Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - O

Oláh. Lakás-jegyzék, 589 Lakás-jegyzék. Onderka. Oláh József, mülakatos, VII, Elemér-u. 13. — József, nyomdász, IV, molnár-u. 51. — József, ny. tanító, I, Horthy Miklós-út 49. Tel. J 83—11. — József, ptaaltiszt, Kispest, szt István-krt 23. — József, váradi, posztókeresk., IV, Kaas Ivor-u. 12. — József, váradi, posztóker., Pesterzs., Klapka-u. 79. — József, rendőrfotörzsőrm., Rpalota, Szász Károly­utcza 11. }—József, vitéz, tüzérszáz., VI, Hunyadi-tér 1. — József, vendéglős, Kispest, Attila-u. 2. — József, vili. ellenőr, IX, Ranolder-u. 28ja. — Józsefné, özv., dohányárús, IX, soroksári út 32. — Józsefné, özv., háztulajd., Kispest, Attila-u. 58. — Józsefné, özv., magánzó, VII, Miksa-u. 15. — Juliska, oki. szülésznő, VIII, Mária-u. 4. — Kálmán, rendőrfogaim., IV, kecskeméti u. 2. — Károly, háztulajd., Pesterzsébet, telep-u. 45. — Károlv, máv. s. tiszt, Kispest, Gellért-u. 14. — Károly, máv. s. titkár, Vli, Thököly-út 17. — Károlyné, özv., nyugd., II, Margit-krt 64jb. — Lajos," czégvez., VI, nagymező-u. 22/24. — Lajos, keresk., VIII, Csepreghy-u. 4. — Lajos, lakatos, Rpalota, Bethlen-u. 197. — Lajos, mészáros m., IX, angyal-u. Ijb. — László, fa- és szénkiiker., I, Horthy Miklós-út 41. — László, füszerker., I, Döbrentei-u. 6. — László, illatszertártulajd., VI, Andrássy-út 77. — László, máv. pénztáros, Kispest, Petőfi-u. 78. — Lázár, tiszthelyettes, VIII, Hunyadi-u. 9. — Lujza, banktisztv., IX, mester-u. 59. — Mária, hivatalnok, IX, pipa-u. 6. — Márton, máv. rakt., Kispest, határ-út 21. — Márton, rendőrkézb. altiszt, Pestújh., Tátra-u. 18. — Mátyás István, burg. és hagymaker., IV, Ferencz József-rakpart 25. — Mihály, delivas. főkalauz, I, kékgolyó-u. 28. — Mihály, lóalkusz, Rpalota, Klapka György-u. 36. — Mihály, pénzbeszedő, I, Ráth György-u. 4. — Mihály, pü. szemlész, V, váczi út 10. — Mihályné, özv., kávémérő, IX, liliom-u. 52. — Mihályné, özv., magánzó, VI, Andrássy-út 19. — Miklós, máv. nyugd., VII, akáczfa-u. 32. — Miklós, magánhiv., I, fürj-u. 26. — Miklós, rt. ügyvez. igazg., VII, síp-u. 25. — Miklós, számtiszt, V, kádár-u. 6. — Miklósné, varrónő, Rpalota, Imre-u. 36. — Ödön, ny. tábornok, IV, Veres Pálné-u. 16. — Péter, kazánkovács m., V, Tisza-u. 9. — Rudolf, háztulajd., Pesterzs., Szigligeti-u. 5. — Sándor, bankfőellenőr, I, városmajor-u. 57. — Sándor, rt. igazg., VI, Vilmos császár-út 31. — Sándor, rt. igazg., V, Wurm-u. 3. — Sándor, ker. tisztv., VII, Izabella-u. 8. — Sándor, háztulajd., Kispest, Orichel-u. 8. — Sándor, magántisztv., VIII, Mária-u. 2. — Sándor, magánhiv., IX, Ráday-u. 49 . — Sándor, máv fütő, X, keresztúri út 7504. — Sándor, ifj., máv. géplak., X, keresztúri út 7504. — Sándor, sajt- és vajkeresk., II, gyorskocsi u. 38. — Sándor, ügynök, II, pala-u. 5. — Sándorné, özv., háztul., Kispest, Deák Ferencz­utcza 19. — Sándorné, kalapkész., VIII, Mária-u. 2. — Sándorné, özv., nyugd., VII, Dembinski-u. 43. — Sándorné, ny. színésznő, VII, Rottenbiller-u. 4/a. — Viktor, banktisztv., II, Zsigmond-u. 6. — Vilmos, timár m., Újpest, váczi út 48. — Zoltán, magántisztv., VI, Andrássy-út 88. — Zoltán, müsz. tisztv., III, Zsigmond-u. 36. — Zoltán, színművész, VII, szövetség-u. 36/£>. — Zsigmond, rt. tisztv., VII, Erzsébet-krt 34. — Zsuzsanna, magánhiv., V, Rudolf-rkp. 3. Oláh-Gyárfás Mihály, rt. vezérigazg., VII, Erzsébet­körút 27. Tel. J 421—88. Olaj (Olay). — Antal, magánzó, VIII, fhg Sándor-u. 2. — Béláné, özv., nyugd., VI, Hegedűs Sándor-u. 24. — Ferencz, (Olay), dr., min. oszt. tan., IX, liliom­utcza 22. — Ferenczné, magánzó, VIII, kistemplom-u. 5. — János áll. tisztv., VIII, József-u. 6. — János, vendéglős, VII, lövölde-tér 1. — Jánosné, özv., áll. nyugd., III, kórház-u. 1. — Jenő Leó, magántisztv., VIII, Szentkirályi-u. 34. — Jenőné, szabónő, VIII, Szentkirályi-u, l/a. — Lajoß, (Olay), magántisztv., IX, tüzoltó-u, 6. — Szilárdné, (Olay), özv., magánzó, I, Orlay-u. 3. Olajkár József, asztalos m., Újpest, Anonymus-u. 5. — József, rendőrellenőr, Kispest, Hungária-út 35. Olajos Béla, szöv. főellenőr, VIII, óriás-u. 17. — István, hajógyári gépész, III, szentendrei u. 66. — József, rendőrfelügy., Kispest, Hungária-út 35. — Kálmán, máv. nyugd., Rpalota, Dugonics-u, 59. — Pál, géplakatos, X, Csernyus-u. 105. Olár János, kezelőaltiszt, IX, Márton-u. 13. Olasz Andor, dr., ny. rendőrkap., Újpest, Knezits­utcza 9. — Antal Ferencz, főv. tisztv., III, berkenye-u. 6. Béla, vendégl. és szatócs, Pesterzs., koronaherczeg­utcza 2. Dezső, házbecslő, IV, Veres Pálné-u. 28. Dezső, szerelő, X, Beleznay-u. 58. Domokos, detektív, X, Pongrácz-út 7. Ferencz, áll. altiszt, VIII, gólya-u. 7. Ferenczné, özv., magánzó, VII, Ilka-u. 12. Gergely, máv. munk.. Rpalota, Bercsényi-u. 24/30. Gergelyné, özv., magánzó, VI, csángó-u. 3ja. Gyula, kötszerész, VÍII, tömő-u. 29. Imre, hivatalnok, II, mecset-u. 8. Imre, rendőr, II, csapláros-u. 17. István, dr., házgondnok, I, németvölgyi út 55. Jenő, dr., ügyvéd, VIII, József-krt 53. Károly, máv. mozdonyvez., II, horvát-u. 36. Károly, ny. kir. táblabíró, VIII, Baross-u. 70/72. — Károly, ny. máv. tiszt, X, Beleznay-u. 58. — Lajos, czipész m., VIIÍ, József-krt 67. Lajos, háztulajd., I, denevér-iit 24. Lajosné, özv., nyugd., IX, angyal-u. 37. László, főv. altiszt, VII, holló-u. 14. Márkné, háztulajd., VII, Elemér-u. 39. Sándor, müsz. rajzoló, I, Lógodi-u. 5/7. Olaszy József, fővámsz. gyak., VI, eradi u. 41. Olavin Elvira, tisztv., VIII, Gyulai Pál-u. 12. Olay, 1. Olaj. Olbert Emil, máv. nyugd., Rpalota, fő-út 39. — Károly, máv. felügy., ÍI, rókushegyi lépcső 14. Olbort Béla, tisztv., Csepel, Ferencz-u. 26. — József, máv. pályaőr, VI, Hungária-krt, vasúti hétház. Olbrich Béla, káplán, X, szt László-tér 31. — Károly, ny. máv. felügy., X, füzér-u. 38/a. — Lőrincz, szíjgyártó m./VII, Erzsébet-krt 58. Olbricht Béla, magánhiv., I, orbánhegyi út 10/<í. — László, kőművespallér, sasad-dülő 11976/1. — Ottó, bizt. tisztv., I, sasad-dülő, 12172/3. — Vilmos, gépészmérnök, I, városmajor-u. 28/a. Olchváry Géza, ny. máv. főell., Psztlőrincz, Konrád­utcza 29. — Jenő, banktisztv., I, Horthy Miklós-út 94. — László, dr., pü. titkár, Psztlőrincz, Konrád-u. 29. — Mórné, özv., magánzó, VIII, óriás-u. 33. — Ödön, építész, I, Horthy Miklós-út 94. Olcsvay Endre, magántisztv., X, tárna-u. 4. — Géza, műsz. rajzoló és író, VIÍI, óriás-u. 33. — Mórné, özv., mag., VIII, óriás-u. 33. Oldal István, máv. mozdonyvezető, IX, Mária Valéria­telep 46/395. — István, őrnagy, IX, mester-u. 5. — János, máv. fűtő, Rpalota, szabadság-u, 1. — János, rendőr, Újpest, Bocskay-u. 41. — Jánosné, özv., főv. nyugd., IX, mester-u. 5. — József, nyugd., X, liget-u. 26. — József, (Ooldal). üzemi altiszt, IX, Beöthy-u. l/a, — Károly, máv. vonatkísérő, X, hölgy-u. 29/31. — Lajos,' máv. nyugd., IX, Mária V.-telep 46/395. — Mihály, tak. pénzt, tisztv., I, Kléh István-u. 6. Oldfild Georg, angol tanár, V, ügynök-u. 26. Oleár Ferencz, elektrotechn., IV, molnár-u. 3. Tel J 432—69. — Ilona, főv. hiv., VIII, József-krt 38. — László, molnár, Pesterzs., Szondy-u. 39. Oleják Károly, polg. isk. igazg., II, Szász Károly utcza 1. Olejcsek Géza, magántisztv., Pesterzs., Vörösmarty utcza 11. Olenik Ferencz, ékszer keresk., VIII, Kisfaludy-u. 11. Olenyik Ilona, áll. el. isk. tan., Pestújh., körvasút sor 8. — Sándorné, özv., postafőellenőr, VIII, népszínház — utcza 33. Oleschak Romuald Albert, mag., V, visegrádi u. 15. Olescher Emil, dr., kir. tvsz. bíró, IX, üllői út 91/a — Julia, főv. tanárnő, X, Juranics-u. 13. — Oszkár, gépészmérnök, IX, üllői út 91/a. Olexinzer Mór, czukorkeresk. VII, Károly-krt 9. Olexy Vjktorné, dr., özv., mag., I, Ráth György-u. 4 Olgyay (Olgyai). — Bertalan, (Olgyai), dr., áll. tanár, III, Zsigmond tér 13. — Edith, oki. tanítónő, III, Zsigmond-tér 13. — Endréné, özv., máv. nyugd., VI, felső erdősor 41. — Ferencz, festőművész, !, kelenhegyi út 12. — István, dr., ptpt. és hitelszöv. ügyv. igazg., III, bécsi út 74. — János, főtitkár, VII, Damjanich-u. 2. — Jenő, bankhiv., IX, üllői út 103. — Kálmán, min. tan., II, lánczhíd-u. 4. — Lászlóné, özv., dr., mozgószính. enged., I, Ber­csényi-utcza 3. — Lehel, főhadnagy, VII, Damjanich-u. 2. — Levente, tisztv., VIII, József-u. 66. Olgyay Viktor, tanár, festőmüv,, I, kelenhegyi űt 12/14. Oli András, áll. altiszt, Pesterzs., Erzsébet-u. 22. Olicsek Béla, bankaltiszt, I, Kléh István-u. 6. — Ferenczné, özv., magánzó, IX, Ferencz-u. 13. Olinczer Sándor, géplakatos, Psztiőrincz, Lenkey-u. 7. Olinkievicz Sándor, dr., gyógysz., vegy., IX, Vaskapu­utcza 7. Oliusz Márk, háztulajd., Csepel, Ferencz-u. 113. Oliva Gábor, kádár m., Kispest, Nagy Sándor-u. 79. Ollár Jánosné, magánzó, I, Attila-u. 45. Olláry Rezsőné, özv., nyugd., Rpalota, Pázmány­utcza 82, Olló Antal, vitéz, száz, X, állomás-u. 6,Tel. J3 59-15. — Elekné, özv., nyugd., VI, Szondy-u. 44/a. — Györgyné, özv., magánzó, I, Horthy MikÍós-út 16. — Imre, dr., egyet, tanársegéd, VII, Erzsébet-krt 26. Tel. J 411—16. — János, hentes, III, bécsi út 57. — Kálmán, rendőr, Kispest, Hungária-u, 39. — Károly, keresk., VII, síp-u. 9. — Károly, József, műsz. tisztv., III, vérhalom-u. 20. — Rezsőné, özv., magánzó, VIÍ, Jósika-u. 27. — Sándor, id., rt. nyugd., III, Filatori-gát 6375. — Vilmos, honvédhuszárszáz., VIII, József-u. 25. Ollein Józsefné, özv., szénkeresk., VÍI, síp-u. 15. Oller Dávid, üveges m., VII, síp-u. 16/18. Olli Elek, máv. felügy., VI, Szondy-u. 44/a, Ollinger Alajos, tisztv., II, tégla-u. 8. — Ferencz, honv. irodafőtiszt, II, Mária-tér 1. — Ferenczné, özv., mag., III, Zsigmond-tér 6. OUmann József, férfi és nőiszabó m., Kispest, fő-u. 5. Ollop Izidor, órás m., IV, múzeum-krt 35. Olmossy Boldizsár, százados, VII, alsó erdősor 3. — Gyula, hentes m., VII, Thököly-út 14. — Imre, gépész, VI, Szondy-u. 37/a. — István, (Ólmosi), szabó m., VII, rózsa-u. 35. — Ödön, banktisztv., VII, Thököly-út 14. — Ödön, háztulajd., VII, Thököly-út 10. Olofson Miksa, ny. DGT tisztv., II, fény-u. 1. Olrenkó Alajos, magántisztv., X, öhegy-u. 4. Olsavszky György, máv. tisztv., Pestújh., Apolló-u. 53. — István, máv. tisztv., Rpalota, Erzsébet-u. 13. — Lajos, ny. törv. bíró, gyak. ügyvéd, VIIÍ, József­kőrút 77. — Nándor, szabó m., VII, Rombach-u. 3. — Rezső, magántisztv., V, váczi út 54. Olsofszky Sándor, kalapos m., VII, Garay-tér 11. Olszewszky Tadeus, fogász, I, parádi u. 7. Oltay Aladár, ptafőfelügy., II, csónak-u. 13. — Elemér, százados, I, alkotás-u. 17. — Károlv, műegyet. ny. r. tanár, I, Horthy Miklós­út 63." — Károlyné, özv., áll. nyugd., II, Donáti-u. 32. — Tibor, műegyet. számtiszt, II, Donáti-u. 32. Olteanu Claudia, rt. tisztv., IX, üllői út 121. — Miklós, vámsz. tanácsos, II, Zsigmond-u. 12. Oltványi Adorján, doh. gy. alig., I, budafoki út 59. — Ferencz, min. h. államtitkár, I, Verbőczy-u. 9. — Ida, főv. tanítónő, X, halom-u. 22. Olty Antal, ny. tan., VIII, kun-u. 12. — Mózesné, özv., nyugd., VII, Erzsébet-krt 23. Oltyán Aurél, pü. irodafőtiszt, IX, közraktár-u. 12/a. — Demeter, irodai altiszt, VII, kerepesi út 32. — Ede, otay, artista, X, szt László-ter 19. — Gyula, ügyészségi, s. hiv. tisztv., VIII, Eszter­házy utcza 24. Olveczky István, máv. mozdonyvez., VI, szt László­utcza 135. — Pál, el. és iparisk. igazg., VI, váczi út 57/61. Olychovszky Juhász Jánosné, özv., fényképész, VIII, Rákóczi-tér, 14. Omachel Sándorné, özv., háztul., Kispest, Batthyány ­utcza 29. Omareta István, jbír. főtiszt, V, Markó-u. 25. Omász Ferenczné, özv., áll. nyugd., I, csorbái u. 22. Omaszta János, bádogos m., VIII, práter-u. 65. — Jolán, magántisztv., VIÍ, dob-u. 24. — Sándor, művezető, Kispest, Sárközy Pál-u. 39. Ombody Imre, gyógytechnikai s., VI, kartács-u. 26. Omelka András,"mükertész, VI, Erzsébet kir.-út 82. — Ferencz, magántisztv., IX, Szvetenay-u. 4. — Gusztáv, tisztv., IV, Gerlóczy-u. 3. — Nándor, banktisztv., IX, ipar-u. 15. — Róbert, bérkocsiiparos, IX, Szvetenay-u. 4. Omischl Nándor, magántisztv., X, delej-u. 31. Omray Róza, varrónő, III, Lajos-u. 25. Onaffér Károlyné, háztul., Pesterzs., Bessenyei-u. 24. Onaiser János, főv. kertész, X, kápolna-u. 7. Oncsák Vendel, min. számtiszt, III, újlaki rkp. 30. Onczay Béláné, özv., nyugd., VIII, nagytemplom­utcza 31. — Gyula, min. számtiszt, IL hattyú-u. 10. Ond Béla, árvaszéki jegyző, Újpest, Bocskay-u. 22. Onderka Adél, főv. tanítónő, IX, bokréta-u. 15. — Gyula, pénztárnok, I, Zsolt-u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom