Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - N

Pa lás t hy. Lakás-jegyzék. 562 Lakás-jegyzék. Pálinkás. Nagy András, ptaaltiszt, Pestújhely, Madách-u. 17. - András, ptpt, számvizsg., I, Ballagi Mór-u. 6. - András, raktárnok, Psztlőrincz, áll. telep 142/7. — András, raktárnok, V, berzenczei u. 52. — András, rendőr, VI, szt László-u. 82. — András, rendőrfelügy. h., X, Pongrácz-út 7. — András, rk. lelkész, VIII, kálvária-tér 4. — András, rt. tisztv., I, koronaőr-u. 6. — András, szabász, IV, Ferencz József-rkp. 18. - András, szénkiskeresk., IX, Ferencz-u. 12. — András, vili. kocsivez., X, maglódi út 127. -— Andrásné, özv., máv. nyugd., X, delej-u. 33. — Andrásné, özv., magántisztv., VII, Csengery-u. 5. — Andrásné, szabónő, VIII, fecske-u. 16. — Anna, áll. óvónő, IX, mester-u. 65. — Anna, fehérnemütiszLj VI, szív-u. 59. — Anna, hivatalnoknő, Újpest, váczi út 77. — Anna, magánzó, VI, rózsa-u. 87. — Anna, magánzó, VII, Csengery-u. 3. — Annus, színésznő, VI, Podmaniczky-u. 8. — Antal, állategészségi főfelügy., IX, hentes-u. 17. — Antal, asztalos m., VIII, víg-u. 22. Tel. J 438—64. — Antal, ny. főkalauz, IX, Mária V. új-telep 32. — Antal, főv. tisztv., VIIÍ, losonczi u. 19. — Antal, harsányi, altiszt, VII, Damjanich-u. 25/c. — Antal, háztulajd., I, Sasad-dülő 12480. — Antal, háztulajd., Pesterzsébet, Emilia-u. 6. — Antal, háztulajd., Rpalota, Klapka György-u. 8. — Antal, kefekötő m., Kispest, üllői út 147. — Antal, közs. becsüs, Csepel, templom-u. 26. — Antal, lakatos m., VII, alsó erdosor 30. — Antal, magánzó, VII, hársfa-u. 34. — Antal, id., magánzó, Csepel, felső János-u. 25. — Antal, máv. altiszt, IX, Markusovszky-u. 6. — Antal, máv. nyugd., VI, szőnyi út 53* — Antal, máv. nyugd., Rpalota, Imre-ü. 53. — Antal, mav. tisztv., IX, Marton-u. 35/6. — Antal, mészáros m., IV, régiposta-u. 4. — Antal, nyugd., VI, Szondy-u. 79. — Antal, dr., orvos, I, Kruspér-u. 3. — Antal, pta és táv. főellenőr, IX, Telepy-u. 6/8. — Antal, rendőr, X, Gergely-u. 33. — Antal, dr., rend. s. fog., VII, Károly körút 9. — Antal, vili. ellenőr, Újpest, szt Gellért-u. 10. — Antal, villanyszerelő, VI, király-u. 8. — Antal György, czipész m., VI, Liszt Ferencz­tér 5. — Antalné, özv., magánzó, I, dombovári út 2. — Antalné, özv., magánzó,VI, Szinyei Merse-u. 16/18. — Antalné, özv., magánzó, VI, aradi u. 65. — Antalné, özv., máv. nyugd., 1, tárnok-u. 12. — Antalné, özv,, eörsi, nyugd., II, ostrom-u. 10. — Antalné, özv., varrónő, I, ménesi út 100. — Antónia, főv. főóvónő, III, timár-u. 13/6. — Antónia, nyug. tanítónő, VII, Vilma kir.-iit 33. — Antónia, pü. díjnok, V, visegrádi u. 17. — Antónia, szöv. tisztv., ÍI, iskola-u. 28. — Aranka, áll. szakdíjnok, X, Juranics-u. 13. — Aranka, hiv., IV, Károly király-út 12. — Aranka, magánzó, VII, dohánv-u. 1/6. — Aranka, színésznő, VIII, Kisfaludy-u. 28/6. — Aranka, tanító, Psztlőrincz, Wlassics Gyula-u. 96. — Arisztid, banktisztv., V, csáklya-u. 6. — Arisztidné, özv., magánzó, VÍII, Gyulai Pál-u. 7. — Ármin, vaskeresk., IX, Ráday-u. 8. — Áron, gummijavító m., VII, dohány-u. 74. — Áron, vitéz, honv. százados, IV, Kaplony-u. 9. — Áron, min. számvizsg., II, tölgyfa-u. 4. — Árpád, áll. mérnök, I, zúgligeti út 39. — Árpád, dr., h. áll. titkár, IV, bástya-u. 12, — Árpád, szotyori, ny. tisztv., I, márvány-u. 23. — Árpád, irodakezelő, I, Fortuna-u. 5. — Árpád, kárpitos, VIIÍ, práter-u. 37. — Árpád, magántisztv., VÍ, Szabolcs-u. 29. — Árpád, min. kezelőtiszt, II, lövőház-u. 17. — Árpád, pta és táv. tiszt, IX, Ernő-u. 19. — Árpád, pta és táv. s. ellenőr, I, úri u. 16. — Árpád, ptatiszt, II, Krisztina-krt 33. — Árpád, pörkölő m., X, gyömrői út 88. — Árpád, rt. tisztv., VI, Madarász-u. 17. — Árpád, eörsi, tanár, V, sas-u. 15. — Árpád Béla, czégvezető, VII, telep-u. 31. -Árpádné, újlaki, mag., VIII, Szentkirályi-u. 22. — Arthur, divatkeresk., VI, Székely Bertalan-u. 9. -Arthur, dr., ügyvéd, VI, nagymező-utcza 51. Tel. T 150—43. — Arthurné, özv., máv. nyugd., V, berzenczei^i. 23. — Auguszta, fov. tan., IV, kecskeméti-u. 2. * — Aurél, vitéz, ezredes, X, kerepesi-út 49. — B. Bertalan, vili. szerelő, VIII, Szerdahelyi-u. 16. — Balázs, áll. pénzt, főtiszt, VI, Szondy-u. 33. — Balázs, bádogos és szerelő m., I, Melinda-út 28. — Balázs, nőiszabó, VI, Kmetty-u. 17. — Balázs, vili. kalauz, X, b. jászberényi út 16. Nagy Bálint, áll. altiszt, 1, mohai út 109. — Bálint, lakatos és vaseszterg., VIII, vas-u. 9/11. — Bálint, máv. gépész, Kispest, Zsigmond-krt 20. — Bálint, müsz. altiszt, I, Attila-u. 15. — Bálint, ptaaltiszt, Kispest, Zoltán-u. 3. — Bálint, nyomozó, Újpest, Apponyi Albert-u. 7. — Bálint, háztulajd, Pesterzsébet, szabadság-u. 47. — Bálintné, özv., mag., VIII, Tisza Kálmán-tér 23. — Barnabás, tisztv., Újpest, szt Gellért-u. 10. — Béla, alezredes, VIII, József-krt 20., Tel. J 435-06. — Béla, áll. nyugd., VÍ, aréna-út 150. — Béla, asztalos m., VIÍI, óriás-u. 1/6. — Béla, bankhiv., íí, battai út 22. — Béla, bankigazg., korm. főtan., V, hold-u. 21. Tel. T 286—86. — Béla, borbély m., VIII, Mátyás-tér 17. — Béla, czukrász m., I, budakeszi út 21/6. — Béla, délivas. ellenőr, I, táltos-u. 3. — Béla, elektrotechnikus, II, retek-u. 37. — Béla, étkezdetulajd., VII, dohány-u. 67. — Béla, dr., főjegyző, ÍX, Knézits-u. 2. — Béla, főv. adóellenőr, Hl, bécsi út 33. — Béla, főv. hiv., IV, magyar-u. 34. — Béla, főv. polg. isk. igazg., II, Kapy-u. 11. — Béla, főv. tisztv., VII, Almássy-tér 16. — Béla, dr. gyógyszertári gondn., III, Lajos-u. 92. — Béla, háztulajd., Rpalota, iskola-u. 64. — Béla, irodaaltiszt, V, Erzsébet-tér 5. — Béla, ingatlantulajd., VIII, fhg Sándor-u. 32. — Béla, íro, V, visegrádi u. 48. Tel. L 904—23. — Béla, jbir. alkalm., Űjpest, nyár-u. 36. — Béla, kertész, VII, Erzsébet királyné-út 25. — Béla, dr., kir. táblabíró, VIII, Kisfaludy-u. 28/a. — Béla, tvsz. tanácselnök, VIII, Gyulai Pál-u. 7. — Béla, kovács, VIII, óriás-u. 48. — Béla, dr., kiilforgalmi irodatitkáé, IV, Kossuth Lajos-utcza 18. — Béla, lakatos m., I, Attila-u. 91. — Béla, magánhiv., VI, Csengery-u. 74. — Béla, magántisztv., í, szt János-tér 4. — Béla, magántisztv., IX, Ráday-u. 42. — Béla, máv. tisztv., X, máv. északi főmüh. II. — Béla, máv. titkár, X, Szabóky-u. 51. — Béla, dr., min. tanácsos, I, enyedi u: 16. — Béla, ny. stat. tanácsos, 1, Maros-u. 15. — Béla, pala- és cserépfedő, VIII, Madách-u. 20. — Béla, ptatiszt, VI, Szondy-u. 98/6. - Béla, dr., pü. titkár, IX, Lónyay-u. 18/a, - Béla, dr., szalontai, rendőrfog., VIII, múzeum­utcza 9. - Béla, rt. hivatalnok, IX, gyep-u. 52. — Béla, rt. tisztv., I, Attila-u. 99. — Béla, rt. tisztv., IX, Ferencz-krt 12. — Béla, százados-, VII, Ilka-u. 26. — Béla, szöv. tisztv., ÍX, Ráday-u. 56. — Béla, tisztv., VIII, Dugonics-u. 3. — Béla, tisztv., Vll, Rákóczi-út 56. — Béla, tisztv., V, koráll-u. 10. — Béla, ügynök, II, medve.u. 46. — Béla, dr., ügyv., I, Horthy Miklós-út 58. Tel. J 430—05. — Béla, dr. ügyvéd, II, fény-u. 1. — Béla, dr., ügyvéd, V, váczi út 34. — Béla, vas- és fémeszterg., Kispest, Báthory-u. 64. — Béla, vili. kalauz, VII, Ilka-u. 15. — Béláné, özv., főv. nyugd,, Újpest, váczi út 102. — Béláné, özv., háztulajd., VII, Erzsébet-krt 22. — Béláné, özv., dr., magánzó, IV, Semmelweis-u. 2. — Béláné, özv., dr., magánzó, VII, Rottenbiller­utcza 35. — Béláné, özv., máv. nyugd., Psztlőrincz, Szurmay­utcza 27. — Béláné, özv., dr., nyugd., VIII, bérkocsis-u. 16. — Benedekné, vásárhelyi, özv., főv. nyugd., IX, Telepy-utcza 6/8. — Benjámin, háztul., X, alsó rákosi-rétek 1951/245. — Benjámin, ny. máv. fütő, Pesterzsébet, Szigligeti­utcza 35. — Benő, háztulajd., Kispest, hajnal-u. 3. — Benő, dr., kir. jegyző, Űjpest, ősz-u. 17/19. — Benő, ügynök, VÍÍ, dohánv-u. 1/6. — Benő, vili. ellenőr, X, maláta-u. 10. — Berta, főv. tisztv., IX, gubacsi út 83. — Berta, szülésznő, ÍX, Bakáts-tér 10. — Bertalan, gesztelvi, alezredes, VI, Kmetty-u. 31/33. — Bertalan, banktisztv., VIII, nagyfuvaros-u. 20. — Bertalan, keresk., V, Vilmos csaszár-út 74. — Bertalan, magánhiv., IV, hajó-u. 8. — Bertalan, máv. díjnok, X, füzér-u. 34. — Bertalan, müsz. keresk., V, Klotild-u. 4. — Bertalan, szöv. raktárnok, IX, bokréta-u. 15. D. Dezsőné, magánzó, VII, István-út 40. Dániel, áll. főtiszt, V, váczi út 88. Dániel, háztulajd., Űjpest, király-u. 17. Dániel, gazdáik., VII kertész-u. 29. Dániel, lakatos, VIII, kőris-u. 9. Nagy Dániel, ptaaltiszt, VIIÍ, fecske-u. 10. — Dániel, vendéglős, V, váczi út 144. — Dániel, vili. főellenőr, III, timár-u. 13/a. — Dániel Ferencz, festőművész, VII, rózsa-u. 13. — Dánielné, özv., nyugd., IX, gr. Haller-u. 54. — Dánielné, tisztv., V, bálvány-u. 6. — Dénes, dr., ny. áll. tanár, T, budafoki út 5. Tel. J 331—64, — Dénes, főv. tisztv., IX., Ferencz-krt 12. — Dénes, gyógyszerész s., Pesterzsébet, gólya-u. l. — Dénes, min. altiszt, V, Báthory-u. 12. — Dénes, tisztv., VI, angyalföldi út 36. — Dénesné, tisztv., Csepel, Ferencz-u. 69. — Dezső, áll. tisztv., IX, gyáli út 21. — Dezső, borbély m., VIII, őr-u. 3. — Dezső, cégvezető, II, Szász Károly-u. 2. — Dezső, filmoperatőr, IX, mester-u. 9. — Dezső, dr., főorvos, I, hidegkúti út 72. — Dezső, gyógyárúügynök, VI, Teréz-krt 25. — Dezső, hírlapíró, VÍI. Erzsébet-krt 13. — Dezső, lakatos m., VÍI, Rombach-u. 13. — Dezső, győri, magánhiv., V, Zápolya-u. 36. — Dezső, magántisztv., VIÍ, murányi u. 36/38. — Dezső, magántisztv., VI, rózsa-u. 59. — Dezső, máv. mozdonyvez., Rpalota, zöldfa-u. 16. — Dezső, ny. min. oszt. tan., II, retek-u. 38. — Dezső, müsz. tisztv., V, visegrádi u. 43. — Dezső, ptaaltiszt, Kispest, Endre király-út 2. — Dezső, dr., nyugd. ptafőtan., I, Kemenes-u. 6. — Dezső, min. számv. tan., I, tárnok-u. 12. — Dezső, számv. tan., VI, Szondy-u. 55. —• Dezső, rt. igazg., VII, akáczfa-u. 65. — Dezső, rt. művezető, í, várfok-u. 12. Dezső, válvi, rt. tisztv., Kispest, üllői út 40. Dezső, szöv. irodaaltiszt, Kispest, üllői út 131. Dezső, dr., ügyvéd, IX, Ferencz-körút 32. Tel. J 360—23. Dezső, dr., ügyvéd, VIII, múzeum-krt 10. Dezső, dr., ügyvéd, IV, Semmelweis-u. 15. Tel. L 969—22. Dezső, dr., ügyvéd, VI, Székely Bertalan-u. 2/6. Dezsőné, áll. nvugd., IX, Márton-u. 35/a. Dezsőné, özv., dr., magánzó,II, SzilágyiDezső-tér 4. Dezsőné, magánzó, VI, rózsa-u. 59. Dezsőné, pta és táv. s. ellenőr, V, Zápolya-u. 36. — Ede, ny. főv. isk. igazg., III, polgár-u. 13. Edéné, özv., délivas. nyugd., í, országház-u. 7. Elek, dr., követségi tan., I, kelenhegyi út 29. Tel. J 370—21. — Elek, magánhiv., VII, Dembinski-u. 50. — Elek, ny. máv. felügyelő, VI, Izabella-u. 94. Elek, pü. díjnok, Pesterzsébet, Latinovics-u. 5. Elek, szabó, IV, Vörösmarty-tér 2. — Elek, dr., ügyvéd, IX, Lónyay-u. 19. — Elekné, özv.," áll. nyugd., II, kacsa-u. 21. — Elekné, özv., magánzó, VIIÍ, Baross-u. 17. — Elekné, özv., mészáros m., III, pacsirtamező-u.29. — Elemér, adóhiv. főtiszt, IV, Veres Pálné-u. 35. — Elemér, gyárigazg., I, szarvas-út 8/c. — Elemér, hivatalnok, VII, akáczfa-u. 25. — Elemér, nemes, honv. alezred., VI, Benczur-u. 37. — Elemér, oki. gyógyszerész, I, dombovári út 2. — Elemér, gyógyszerész s., IV, magyar-u. 11. — Elemér, máv. főmozdonyvez., VIÍI, Lujza-u. 16. — Elemér, dr., pénzint. ügyész, IV, magyar-u. 11. — Elemér Antal, százados, VII, Elemér-ű. 16. — Elemér József, nyugd., III, Zsigmond-u. 74. — Elemérné, özv., könyvelő, VIIÍ, práter-u. 58. — Elemérné, özv., nyugd., IV, Károly-körót-út 12. — Éliás, dr., forg. adóell., IX, Ferencz-krt 12. — Elza, földbirtokos, I, alkotás-u. 11. — Emil, czégvezető, VI, Révay-u. 8. — Emil, dr., fogorvos, IV, lrányi-u. 12. — Emil, csécsi, főhadnagy, V, hold-u. 15. — Emil, dr., országgy. képv., I, kissvábhegyi út 21. — Emil, ptanyugd., í, bécsikapu-tér 7. — Emil, rt. igazg., VII, Wesselényi-u. 10. — Emilia, ptakezelőnő, VII, utász-u. 7. — Endre, banktisztv., I, Attila-u. 99. — Endre, bútorkeresk., VI, Lázár-u. 3. — Endre, festőművész, VI, Eötvös-u. 29. — Endre, főv. hiv., író, VI, Jókai-u; 1. — Endre, kórh. főtiszt, VIÍ, szövetség-u. 11. — Endre, ny. felsőkeresk. isk. ig., V, Csanády-u. 19. — Endre, püőri fővigy., IX, Mátyás-u. 16. — Endre, színész, konferánsz, VÍ, király-u. 108. Tel. T 229—33. — Endréné, özv., nyelvtanár, VI, ó-u. 3. — Ernő, bankbizományos, VI, király-u. 108. — Ernő, czímfestő, Űjpest, Árpád-út 84. — Ernő, detektív, III, pacsirtamező-u. 33. — Ernő, divatkeresk., VIII, Baross-u. 53. — Ernő, festőművész, VII, dob-u. 4. — Ernő, főtisztv., VII, Péterfy Sándor-u. 7. — Ernő, h. alispán, V, sziget-ű. 16. — Ernő, rt. főtisztv., í, enyedi u, 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom