Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Ho rnyán szky . Lakás-jegyzék. 372 Lakás-jegyzék. Horváth. Karenovies Tibor, ny. máv. titkár, VI, Csengery-u. 68 Karer Lőrincz, kalauz, III, Lajos-u. 62. Karesch Imre, gázgyári tisztv., V, révész-u. 15. — Jánosné, özv., nyugdíjas, I, márvány-u. 29. — Ödön, mérnök, I, márvány-u. 29. Karesz Sámuel, min. számv., II, lövőház-u. 26. Kareszek Vincze, kőműves, VII, rózsa-u. 30. Karetzky Ottóné, özv., máv. nyugd., III, Lajos-u. 92, Karf János, ptpt. tanácsos, Kispest, Kisfaludy-u. 37. — János, rendőrs. ellenőr, VII, Ilka-u. 14. — Henrikné, (Karff), özv., kalapkész., VII, Barcsay­utcza 14. Karfner János, főv. mérnök, I, verpeléti út 3. — János, id., gázgyári tisztv., IX, üllői út 119. Karfunkel Bernátné, özv., mag., VI, Dessewffy-u. 26, Karg Antal, br., ny. főhadnagy, VIII, üllői út 14. — Frigyes, dr., br., m.-tisztv., VIII, üllői út 14. — György, br., folyamőrkapitány, VIII, üllői út 14. — János, br., tábornok, VIII, ü llői út 14. — Vilmos, ifj., főv. ellenőr, VI, babér-u. 1. Kargel Józsefné, özv., máv. nyugd. Rpalota, bosnyák­utcza 2. Karger István, asztalos m., III, Lajos-u. 161. — Pálné, özv., háztul., II, Horvát-u. 24. Kargl Ferencz, ifj., könyvkeresk., VIII, fhg Sándor­utcza 17. Karhus Frigyes, vas. altiszt, II, kapás-u. 12. Karhuszky Béláné, dohánykisárús, X, korponai-u. 9, Karies János, czipész m., III, föld-u. 53. Karika András, ifj., rendőrségi díjnok, Pestújhely, Petur-utcza 28. — András, pta altiszt, Pestújhely, Petur-u. 28. — Béláné, özv., mag., VIII, práter-u. 19. — János, pü. számtiszt, Vili, práter-u. 19. Karikás Bálint, czipész m., IV, eskü-tér 8. — Győző, postafelügyelő, X, harmat-u. 10. — I. Géza, vendéglős, II, Krisztina-körút 15. Tel. T 256—17. — Istvánné, özv., máv. nyugd., IX, Mária Valária­telep 67. — Lőrinczné, özv., távb. kez., Kispest, Szondy-tér 2. — Mihály, dr., min. oszt.-tan., II, tölgyfa-u. 4. — Mór, szobafestő m.,VII, Hernád-u. 45,Tel. J 346-35. — Vilmos, faszobrász, IX, Lónyay-u. 38. Karikó András, vili. kalauz, I, Greguss-u. 10. — György, áll. szakdíjnok, X, czeglédi út 14. — Gyula, vendéglős, I, Krisztina-krt 61. — József, máv. tisztv., VII, Bethlen-u. 9. — Pál, hentes m., Kispest, Wekerle-u. 68. Karinger Károly, fényképész, VI, király-u. 82. Karinthy Elza, festőművésznő, VIII, Rákóczi-út 25. — Frigyes, író I, verpeléti út 2. Tel. J 354—21. Kariss József, magánhiv., Rpalota, Károlyi-u. 16. Kariszti János, géplakatos, VI, Jókai Mór-u. 44. Karitán Jakabné, özv., magánzó, VII, Csengery-u. 7. Karitár Jánosné, özv., háztul., Kispest, Zrinyi-u. 19. Karius Ede, tisztviselő, VI, váczi út 69. Kárka Zsuzsanna, mag., Újpest, Liszt Ferencz-u. 16. Karkas Rezső, főv. műszaki tanácsos, III bécsi út 88. Karker Ferencz, sütő m., VIII, Táncsics-u. 4. Karkis Kornél, hadbíró ezredes, I, tigris-u. 2. — György, (Karkisch), háztulajd., Kispest, Széchenyi utcza 11. — Malvin, főv. tanítónő, I, tigris-u. 2. Karkos Adolf, rt tisztv., II, Batthyány-u. 46. — Emil, tisztviselő, I, Horthy Miklós-út 116. — Károly, banktisztv., I, Horthy Miklós-út 116. — Raymund, tisztviselő, I, Horthy Miklós-út 116. Karkosják Miklós, cserépfedő, VII, nefelejts-u. 32. Karkoványi Gyula, pta és táv. ellenőr, Psztlőrincz, Batthyány-utcza 55. Karkuczka Imréné, özv., háztul., Rpalota, Földváry­utcza 88. Karl, 1. Carl alatt is. Kari Adolf, ny. déli vas. főfelügy., I, Attila-u. 11. — Anna, szöv. tisztv., III, kerek-u. 58. — Antal, (Kharl), szính. levéltárnok, VIII, práter­utcza 59jd. • — Edéné, özv., magánzó, III, kerék-u. 58. — Ferencz, művezető, Rpalota, Klapka György­utcza 33/45. — Ferencz, művezető, Újpest, Báthory-u. 17. — Ferencz, vendéglős, III, vörösvári u. 142. — Ferenczné, magánzó, VII, nefelejts-u. 51. — Gyula, orvosi műszerész, VIII, Karpfenstein-u. 14. — János, fuvaros, III, zápor-u. 89. — János, dr., tanár, IV, váczi u. 27/33. — János, vili. kalauz, III, vörösvári u. 115. — Jánosné, özv., mag., VIII, gólya-u. 4. — Jánosné, özv., mag., III, vörösvári út 4. — József, háztul., Psztlőrincz, Tinódy-u. 14. — K. Lajos, dr., ny. r. egyetemi tanár, VII, dohány­utcza 73—75. — Lajos, ifj., művezető, II, Gülbaba-u. 21. — Lajosné, szabónő, I, csap-u. 6. Kari Lázárné, kávémérő, III, bécsi út 80. — Nándor, háztulajd., III, bécsi út 80. — Péter, müsz. főellenőr, Újpest, nádor-u. 23. — Róbert, fuvaros, III, kerek-u. 31. — Rezső, gyári tisztv., Csepel, Erzsébet-u. 52. — Sándor, ifj., elektrotechn. . keresk,, IX, Ferencz­körút 44. — Sándor, szobrász, III, Gülbaba-u. 21 — Zsófia, áll. hivatalnoknő, Újpest, nádör-u. 23. Karla Béla, dr., filmkölcsönző, I, labancz-u. 13. — Ferencz, keresk., 1, Bocskay-tér 4. — Gusztávné, özv., nyugdíjas., IX, üllői út 115/6. — István, áll. tanító, Psztlőrincz, áll. tel. 192/4. — István, műszerész, VI, Podmaniczky-u. 39. Karle József, kőműves, VI, Szondy-u. 84. Karlecz Rózsi, magántisztv., X, halom-u. 27. Karleusa Fülöp, boryniai, ny. altábornagy,VI, Szinyei Merse-utcza 21. — Lajos Fülöp, borynai, hidászhadn., VI, Szinyei Merse-utcza 21. Karlieb Emiiné, magántisztv., Pesterzs., kádár-u. 14 Karlik György, czipész m., VIII, Rákóczi-út 55. — Gyula, magánhiv., IV, kecskeméti u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, IX, Ernő-u. 20. — Lajos, tisztviselő, VIII, Rákóczi-út 55. Kariinger Lipót, művezető, VII, Cserei u. 3. — Lipót, művezető, VII, Ilka-u. 33. Karlinszky József, építésvez., Psztlőrincz, Baross­utcza 17. — József, szabó m., VIII, homok-u. 8/10. — Pál Győző, rt. tisztv., X, korponai u. 9. Karlonyi Sándor, stat. felügy., I, Fery Oszkár-u. 19. Karlovits Béla, min. számv. tanácsos, VII, Elemér­utcza 18. György, (Karlovics), vili. kocsivez., X, Asztalos Sándor-u. 14. — János, titkár, VII, Elemér-u. 18^ — Mihályné, özv., áll. nyugd., VII, Elemér-u. 18. Karlovitz (Karlovic). — János, szabó m., IV, szerb-u. 9. — József, ptpt. főszámtan., VIII, nap-u. 10. — László, áll. gyárigazg., VIII, Mátyás-tér 6. — Miklós, dr., fov. fogalmazó, VIII, Szerdahelyi -u. 13. — Viktor, dr., főv. hiv., VIII, nap-u. 10. Karlovszky Bertalan, kormányfőtanácsos, festő­művész, VII, Vilma királynő-út 23. Endréné, özv., magánzó, IV, kecskeméti u. 14. Géya, lapszerkesztő, VII, Rákóczi-út 32. Tel J 304—45. — Gyula, gabonaminősítő, VI, Podmaniczky-u. 71. János, mészáros m., Pesterzsébet, zsák-u. 6. Vilmos, hiv., VI, Podmaniczky-u. 71. Karlsfemi Otschinek Károly, ny. ezr., IV, gr. Károlyi­utcza 22. Karlubik András, kávémérő, Újpest, szt Gellért-u. 28. Karly Hedvig, máv. s.-tiszt, IX, gyáli út 15/a. Karm Dávid, ügynök, III, Lajos-u. 137. Kármán Alxdár, hírlapíró, V, alkotmány-u. 8. — Aladár, műépítész, VI, Bajza-u. 3/6. — Aladár, műszerkereskedő, VII, Klauzál-u. 34. — Béla, papírkeresk., VI, Szinyei Mgrse-u. 3. — Béla, gyári igazg., IV, Petőfi Sándor-u. 14. — Béla, főv. műsz. főtisztv., VI, Podmaniczky-u. 77. — Bertalanné, özv., dr., mag., VI, Bajza-u. 3. — Bódog, magánhiv., VII, Gizella-u. 47. — Boriska, rt. hivatalnoknő, VI, Anker-köz 1. — Dezső, rt. czégvezető, V, tükör-u. 3. Tel. J 340-62. — Dezső, rt. vezérigazgató, VI, dalszinház-utcza 2. Tel. L 999—87. — Ernő, banktisztv.l, VIII, práter-u 9. — Ferencz, szőlőskisaki, főgimn. tanár, II, bimbó­utcza 10. — Ferencz, id., háztul., Rpalota, Gábor Áron-u. 56/76. Ferenczné, özv., háztul., Rpalota, Gábor Áron­utcza 56/74. — G. Aladár, műépítész, VI, Bajza-u. 3. Tel. T 254-44. — Gyula, építészmérn^ VII, Rákóczi-út 30. Gyula, háztulajd., Újpest, Árpád-út 167. Gyula, tkpt. tisztvis., VI, király-u. 98/6. Gyuláné, özv., nyugdíj., IV, Petőfi Sándor-u. 13/15. Tel. T 134—81. István, szabó, VIII, örömvölgy-u. 44/6. — Izidor, üveges m., VII, hársfa-u. 25. — József, mérnök, VII, huszár-u. 1. — Józsefné, özv., mag., VII, Almássy-tér 3. — József, városi tisztv., Rpalota, Eötvös-u. 15. — László, üzlettárstulajd., IV, Irányi-u. 1. — Marczell, czipőfelsőrészkész., IV, Irányi-u. 1. Tel. J 451—75. Margit, tanítónő, Pestújhely, gr. Andrássy Gyula­utcza 72. — Margit, tisztviselőnő, VII, hársfa-u. 25. — Mátyás, rt. könyvelő, VI, Liszt Ferencz-tér 10. — Mihály, paszományos, VII, Jósika-u. 14. — Miklós, szőlőskisláki, dr., banktitkár, II, bimbó­utcza 10. " „ | Kármán Mór, tőzsdebizom., IV, Petőfi Sándor-u. 14. — Mórné, szőlőskisláki, dr., áll. nyugd., II, bimbó­utcza 10. — Mórné, fehérn. keresk., IV, Petőfi Sándor-u. 14. — Norbert, gyárigazg., VI, Vilmos császár-út 37. Tel. L 921—03. — Samu, dr., orvos, V, alkotmány-u. 4. Tel. T 203-06. — Sándor, ifj., tőzsdés, VI, hajós-u. 23. Tel. L 971-99. — Sándor, tőzsdeügynök, VI, Andrássy-út 1. — Tódor, dr., gépészmérn., műegy. tan., II, bimbó­utcza 10. Tel. L 969—20. — Zoltánné, dr., özv., mag., VI, Teréz-krt 6. — Zsigmondné, özv., mag., IV, Irányi-u. 1. Karmasin Károly, munkafelügy., Kispest, Zrinyi­utcza 117. Karmazsin János, kőfaragó, III, bécsi út 44. Karnász Edéné, háztulajd., Csepel, József-u. 26. Karnay Árpád, áll. tanár, I, Királyhágó-u. 2. — Margit, áll. tisztviselőnő, VIII, práter-u. 59/a. Karner Ágostonné, özv., nyugdíjas, IX, Tompa­utcza 17/a. — Béla, tisztviselő, VII, akáczfa-u. 34. — Ede, fegyvergyári művezető, Pesterzsébet, sorok­sári út 27. Gusztáv, rt. ügyvezető alelnök, III, Margitsziget, nagyszálló. — Györgyné, özv., magánzó, VII, Dembinski-u. 49. János," háztulajd., Pesterzsébet, Lőcse-u. 18. — József, műszerész, Csepel, Erzsébet-u. 8. — Károly, máv. főmozdonyvezető, Kispest, Nagy Lajos-kőrút 22. Lajos, dr., ügyvéd, IX, Bakáts-tér 2. Márton, sütő m., Kispest, Bethlen-u. 35. — Matild, magánzó, VII, akáczfa-u. 14. Matild, varrónő, I, alkotás-u. 7/6. Pál, borbély m., I, hidegkúti út 2/6. — Róbert, magántisztv., X, korponai u. 23. Samuné, özv., dohánykisárús, X, kőbányai út 35/a. Teréz, tisztv., II, csalogány-u. 53. — Vilma, ny. pta ellenőr, VI, Podmaniczky-u. 84. Karniczer József, tisztv., VI, Hegedűs Sándor-u. 24. Karnik Gyula, főv. tisztviselő, II, Margit-krt 48. Karnits Mihály, háztulajd., Pesterzsebet, Rákóczi­utcza 102/a. Karnitscher János, nyugd. tisztv., Pestújhely, Hadik-út 3. Kämpfer Konrád, dr., főisk. s. tanár, V, váczi út 50 Karnyázky István, máv. s. tiszt, VIII, Rákóczi-út 63. Károdi József, fogtechnikus, VII, Miksa-u. 15. Karoliny Lajos, dr. egyet, tanárs., VII, mexikói-út 52. Karolcsek Miksa, sapkás, VIII, Madách-u. 10. Károly Andor, festőművész, VI, Bajza-u. 5/6. — Ármin, gyógyszertártul., VI, hajós-u. 23. Tel. L 979—74. Árpád, építési rajzoló, I, Horthy Miklós-út 59. Artúrné, özv., magánzó, V, Csáky-u. 9. — Ervin, bankfőtiszt., II, bimbó-u.30/a. Tel.T143-69. Ferencz, dr., pü. titkár, I, kékgolyó-u. 5. Gábor, pta s. tiszt, VII, Elemér-u. 28. — Gizella, magánzó, VI, hajós-u. 23. Gyula, szíjgyártó m., VI, Munkácsy-u. 24. Gyuláné, özv., dr., nyugd., II, Heltai Ferencz-u. 6. Ignácz, vendéglős, VI, dalszínház-u. 8. Tel. T 217—12. — Ilma, rt. hivatalnok, VII, Rottenbiller-u. 5ja. — István, főkönyvelő, I, szittya-u. 5. — János, ny. alezredes, VI, angyalföldi út 36. Jánosné, özv., nyugd., II, eröd-u. 2. Jenő, keresk., ügynök, VÍII, Madách-u. 30. — Jenő, rt. tisztviselő, Újpest, temesvári u. 1. Lajosné, özv., magánzó, IV, Türr István-u. 8. Tel. T 208—47. — Lajos, banktisztv., II, bimbó-u. 15. — Lajos, szabó, VII, Stefánia-út 18. László, vili. kocsivezető, VI, Szabolcs-u. 31. Leó, egyleti hivatalnok, VII, Rottenbiller-u. 5ja. — Márton, papírkeresk., VII, Péterfy Sándor-u. 7. — Mór, mészáros m., IX, Erkel-u. 12. Pál, szabó m., VIII, óriás-u. 1/6. — Sándor, magántisztv., V, ügynök-u. 24. Sándor, mérnök, VII, Barcsay-u. 11. Tel. J 424-64. — Sándor, rt. hív., IX, Erkel-u. 20. Sándor, tisztviselő, V, vadász-u. 30. Zsigmondné, özv., nyugd., I, Horthy Miklós-út 59. Károlyfi Imre, ny. déliv. főfelügy., I, koronaőr-u. 12. — Gábor, ny. pta altiszt, Kispest, Vas Gereben­utcza 66. Gyula, háztulajd., Kispest, Vas Gereben-u. 66. László, (Károlvfy), dr., legfőbb áll. számsz. titkár, Margit-krt 50/52. Richárd, banktisztv., VI, Vörösmarty-u. 34/a. Károlyi Aladár, bankpénztáros, VII, Thököly-út 47, — Alajos Gábor, korrektor, II, medve-u. 13,

Next

/
Oldalképek
Tartalom