Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - S

bucin. Latcás«jegyíék. Sulmiin Sucin Kornélné, tisztv., VIÍI, Rákóczi-út 43. « Suda Dezső, dr., ügyvéd, Pesterzsébet, Emilia-u. 3. — József, bőrdíszmtfkészltő, VII, Hermina-út 25. — Kálmán, tkpt. tisztv., I, Horthy Miklós-út 35. — Miklós, főhadnagy, Pesterzsébet, Kende-u. 32. — Rózsi, főv. tanárnő, I, Horthy Miklós-út 35. Sudár Dezső, órás, VII, Garay-tér 19. — István, szabó m., VI, béke-u. 19. — János, bankaltiszt, VII, rózsa-u. 34. — János, vili. kalauz, III, kiskorona-u. 82. — József, fehérnemütiszt. tul., VII, Egressy-út 20,/«. — József, müegyet. altiszt, I, hengermalom-út 62, — Sándor, terménykeresk., V, sziget-u. 2. Sudhoff István, czipész m., IX, Rádav-u. 16. Sudi Sándor, rendőr, Pesterzsébet, Tliököly-u. 5. Sudlik József, faszobrász, VII, Gizella-út 46. Sugár Aladár, áll. vizsg. fogász, VII, Rákóczi-út 30. Tel. J 420—63. — Aladár, papírzacskó készítő, VI, Szinyei Merse­utcza 28. — Albert, bankbizom., VII, Damjanich-u. 38. — Albert, bankbizom., I, kékgolyó-u. 5. — Albert, rövidárúkeresk., IX, feakáts-u. 6. — Andor, lakásközvetítő, VII, Rákóczi-út 14. — Ármin, ny. főell., VII, nefelejts-u. 41. — Ármin, textilkeresk., VI, Hegedűs Sándor-u. 18. — Ármin, tanító, Űjpest, nádor-u. 17. — Arnold, fogtechnikus, VII, Wesselényi-u. 35. — Arnold, keresk., VII, István-út 20. — Arnold, utazó, IV, Calvin-tér 6. — Arnold Ernő, ládakészítő m., IX, Ernő-u. 5. — Arnoldné, özv., áll. nyugd., VI, Podmaniczky­utcza 73. — Árpád, utazó, VII, Hernád-u. 45. — Artúr, fogtechnikus, VII, Wesselényi-u. 35. Tel. J 405—03. — Artúr, magánhiv., VI, nagymező-u. 64. — Artúr, ügynök, VII, dohány-u. 28. — Béla, áll. tanító, Kispest, Csokonai-u. 26. — Béla, tisztv., VII, Ilka-u. 13. — Béla, rt. tisztv., Vll, szövetség-u. 39. — Béla, keresk. ügynök, V, ügynök-u. 11. — Bernát, keresk., Kispest, Petőfi-u. 21. — Bertalanné, özv., mag., VIII, József-krt 50. — Dénes, rt. igazg., VIIÍ, fhg Sándor-u. 26. — Dezső, üzletvezető, V, országház-tér 16/17. — Dezsőné, özv., magánzó, VI, Vörösmarty-u. 53, — Ede, szatócs, VIII, vas-u. 18. — Elemér, hadnagy, VI, Teréz-krt 6. — Elemér, magántisztv., VI, nagymező-u. 64. — Emil, máv. főmüvez., Rpalota, Kinizsi-u. 27. — Emil, magánhiv., V, sziget-u. 9. — Endre, kozmetikus, VII, dohány-u. 57. — Endre, tisztv., I, városmajor-u. 46. — Ernő, textilárukeresk., VIÍ, Garay-u. 11. — Ernő, számtanácsos, I, budakeszi út 36. — Ernő, bizt. tisztv., VIÍ, kertész-u. 18. — Ernőné, ny. főv. tan., ÍX, viola-u. 6. — Ernőné, magánzó, VII, Thököly-út 125. — Ferencz, máv. ellenőr, VII, Wesselényi-u. 58. — Ferencz, dr., rt. igazg., IV, Kaas Ivor-u. 9. Tel. J 148—62. —- Frigyes, máv. főmozdonyvez., VI, teve-u. 49/6. — Géza, bankigazg., V, Klotild-u. 4. Tel. T 290-62. — Géza, banktisztv., I, Attila-krt 32. — Géza, gazdálkodó, VII, Wesselényi-u. 55. — Géza, kárpitos, VII, nefelejts-u. 65. — Géza, magántisztv., VIII, práter-u. 22. — Gézáné, özv., nyugd., VIII, práter-u. 29. — Gyula, kávéházbérlő, VII, Kazmczy-u. 10. — Gyula, magánzó, VIII, fiumei út 21. — Gyula, raktárnok, V, Zrinyi-u. 16. — Gyula, pénzint. tisztv., VII, nefelejts-u. 41. — Henrik, papírzacskó ragasztó üzemtulajd.. VII, alsó ersősor 3. — Ignácz, férfiszabász, VI, nagymező-u. 40. — Ignácz, magántisztv., V, honvéd-u. 8. — Imre, bankhiv., II, szalag-u. 4. — Imre, rt. igazg., VÍII, fhg Sándor-u. 26. — Imre, tisztv., VI, csángó-u. 11. — Imréné, özv., polg. isk. tan., Kispest, Jókai-u. 14. — Irén, kalapkészítő, IX, üllői út 29. — István, fűszeres, VII, rózsa-u. 29. Tel.J 349—66. — István, máv. főkalauz, Psztlőrincz, áll. tel. 121/3. — István, rt. igazg., IV, Károly király-út 14. — Iván, építésrajzoló, I, táltos-u. 1. — Izsó, fényképész, VI. Eötvös-u. 44. — I. Vilmos, főv. tisztv., VIII, Gyulai Pál-u. 13. — Jakab, magántisztv., VII, István-út 38. — Jenő, ny. áll. tiszt, VII, dohány-u. 67. — Jenő, banktisztv., I, Zsolt-u. 11. — Jenő, czégvezető, VÍ, Izabella-u. 83. — Jenő, rt. főkönyvelő, I, Maros-u. 8. — Jenő, hivatalnok, VÍI, dohány-u. 67. — Jenő, rt. igazgató, IX, Bakács-u. 5. Tel. J 346-47. — Jenő, selyemkeresk., VII, Cserhát-u. 4. Sugár Jenő, ny. min. számv. tan., V, sziget-u, 9. — Jenő, órás, VII, murányi u. 23. Jenő, férfiszabó, VIII, népszínház-u. 46. Jolán, tanerőközv., IV, Petőfi Sándor-u. 10. Tel. L 972—53. József, betűszedő, VII, nefelejts-u. 13. József, helyi képviselő, VI, Podmaniczky-u. 61. József, czipész m., VIÍ, király-u. 43/45. József, rt. hiv., VÍII, Csokonai-u. 8. József, kávémérő, IIÍ, Lajos-u. 187. József, divatkeresk., VI, Teréz-krt 6. — József, mérnök, VIII, Rökk Szilárd-u. 17. József, áll. tanár, VI, szív-u. 17. Józsefné, özv., magánzó, VIII, práter-u. 29/6. — K. Márton, dr., orvos, ÍV, Kossuth Lajos-u. 3. Tel. J 454—82. Károly, bőrhulladék keresk., VI, Kazár-u. 8. Károly, színművész, I, hidegkúti út 45/6. Károly, magántisztv., VII, Garay-u. 7. Károly, ügynök, VI, Eötvös-u. 23/«. Károlyné, özv., mag., VII, szt Domonkos-u. 5. Lajos, hivatalnok, VII, dohány-u. 56. Lajos, keresk., VII, Izabella-u. 11. Lajos, szappanfőzde tul., Űjpest, Bocskay-u. 33 Lajos, szatócs, VI, Bajza-u. 25. Lajos, színész, VI, szív-u. 33. Lajos, magántisztv., VII, dob-u. 73. Lajos, rt. tisztv., VI, király-u. 52. Lajosné, özv., mag., I, alkotás-u. 23. László, pta altiszt, Kispest, turul-u. 12. László, szöv. tisztv., I, győri út 1. László, gabonaügynök, ÍX, soroksári út 18. Lászlóné, özv., háztulajd., Kispest, rózsa-u. 34'6. Lázárné, özv., magánzó, VI, Izabelía-u. 45. Lipót, rt. hiv., VII, Erzsébet-krt 29. — Manó, magánhiv., Űjpest, király-u. 8. — Manó, kalapkeresk., VI, Szinyei Merse-u. 21. — Margit, máv. iroda s. tiszt, VÍI, Thököly-út 1. — Mihály, banktisztv., VII, Erzsébet-krt 15. — Mihály, nyomdász, VI, Izabella-u. 96. — Mihály, rt. tisztv., VII, Elemér-u. 35. — Miklós, magántisztv., VI, nagymező-u. 40. — Miksa, szabó, VIII, akáczfa-u. 9. — Miksa, ügynök, VIÍ, nagydiófa-u. 5. — Miksáné, özv., áll. nyugd,, I, verpeléti út 7. — Miksáné, özv., hivat., VI, Eötvös-u. 30. — Mór, gyógyszerész s., VIII, Rökk Sz.-u. 20. — Nándor, keresk., VII, Ilka-u. 23. — Nándor, posztókeresk., II, Szász Károly-u. 3. — Ottó, hírlapíró, VI, király-u. 34. — Ödön, czipőkeresk., VII, szövetség-u. 36/6. — Ödön, dr., értékpapirkeresk., VI, nagymező-u. 8. — Ödön, táncztanár, VII, Dembinski-u. 46. — Pál, bizt. tisztv., VII, Peterdy-u. 38. — Pál, vili. főtisztv., VII, nefelejts-u. 41. — Pál, rt. tisztv., IX, liliom-u. 32. — Paula, dr., fogorvos, VI, Izabella-u. 45. — Paula, magánzó, VI, király-u. 82. — Rezső, magánhiv., VI, nagymező-u. 64. — S. Sándor, keresk. és kötőiparos, V, Lipót-krt 18. T 115—79. — Salamon, rt. tisztv., VII, szövetség-u. 39. — Samu, értékpapírker., VII, Ida-u. 2. Tel. J 380—03. — Sándor, aranyműves, VI, Paulay Ede-u. 44. — Sándor, banktisztv,, VI, király-u. 52. — Sándor, rt. elektrotechnikus, í, Döbrentei-tér 7. — Sándor, háztulajd., VI, dévényi út 14. — Sándor, magánhiv., I, verpeléti út 7. — Sándor, kávés, VII, Kazinczy-u. 11. — Sándor, kocsmáros, V, visegrádi u. 92. — Sándor, ny. máv. ell.. gépszijkész., VI, Podma­niczky-utcza 8. — Sándor, nyomdász, VI, Bulyovszky-u. 30. — Sándor, tisztv., VIII, Gyulai Pál-u. 12. — Sándor, ingatlan ügynök, VII, Erzsébet-krt 16. — Sári, röntgen asszisztens, VI, Csengery-u. 67. — Simon, férfiszabó, VI, hajós-u. 7. — Tamás, vendéglős, VÍI, Jósika-u. 5. — Teréz, színésznő, VII, murányi u. 4. — Tibor, helyi képviselő, VI, Teréz-krt 32. — Valéria, színésznő, VI, Andrássy-ót 79. — Viktor, kormányfőtan., ny. őrnagy, orgonamű­vész, VIII, aggteleki utcza 16. — Vilmos, textilnagykereskedő, IV, hajó-u. 8/19. Tel, T 121—16. — Vilmos, tanfelügy., Kispest, Árpád-u. 50. — Vilmosné, özv., magánzó, VII, amazon-u. 6. — Vilmosné, magánzó, VI, aradi u. 59. Vilmosné, özv., mag., VI, király-u. 48. — Vilmosné, nyelvmester, IV, Veres Pálné-u. 4/6. Zoltán, banktisztv., V, újpesti rkpt 6la. Tel. T 129—83. — Zoltán, tisztv., VII, Garay-u. 34. — Zsigmond, czipész m., VIII, Rákóczi-tér 10. — Zsigmond, keresk., VÍII, József-krt 43. — Zsigmond, ügynök. VII, dohány-u. 67. Sugár Zsigmond, ügynök, VII, nefelejts-u. 27/29. Sugári Albert, káposztasavanyító, VI, szegedi út 18. — Ernő, ifj., konzervgyári eil., VI, szegedi út 18, Tel. L 916—99. — Imre, káposzta-, uborkasavanyító, VI, szegedi út 18. Sugatagi Dezső, bankhiv., V, korall-u. 6/8. Tel L 916—29. Suger Endre, iroda altiszt, VII, Bethlen-u. 6. Sughó Mihályné, özv., min. nyugd., IX, angyal-u. 14. Sugusz Lajos, magántisztv., VIIÍ, Karpfenstein-u. 15. Suhai Imre, (Suhay), vezérkari ezredes, I, úri u. 6. József, háztulajd., Rpalota, szentmihályi u. 36. József, (Suhaj), lakatos, I, Krisztina-körút 61. Suhajda (Suhayda). — Antal, utazó, IX, bokréta-u. 10. — Béla, min. irodatiszt, II, fő-u. 44. — Géza, szöv. igazg., IX, Ráday-u. 63. — György, id., magánzó, VII, kertész-u. 25. — György, ifj., vendéglős, VII, dohány-u. 38. — István, pta gépkocsi kez., Kispest, Hungária-u. 4H. — István, vili. kocsivez., VII, öv-u. 152. — Istvánné, özv., dr., magánzó, IX, Ráday-u. 23. — János, autószerelő, VII, kertész-u. 25. — János, építésianyag keresk., V, Pannónia-u. 14. Tel. L 905—40. — János, főv. altiszt, Pesterzsébet, szigetvári u. 8. — János, (Suhayda), pénzbeszedő, VIII, Mária-u. 11. — József, vili. kalauz, Kispest, Damjanich-u. 6. — Károly, főmozdonyvez., VÍ, lőportár-u. 7. — Lajos, vili. altiszt, Pesterzs., soroksári út 16. — Mátyásné, özv., máv. nyugd., Rpalota, Gábor Áron-utcza 85/123. — Mihály, üzletvezető, IX, soroksári út 6. — Pál, műsz. üzletvez., IIÍ, Gtil Baba-u. 7/9. — Rózsi, karénekes, VIII, népszínház-u. 22, — Sándor, magántisztv., X, elnök-u. 1. Suhajdy György, rt. főkönyvelő, IX, Ráday-u. 34. — István, rt. tisztv., II, lövőház-u. 28. Suháji István, dohánygyári ügyelő, V, sziget-u. 26. Suharnyik János, postatiszt, VII, Cserhát-u. Í5. Suhela Mária, magánzó, Újpest, szt Gellért-u. 3. Suhermann Miksa, földbirtokos, VII, Jósika-u. 10. Suhkaup Péter, borbély m., VII, bosnyák-u. 10. Suhmann Antal, borbély m., VI, röppentyű-u. 39. Suján Ernő, pii. irodatiszt, X, kolozsvári út 37. — Ferencz, dr., máv. felügy., VIII, nap-u. 36. — Imre, dr., ny. min. oszt. tan., VIII, nap-u. 36. — József, lakatos, II, iskola-u. 37. — Nándorné, özv., magánzó, VII, Thököly-út 14. — Pál, áll. tanár, VIII, Rákóczi-tér 4/5. — Zsigmond, szabó m., VIÍ, Thököly-út 14. Sujánszky Jenő, gyógyszerész s., IX, Bakáts-tér 2. — Jenőné, özv., maganzó, IX, Bakáts-tér 2. — Viktor, könyvkötő m., VIII, futó-u. 24. Sujánszky-Halkó Máté, áll. pénzt, főtanácsos. II. Zsigmond-utcza 7. Suk, 1. Schuck alatt is. Suk Ferencz, czipész m., Kispest, Jókai-u. 71. — Géza, (Sukk), háztulajd., Kispest, Báthory-u. 137. — Guidó, máv. mozdonyvez., IX, gyáli út 15/17. — Lajos, mozdonyvez., Kispest, í)ugonits-u. 4. — Lajos, ny., máv. főmozdonyvez., IX, gyáli út 15'17. Sukola, János, főv. altiszt, IÍI, föld-u. 48/«. Sulák János, pék m., III, Laios-u. 15'7. — Jánosné, magánzó, I, fehérvári út 52/54. Sulán Sándor, dohányárus, VIII, kőris-u. 31. Sulcz, 1. Schulcz. Sulczer, 1. Sulzer. Sulczi Sándor, szatócs, VI, aréna-út 104. Suldey Lajos, dr., ügyvéd, VIII, práter-u. 59/c. Sule Andrásné, özv., áll. nyugd., I, Krisztina-krt 81. Sulek, 1. Schulek. Sulgán Ferencz, máv. altiszt, Psztlőrincz, állami telep 100/3. Sulhoff István, czipész m., IX, Ráday-u. 16. Sulica Szilárd, dr., múzeumi igazg., őr, VIII, Kemény Zsigmond-ütcza 15. Sulits József, mechanikus m., Pestújhely, Ilona-u. 57. — Olivér, főv. autószerelő, Pestújh., Molnár Viktor­utcza 83. Sulkó Béla, máv. üzemi s. tiszt, VI, Hungária-krt 81/6. — Ferenczné, özv., magánzó, VI, szt László u. 26. — László, máv. tisztv., VI, szt László u. 26. — Sándor, háztulajd., VI, lőportár-u. 14/6. Sulkovszky, l. Szulkovszky alatt is. Sulkovszky Ferencz, háztulajd., Psztlőrincz. Prónay­utcza 7. — József, (Sulkowski), ny. máv. hív., V, Falk Miksa­utcza 32. Sulla János, czipész, IX, üllői út 61. — József, főv. forg. adó eil., III, bokor-u. 17. Sullai Lajos, irattáros, VI, bajnok-u. 8. Sullan József, czipész, VIÍ, Garay-u.26. Sully, 1. Suly. Sulmits Jenő, tisztv., VIII, Baross-u. 47.

Next

/
Oldalképek
Tartalom