Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - L

L icht e nst e rn . Lakás-jegyzék. 476 Lakás-jegyzék. Lie bha ber. Lauf er Szerén, rt. tisztv., VII, kertész-u. 29. — Tivadar, kötélgyári Üzemvez., VI, Andrássy-út 62. — Vilmos, ( Lauff er), kávémérő, VI, állatkerti út 8. — Zsigmond, lakatos és villanyszer, m., I, Maros-u. 11. — Zsigmond, magánzó, VII, kertész-u. 29. — Zsuzsánna, magánzó, I, Bertalan-u. 24. Lauk Mihály, kárpitos, IX, viola-u. 44. Lauka József, áll. nyugd., I, Vérmező-út 16. — Karola, tanítónő, VII, huszár-u. 1. Laukó Antal, bőrgyári előmunkás, Újpest, váczi út 24. — Gyula, háztul.,'Pesterzsébet, akáczfa-u. 10. — Lajos, háztul., III, kaszás-u. 20. — Pál, üzletvez., Kispest, Álmos-u. 38. — Pál, kalapos, m., VII, dob-u. 50. Laukovits János, főv. műsz. tisztv., II, medve-u. 12. Lauly István, magántisztv., III, szőlőkert-u. 33. Laumann József, városbíró, II, Krisztina-krt 33. — Róbert, hegedükészítő, VIII, Stáhly-u. 1. Laun János, kőműves m., VII, Erzsébet-krt 15. — János, tisztv., III, timár-u. 2(5. — Margit, hív., IX, Lónyay-u. 25. L'Auné Edéné, özv., nyugd., I, Maros-u. 14. — Ernő, főmérnök, II,' Batthyány-u. 61. — Frigyes, főv. számtan., I, Fery Oszkár-u. 21. Launer Dávid, szabó m., VIII, Orczy-út 26. — Gusztáv, ny. tanító, Rpalota, Andrássy-u. 18/22. — Margit, kézimunkaiparos, VII, Ilka-u. 15. Laup Róbert, magánzó, VIII, práter-u. 55. Laupe Margit, tisztv., V, visegrádi u. 111. Laura Ádámné, tanítónő, VIII, fhg Sándor-u. 25. — Bálint, fénynyomó, VIII, József-krt 49. Laurencsi Béla, íparisk. tanár, Újpest, Dobó-u. 9. Laurencz Ferencz, fuv., IX, Ernő-u. 34. Tel. J 394-31. Laurenszky Gusztáv, áll. légiforg. felügy., I, Gellért­hegy-u. 45. Laurenty Gáborné, özv., keresk., I, Attila-krt 1. Laurentzy Vilmos, dr., keresk. akad. tanár, VI, Pod­maniczky-u. 67. Laurer Károlyné, szöv. tisztv., VII, király-u. 73. Laurencsics Ferencz, filmgy. gondnok, VII, gyarmat­utcza 37. Laurich Lajos, szöv. tisztv., Kispest, nefelejts-u. 11. Laurincsik András, vas. tisztv., VIII, aggteleki u. 12. Laurisin Miklós, Ítélőtáblai bíró, II, Batthyány-u. 26. — Miklós, zenetanár, VIII, népszínház-u. 19. Lauritz Jánosné, özv., fodrászüzlettuk, V, berzen­czei u. 13. Lauró Nándor, fodrász m., VII, István-út 65. Laurum István, bizt. int. altiszt, III, zöldmáli út 85. Laus Rezsőné, özv., magánzó, VI, jász-u. 50. Lausch Frigyes, tisztv., VIII, Baross-u. 9. — János, lakatos m., Csepel, Kossuth-u. 12. — Lajos, füszerkeresk., IX, Ráday-u. 55. — László, festékkeresk., VI, Csengery-u. 55. — Lipót, festékkeresk., VI, Szabolcs-u. 3jb. — Mór, máv. mozdonvfelügy., Pszentlőrincz, állami telep 62/3. — Sámuelné, özv., magánzó, VIII, Baross-u. 9. Lauschmann Dénes, dr., orvos, VÍII, Rákóczi-tér 3. — Emiiné, nyugd., II, Szász Károly-u. 5. — László, dr., kórh. s. orvos, VIII, Rákóczi-tér 3. Lausek Alajos, bérkocsis, VIÍ, mexikói út 11. Lauster Heinrich, művez., II, csalogány-u. 8. Lauszki János, szabó m., I, Bertalan-u. 24. Lautenbach István, kereskedő, VII, Elemér-u. 18. — Mihály, férfiszabó, VI, Szondy-u. 12. Lautenburg Frigyes, bankczégvez., VI, Izabella-u. 73. — István, felsőkeresk. isk. tanár, VII, síp-u. 5. — József, raktárnok, Pesterzsébet, koronahefczeg­utcza 20. —- László, rövidárúkeresk., VIII, Balassa-u. 5. — Lázárné, özv., magánzó, VII, Wesselényi-u. 46. Lauter (Lauther). — Adolf, ékszerügynök, VII, Erzsébet-krt 17. — András, (Lauther), bélkeresk., I, alkotás-u. 29. — Andrásné, özv., nyugd., VII, bíbor-u. 5. — Dezső, ker. utazó, VII, Garay-tér 11. — Nándor, máv. nyugd., Rpalota, német-u. 4. — Nándor, tvsz. irodatiszt., II, iskola-u. 10. Lauterer-Lauth Károlyné, özv., mag., I, Orlay-u. 2jb. — -Lauth Sándor, magánhiv., í. Orlay-u. 2Jb. Lautmann Leó, banktisztv., VII, dohány-u. 78. Lautner Aranka, bizt. tisztv., IX, gyáli út 20/22. — Béla, tisztv., IX, gyáli út 20/22. — Györgyné, szabónő, VIII, Rákóczi-út 55. — Károlyné, özv., főv. nyugd., III, kórház-u. 18. -— Lajos, gyógyszerész, Pestújhely, dr. Szűcs l.-u. 82. Lauturner Ferencz, rendőr, VIII, tavaszmpző-u. 5. Laux Jánosné, magánzó, VII, hársfa-u. 7. — József, pta és táv. felügy., IX, Lónyay-u. 17. Lauzak Vilmos, géplakatos, IX, Drégely-u. 18. Lauzil Venczelné, háztul., VI, röppentyű-u. 37. Lavanor Bódog, czukrász, VII, dohány-u. 71. Láver Ferencz, műszerész, VjtlI, üllői út 46. Lavicska István, szatócs, IX, gr. Haller-u. 68. —• József, czipész m., VIII, Baross-u, 125. 1 Lavicska Kálmán, fűszeres, Újpest, József-u. 11. Lavkó Pál, fuvaros, VIII, József-u. 81. Lavner Károly, bányatisztv., V, Rudolf-tér 6. Tel. T 138—46. Lavnyai István, asztalos m., Kispest. Batthyány-n. 57 Lavotta (Lavotha). — Gyula, főv. főmérnök, VII, síp-u. 8. — Irén, banktisztv., VIII, Losy lmre-u. 3. — János, (Lavotha), irodatiszt, IX, Ferencz-krt 40. — Józsefné,özv., mag., II, lánczhíd-u. 2. Tel. T 244-74. — Márta, banktisztv., VIII, Lósy Imre-u. 3. — Miklósné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 16. — Rezső, áll. tisztv., IV, múzeum-krt 17. — Vendelné, özv., nyugd., VIII, Lósy Imre-u. 3. Lawritz János, fodrász m., V, berlini tér 8. Lax (Lachs, Laksz). — Adolf, vili. kocsivez., Rpalota, Árpád-u. 9. — Ábrahám Ármin, czipőkellék és bőrkeresk., VII, Klauzál-tér 1. — Ármin, mutatványos, VI, Reittcr Ferencz-u. 3. — Ármin, ügynök, VI, Vörösmarty-u. 41. — Béla, banktisztv., IÍ, bimbó-u. 15. — Bertalan, szabó m., ÍX, Bakáts-tér 4. — Dávid, vili. ellenőr, VI, dévai u. 9. — Erzsébet, tisztv., VIII, szigetvári u. 20. — Gézáné, özv., háztul., VIII, Karpfenstein-u. 21. — Gusztáv, tisztv., VI, Vörösmarty-u. 33. — Gyula, magánhiv., VII, Vörösmarty-u. 17. — Gyuláné, (Lachs), özv., háztul., VI, Csengery-u. 67. — Henrik, dr., orvos, VII, aréna-út 84. — Izidor, (Lachs), keresk., IX, Tompa-u. 19. — Jenő, dr., orvos, IX, Lónyay-u. 40. — Józsefné, özv., magánzó, VÍI, Barcsay-u. 6. — Józsefné, özv., magánzó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 41. — Károly, magánhiv., VIÍ, holló-u. 15. — Lajos, (Lachs), képügynök, VII, kertész-u. 4. — Lipótné, özv., magánzó, VIII, szigetvári u. 20. — Mór, (Laksz), czipész m., VIII, óriás-u. 37. — Naftali, magánzó, VII, Péterfy Sándor-u. 27. — Nándor, vendéglős, V, Vilmos császár-út 22. — Náthán, bútorkeresk., VII, Wesselényi-u. 58. Tel. J 424—45. — Náthánné, özv., mag., VII, Péterfy Sándor-u. 27. — Ödön, fehérnemű varroda tul., VII, Vörösmarty­utcza 17. — Samu, dr., gyak. ügyvéd, VIII, József-u. 35/37. — Sándor, szénakeresk., I, Horthy Miklós-út 31. — Sándorné, tak. keresk., VIII, Kálvária-tér 23. — Vilmosné, özv., mag., VI, Reitter Ferencz-u. 3. —- Zoltán, borbély m., Ráday-u. 56. Laxner Jenő, hitközs. hiv., VI, szív-u. 54. — Sándor, szabó, VIII, Dugonics-u. 14. Lay, 1. Ley alatt is. Lay Géza, főv. díjnok, Rpalota, Pázmány-u. 111. — János, kovács m., X, belső jászberényi út 19. — József, tvsz. tisztv., VI, csángó-u. 9. — Józsefné, özv., magánzó, VIIÍ, Teleki-tér 3. — Lőrincz, máv. pályafelvigyázó, Rpalota, Páz­mány-u. 111. — Ottó, építő, anyagárusító. X, belső jászberényi út 19. Layer, 1. Lajer. Laykauf Aladár, máv. ellenőr, VII, Dembinski-u. 37/a. — Gábor, tejüzemi főfelügy., II, lövőház-u. 26. — Károly, építész, II, Margit-krt 13. — Károlyné, özv., dohánykisárus, I, hadnagy-utcza 53/55. — Ödön, bankfelügyelő, II, retek-u. 53. Laykó Erzsébet, dr., orvos, Psztlőrincz, Bánffy Dezső­utcza 23. Laza Antal, ny. szánrv . igazg., VIII, koszorú-u. 4/6. — Gáspárné, özv., háztul., Rpalota, Rákóczi-u. 34. Lazai, 1. Lazay. Lazányi Antalné, özv., magánzó, VII, Elemér-u. 18. — István, asztalos m., Kispest, Attila-u. 3. — János, pta szakaltiszt, X, halom-u. 15. Lázár A. József, ügynök, VII, Dembinski-u. 50. — Ádám, magánzó, I, Maros-u. 44. Ágoston, czipész m., VII, Rottenbiller-u. 37/3. Ágoston, szöv. üzletvez., III, kórház-u. 21. Aladárné, özv., nyugd., VII, Baross-tér 20. Albert, faszobrász m., VIII, üllői út 68. Albert, lapszerk. és kiadó, VIII, népszínház-u. 49. Alfréd, dr., orvos, IV, váczi u. 34. Tel. L 975—59. Andor, dr., hírlapíró, VIII, aggteleki u. 7. Andor, dr., ügyvéd, I, Jolán-u. 3. Antal, hírlapíró, VI, felső erdősor 3. Tel. T 214-35. Antalné, özv., háztul., Újpest, Kisfaludy-u. 8. Antalné, özv., mag., V, hold-u. 15. Árpád, gr., ny. közigazg. bíró, I, lágymányosi út 17/6. Aurélné, özv., áll. nyugd., VIII, Baross-u. 30. Bálint, ny. máv. altiszt, Rpalota, Pázmány-u. 39. Béla, detektív, II, Margit-krt 8. Béla, dr., ny. főreálisk. tanár, V, újpesti rkpt 4. Tel. T 131—74. Lázár Béla, dr., gyógyszerész, VI, Liszt Ferencz-tér 2. — Béla, máv. műsz. s. tiszt, VII, keleti p.-u. tároló. , — Béla, müötvös, V, berlini tér 9. — Béla, tisztv. V, Hollán-u. 3. — Benedekné, özv., áll. nyugd., IX, üllői út 23. — Benő István, főv. számtan., IX, Ráday-u. 31. — Benőné, özv., mag., IV, reáltanoda-u. 9. — Berta, harisnyakötő üzemtul., VIII, práter-u. 68. — Berta, magánzó, VII, nefelejts-u. 65. — Dániel, keresk., VI, levente-u. 10. — Dánielné, özv., magánzó, VII, akáczfa-u. 24, — Dénes, csiktapolczai, ezredes, I, verpeléti út 15. — Dezső, gyógyszerész s., V, Csáky-u. 32. — Elemérné, özv., magánzó, VII, Damjanich-u. 51. — Emil, magántisztv., VIII, szigetvári u. 15. — Emil, pta altiszt, VII, Peterdy-u. 38. — Emil, szöv. titkár, VIII, József-u. 61. — Emiiné, özv., tisztv., IX, Ferencz-krt 36. — Ernő, gyógyszerügyi igazg., VI, Hungária-krt 107. — Ernő, pta altiszt, Kispest, Kálmán király-út 2Ja. — Ernő, dr., ügyvéd, VIÍI, Baross-u. 55. — Ferencz, áll. kertészeti tisztv., I, ménesi út 45. — Ferencz, kaptafakészítő, III, raktár-u. 15. — Ferencz, dr., kir. közjegyző, V, bálvány-u. 13. Tel. T 231—48. — Ferencz, mészáros, VTII, német-u. 14. — Ferencz, műsz. tisztv., VIII, gólya-u. 6. — Ferencz, pta altiszt, Kispest, Hungária-út 51. — Frigyes, bankhiv., V, berlini tér 9. — Frigyes, háztul., Újpest, Deák-u. 95. — Gáborné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 83. — Gerő, dr., ny. m. kir. alkonzuk I, Verbőczj'-u. 13. — Géza, építő m., VII, Hungária-krt 183. Tel. J 315-12. — Géza, villanyszerelési váll., VII, alsó erdősor 1/6. — Gizella, magánzó, II, Margit-körút 60. — Gizella, nőikalap készítő, ÍV, Semmelweis-u. 23. i— György, faárú üzemtul., Pesterzsébet, Nagy Sán­dor-u. 15. — Györgyné, háztul., Pesterzsébet, Asztalos S.-u. 16. — Gyula, fogtechnikus, VII, Elemér-u. 33. — Gyula, magántisztv., VI, országbíró-u. 50­— Gyula, szabó m., VI. Bulyovszky-u. 30. — Gyuláné, banktisztv., VII, Elemér-u. 33. — Gyuláné, özv., polg. isk. tanárnő, Pesterzsébet, Erzsébet-u. 76. — Ignácz, czipészkellékkeresk., VI, Lehel-u. 6. Tel. L 911—25. — Ignácz, czipész m., IX, vámliáz-krt 5. — Ignácz, háztul., Újpest, vasút-u. 53. — Ignácz, szobafestő m., VII, király-u. 27. — Ignáczné, dr., özv., mag., I, verpeléti út 4/6. — Ilona, állami óvónő, V, pozsonyi út 4/e. — Imre, bankhiv., VIÍ, murányi u. 59. — Imre, dr., földbirt., VIII, József-krt 58. — Imre, hív., VIII, József-u. 52. — Imre, igazg., V, személynök-u. 16. Tel. T 110—67. — Imre, dr., orvos, VIII, fhg Sándor-u. 25. — Imréné, özv., magánzó, VIII, práter-u, 68. — Irma, hiv., VIII, népszínház-u. 53. — Irma, magánhiv., IX, vámház-krt 5. — István, bankhiv., V, Béla-u. 4. — István, czégvez., VII, Peterdy-u. 35. — István, háztul., Újpest, Thalv Kálmán-u. 27. — István, honv. tiszth., Kispest, Kisfaludy-u. 39. — István, író, VIII, Rákóczi-út 13. — István, magánzó, Kispest, Rákóczi-u. 13. — István, vendéglős, IX, Rákos-u. 3. — István, vili. kocsivez., III, bécsi út 157. — Istvánné, özv., magánzó, VII, Ilka-u. 23. — Istvánné, özv., tanítónő, IX, Ferencz-krt 42. — Jakab, szabó m., VII, Rottenbiller-u. 37/2. — Jakabné, özv., mag., ÍI, Margit-rkpt 50. — János, altiszt, VII, Peterdy-u. 11/a. — János, jbír. becsüs, VIII, Klauzál-u. 14. — János, dr., vitéz, min. titkár, V, bálvány-u. 26. — János, pénzint. altiszt, IX, Ferencz-krt 46. — János, pta altiszt, VII, Dembinski-u. 38. — János, trvsz. szakértő, VIII, örömvölgy-u. 44. — Jánosné, özv., áll. nyugd., II, mecset-u. 10. — Jánosné, dr., leánygimn. tanárnő, V, bálvány-u. 26. — Jenő, bizt. hiv., Áttila-krfc 24. — Jenő. dr., fehérnemükölcsönző váll. tub, II, Mar­git krt 11. — József, bőrbútorkészítő m., VIII, József-u. 52. — József, bőrszékkészítő m., VIII, fhg Sándor-u. 46. — József, gazdálkodó, VI, Ándrássy-út 92—94. Tel. T 146—89. — József, gépész, Rpalota, Klára-u. 44. — József Cs., gyógyszerész, VII, Hernád-u. 33. — József, hírlapíró, IX, Ferencz-krt 36. — József, keresk., VII, aréna-út 19. — József, keresk. utazó, V, szabadság-tér 5. — József, magánzó, VII, dob-u. 20. — József, dr., mentőegyesületi orvos, V, Markó-u. 22. — József, nyomd, korrektor, VII, Vörösmarty-u. 18ja. — József, rendőr, Rpalota, fő-út 57.

Next

/
Oldalképek
Tartalom