Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Kampó iiakáti'jegyifik. 967 Lakáo-jegyzéJi. Kama: Kampó József, rendőr, X, Noszlopi-u. 8327. Kampós János, máv. értesítő, VII, telep-u. 71. — János László, banktisztv., VII, Elemér-u. 30. Kamrás Ignácz, háztulajd., Kispest, Kölcsey-u. 10. — Irén, varrónő, VII, Elemér-u. 18. — Károlyné, özv., magánzó, VII, Elemér-u. 18. Kamschál Teréz, rt. tisztv., X, keresztúri u. 102. Kamudzinszky Rezső, dr., állam vas. titkár, VII, Hre­nád-utcza 35. Kamutyr Elemér, máv. eil. X, józsefvárosi p. u. — Jenő, kötszerész, X, Egressy-út 93. Kamzsik Sándorné, háztulajd., Pesterzsébet, Thököly utcza 15. Kán, 1. Káhn alatt is. Kán, 1. Kánn alatt is. Kán (Kaán, Khán). — Adolf, füszerkeresk., IX, Földváry-u. 7. — Albert, (Khán), szabó m., Kispest, sárkány-u. 40. — Áron, szabó m., VIII, Lujza-u. 21. — Gábor, ny. máv. felügy., VI, Lehel-u. 5. — Géza, (Kaán), ny. igazg., VIII, József-krt 25. — Gizella, dr., orvos, VI, Lehel-u. 5. — Henrik, (Kaán), lakatos m., Újpest, kolozsvári utcza 73. — Jánosné, (Kaán), özv., áll. nyugd., IX, angyal­utcza 32." — Józsefné, magánzó, V, Vilmos császár-út 8. — Károly, (Kaán), földmív. államtitkár, I, retek­utcza 46. Tel. K 503—32, — Viktor, (Kaán), dr., szfv. fogaim., IX, angyal-u. 32. — Zsófia, szobrász művésznő, V, Tátra-u. 3. Kana, 1. Kánya. Kána Antal, szobafestő, VIII, óriás-u. 32. Kanabó Sándor, honvédszáz., VIII, német-u. 57. Kanács Dezső, pü. szemlész, VIII, fiumei út 6. Kanai János, vili. kalauz, X, harmat-u. 5. — Miklós, rendőr, Psztlőrincz, áll. telep 35/30. Kanaizer József, magánzó, VI, Szondy-u. 92. Kanak Antal, ács, VII, városliget, néparéna. Kanales Mihály, szabó, VIII, Teleki-tér 21. Kanalits Pál, magántisztv., IV, szarka-u. 7. Kanarder Gyula dr., egy tan, VIII, Baross-u. 17. Kanarek Bernát, bádogos, VÍII, Dobozi-u. 7/9. Kanásy Lajos, hentes m., III, Zsigmond-u. 34. Kanász Miklós, pta altiszt, Rpalota, zöldfa-u. 18. Kancer Kálmán, banktisztv., IV, hajó-u. 8/10. — Kálmánné, özv., háztulajd., VII, kertész-u. 20. Kancsár Ferencz, háztul., Pesterzsébet, Kende-u. 5. — István, áll. díjnok, X, állomás-u. 17. — József, háztulajd., Rpalota, Földváry-u. 42. — József, vili. kocsivez., X, Asztalos Sándor-u. 14. — Pál, háztulajd., Kispest, Zrinyi-u. 129. — Teréz, áll. tisztv., Pesterzsébet, Kende-u. 5. Kancsek Istvánné, rt. tisztv., I, Horthy Miklós-út 80. Kancsó Dénes, háztulajd., VIII, Conti-u. 9. — József, rendőr, VII, Péterfy Sándor-u. 47. Kancz, 1. Kantz. Kanczler, — Ferencz, ptpt. tisztv., VI, bajnok-u. 14. — György, máv, főell., VII, abonyi u. 4. — József, ifj., detektív, VII, Hermina-út 25. Kanczuker Adolf, rt. igazg., VII, Ilka-utcza 18. Tel. J 446—30. — Géza, dr., magánhiv., V, Rudolf-tér 1. Kanda József, ny. máv. felügy., Ijtpalota, Bethlen­utcza 35. — Lajos, áll. tisztv., X, kőbányai út 23. Kandal Rudolf, magánzó, VIÍI, József-u. 2. Tel. J 54—91. Kandás Lajos, máv. vonatkísérő, Pesterzsébet, Kende-utcza 14. Kandel (Kandi). — Adolf, fa- és szénkeresk., VIII, békés-u. 3. — Aladár, házt. czikk. keresk., VII, Wesselényi u. 24. — Andor, gyógyszerész s., VIII, szigetvári u. 16. — Ármin, szabó m., VI, Kossuth Lajos-u. 15. — Dávidné, magánzó, VII, dohány-u. 30. — Ella, hivatalnoknő, VIII, Rökk Szilárd-u. 21. — Henrik, czipész m., VIIÍ, népszínház-u. 18. — Hermann, (Kandi), élelmiszerkereskedő., VIII, Dobozi-utcza 19. — Jenő, főv. tisztv., X, Zalán-u. 22. — Jenő, szabó m., VIIÍ, Lujza-u. 16. — József, keresk. tisztv., VÍ, váczi út 171. — Lotti, dohánykisárús, VII, Klauzál-tér 13. — Mátyásné, (Kandi), özv., háztulajd., Újpest, nyár­utcza 88. — Mór, fuvaros, VI, irszágbíró-u. 21. — Nándor, fogtechn., VI, Izabella-u. 94. — Péter, (Kandi), redőnyszerelő,VII, Vilma királynő­út 33. — Rudolf, sütő m., VIII, József-u. 2. — Salamon, (Kandi), fodrász, VI, hajós-u. 9. — Sámuel, dr., vallástanár, IÍ, zárda-u. 34. — Zsigmond, nyugd., V, sólyom-u. 16. — Zsófia, magánzó, Vli, hársfa-u, 6. Kandelhart Frigyes, mérnök, VIII, Tisza Kálmán­tér 17. Kander Anna, magánzó, I, Krisztina-krt 34. — Ferencz, borbély m., VÍII, Bezerédi-u. 9. — Gyula, czipész m., VÍII, óriás-u. 33. — Ida, magántisztv., VII, Izabella-u. 11. — Sándor, bankaltiszt, II, Ilona-u. 10. Kanderer Józsefné, özv., mag., III, föld-u. 57. — Károly, vésnök, Pesterzsébet, gólya-u. 6. Kanderka István, ny. máv. altiszt, IÍ, fény-u. 2/c. — János, tiszth., VIII, Mátyás-tér 4. Kandern Istvánné, özv., mag., III, ürömi u. 33. Kandikó Ferenczné, özv., posta- és táv. nyugdíjas., I, hegyalja-út 22. — Ignácz, ifj., min. számtiszt, VII, Ilka-u. 16. — Ignácz, pta altiszt, VII, Ilka-u. 16. — József, borbély, fodrász m., II, iskola-u. 18. •— József, gépkocsivezető, IX, tűzoltó-u. 75. Kandi, 1. Kandel. Kandier István, forg. adó ell. Psztlőrincz, Kossuth Lajos-u. 171. — János, dr., orvos, VIII, Baross-u. 17. — Nándor, asztalos m., VIII, Rákóczi-út 49. — Richárd, építőanyagkeresk., V, Csáky-u. 8. Kandó Aladár, mag., VIII, üllői út 82. — Ferencz, hiv. altiszt, VÍI, szt Domonkos-u. 6. — Gézáné, magánzó, VI, rózsa-u. 46. — Gyula, ny. min. müsz. tan., II, garas-u. 6. — József, nyomdász, VIÍI, práter-u. 25. — Józsefné, özv., máv. nyugd., VII, aréna-út 10. — Kálmán, dr., kormányfőtanácsos, vezérigazg, VI, rózsa-u. 46. Tel. T 224—12. — László, festőművész, VI, Andrássy-út 113. — Sándor, ny. máv. irodatiszt, VI, Dessewffy-u. 15. Kandolka László, kalapos m., ÍX, mester-u. 69. Kaneff Tódor, bolgárkertész, X, Száva-u. 8629. Kanek Ernő, elektrotechnikus, VIII, Szerdahelyi­utcza 18. Kanel Gyula, ifj., fogtechnikus, Kispest, liget-u. 15. — Gyula, kávémérő, Kispest, liget-u. 15. Kaner Vera, áll. tisztv,, I, Ferry Oszkár-u. 26. Kanért Rezső, művezető, VIII,* sárkány-u. 1. Kangyár Ferencz, háztulajdonos, Csepel, Hunyadi­János-u. 9. Károly, pta altiszt, VI, váczi út 97. Kangyera János, gyári gépész, Újpest, váczi út 75. Kanics Miklós, műépítész, I, Kemenes-u. 4. Vincze, ny. máv. felügy., X, liget-u. 40. Kanicsni Mária, pta és táv. tisztv., Psztlőrincz, áll. telep 33/2. Kaniczer, 1. Kanitzer. Kanidaky János, főv. igazg., IV, Ferencziek-tere 2. Tel. J 682—45. Káms István, müsz. keresk., VII, Thököly-út 63. Kaniska János, műsz. altiszt, Kispest, Dregely-köz 14. Kanitsár Károly, háztulajd., Pesterzsébet, Damjanich­utcza 119. Kanitz (Kannitz). Adolf, földbirtokos, VI, király-u. 98/a. Adolfné, özv., mag., V, Vilmos császár-út 58. Andor, bőrügyn., VII, Károly-körút 9. Anna, tisztv., VI, király-út 34. Antalné, özv., mag., II, iskola-u. 12. Ármin, (Kannitz), ügynök, IX, Ferencz-krt 15. Árpádné, banktisztv., VI, Dessewffy-u. 9. Artúr, nagykeresk., V, szabadság-tér 10. Tel. Tel. T 271—17. Artúrné, özv., gazdálkodó, V, szabadság-tér 10. Bernátné, özv., nyugd., II, szalag-u. 16. Berta, varrónő, I, Kemenes-u. 8. Edéné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 56. Emil, bizt., int. tiszv., V, visegrádi u. 39. Emil, dr., ügyvéd,V, Vécsey-u. 15. Tel. T 138—72. — Ferencz, háztulajd., VIII, bérkocsis-u. 19. Gábor, bőrkeresk., VIII, népszínház-u. 49. Gáborné, özv., magánzó, IV, eskü-tér 8. Géza, rt. igazgató, IV, eskü-tér 8. Tel. J 450—55. Gézáné, özv., magánzó, IV, Semmelweis-utcza 2. Tel. T 232—78. — Gyula, ügynök, VI, Izabella-u. 70, Henrik, szöv. igazg., V, Arany János-u. 18. Ignácz, kézmüárunagykeresk., V, sas-u. 24. Ignácz, dr., orvos, VIÍI, kálvária-tér 18. Imre, mérnök, I, Kemenes-u. 4. Irén, tisztv., V, visegrádi-u. 39. Iván, ügynök, IV, Gerlóczy-u. 11. Tel. L 969—04. János, altiszt, V, vadász-u. 30. Jenő, betűszedő, V, Garam-u. 27. Jolán, magántisztv., V, Gerlóczy-u. 11. József, papirügyn., ÍV, bástya-u. 12. Tel. J 401-45. — Józsefné, özv., dr., magánzó, I, Bercsényi-u. 3. Lajosné, varrónő, I, Kemenes-u. 8. László, könyvelő, IÍ, Keleti Károly-utcza 35. Tel. T 264—71. László, magánzó, VI, király-u. 98ja. 9 László, dr., rt. mérnök, VI, Dessewffy-u. 9. 25. 43. Kanitz Lászlóné, magánzó, V, ügynök-u. 7. — Manó, magánhiv., V, újpesti-rkpt 3/6. — Manó, vegyeskeresk., VII, Rottenbiller-utczá 4/c. — Márton, papírkeresk., I, Karátsonyi-utcza 3. Tel. L 973—52. " „ — Mózes, háztul., Ill, szőlőkert-u. 20. — Nándor, tőzsdei ügynök, V, szabadság-tér 15. — Regina, tőzsdés, VI, Izabella-u. 70. — Samu, magántisztv., VI, Podmaniczky-u. 43. — Sándor, magánhiv., V, Árany János-u. 18. — Sándor, malomtisztv., Vll, nagydiófa-u. Í2. — Sándorné, özv., magánzó, VI, Vörösmarty-u. 59. — Sándorné, (Kannitz), özv., szülésznő, VI, szív­utcza 38. — Vilmos, bankigazg.,VI, Benczur-u. 9. Tel. 216—06. — Vilmos, vállaik., V, Arany-János-u. 6. — Zsigmond, tisztv., VI, hajós-u. 15. — Zsigmondné, özv., mag., VI, Vörösmarty-n. 58jb. Kanitzer Béla, áll. gépgyári igazg. h.. VÍ, Andrássy­út 2. — Dezső, ügynök, VIÍI, József-u. 31. — Ernő, okí., mérnök, VI, Andrássy-út 2. — Erzsébet, főv. tanító, VÍ, Andrássy-út 2. — Gyula, banktisztv., VIII, Baross-tér 10. — Gyuláné, özv., magánzó, VII, Dembinski-u. 48. — Ignácz, dr., orvos, VIII, kálvária-tér 18. Tel. J 300—15. — István, bizt. int. titkár, VI, nagymező-u. Tel. L 999—64. — István, rt. tisztv., VII, Dembinski-u. 48. — Mór, ügynök, VI, Andrássy-út 2. Kanitzky Zoltán, banktisztv., Ill, Lajos-u. 92. Kanizsa István, vili. ellenőr, VII, Dembinski-u. — János, főv. kocsimester, IX, gyáli út 21. Kanizsai, (Kanizsay). Ármin, hajózási főfelügy, V, pozsonyi út 4jb. — Dezső, siketnéma int. h. igazg., VII, Péterfy Sán­dor-u. 17. Ernő, gyári tisztv., II, lövőház-u. 17. György, vili. kalauz, I, Lenke-úti barakk, I. csop. Izabella, iroda s. tiszt, I, kékgolyó-u. 20/6. József, (Kanizsay), gépész, Csepel, mező-u. 82, Mór, dohánykisárús, VII, kertész-u. 20. Mór, ny. tanító, VII, Wesselényi-u. 39. Pál, dr., értékpapirkeresk., Újpest, Mária-u. 36. Sándor, festékkeresk., X, belső Jászberényi út 4. Tel. J 358—35. Sándor, keresk., X, cserkész-u. 3. Sándorné, dr., özv., nyugd., VI, Izabella-u. 78. Kanka Emil, dr., orvos, VI, Szinvei Merse-u. Tel. T 123—05. — György, ifj., főv. hiv., X, család-u. 52. József, vendéglős, Pesterzsébet, Baross-u. 95. Károly, nagykeresk., VI, Szinyei Merse-u. 11. Lajos, háztul., Kispest, villany-u. 15. Kankál Jolán, pta tisztv., X, Simor-u. 6. — Rezső, mozdonyvez., X, Simor-u. 6. Kankovszky Adolf, máv. felügy., VII, Rózsa-u. 40. — Alfréd, ny. őrnagy, VII, Péterfy Sándor-u. 40. — Artúr, fegyvertechnikus, VI, Benczur-u. 3. Arthur, százados, VI, Teréz körút 48. Tel­T 267—22. Edéné, özv., nyugd., V, hold-u. 6. Tel. T 254—94. Ervin, boragini, banktisztv., II, Toldy Ferencz­utcza 32. Ferencz, győrszigeti, ny. min. tan., IX, Ráday utcza 30. — Károly, ny., máv. felügy., VI, szív-u. 39/a. — Vilmos, máv. főellenőr, VII, rózsa-u, 40. Kann, 1. Kahn alatt is. Kann, 1. Kán alatt is. Kann Alajos, dr., kir. közjegyzők., V, Zoltán-u. 6, Alajosné, dr., mag., V, Vil lmos császár-út 50. — Albert, szerelő, Vll, Thököly-út 43. ' Alfréd, magánhiv., ÍI, kapás-u. 50. Alfréd, utazó, VI, nagymező-u. 38. Ármin, rt. tisztv., IX, Lónyay-u, 58. Artúr, bankhiv., VI, nagymező-u. 68. Dávid, füszerügynök, III, Lajos-u. 137. Dávid, magánzó, VIÍI, Bezerédi-u. 6. Emanuelné, özv., mag., V, Zoltán-u. 6. Emil, gépészmérnök, VII, Elemér-u. 4. Emil, műsz. rajzoló, II, Zsigmond-u. 20. Emil, keresk., VI, király-u. 106. Tel. L 981—59. Gyula, műépítész, V, sziget-u. 9. Iván, czégvezető, IX, soroksári út 158. Jolán, gyári tisztv., VI, Vilmos császár-út 63. József, malomtisztv., V, Vilmos császár-út 8. Lajos, hivtalnok, VIÍI, Bezerédi-u. 6. Lajos, likőrgyáros, V, Báthory-u. 5. Te 1.T 285-13. Lajos, máv. s.-t:szt, Rpalota, Imre-u. 166. Lajos, textilkeresk., VÍI, Izabella-u. 3/a. Malvin, énektanárnő, VI, Szinyei Merse-u. 3. Mária, nőiszabó, VI, nagymező-u. 68. Mór, vasúti altiszt, VII, Damjanich-u. 33. Mózes, szobafestő m., IX, Lónyav-u. 58. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom