Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Licht e nst ern. Lakás-jegyzék. 489 Lakás-jegyzék. Lie bha ber. Kovalik Vincze, lakatos, X, delej-u. 33. Koválka Adolf, ny. ptpt. tanácsos, III, Lajos-u. 24. — Ede, kovács m., II, retek-u. 63. Kovalkovits Ferencz, pta főtiszt, X, liget-u. 40. Kovalóczki Pál, máv. fűtő, Pesterzsébet, viola-u. 20. Kovalóczy Rezső, dr., term, és gyamatárukeresk., II, garas-u. 5. Kovalovszky Antal, pta müsz. ellenőr, Psztlőrincz, turul-utcza 50. — Emma, manikiirüzlet tulajd., II, mecset-u. 17. — Ernő, főv. tisztv., IX, Ferencz-krt 15. — Imre, pü. szemlész, Újpest, Kossuth-u. 19. — János, lakatos, I, csillagvölgyi út 4. — József, keresk., Rpalota, Baksay Sándor-u. 14. — József, főv. polg. isk. igazg., IX, Ferencz-krt 15. — Mihály, lovász m., VI, lomb-u. 43. — Ottó, honv. főtisztv., X, Pongrácz-út 17. Kovalszky (Kowalszky). — Ibolya, (Kowalszkv), tisztviselő, I, fehérvári út 52—54. — István, írógépműszerész m., VIII, Baross-u. 126. — István, gyári müvez., VI, Eötvös-u. 37. — János, szerelő m., VII, Szabó József-u. 6. — Jenő, (Kowalsky), százados, IV, Veres Pálné-u. 1. — Kálmán, dr., jószágigaz. tanácsos, I, orbánhegyi út 5. — Kálmán, vendéglős, Kispest, üllői út 216. — Mihály, háztulajd., Kispest, Berzsenyi-u. 11. — Pálné, özv., magántisztv., VIII, Mária-u. 20. — Viktor, tüzérhadnagy, VIII, Baross-u. 127. Kovalter Frigyes, gyári tisztv., VII, murányi u. 21. — Irén, rt. tisztviselőnő, VI, Székely Bertalan-u. 27. — József, magántisztv., V, Falk Miksa-u. 5. — Józsefné, özv., nyugd., VI, Székely Bertalan-u. 27. — Károly, magántisztv., V, Wahrmann-u. 13. — Viktor, ügynök, VII, murányi u. 21. Kovaltsik, 1. Kovalcsik. Kovaly Mártonné, özv., nyugdíjas, VII, Thököly-út 95. — Zoltán, máv. tisztv., VII, Thököly-út 95. Kovanda Gyula, üzemmérnök, III, meggyfa-u. 7. — Henrik, DGT. ny. tisztv., TII, meggyfa-u. 7. Kovarch Miklós, szatócs, X, Pongrácz-út 7. Kovarcsik Károlyné, özv., áll. nyugd., II, Donáti-u. 46. — Pál, szénkeresk., VIII, Baross-u. 36. — Viktor, (Kovartsik), nyomdász, II, vitéz-u. 10. Kovarcsik-Zsivora Alajos, főv. tűzoltó, Pesterzsébet, soroksári út 22. — -Zsivora-József, főv. tűzoltó, Pesterzsébet, sorok­sári út 22. Kovarik Mária, magánzó, VIII, Dobozi-u. 25. Kovarz Józsefné, özv., háztul., Újpest, Erkel-u. 41. — Károly, ny. máv. főellenőr, VII, murányi u. 41. — Kornél, hajóskapitány, II, medve-u. 12. Kovásznay Béla, dr., máv. s. titkár, VII, Dembinski­utcza 48. — János, műsz. tisztv., VII, nefelejts-u. 43. — Kálmán, tisztviselő, I, Nagy Sándor-út 15. — Lőrincz, ny. máv. főkalauz, R, Hungária-krt 287. — Mária, háztulajd., I, városmajor-u. 88. — László, gépészmérnök, VIII, Horánszky-u. 25. — Vinczéné, (Kovásznai), özv., mag., Újpest, Damjanich-utcza 7. Kovát Gizella, főv. tan., III, vörösvári út 93. — Gyula, főv. igazg. tanító, III, vörös vári út 93. — Gyula, ifj., gyak. főgimn. tan., III, vörösvári u. 93. Kovatkovszky I. Elemér, kúriai hív., VIII, József­utcza 28. Kováts, 1. Kovács. Kovátsay István, ny. tvszki igazg., I, Verbőczy-u. 15. Kovátsevits, 1. Kovácsevics. Kovátsits, 1. Kovácsics. Kove Ferencz, czipész m., VI, Hungária-krt 69. Koveczky Ottó, máv. főellenőr, III, Lajos-u. 92. Kovics Alajosné, özv., déliv. nyugd., I, Karap-u. 13. — Ferencz, ifj., rend. s. tiszt, II, Batthyány-u. 46. Kovjanics Pál, szabó m., VII, nagydiófa-u. 5. — Radóné, özv., déliv. nyugd., I, városmajor-u. 21. Kovordányi Balázs, bilkei, aligazg., VII, Dembinski­utcza 29. Kovrik Béla, dr., egyet, magántanár, I, úri u. 15. — Tivadarné, özv., mag., VIII, Stáhly-u. 1. Koyer Károly, detektív, Pesterzsébet, Barkó-u. 12. — Károly, máv. nyugd., Pesterzsébet, Baross-u. 114. Kóza Andrásné, özv., mag., III, kórház-u. 42. — Ferencz, rajzoló, V, akadémia-u. 5. — Ignácz, szabó m., VI, szt László-u. 95. Kozácsek János, czipész m., IX, füleki út 8. — József, banktisztv., I, Ráth György-u. 20. Kozák Adolf, máv. nyugd., Rpalota, Bocskay-u. 79/c. — András, bognár, VI, Szinnyei Merse-u. 28. — András, ny. min. s. hiv. igazg., I, alkotás-u. 19. — Antal, asztalos m., VI, Forgách-u. 3. — Antal, lakatos m., VIII, futó-u. 53. — Béla, detektív., III, körte-u. 13. — Ernő, lakatos m., VII, Kazinczy-u. 8. — Ervin, kovács m., VII, Dembinski-u. 11. Kozák Ferencz, háztulajd., Rpalota, Páskom-dülő 1 — Ferencz, ptkpt. tisztv., V, sziget-u. 17. — Ferenczne, özv., magánzó, VII, Dembinski-u. 34. — Frigyes, mintaasztalos, Kispest, Kapisztrán-u. 4/a — György, lóalkusz, X, Pékerdő 7294. — György, háztulajdonos, Pestújhely, Thököly-u. 83. — István, borbély, VI, Izabella-u. 69. — István, háztulajd., Rpalota, József-u. 4. — István, dr., máv. titkár, kormánytanácsos, I, Krisztina-körút 55. Tel. K 506—26. — István, pta altiszt, VIII, losonczi u. 26. — István, lóügynök, Pesterzsébet, Rudolf-u. 146. — János, szerelő, IX, viola-u. 4. — Jolán, tanár, I, alkotás-u. 19. — Károly, műsz. tisztv., V, visegrádi u. 63. — Károlyné, özv., áll. nyugd., I, márvány-u. 25. — Károlyné, magánzó, I, Szebeny Antal-tér 6. — Lajos, dr., újságíró, I, Krisztina-krt 55. — László, ügynök, VI, Petneházy-u. 30. — Mária, háztulajd., Kispest, Kossuth-u. 69. — Mária, műsz. rajzoló, Kispest, Tass-u. 3. — Mátyás, min. altiszt, I, Verbőczy-u. 3. — Sándor, asztalos, VII, alsó erdősor 10. Kozáky Gyula, ny. főmérnök, III, Zsigmond-u. 21/23. — Izabella, főv. polg. isk. tan., III, Zsigmond-u. 23. — Pál, min. tisztv., Rpalota, Szondy-u. 13. Kozalik Ernő, gyári gondnok, X, füzér-u. 30. — Ferencz, fűszerker., VII, aréna-út 54. — Ferencz, dr., min. titkár, II, retek-u. 69. — Istvánné, szatócs, X, lengyel-u. 15. — József Lajos, dohánykisárús, VII, Komócsy-u. 15. — Márton, keresk. kertész, Pestújhely, bosnyák-u. 31. — Miklós, keresk. utazó, II, iskola-u. 14. — Rezső, konykakertész, VII, Egressy-út 57. Kozánek István, rt. tisztviselő, I, virág-köz 7. Kozanich Ferencz, bizt. tisztv., VI, dévényi út 6. Kozant Károly, máv. müsz. s. tiszt, VI, Lehel-u. 3. Kozár Dezső, min. tisztv.,VII, Ilka-u. 20. Tel. J 326-36. — Géza, gyárvezető, VI, Forgách-u. 18. — János, szöv. igazg., VÍII, nap-u. 13. — József, háztulajd., Rpalota, Eötvös-u. 83. József, magántisztv., Pesterzsébet, Balassa-u. 59. Károly, asztalos m., Kispest, Csokonai-u. 48. — Lajos, asztaloskellékkeresk., Újpest, tél-u. 13. Kozarek Ferenczné, özv., magánzó, IX, gyáli út 9631. Kozary (Kozári). Béla, áll. tisztv., VI, máglya-u. 78. Ferencz, (Kozári), vili. kalauz, X, százados-út 5l/a. — Gyula, főv. számtan., III, pacsirtamező-u. 22jb. — István, asztalos, VII, pillangó-u. 14. — János, (Kozári), főv. gépész, IX, Szvetenay-u. 12. — János, raktárkezelő, VII, lövölde-tér 2. — József, (Kozári), pta altiszt, Kispest, Álmos-u. 44. — Lajosné, özv., magánzó, VÍII, örömvölgy-u. 44/6. — Lajos, min. számtiszt, VI, Horn Ede-u. 17. — Pál, munkavez., Psztlőrincz, áll. telep 122/7. Kozdera Gabriella, magánhiv., VI, dévai u. 9. — Gyula, kőnyomdász, VI, dévai-u. 9. Kozderka István, gépészmérnök, VI, Szondy-u. 60. — Mária, pta s. ellenőr, II, lövőház-u. 28. Kozdon Áladár, máv. s. tiszt, VII, Dembinski-u. 47. Közel Anna, artistanő, VI, Eötvös-u. 17. —r Ilona, áll. hivatalnoknő, II, csalogány-u. 20. — János, nyomd, művezető, ÍX, Márton-u. 21. — József, pta garage m., X, hölgy-u. 29/31. — József, (Közeli), pta s. tiszt, IX, Bakáts-u. 6. — Kálmán, áll. tisztv., Pesterzsébet, Báthory-u. 13. — Lajosné, magánzó, ÍX, angyal-u. 18. — Márta, hivatalnok, VI, oldal-u. 4. — Márta, tanárnő, II, csalogány-u. 20. — Mihály, pta altiszt, Kispest, Baross-u. 38. — Pál, nyomdász, VÍII, Hunyadi-u. 42. — Pál, rt. hivatalnok, V, Kossuth Lajos-tér 1/2/3. Kozelka Béla, pta anyagkez., IX, liliom-u. 35. — Dezső, magánzó, V, Dráva-u. 6. — Gyula, hajóz, tisztv., V, Garam-u. 28. — Kálmán, optikus, IX, Ferencz-krt 42. — Lajos, füszerkeresk., IX, liliom-u. 35. Kozeíkin Pálné, özv., szülésznő, VII, amerikai út 8. Pálné, özv., szülésznő, VIII, Rökk Szilárd-u. 33. Kozelniczkv Györgyné, özv., mag., IX, remete-u. 30. Kozeluha Ferencz, máv. szerelő, X, Pongrácz-út 17. Kozempel Lajos, czipész m., VI, Lehel-u. 31. Kozics Endre, pü. számtiszt, IX, Lónyay-u. 9. — József, tisztviselő, VII, Peterdy-u. 29. — Lajosné, háztiilajd., Csepel, Ferencz-u. 80. — Zoítánné, dr., özv., magánzó, II, csalán-út 41. Kozicska Béláné, özv., varrónő, VIÍI, József-u. 14. Kozicz István, czipész m., VII, Hernád-u. 15. Koziel Ferencz, főv. altiszt, IIÍ, kórház-u. 9. Kőzik Antal, árvaházi, nevelő, III, kisczelli u. 79. Kozilek György, rt. tisztv., iX, Szvetenay-u. 21. — Györgyné, özv., tkpt. nyugd., IX, Szvetenay-u. 21. — Károly, magántisztv., I, Bercsényi-u. 5. Kozlák Ignáczné, áll. nyugd., III, Majláth-u. 66. — Mihály, DGT. tisztv., I, táltos-u. 7/9. Kozler Ferencz, borbély m., I, alagút-u. 1. Kozlev János, keresk., IV, régiposta-u. 4. Közlik János, férfiszabó m., IV, váczi u. 60. Tel. J 402—41. — Lajos, máv. ellenőr, VI, Csengery-u. 68. — Mihály, faesztergályos m., IV, vaczi u. 60. Kozma Aladár, czégvezető, IX, Lónyay-u. 20. — Aladár, dr., táblabíró, í, vinczellér-u. 48. — Alfréd, magánhiv., VÍ, Izabella-u. 70. — Andor, banktisztv., VÍI, Hernád-u. 22. — Andor, bélyegkeresk., VI, gr. Zichy Jenő-u. 40. — Andor, értékpapirkeresk., V, pozsonyi út 2/b. — Andor, honv. főhadnagy, VIÍI, Mária-u. 56. — Andor, író, I, szt Gellért-tér 3. — Andor, kőfaragó m., VI, Izabella-u. 94. — Andor, vaskeresk., V, Lipót-krt 2. — András, főv. altiszt, VIII, óriás-u. 7. — András, pta s. ellenőr, II, csalogá^^-m 53. — Antal, dr., fogorvos, I, óra-u. 16. Tel. S 662—11. — Aranka, pta ellenőr, IX, pipa-u. 4. — Ármin, magántisztv., VII, Péterfy Sándor-u- 44. — Arnold, rövidárúkeresk., VIII, népszínház-u. 19. — Árpád, banktisztv., III, újlaki rkpt. 3/4. — Balázs, dr., rendőrtanácsos, VII, István-út 20. — Bálintné, özv., varrónő, Újpest, József-u. 54. — Béla, bankbiz., VI, Csengery-u. 67. Tel. L 993-27. — Béla, hírlapíró, IX, Lónyay-u. 34. — Béla, magánhiv., VII, rózsa-u. 37. — Béla, mérnök, VII, Damjanich-u. 54. — Bernát, gyorsíróisk. igazg., II, Markovits I.-tér 4. — Dénes, kaptafa készítő, VII, Kazinczy-u. 9. — Dénesné, özv., polg. isk. c. igazg., II, iskola-u. 8. — Dénesné, dr., özv., áll. nyugd., I, Maros-u. 29. — Dezső, banktisztv., II, Batthyány-u. 2. Tel. L 990—06. — Dezső, szabó, VIII, kálvária-u. 28. — Elemér, építésváll., III, serfőző-u. 8. — Emil, magántanár, II, csalogány-u. 53. — Endre, dr., kúr. bíró, VII, Elemér-u. 35. — Endréné, dr., özv., dohánytőzsdés, I, úri u. 24. — Endréné, özv., háztul., Rpalota, Klára-u. 54/68. Ernő, mérnök, VI, Jókai-u. 36. Erzsébet, házbirtokos, VII, öv-u. 183. Erzsébet, magánzó, VII, Peterdy-u. 3. — Erzsébet, máv. hiv., I, országház-u. 24. — Erzsébet, szabónő, IV, molnár-u. 20. — Erzsébet, tisztviselő, X, delej-u. 33. Ferencz, rt. igazg., kormányfőtan., I, Attila-u. 10. Tel. T 152—68. — Ferencz, kalapos m., Pesterzsébet, szabadság-u. 56. — Ferencz, lakatos, Újpest, Baross-u. 85. Ferencz, magánzó, Kispest, Báthory-u. 32. Ferencz, áll. nyugd., II, Hunfalvy-u. 13. Ferencz, máv. nvugd., X, Asztalos S.-u. 7. Ferencz, telepfelügyelő, IX, százados-út 63—65. Ferencz, tisztviselő, IX, remete-u. 38. — Ferencz, vili. kalauz, III, solymári u. 24. — Ferencz Oszkár, máv. gépgy. előrajzoló, VI, Szinyei Merse-u. 26. Flórián, rendőr, VI, Hungária-krt 59/6. Frigyes, állatorvos, III, Lajos-u. 70/72. — Gábor, üzletvezető, VIÍI, József-krt 64. Gabriella, polg. isk. tanár, VII, Thököly-út 167. — Géza, banktisztviselő, IX, csarnok-tér 5. — Géza, kereskedő, VIII, Rákóczi-út 47. — Géza, ny. máv. mozdonyvez., IX, Mária Valéria­telep 38. — Géza, tkpt. főellenőr, VII, Péterfy Sándor-u. 40. — Gézáné, özv., mag., IV, Ferencz József-rkpt 13/15. — Gizella, magánzó, VI, szív-u. 43. — Gizella, szöv. tisztv., I, Mátray-u. 5/7. — Gyula, építész, VIII, gólya-u. 22. — Gyula, fényképész, Újpest, Árpád-út 38. — Gyula, bizt. hivatalnok, III, Miklós-u. 1. — Gyula, áll. isk. igazg., Pesterzsébet, Bánffy-u. 37. — Gyula, dr., szöv. tisztv., IX, remete-u. 32. — Gyula, szöv. tisztv., IX, Tompa-u. 15/a. — Gyula, ifj., magántisztv., Újpest, Árpád-iit 38. — Gyuláné, mag., X, Hungária-krt Páiffy-laktanya. — Henrik, butorkeresk., IX, Lónyay-u. 20. — I. Sámuel, magántisztv., V, Katona József-u. 28. — Ignáczné, özv., malomképv., I, Horthy M.-út 16. Tel.J 85—71. — Ilona, közélelmezési tisztv., VI, csángó-u. 4. — Imre, főv. tisztv., Kispest, Eggert-u. 7. — Imre, tőzsdebizom., VII, abonyi u. 31. — Imréné, özv., nyugd., VÍI, öv-u. 148. — István, h. államtitkár, I, Pauler-u. 21.jp — István, asztalos, VIII, Mária-u. 5. — István, étterembérlő, VIII, Déry-u. 14. — István, vitéz, főhadnagy, X, Hungária-krt 254. — István, háztulajd., Kispest, ibolyau. 3. — István, kereskedő, VI, dalszínház-u.- 10. — István, lakatos, VI, csángó-u. 3. — István, lakatos, Újpest, szt Gellért-u. 18. — István, oki. gépészmérnök, I, Gellért-tér 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom