Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - H

Heinr ich , Lakás-jegyzék. 802 Lakás-jegyzék. d elf e nst eiii . Helfer Adolf, vasügynök, VI, Andrássy-út 89. Tel. T 250—12. — Aladár, ékszerész^V, Vilmos császár-út 10. — Béla, ékszerész, VIII, Teleky-tér 10. — Béla, hiv., V, Erzsébet-tér 15. — Béla, keresk., VI, gr. Zichy Jenő-u. 34. — Dezső, tisztv., VI, Dessewffy-u. 26. — Ferencz, vasker., V rIII, örömvölgy-u. 1. — Győző, könyvelő, X, Pongrácz-út 17. — Győzőné, áll. tanító, X, Pongrácz-út 17. — István, rövidárúkeresk., VII, Damjanich-u. 56. — József, honv. tiszth., I, Horthy Miklós-út 24/26. — Kornél, m. hiv., V, Vilmos császár-út 10. — Lajos, kádár m., III, vörösvári u. 99. — Lőrincz, pinczér, VIII, nap-u. 30. — Manó, vaskeresk., VIII, örömvölgy-u. 1. — Miksa, aranyműves, V, Vilmos császár-út 10. — Sándor, keresk., VII, akáczfa-u. 43. — Teréz, iparmüvésznő, IX, soroksári u. 42. Helfersohn Sándor, máv. tisztv., II, Margit-rkpt 53. Helfferich Frigyes Vilmos, ny. ezredes, IX, Ferencz­körút 27. Helffy (Helfy, Helü). — Béla, (Helfv), rt. tisztv., VII, Damjanich-u. 9. — Lajosné, özv., máv. nyugd., Psztlőrincz, áll. t. 36/6. — Mihály, főv. tisztv., Psztlőrincz, áll. telep 36/6. — Pál, főv. tisztv., Psztlőrincz, ál. telep 36/5. — Rózsi, (Helfi), tanítónő, VIII, aggteleki u. 5. — Szilárd, máv. s. tiszt, Psztlőrincz, áll. telep 36/6. Helfgott Manó, gyárvez., Újpest, Lőrincz-u. 106. — Sámuel, gyorsfényképész, VI, állatkerti-út 9. — Szerén, m. hiv., Újpest, Lőrincz-u. 106. Helfler Gusztáv, lakatos, IX, gubacsi út 81. Helfmann Béla, pénzbeszedő, VI, Szabolcs-u. 13. —- Miksáné, özv., pálinkamérő, VIII, népszínház- \x. 24. — Mór, min. számtanácsos, V, Csáky-u. 38. — Sámuel, üzletvezető, I, alkotás-u. 35. Helfrich János, háztulajd., Csepel, Erzsébet-u. 70. Helfricht Ervin, m. hiv., X, Szlávy-u. 20/30. Helia Józsefné, özv., áll. óvónő, Pestújhely, Ilona-u. 44/a. Helinger, 1. Hellinger. Helischauer Géza, máv. nyugd., VII, Garay-u. 5. Helkert Erzsébet, áll. tisztv., II, iskola-u. 36. Hell Bernát, szabó m., VI, nagymező-u. 66. — Bernátné, özv M mag., VII, aréna-út 72. — Ferencz, háztul., Pesterzsébet, köztemető-u. 27. — Illés Ede, nyomdatulajd., VIIÍ, nagyfuvaros-vi. 16. — Imréné, magánzó, VII, Damjanich-u. 45. — István, h. államtitkár, II, Zsigmond-u. 5. — Jakab, keresk., VI, Paulay Ede-u. 6. — J. Jenő, földbirtokos, VIII, József-krt 28. — Józsefné, özv., háztulajd., VII, rózsa-u. 21. — Károly, banktisztv., VII, rózsa-u. 21. — Kornél, pü. őri főfelügy., X, Juranics-u. 13. — Lajos, rt. igazgató I, verpeléti út 5. — Márton, rendőr zenész, Pesterzsébet, Dessewffy­utcza 49. — Mór, díjnok, VII, aréna-út 72. — Nándor, gyári művezető, Csepel, gyártelep. — Sándor, keresk., VI, Laudon-u. 4. • — Vilmos, fodrász m., V, váczi út 104. Helle Ferencz Hugó, dr., főreálisk. tanár, VII, Hernád­utcza 43. — István, dr., min. s. titkár, I, Horthy Miklós-út 33. Tel. J 319—84. — Károlyné, dr., özv., áll. nyugd., I, Horthy M.-út 33. — László, dr., ügyvéd, VIII, Szentkirályi-u. 49. Hellebrandt, 1. Hillebrand alatt is. Hellebrandt (Helle brand, Hellebranth.) — Árpád, tud. akad. könyvtárnok, VIII, Baross-u. 84. — Géza, (Hellebranth), földbirtokos, IV, váczi u. 74. — Gyula, (Hellebranth), sertésügynök, VII. Erzsébet körút 13. — Gyuláné, (Hellebranth), özv., magánzó, VI,csángó­utcza 10. — János, (Hellebrand), ács m., VII, Egressy-út 27. — János, (Hellebranth), dr., ügyvéd, II, fő-ú. 11/13. Tel. T 202—48. — József, szíjgyártó m., Űjpest, tavasz-u. 8. — Kálmán, (Hellebranth), uradalmi intéző, VIII, József-körút 34. — Pál, (Helebrant), rend. s. hiv. főigazgató, VI, Liszt Ferencz-tér 11. — Vilma, hivat., X, golgota-út 5. Hellebronth Antal, tiszabeői vitéz, ny. áll. tüzérs. tábornok, V, Géza-u. 7. — Béla, kir. müsz. tanácsos, I, Horthy Miklós-út 10/12 — Berta, magánzó, II, Margit-krt 1. — Gyuláné, üzletvezető, V, Lipót-krt 12. — Kálmán, tiszabeői, földhitelint. ügy vez. igazg., kincst. főtan., V, Géza-u. 4. Hellem József, munkafelügy., VII, angol-u. 31. Hellenberg Árpád, dr., ügy ved, IV, Mária Valéria-u. 5. Tel. L 990—83. — Jakabné, özv., magánzó, VIII, népszíaház-u. 16. Hellenberg Miksa, rövidárúkeresk., VIII, népszínház­u. 16. Heller A. Lipót, ruhaker., Újpest, József-u. 28. — Adolf, czipész m., Pesterzsébet, soroksári út 14. — Adolf, czipész m., Újpest, király-u. 16. — Adolf, czipész m., X, kápolna-u. 4. — Adolf, filmkölcsönző, V. sziget-u. 9. — Adolf, háztulajd., VI, fóti út 22. — Adolf, látszerész, VIII, Rákóczi-út 27. Tel. J 374—56. % — Adolf, magánzó, VI, felső erdősor 9. — Adolfné, özv., magánzó, VI, Andrássy-út 84. — Ágost, kereskedő, VI, Andrássy-út 7. — Anna, magánzó, VII, akáczfa-u. 4. Antal, háztul., Kispest, Irányi Dániel-u. 39. Antal, min. szám. főtanácsos, I, Maros-u. 27. — Ármin, bőrdíszműves m., VIII, koszoru-u. 29. — Ármin, dr., orvos, I V, Irányi-u. 1. Tel. J 408-09. — Ármin, m. tisztv., VI, Hegedűs Sándor-u. 23. — Ármin, m. tisztv., V, Lipót-krt 13. — Ármin, régiséglteresk., II, csalogány-u. 37. — Ármin, üveges és képkeretező, VII, Peterdy-u. 31. — Árminné, özv., banknyugd., IX, remete-u. 18. — Árminné, özv., magánzó, VÍII, Bezerédi-u. 5. — Arnold, kalkulátor, VII, Czobor-u. 31. — Árpád, m. tisztv., Í, Pauler-u. 17. — Árpád, tisztv., II, lövőház-u. 17. — Árpád, dr., máv. ügyész, V, pozsonyi rít 4jd. — Artúr, hiv., VI, király-u. 38. — Béla, bankigazg, V, vígszínház-u. 5. Tel. L 999--27. — Béla, keresk. tisztv., VII, Damjanich-u. 26. — Béla, dr., ügyvéd, V, Tisza-u. 10. Tel. L 906—01. — Benedekné^özv., magánzó, VII, Rottenbiller-u. 3. — Bernát, keresk., VI, Szondy-u. 42. Tel. T 257—89. —' Bernát, magánzó, X, bánya-u. 14. — Bernát, magánzó, VÍ, rózsa-u. 48. — Bernát, dr., tanár, II, fő-u. 77. — Bertalanné, özv., bútorszállító, VII, Rottenbiller­utcza 3. — Dávidné, ny. polg. isk. tanárnő, II, Zsigmond-u. 7. — Dezső, hiv., Rpalota, Eötvös-u. 156. — Edith, polg. isk. tanár, Kispest, fő-tér 11. — Elek, m. tisztv., V, nádor-u. 6. — Elemér, m. tisztv., VII, Damjanich-u. 2. — Emil, m. tisztv., VIII, Rökk Szilárd-u. 23/«, — Emil, ügynök, VI, kartács-u. 2. — Erik, dr., kir. főügyész, I, alkotás-u. 31. — Ernő, bizományos, VI, Andrássy-út 84. — Ernő. dr., fogorvos, V. vigszinház-u. 5. Tel. L 999—27. — Farkas, dr., müegyet. nyilv. r. tanár, I, bártfai út 11. — Ferenczné, tanítónő, Újpest, Árpád-út 77. — Flóriánné, özv., magánzó, V, Tisza-u. 10. — Frigyes, kötött és szövöttáru ker., VI, Jókai-u. 24. — Frigyes, nőikalap keresk., VII, király-u. 47. — Gábor, halász m., Újpest, váczi út 88. — Gáborné, özv., maaánzó, VI. Andrássy-út 7. Tel. T 202—57. — Gedeon, kereskedő, VII, Ilka-u. 22. — Géza, építési rajzoló, X, százados-út 15. — Gusztáv, gy. képv. keresk., VI, Teréz-krt 12. — György, bádogos m., VII, Hernád-u. 26. — Győző, pénzügyőr, I, Horthy Miklós-út 18. — Gyula, filmügynök, Pesterzsébet, hajnal-u. 19. — Gyula, dr., fogorvos, I, Krisztina-tér 7. — Gyula, keresk., VI, Szondy-u. 100. — Gyula, mérnök, IX, ipar-u. 5. — Gyula, műsz. keresk., VI, Vilmos császár-út 62. Tei. T 218—56. — Gyula, tőzsdeügynök, VI, hajós-u. 25. Tel. T 204—09. — Henrik, rt. tisztv., VIII, Bezerédi-u. 5. — Henrikné, özv., mag., VIII, kender-u. 3. — Hugó, mérnök, II, ostrom-u. 6. — Hugóné, özv., magánzó, IX, mester-u. 27. — Ibolya Julia, rt. tisztv., X, hölgy-u. 48. * — Ignácz, bőrkeresk., IX, Ráday-u. 5. — Ignácz, divatkeresk., VIII, József-u. 81. — Ignácz, m. hiv., VI, Szondy-u. 42. — Ignácz, nyomdász, VII, murányi u. 48. — Ignácz, raktárnok, VII, akáczfa-u. 47. — Ignácz, rt. igazg., VII, Hernád-u. 54. — Illés kocsmáros, VII, lőcsei út 1. — Ilona, m. tisztv., VIÍ, szövetség-u. 28/6. — Imre, gyógyszerész, IV, váczi u. 71. — Imre, ügynök, VI, Hegedűs Sándor-u. 15. — Irén, magánzó, VÍI, Ilka-u. 15. — István, hálókocsi kalauz, IX, Ferencz-krt 10. — István, hivatalnok, IX, üllői út 101. — István, rt. tisztv., VII, Rottenbiller-u. 62. — Izsó, gyógyszerész s., VII, Rottenbiller-u. 34. — Izsó, lókeresk., VII, Péterffy Sándor-u. 7. — Izsó, ügynök, VII, király-u. 99. — Jakab, dr., orvos, VI, Teréz-krt 17. — Jakab, raktárnok, VII, szövetség-u. 28/6. — Jakab, ruhakeresk,, VII, síp-u. 14. Heller Jakab, ügynök, VI, Teréz-krt 12. Tel. T 289—89. — János, detektív, VI, Hunyadi-tér 1. — János, füszerkeresk., VIII, Berzsenyi-u. 5. — János, szállító, V, újpesti rkpt 4. Tel. L 974—99. — János, tisztv., VIII, Erdélyi-u. 19. — Jánosné, magánzó, VII, huszár-u. 4. — Jenő, bádogos és szerelő, oki. mérnök, VII, király ­utcza 15. — Jenő, építészmérnök, VI, Teréz-krt 40/42. — Jenő, kereskedő, IX, Lónyay-u. 60. — Jenő, máv. főellenőr, VIIÍ, mosonyi u. 10. — Jenő, rt. igazgató, VI, Eötvös-u. 36. Tel. L 974-25. — Jenő, szobafestő, VII, nefelejts-u. 23. — Jenő József, m. tisztviselő, VII, Jósika-u. 26. — Jenőné, tanítónő, Vll", nyár-u. 5. — József, banktisztviselő, IV, Irányi-u. 1. — József, füszerkereskedő, VÍ, Andrássy-út 79. — József, gyárvezető, IX, soroksári út 146. — József, hivatalnok, V, nádor-u. 13. — József, lókereskedő, VIII, népszínház-u. 26. — József, m. tisztviselő, V, nádor-u. 20. — József, m. tisztviselő, VI, rózsa-u. 98. — József, vegyeskeresk., VI, szekszárdi út 24. — Józsefné, özv., magánzó, IX, gubacsi út 77. — Józsefné, özv., magánzó, VIII, Bezerédi-u. 5. — Kálmán, nyomdaigazg., VIII, Bezerédi-u. 5. — Károly, rt. igazgató, VIII, népszínház-u. 33. — Kornél, dr., banktisztviselő, IV, Irányi-u. 1. — L. Lajos, szobafestő m., X, százados-ut 15. — Lajos, értékpapirkeresk., V, Rudolf-tér 1. Tel. T 234—09. — Lajos, ny. máv. főfelügy., VI, Kmetty-u. 17. — Lajos, tisztviselő, VII, dohány-u. 69. — Lajos Vincze, m. tisztv., Újpest, Deák-u. 35. — Lajosné, özv., magánzó, V, ügynök-u. 8. — László, bankigazg., V, sas-u. 4. Tel. L 979—59. — László, banktisztv., Kispest, Deák Ferencz-u. 25. — László, rt. tisztviselő, I, alagút-u. 4. Tel. T 103-34. — Lenke, dr., orvos,VII, Gyarmat-u. 7/c. Tel.J 432-14. — Lipót, kereskedő, VI, szekszárdi út 24. — Lipótné, özv., áll. nyugd., Rpalota, Imre-u. 80. — Lipótné, szabónő VÍ, Vilmos császár-út 63. — Lipótné, háztulajd., VI, szekszárdi út 17. — Lipótné, özv., magánzó, X, hölgy-u. 48. — M. Mór, fametsző, VI, Hegedűs Sándor-u. 15. — Marczell, mérnök, IX, Ernő, u. 19. Tel. J379—04. — Marczell, rt. igazg., V, visegrádi-u. 17, Tel. T 257—60. • — Mária, banktisztviselőnő, VI, király-u. 52. Márton, dr., fogorvos, Kispest, fő-u. 8. — Márton, magánzó, VII, Elemér-u. 36. — Mártonné. magánzó, VI, Csengery-u. 72. — Mihály, hivatalnok, II, fő-u. 2. — Mihály, húsfelügyelő, VII, Garay-tér 11. — Miklós, m. hiv., Pesterzsébet, soroksári út 14. — Miklós, mérnök, V, Személynök-u. 25. — Miksa, magánzó, Kispest, fő-u. 8. — Miksa, szobafestő, VII, nefelejts-u. 43. — Miksáné, özv., tanítónő, VII, Wesselényi-u. 8. — Mór, aranyműves, VII, holló-u. 15. — Mór, banktisztv., V, Wekerle Sándor-u. 6. — Mór, czipész m., VIÍ, aréna-út 14. — Mór, ifj., czukorgyári képv., V, honvéd-u. 18. Tel. J 268—98. — Mór, magánzó, VIII, kálvária-tér 6. — Mór, ügynök, VII, dohány-u. 90. — Nándor, keresk. hiv., VI, szekszárdi út 24. — Oszkár, rt. osztályvezető, III, bogdányi út 7. — Oszkárné, varrónő, VII, Rákóczi-út 76. Tel. J 345—80. — Ödön, rt. igazgató, VII, Vörösmarty-u. 14. Tel. J 413—57. — Pál, m. tisztviselő, VII, Jósika-u. 26. — Pál, rt. igazgató, VII, alsó erdősor 1. — Pál, dr., orvos, VII, király-u. 51. Tel. J 410—55. — Pál, dr., ügyvéd, II, Zsigmond-u. 7. Tel. T 244—53. — Pálné, háztulajd., VII, alsó erdősor 1/6. — Reneé Lothár, vasúti és hajózási felügy., V, Arany János-u. 1. — Rezső, banktisztv., Psztlőrincz, Bókay A.-u. 150. — Rezső, m. tisztviselő, IX, remete-u. 18. — Rudolf, tisztviselő, V, nádor-u. 20. — Salamonné, özv., máv. nyugd., Psztlőrincz, Kossuth Lajos-u. 58. — Samu, czipész m., Űjpest, Árpád-út 35. — Samu, mészáros, VIII, aggteleki u. 5. —(Sámuel, keresk. ügynök, Kispest, üllői út 12. — Sámuelné, özv., magánzó, V, korall-u. 10. — Sándor, értékpapírügynök, VIII, tavaszmező-u, 2. — Sándor, gyógyszerész s., IX, üllői út 89/c. — Sándor, ing. közvetítő, V, nádor-u. 6. — Sándor, szállító, X, vaspálya-u. 5. Tel. J 389—16. — Sándor, mérnök, VI, Bulyovszky-u. 40. — Sándor, dr., orvos, IV, molnár-u. 10. Tel. J 394—32. — Sándor, üzletvez., V, Katona József-u. 6fa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom