakatos, I, hadnagy-u. 55. — Lajosné, özv., máv. nyugdíjas, I, Greguss-u. 3. Witthen Lajos, dr., ügyvéd, II, Toldy F.-u. 14. Witti Lajos, postatiszt, Kispest, Gellért-u. 19. Wittich Erzsébet, tkp. hiv., IX, közraktár-u. 12/6. — Fülöpné, özv., keresk., I, Horthy Miklós-út 50. — Johanna, ügyészségi irodatiszt, VII, nefelejts­utcza 43. — József, streitfeldi, kiíriai bíró, V, Dorottya-u. 8. — Margit, magántisztv., IX, közraktár-u. 12. — Sándor, magánhivat., VII, István-út 40. — Sarolta, banktisztv., IX, közraktár-u. 12/6. Wittig Gusztáv, ny. áll. főmérnök, X, Pongrácz-út 17. Wittigschlager Károly, szöv. tisztv., V, Báthory ­utcza 7. Wittinger Aladár, műépítész, VIII, Déry-u. 5. — Ernő, tpt. tisztv., VIII, kőfaragó-u. 12. — István, szöv. aligazg., VII, Damjanich-u. 38. — Ödön, kapitány, VIIÍ, József-krt 27. — Sándor, pta altiszt, II, Szász Károly-u. 2. Wittinghon Béla, banktisztv., VIII, Rákóczi-űt 51. — Gyuláné, özv., áll. nyugd., VIII, Rákóczi-út 51. iWittine Pál, rt. főraktarnok, III. kiskorona-u. 14. Wittkay Egyed, háztulajd., Psztlőrincz, Batthyány­utcza 42. — Ferencz, (Witkay), máv. főművezető, Rpalota, Wesselényi-utcza 23. Wittkó, 1. Vitkó alatt is. Wittkó Eszter, varrónő, V, Csáky-u. 7. Wittlin Sándor, betűszedő, VI, Eötvös-u. 23/6. Wittling Árpád, hivatalnok, VI, Vilmos császár-út 55. — Győző, rt. hivatalnok, VII, kertész-u. 27. — Jakab, nőiszabó m., VI, Vilmos császár-út 55. Wittmann, 1. Vittmann alatt is. Wittmann Ágoston, portás, IX, soroksári út 47. — Anna, magántisztv., X, delej-u. 31. — Antalné, özv., főv. nyugd., III, vörösvári u. 27. — Béla, dr., orvos, V, váczi út 4. — Berta, játékkeresk., V, váczi út 6. — Dániel, keresk., IX, üllői út 91. — Dánielné, özv., mag., VII, Damjanich-u. 46. — Dezső, üzletvezető, VIII, Teleki-tér 6. — Elemér, gyógyszerész, VI, Andrássy-út 10. — Emma, ny. banktisztv., I, budaörsi út 13/6. — Ernő, dr., ügyvéd, IV, városház-u. 16. — Ferencz, kőműves m., VIII, tömő-u. 16. — Ferencz, dr., műegy. tan., VII, akáczfa-u. 30. — Ferencz, vili. kalauz, III, vörösvári u. 61. — Géza, banktisztviselő, VI, szív-u. 66. — Gizella, tisztviselő, IX, üllői út 91. — György, gazdálkodó, IÍI, kórház-u. 27. — Györgyné, özv., kocsmáros, III, kórház-u. 27. — Hugó, vasügynök, VII, Elemér-u. 15. — István, háztulajd., Pesterzsébet, átlós-út 97. — Jakab, papírkereskedő, II, Margit-krt 61. — János, főv. altiszt, VI, aréna-út 140. — János, géplakatos, I, kereszt-u. 9. — János, magánhiv., V, ügynök-u. 13. — János, sodronyfonó iparos, V, sziget-u. 5/7. — Jenő, festőművész, VI, Eötvös-u. 26/c. — József, gazdálkodó, III, cserepes-u. 4. — József, kárpitos m., I, Krisztina-krt 163. — József, magánzó, VIIÍ, Teleki-tér 6. — Julianna, háztulad., Rpalota, Zápolya-u. 71. — Károly, nyugdíjas, VIÍI, kender-u. 3. — Károlyné, magánzó, VI, Eötvös-u. 41/6. — Mária, tisztviselőnő, VIII, József-krt 83. — Márton, mészáros m., IX, üllői út 41. — Mihály, háztulajd., VII, Stefánia-út 24. — Mihály, rt. könyvelő, VII, Hungária-krt 11. — Miksa, gyufakeresk., VI, Vörösmarty-u. 45. — Mór, mészáros m., IX, Mátyás-u. 11. — Olga, magánzó, IX, üllői út 91. — Rezső, rt. vezérigazgató, VII, Bethlen-u. 29. — Sámuel, szatócs és bérkocsiiparos, VIII, Szerda­helyi-utcza 12. — Sándor, magánzó, V, váczi út 4. — Tóbiás, magánzó, VÍ, rózsa-u. 92. — Vilma, ptpt. tiszviselőnő, II, Corvin-tér 3. — Vilmosné, özv., mag., IX, bokréta-u. 33. Wittmayer, 1. Vittmayer alatt is. Wittmayer Jakabné, özv., mag., VI, Vörösmarty ­utcza 34/a. Wittner Anna, virágkeresk., IX, pipa-u. 4. — Antalné, özv., háztulajd., Újpest, viola-u. 19/21. — Ferencz, gyári csoportvez., Csepel, Kossuth-u. 2. — Ferencz, irodafőmester, IX, Drégely-u. 16. — István, hentes ,Újpest, viola-u. 19/21. — István, puskaműves, IX, soroksári út 121. — János, díjnok, Újpest, tavasz-u. 15. — Jánosné, özv. háztulajd., Újpest, tavasz-u. 15. — Károlyné, özv., áll. nyugd., III, vöröskereszt-u. 23. — Lajos, czipész m., X, kápolna-u. 4. — Lőrinczné, özv., mag., IX, Máriássy-u. 1. — Margit, távb. kezelőnő, Újpest, szabadkai u. 25. '— Mátyás, hentes, Újpest, kassai u. 28. Wittreich Jenő, könyvelő, V, sas-u. 15. Wittrich Antal, csemegekeresk., IX, Ráday-u. 19. Wittwindisch József, gyári művez., X, gyömrői üt 130. — József, ny. pta altiszt, Kispest, Kisfaludy-u. 46. Wittwindits Gyuláné, özv., mag., Pesterzs., Kossuth Lajos-utcza 12. Witz, 1. Vitz alatt is. Witz Andor, oki. jegyző, Psztlőrincz, Kossuth Lajos­utcza 160. — Béla, reálgimn. hittanár, VII, Damjanich-u. 50. — Edéné, özv., nyugd., Psztlőrincz, Kossuth L.-u. 160 — Gyula, dr., klinikai orvos, VII, Rákóczi-út 64. — János, főtisztv., Kispest, rózsa-u. 37. — Károly, gyári felügy., I, fehérvári út 88. — Károly, tisztviselő, Kispest, rózsa-u. 37. —Mór, keresk., Pesterzsébet, Baross-u. 22. — Zoltán, dr., ügyvéd, VII, dohány-u. 22/24. Witzegrád Márkne, özv., mag., V, Lipót-krt 28. Witzel Nándor, főkertész, I, Váralja-u. 20. Witzelsberger, 1. Vitzelsberger alatt is. I Witzelsberger János, czipész, I, Fery Oszkár-u. 48: |—János, építési rajzoló, I, Maros-u. 31. |— Ludmilla, varrónő, I, Fery Oszkár-u. 48. 58*

Next

/
Oldalképek
Tartalom