Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Kereke«. Lakás-jegyzék. 38? Lakás-jegyzék. Keresztes. Kerekes Elemér, főv. tanító, I, enyedi u. 14. — Emília, dohánykisárus, II, Margit-krt 83. — Endre, dr., banktisztv., IV, szerb-u. 8. — Ernő, konzervgyáros, VI, fóti u. 31. Tel. L 892-67 — Erzsébet, áll. tanítónő, TX, remete-u. 32. — Fábián, borbély m. Kispest, Árpád-u. 38. — Ferencz, fuvaros, Újpest, Andrássy-u. 15. — Ferencz, háztul.. Pesterzsébet, Ferencz J.-u. 122. — Ferencz, mértlök, VIII, József-krt 14. — Ferencz, pü. irodafőtiszt, II, Giilbaba-u. 26. — Ferenczné, női varrónő, VII, Rottenbiller-u. 3. — Ferenczné, özv., ékszerkereskedő, VII, Erzsébet­kőrút 22, Tel. J 129—31. — Frigyes, ékszerész,. VII, Erzsébet-körút 22. Tel. J 429—31. — Fülöp, rövidárukeresk., VI, Hungária-krt 73. — Gábor, mészáros és hentes, VII, kerepesi út 38. — Géza, háztulajd., Újpest, Lázár-u. 6. — Géza, dr., min. s. titkár, IX, üllői út 57. — Gézáné, nyugd., Psztiörincz, Kossuth-u. 18. — György, keresk. utazó, VI, Szabolcs-u. 9. — György, máv. nyugd., X, máv. északi főmüli. — Gyula, műszerész, Újpest, Vörösmarty-u. 17. — Gyula, ny. titkár, VI, ó-u. 24. — Gyula, zöldségkeresk., VI, Szondy-u. 51. — Ignácz, tőzsdebizományos, VII, király-u. 43/45. — Ilona, banktisztv., VIII, alföldi u. 18. — Ilona, rt. tisztv., IX, gubacsi út 73. — Imre, ezukrász, VI, Szondy-u. 24. — Imre, lakatos m., Kispest, rózsa-u. 19. — Imréné, magánzó, VII, király-u. 87. — Irén, czégvezetnőő, V, Lipót-krt 16. — István, banktisztv., I, márvány-u. 40. — István, fuvaros, Rpalota, Bocskay-u. 10/6. — István, eczeghi, hitelint, könyvelő, V, Katona József-u. 17. Tel. T 291—88. — István, kézimunka iparos, Újpest, kolozsvári u. 67. — István, kocsmáros, VI, váczi út 109. — Izsó, keresk., V, kádár-u. 6. — Izsó, dr., rt. vezérigazg., VI, istenhegyi út 8. Tel. T 118—li — János, fényképész, III, Zsigmond-u. 14. — János, háztul., Pesterzsébet, magyar-u. 15. — János, háztul., Újpest, Andrássy-u. 15. — János, ny. máv. s. tiszt, VIII, Festetics-u. 2. — János, ifj., háztul., Pesterzsébet, magyar-u. 15. — Jánosné, özv., magánzó, IX, remete-u. 32. — József, gyári képv. VII, síp-u. 6. Tel. J 445—93. — József, rendőr felügyelő h., II, csalogány-u. 53. — József, építésvállalk., Rpalota, Eötvös-u. 36. — József, férfiszabó, IX, Ferencz-krt 13. — József, fuvaros, Pesterzsébet, határ-u. 72. — József, keresk., X, Pongrácz-út 7. — József, kőműves m., Pesterzsébet, szarvas-u. 12. — József, műsz. tisztv., VIII, Kisfaludy-u. 19. — József, abaújszántói, ny. vezérkari alezredes, IX, Ferencz-krt 6. Tel. J 361—64. — József, pénzbeszedő, IX, Telepy-u. 27. — József, rt. igazg., VII, Klauzál-tér 16. — József, rt. tisztv., VII, Dembinski-u. 39. — József, szerszámkészítő, VII, Ilka-u. 14. — József, vili. kocsivez., X, Asztalos Sándor-u. 14. — Józsefné, özv., magánzó, VII, Ilka-u. 14. — Józsefné, simándi, özv., nyugd., X, Juranics-u. 13. — Józsefné, szabónő, VIII, József-u. 17. — Kálmán, bankhiv., I, várfok-u. 8. — Károly, füszerkeresk., X, Apaffy-u. 12. — Károly, máv. kalauz, VI, szőnyi út 51. — Lajos,' magánzó, Pesterzsébet, Erzsébet-u. 69. — Lajos, művezető, Kispest, Géza-u. 10. — Lajos, nyomdai müvez., VIII, alföldi u. 18. — Lajos, postafelügyelő, X, Juranics-u. 13. — Lajosne, özv., áll. nyugd., II, gyorskocsi u. 12. — Lajosné, özv., főv. nyugd., I, úri u. 72. — Lajos László, dr., hírlapíró, VIII, Rákóczi-út 51. — László, dr., főorvos, I, Attila-krt 2. Tel. L 086—32. — Lipótné, özv., mag., VII, Erzsébet-krt 22. Tel. J 410—61. — Mátyás, keresk., X, bolgár-u. 14. — Mátyás, vegyeskeresk., Kispest, sárkány-u. 142. — Mihály, áll. tisztv., Pesterzsébet, Kende-u. 67. — Miklós, vámtisztv., I, Attila-u. 7. — Miksa, betűszedő, VIII, alföldi u. 18. — Mór, kocsmáros, VII, Erzsébet-krt 39. — Móricz Miklós, ny. kir. állatorvos, VIII, kálvária­tér 18. Tel. J 342—17. — Ödön, dr., banktisztv., VIII, fhg Sándor-tér 3. — Ödön, dr., orvos, VII, Thököly-út 87. Tel. J 381-45. — Pál, áll. nyugd., VIII, József-u. 14. — Pál, dr., ifj., éremtanári gyak., VIII, József-u. 14. — Pál, magánzó, I, Horthy Miklós-út 46. — Pál, mészáros m., Újpest, Árpád-út 54. — Pál, dr., ny. h. államtitkár, VII, Damjánich-u. 12. — Pál, vendéglős, IX, mester-u. 59. — Paula, banktisztv., VIII, Rákóczi-út 41. — Rezső, min. számv. tan., I, alkotás-u. 39/a. L . Kerekes Rózsi, áll. kezelőnő, Kispest, Jókai-u. 82. -— Sámuel, mészáros és hentes m., Psztiörincz, üllői út 115. — Sándor, czipőügynök, VII, Elemér-u. 16. — Sándor, kávés, VIII, szigetvári u. 10. — Sándor, dr., m. tisztv., VIII, Csobáncz-u. 6. Sándor,|ny. áll. rendőr, VIII, nagytemplom-u. 32. Sándor, nyugd., V, Tisza-u. 6. Sándorné, háztul., Pesterzsébet, Mártonffy-u. 11. !— Sándorné, özv., mag., Újpest, Rákóczi-u. 26. ! — Szidónia, áll. nyugd., VI, király-u. 24. |— Tibor, dr., kir. ügyészs. titkár, I, Pauler-u. 19. i— Tibor, műsz. tisztv., III, Zsigmond-u. 50/52. |— Zoltán, dr., főisk. tanár, Pesterzsébet, Vas Gereben utcza 17. i— Zsigmond, kelmefestő, VIII, Orczy-út 10/a. Kerékffy Ferencz, (Kerékfy), ny. őrnagy, I, bécsi kapu tér 8. j— Gábor, ny. máv. tisztv., Újpest, Deák-u. 102. |— Gáborné, dohánykisárus. Újpest, Deák-u. 102. j— Géza, püőri felügyelő, Újpest, Széchenyi-u. 8. Tel. L 998—56. :— Gilbert, dr., püőri főbiztos, IX, Mátyás-u. 16. Kerékgyártó Árpád, áll. főe;imn. igazé., X, Hungária­körut 347. — Árpád, hajózási ellenőr, VI, Benczur-u. 7. — Árpád, ny. számv. tanácsos, I, Lógodi-u. 31. — Béláné, dr., özv., főv. nyugd., IIT, k. bécsi út 6023. — Elek, dr., főv. polg. isk.-igazg. tanár, X, Héder­váry-utcza 29. — Emmy, dr., fogorvos, II, szegényház-u. 44. — Ferencz, tanító, VI, aréna-út 150. — Gizella, áll. nyugd., I, tábor-u. 8. — György, dr., műsz. tanácsos, II, Szász K.-u. 1. — István, háztul., Pesterzsébet, Maroth-u. 66. — István, kőműves m., X, gyömrői út 105. — Istvánné, özv., nyugd., II, Szász Károly-u. 1. — Jenny, pt. s. tisztv., VII, Sajó-u. 5. — József, ny. czimz. ezredes, VI, Benczur-u. 7. — Károly, táncztanító, Kispest, Aladár-u. 3. — Károlyné, özv., főv. nyugd., Újpest, Dobó-u. 5. — Lóránt, ny. pü. irodatiszt, I, Lógodi-u. 31. — Miklós, mérnök, II, Szász Károly-u. 1. — Olga, színésznő, VII, Gsengery-u. 24. — Péter, lakatos m., VII, Cserhát-u. 9. — Tamás, mérnök, I, labancz-u. 25/27. — Tibor, főv. hitoktató, III, kiskorona-u. 45. Kerékjártó András, háztul., Rpalota, Damjanich­utcza 64/86. — József, pt. vonalfelvigyázó, VI, aradi u. 41. — Margit, m. hiv., V, pozsonyi út 9/11. Kerély János, áll. főtisztv., Rpalota, Imre-u. 130. Kerenberg Julia, magánzó, VI, Andrássy-út 35. Kerény Adolf, malomigazg., V, Kárpát-u. 7/6. Tel. L 906—76. — Arnold, száll, bizom., VII, akáczfa-u. 7. — Dávidné, özv., mag., III, pacsirtamező-u. 24/26. — Emil, rt. igazg., V, Lipót-krt 21. — Ignáczné, özv., mag., V, Lipót-krt 5. Kerényi Andor, mérnök, VI, Andrássy-út 83/85. — Antal, üzletvezető, VIII, práter-u. 54. — Béla, s. hiv. főigazg., II, kapor-u. 6. — Dezső, máv. tisztv., IX, Markusovszky-u. 1. — Dezsőné, özv., mag., VII, Damjanich-u. 18. — Ede, czipészkellék nagykeresk. VI, Bajza-u. 44. — Gyula, gyárigazg., IV, egyetem-u. 1. — Hugó, felsőkeresk. isk. tanár, VII, nyár-u. 10. — István, bankhiv., VII, Damjanich-u. 18. — István, főhadnagy, VIII, Mária-u. 56. — János, ny. áll. tisztv., VI, aradi u. 66. — János, dr., orvos, VIII, Visi Imre-u. 10. — József, máv. felügyelő, II, Donáti-u. 9. — Károly, dr., egyet, magántanár,V, visegrádi u. 11/«. — Lajos, lapvállalati tisztv., V, korall-u. 10. — László, ny. irodatiszt, I, Attila-krt 5. — Margit, szöv. tisztv., II, Donáti-u. 9. — Miklós, dr., ügyvéd, VI, Dessewffy-u. 45. — Nándor, háztulajd., Újpest, vasút-u. 6. — Rezső, főv. főpénztáros, I, Mészáros-u. 56/6. — Rezső, ifj., számv. főv. főtiszt, I, Mészáros-u. 56/6. — Sándor, rt. hiv., VI, teve-u. 47. — Zoltán, dr., orvos, II, Krisztina-krt 1. Kerepesy József, detektív, IX, Mihálkovics-u. 5. Kerese Gábor, ny. kúriai bíró, VIII, Szentkirályi­utcza 22. — Tibor, dr., min. tanácsos, IX, páva-u. 32/a. Tel. J 373—86. Kereskedő Ferencz, hentes és mészáros m., II, szalag­utcza 17. — János, nőiszabó, V, nádor-u. 15. Kereskényi Jenő, csemegekeresk., V, Rudolf-tér 1. Tel. L 995—39. Kereső Ferencz, honvédszázados, I, Attila-u. 27. — József, ny. hadbiztos őrnagy, I, Maros-u. 20. Keressy Barna, ügynök, IX, Bakáts-tér 2. — János, ny. pü. számvizsg., IX, Bakáts-tér 2. Kerestély Domokosné, özv,, áll, nyugd., I, Király­hágó-utcza 26. — István, dr., tisztv., VIII, szigetvári u. 22. — Sándor, (Keresztély), zongorakeresk., I, hidegkúti út 32. Tel. Z 642—15. Keresten Mihály, áll. tisztv., Kispest, Előd-u. 1. Kérész Zoltán, rt. igazg., VI, Dessewffy-u. 24. Keresztény Béla, m. tisztv., X, halom-u. 25. — Gyula, gépészmérnök, VÍI, nefelejts-u. 58. — Gyuláné, dr., özv., mag., IV, magyar-u. 30. — István, kefekötő m.; Rpalota, szentmihályi u. 21. — János, ny. máv. felvigyázó, IX, Mária Valéria új­telep 26. — József, betegs. ellenőr, VII, Lengyel-u. 49. — Lajos, orvosi műszerész, VIII, óriás-u. 31. — Oszkár, postadíjnok, VII, nefelejts-u. 58. — Sándor, pénzbeszedő, Psztlőrincz, üllői út 155. Keresztényi Árpád, czukrász, VII, Dembinski u. 37/a. — Béla, fényképész, X, belső jászberényi út 13. Tel. J 360—04. — Dániel, ifj., iparművész, VII, abonyi u. 4. — Gyula, h. bankigazg., VÍI, hársfa-u. 6. — Ilona, áll. óvónő, Kiäpest, Balassa-köz 4. — József, gépész, VIII, József-u 78. — József, háztul., X, lengyel-u. 49. — József, ifj., alkusz., X,lengyel-u. 49. Keresztes Ákos, huszárszázados, I, tábor-u. 2. — Albert, közs. aljegyző, Csepel, fő-út 88. — Andor, áll. tanító, Kispest, Előd-u. 4. — Anna, pt. s. tiszt, VI, Székely Bertalan-u. 20. — Árpád, dr., ny. járásorvos, IX, Ernő-u. 15. — Artúr, rt. igazg., VII, uzsoki u. 6. Bálint, fodrász, VIII, Baross-u. 48. Béla, csendőrszázados, VIII, Mária-u. 56. Béla, dr., gyakorlóügyvéd, VII, Dembinski-u. 48, Tel. J 431—56. Béla, kárpitos m., IV, Mária Valéria-u. 3. Tel. — Béla, máv. nyugd., VIII, kőris-u. 9. Béla, máv. üzemi s. tiszt, VI, Forgách-u. 3. Dénes, kovács m., VIII, práter-u. 59/a. — Ede, dr., ügyvéd, II, kapás-u. 37. Tel. T 259—13. — Ede, vendéglős, V, vigadó-tér 3. Tel. T 238—43. Endre, keresk., I, orbánhegyi út 4/a. Ernő, díjnok, IX, Mária Valéria telep 44/378. Ferencz, háztul., Pesterzsébet, felvidéki u. 43. Ferencz, rt. igazg., I, Csaba-u. 7/c.Tel. K 503—52. — Ferencz, dr., ügyvédjelölt, VII, Gizella-út 45. — Ferenczné, özv., mag., VI, lőportár-u. 10. — Gábor, értékpapírker., IV, Kaas Ivor-u. 1. Tel.­J 451—34. Gábor, vili. ellenőr, Pesterzsébet, Jósika-u. 11. — Gáborné, özv., mag., Csepel, Ferencz-u. 47. — Gizella, m. tisztv., X, kőbányai út 42. — György, bankhiv., V, akadémia-u. 14. — György, kávéháztul., I, Bercsényi-u. 9. — György, dr., vitéz, tvszéki bíró, VII, István-út 27. — Gyula, értékpapirkeresk., V, akadémia-u. 14. Tel. T 110—50. — Gyula, gépész, Újpest, váczi út 80. — Gyula, csikbánfalvi, huszáralezredes, II, fő-u. 73. — Gyula, posta s. ellenőr, VI, bajnok-u. 14. — Gyula, raktárnok, VII, Kövér Lajos-u. 20. — Gyula, dr., ügyvéd, VIII, fhg Sándor-u. 4. Tel. J 405—61. — Gyuláné, özv., háztul., Kispest, Sárközy Pál-u. 7. — Gyuláné, dr., magánzó, I, kékgolyó-u. 15/a. — Gyuláné, özv., nyugd., X, liget-tér 2. — Henrik István, ny. pt. főtiszt, V, pozsonyi út 4/c. — Ilona, keresk., VÍ, Andrássy-út 95. — Imre, bank altiszt, VII, kertész-u. 32. — Imre, D. G. T. raktárnok, Újpest, váczi út 48. — Irén, főv. polg. isk. tanárnő, X, liget-tér 2. — István, háztul., Pesterzsébet, Károlyi-u. 23/a. — István, háztulajd., Csepel, homok-u. 14. — István, háztulajd., Pesterzsébet, Szemere-u. 22. — István, máv. s. tiszt, III, zátony-u. 2. — István, ny. min. tanácsos, I, Krisztina-krt 155/157, — István, postafelügyelő, VIII, Szentkirályi-u. 22. — István, ifj., rt. tisztv., VI, bajnok-u. 14. — István, főv. altiszt, I, németvölgyi út 37. — István, főv. altiszt, V, Vág-u. 12. — István, szöv. üzletvezető, III, timár-u. 13/a. — Istvánné, özv., főv. nyugd., III, timár-u. 13/a. — Jakab, máv. s. tiszt, Vl, Madarász-u. 3. — János, bankaltiszt, ÍX, gyep-u. 19. — János, gyógyszerész, VIIÍ, népszínház-u. 43. — János, keresk., X, Nyitra-u. 3. — János, ny. min. főigazg., VII, Rákóczi-út 38. — János, rendőrfelügyelő h., VI, Bulcsú-u. 4. — János, szabó m., VIII, Gyulai Pál-u. 12. — János, vili. ellenőr, VII, ístván-út 33. — János, villanyszerelő, VIII, József-krt 22/24. — Jenő, csokoládé m., Újpest, vasút-u. 1. — József, esztergályos m., IX, Ráday-u. 55. — József, fuvaros, Psztlőrincz, liliom-u. 54. — József, fuvaros, Pesterzsébet, vágóhíd-u. 73.

Next

/
Oldalképek
Tartalom