Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - G

Gaál. " Lakás-jegyzék. 227 Lakás-Jegyzék. Öäbor. G ál Sándor, háztulajd:, Rpalota; hold-tt. 4. — Sándor, (Gál), keresk., I, táltos-u. 3. — Sándor, keresk., VI, király-u. 82. • — Sándor, (Gál), kúriai s. hiv. tisztv., VI, ó-u. 29. — Sándor, magántisztv., Újpest, aradi u. 8. — Sándor, magántisztv., VÍÍ1, Orczy-út 24. — Sándor, (Gál), magántisztv., VII, Rombach-u. 6. — Sándor, (Gáli), magántisztv., VII, verseny-u. 18. — Sándor, ny. mozdonyvezető, V, Béla-u. 4. — Sándor, ny. ezredes, IV, reáltanoda-u. 18. — Sándor, (Gál), ny. főhadn., VIII, Stáhly-u. 15. — Sándor, (Gál), oki. gépészm., VI, Lehel-u. 31. — Sándor, (Gál), dr., orvos, VIII, József-krt 59/61. Tel. J 348—82. — Sándor, pta altiszt, Kispest, Zrinyi-u. 141. — Sándor, pta altiszt, V, véső-u. 7. — Sándor, (Gál), textilkeresk., VIII, Pál-u. 5. — Sándor, titkár, IX, bokréta-u. 15. — Sándor, vili. kocsivezető, Psztlőrincz, Batthyány­utcza 34. — Sándor, (Gál), vili. vezető, X, Rezső-tér 7/6. — Sándorné, özv., áll. nyugd., Újpest, Deák-u. 3. — Sándorné, özv., mag., V, József-tér 9. — Sándorné, özv., nyugd., VIII, népszínház-u. 23. — Sándorné, (Gál), p. s. ellenőr, Psztlőrincz, állami­telep 178/3. — Sándorné, pta s. tiszt, VI, Andrássy-út 72. — Simon, (Gál), ny. máv. tisztv., I, Schwartzer F.-U.4. — Stefánia, (Gál), főv. tanítónő, VIII, Baross-u. 57. — Szeréna, (Gál), mag. tisztv., VIII, örömvölgy-u. 46. — Teréz, isk. tanárnő, Rpalota, Arany J.-u. 21. — Tibor, dr., áll. nyugd., I, Városmajor-u. 41. — Tibor, (Gál), min. tisztv., Psztlőrincz, áll. tel. 83/10. — Vendel, (Gál), pta altiszt, VI, süllő-u. 5. — Vilma, gyulai, magánzó, VII, Ilka-u. 19. — Vilmos, magánzó, VIII, József-krt 66. — Vilmos, (Gal), mozdonyvezető, Psztlőrincz, áll. telep 97/4. — Vilmos, (Gál), nőidivat keresk., V, Lipót-krt 24. — Vilmos, (Gál), pta müsz. ell., IX, Feréncz-krt 36. — Vilmos, (Gál), rt. főtisztv., I, Ráth György-u. 34. — Vincze, czipész, m., VI, üteg-u. 23. — Zoltánné, özv., főv., nyugd., VI, aréna-út 148. — Zoltánné, (Gál), özv., ürményi, mozgóképsz. tul., Csepel, pesti út 6. — Zoliánne, özv., nyugd., IX, mester-u. 13. — Zsigmond, ács, VIII, József-u. 67. — Zsigmond, (Gál), bankigazg., VII, Thököly-út 93. — Zsigmond, főtisztv., IV, váczi u. 9. — Zsigmond, magánhiv., V, Koháry-u. 19/6. — Zsigmond, (Gal), máv. nyugd., Psztlőrincz, áll.­telep 110/2. — Zsigmond, (Gál), tisztv., VI, szív-u. 35. — Zsigmond, dr., tud. egyetemi qusest. ell., VIII, népszínház-utcza 41. — Zsigmond, ügynök, VII, Rózsa-u. 27. — Zsigmondné, özv., nyugd., V, visegrádi u. 9. Gaali Albert, banktisztv., VII, Klauzál-tér 10. — Ede, honvédezredes, VI, Benczur-u 9. — Károly, nyugdíjas, II, kapás-u. 47. — Margit, szfőv. tanárnő, IX, üllői út 105. — Sándor, banktisztv., VII, Klauzál-tér 10. — Xavér Ferenoz, pta és táv. főtiszt, V, Pannonia­utcza 31. Gaár Jenő, dr., ügyvéd, IX, Ráday-u. 30. — Vilmos, ifj., főv. tanár, I, Greguss-u. 3. — Vilmos, dr., kúriai bíró, IV, molnár-u. 26. Tel. J 386—74. — Vilmosné, dr., magánzó, IX, üllői út 105. Gáb Ferencz, géplakatos, X, delej-u. 33. — Károlyné, id., dohánygy. nyugd., IX, angyal-u. 14. Gabai, 1. Gabay. Gabányi Árpádné, özv., nyugd., II, Keleti K.-u. 26. — Ella, rt. hív., VII, Damjanich-u. 18. — Endréné, özv., mag., VI, bajnok-u. 28. — Ferencz, áll. nyugd., II, vám-u. 6; — György, magántisztv., VII, szugló-u. 1. — Gyula, ny. áll. tisztv., VIII, kálvária-tér 19. — I. Imre, keresk., VII, Klauzál-tér 13. — János, nyugd. főszolgabíró, VI, Andrássy-út 79. — János, olysódi, tábornok, II, Vérmező-út 10/12-. — Jenő, főtisztv., VIII, német-u. 11. — Károly, pü. fő vigyázó, IX, Mátyás-u. 16, — László, színész, VII, Baross-tér 20. — Miklósné, özv., magánzó, VIII, kálvária-tér 19. — Sándor, magánhiv., VI, Eötvös-u. 44. — Zoltán, főkönyvelő, Vll, Csengery-u. 30. Gabányi-Szatmáry Béla, czipész, 1, Királyhágó-u. 7 Gabara Györgv, háztulajd., Pesterzsébet, Álmos-u. 75.« — János, gépisz IX, csont-u. 1. — József, özv., mag., Pesterzsébet, Jósika-u. 119. — Teréz, műbőrkészítő, Psztlőrincz, nefelejts-u. 4. Gabas Ádám, ablakos, II, retek-u. 73. Gabauer Mária, varrónő, V, Zoltán-u. 10. Gabay Istvánné, özv., zongoratan., Csepel, Duna-u.16, Gabcsó Lajos, csend, főtörzsőrm., II, medve-u. 42. Gabe Gyula, szabó m., Kispest, Rákóczi-út 128. Gábel Béla, magánhiv., Vll, Dembinski-u. 34. — Gyula, ny. főv. tanár, VII, holló-u. 12. Tel. J 423—48. — Ignácz, pü. tisztv., VIII, Rákóczi-út 65. — József, gyógyszerész, VII, Wesselényi-u. 27. — Péterné, özv., keresk., VIÍ, murányi u. 17. — Rózsi, magánhiv., V, visegrádi u. 48. — Vilmosné, varrónő, VI, Andrássy-út 50. Gabelics András, ifj., háztulajd., Csepel, A. János-u. 21. — Katalin, gyári tisztv., Csepel, A. János-u. 21. Gaberdeen Kezső, dr., polg. isk. tan., Rpalota, Rákos-út 59. Gabersig Gyuláné, özv., magánzó, I, márvány-u. 9. Gábler uidéné, áll. nyugd., I, Városmajor-u. 27. — Imre, dr., min. szv. főtan., I, Maros-u. 11. — Ödön, ny. áll. tanító, Pestújhely, Nándor-u. 21. — Vilmos, vámfőhadnagy, II, ostrom-u. 10. — Vilmos, zenetanár, II, medveu. 27. GabLk József, villanyszerelő, VI, gr. Zichy Jenő-u. 38. Gablini Antalné, szatócs, 1, Attila-krt 28. — Ferencz, ékszerész, 1, Mikó-u. 1. — Ferencz, rt. tisztv., I, Attila-u. 43. — Dezső, rt. tiszt-., I Attila-krt 28. Gabnay Ferenczné, özv., mag., VI, Szondy-u. 79. — István, felügyelő, VII, fürész-u. 68. — Pál, mészáros m., VII, murányi u. 17. , Gabona Lajos, dr., kúriai bíró, I, Attila-u. 73. , — Mária, áll. tanítónő, VIII, Ludoviczeum-u. 4. , Gabonvi Endre, tanító, Kispest, Géza-u. 5. Gábor Ágoston, gy. tisztv., III, péterhegyi dűlő, 5557. — Albert, keresk., V, visegrádi u. 60. Tel. L 992—15. — Andor, banktisztv., VI, Hungária-krt 73. — Andor, illatszer és házt. czikk keresk., VII, Wesselényi-utcza 4. — Andor, rt. hív., VII, dohány-u. 26. — Andor, rt.igazg., VI, nagymező-u. 21.T el.T281-96. — András, ny. rend. ell., VI, aradi u. 30. —András, pta altiszt, Rpalota, Wesselényi-u. 8. — András, újságíró, VIII, Baross-u. 45. — Antal, lemhényi, ny. honv. ezr., VII, aréna-út 23. — Antal, rt. igazg., VI, Munkácsy-u. 22. Tel. L 976-55. — Armand, rt. igazg., IV, Irányi-u. 1. Tel. J 440—48. — Ármin, dr., orvos, IX, Ráday-u. 54. Tel. J 359-79. — Arnoldné, özv., nyugd., VIII, József-krt 5. — Áron, nyelvtanító, VIII, Csokonay-u. 12. — Áron, ny. őrnagy, I, Horthy M.-út 18. Tel. J 432-89. — Béla, bankhiv., VII, dohány-u. 71. — Béla, fogtechnikus, VII, síp-u. 6. — Béla, dr., ny. rend. főkapitány, VIII, német-u. 31. — Béla, oki. g. mérnök,V, Kálmán-u. 17. Tel. T 283-66. — Béla, dr., p. tan., I, csap-u. 7. — Béla, rt. tisztv., V, váczi út 34. — Béla, dr., ügyvéd, I, hidegkúti út 113. — Béla, villanyszerelő m., VI, Dessewffy-u. 7. — Béláné, özv., mag., VIII, Baross-u. 99. — Bertalan, rt. igazg., V, Falk M.-u. 30. Tel. L 974-23. — Cornélia, bizt. tisztv., VII, Izabella-u. 33. — Dezső, bádogos m., VI, Szinnyei Merse-u. 15. — Dezső, czipész m., í, alkotás-u. 31. — Dezső, magántisztv., VIII, Kisfaludy-u. 13. — Dezső, szính. titkár, VII, Wesselényi-u. 55. — Ede, bizt. titkár, V, Dorottya-u. 8. — Ede, nyomdász, Kispest, Corvin-krt 11. — Emánuel, kézmüárú keresk., V, koráll-u. 6/8. —- Emil, könyvelő, VI, Csengery-u. 61. — Emil, lovag, magánmérnök, I, Horthy M.-út 35. — Emiiné, fehérneművar. tul., VI, Csengery-u. 61. — Endre, kir. tan., Vll, Erzsébet-krt 16. — Endre, tanító, I, tigris-u. 19. — Ernő, hiv., V, Géza-u. 2. — Ernő, magánhiv., V, Vilmos császár-út 10. — Ernő, p. kezelő, X, kőbányai út 42. — Ernő, rt. tisztv., VI, Szondy-u. 22. — Ernő, színész, VII, Rákóczi-út 90. — Ernőné, magánzó, V, tükör-u. 5. — Ernőné, p. napidíjas, X, kőbányai út 42. — Erzsébet, főv. hiv., VII, Erzsébet kir.-út 77. — Ferencz, értékp. keresk,, VII, Rottenbiller-u. 42. — Ferencz, rt. igazgató, V, hold-u. 1. — Ferencz, mérnök, III, Szemlőhegy-u. 38. — Ferencz, oki., vegyészmérn., VIII, fiumei út 12/a. — Ferencz, rt. tisztv-., II, Batthyány-u. 63. — Flóra, főv. tanítónő, V, váczi út 34. — Flóra, színésznő, V, korall-u. 11. — Gáspár, főkönyvelő, V, visegrádi u. 8. — Géza, áll. altiszt, III, Lajos-u. 14. — Géza, gyári tisztv., IX, gát-ü. 36. — György, tvsz. főtiszt., I, Bertalan-u. 26. — György, zongorahangoló, Újpest, temesvári u. 10. — Györgyné, özv., nyugd., V, Garam-u. 32. — Gyula, bádogos és szer,, váll., V, ügynök-u. 8. — Gyula, fehérnemű kész., VIII, Baross-u. 87. — Gyula, főv. altiszt, Pestújh., Neptun-u. 60. — Gyula, főv, tanító, X, Szörény-u. 5/7. — Gyula, mérnök, VÍ, Bulcsú-u. 5. Gábor Gyula, dr., izraelita hitközs. főügyész, V, ber­lini tér 4. Tel. T 240—41. — Gyula, könyvelő, VII, murányi u. 17. — Gyula, id., ny. főv. tanító, Rpalota, Imre-u. 118. — Gyula, rövidáru keresk., VII, kisdiófa-u. 7. — Gyula, vili. kalauz, X, Pongrácz-út 7. — Ignácz, igazgató, VI, Munkácsy-u, 21. — Ignácz, kárpitos, VI, király-u. 14. — Ignácz, magánmérnők, VII, király-u. 53. Tel. J 408—38. — Illés, dr., ügyvéd, III, bécsi út 74. — Illésné, dr., iparmüvésznő, VIII, Baross-u. 43. — Imre, banktisztv., VI, Szondy-u. 24. — Imre, főkönyvelő, V, Lipót-krt 27. — Imre, ker. ügynök, VII, király-u. 13. — István, dohányárus, IX, Földváry-u. 7. — István, gépkonstruktőr, I, márvány-u. 35. — István, ker. utazó, IX, füleki út 14. — István, máv. fütö, Psztlőrincz, állami-telep 71/5. — István, pta és táv. altiszt, Pesterzsébet, Kende­utcza 24. — István, szobafestő, VII, Dembinski-u. 41. — Istvánné, özv., zöldségárus, III, repkény-u. 2. — Jakab, rt. tisztv., VII, Dembinski-u. 44. — János, dr., banktisztv., V, berlini tér 4. — II. János, rend. f. helyettes, Pesterzsébet, Károlyi­utcza 3. — János, százados, I, Maros-u. 20. — János, ügynök, VI, szív-u. 28. — Jánosné, háztulajd., Rpalota, Tompa-u. 85. . — Jánosné, özv., magánzó, I, Maros-u. 20. , — Jenő, állatbizt. tisztv., VI, Vilmos csász.-út 33. — Jenő, bizt. int. tisztv., VI, aréna-út 150. , — Jenő, magántisztv., VII, dohány-u. 60. — Jenő, mérnök, Újpest, Vörösmarty-u. 24. Tel. U 31. — Jenő, dr., ny. tvsz. jegyző, IV, váczi u. 7. — Jenő, dr., ügyvéd, V, váczi út 34. — József, esemegekeresk., VIII, József-krt 7. — József, értékpapírkeresk., VIII, Déry-u. 5. — József, főkönyvelő, V, Lipót-krt 27. — József, magántisztv., VI, Paulay Ede-u. 25/27. — József, mérnök, Újpest, Pöltenberg-u. 15. — József, kávés, VI, Teréz-krt 32. — József, operaénekes, VI, Andrássy-út 16. Tel. T 296—01. — József, pta altiszt, Pesterzs., Wesselényi-u. 14. — József, ptafelügy., I, Kruspér-u. 4. — József, újságíró, V, Tisza-u. 12. — Kálmán, főv., tisztv., I, Greguss-u. 8. — Kálmánné, özv., áll. nyugd;, I, Greguss-u. 8. — Károly, áll. telepgondnok, VIII, kálvária-tér 16. — Károly, hiv., VIII, Mátyás-tér 8. — Klára, p. ellenőrnő, VIII, Mária-u. 18. — Kornél, magántisztv., I, Kemenes-u. 6. — Lajos, ékszerész, V, Lipót-krt 30. Tel. L 974—35. — Lajos, háztul., Rpalota, Gábor Áron-u. 27. — Lajos, vasútas, Pesterzsébet, Munkácsy M.-u. 26. — László, bankfőnök, h., IX, Rákos-u. 15. — László, hiv., VII, dohány-u. 26. — László, hiv., Csepel, fő-út 96. — László, magántisztv., VII, Elemér-u. 4. — László, min. tisztv., III, Zichy-u. 8. — Manó, bélyegkeresk., V, Wekerle Sándor-u. 22. — Margit, rt. hiv., VII, Peterdy-u. 36. — Mária, hiv., Pesterzs., Vas Gereben-u. 22. — Mária, rt. tisztv., I, Attila-krt 25. — Márk, magánzó, VII, Ilka-u. 20. — Mátyás, szobrászművész, VII, Ilka-u. 20. — Mihályné, özv., rt. tisztv., I, Áttila-krt 25. — Mihályné, varrónő, VII, rózsa-u. 9/6. — Miklós, árú- és ért. papirkeresk., I, Kemenes-u. 6. — Miklós, p. felügy., I, márvány-u. 35. — Miklós, tisztv., Újpest, váczi út 4. — Miklós, dr., ügyv., IV,hajó-u. 8/10.Tel.T 268—59. — Mór, festőművész, X, százados-út 3/13. — Mór, magántisztv., X, Endre-u. 7/6. — Nándor, dr., orvos, VII, István-út 20. — Olga, magánzó, V, hold-u. 1. Tel. T 117—32. — Oszkár, hivatalnok, VÍI, Izabella-tér 3. — Ödön, czégvezető, VI, Podmaniczky-u. 73. — Ödön, fuvaros, Pesterzsébet, Valéria-u. 56. — Rezső, grafikai üzemvezető, VII, Hernád-u. 40. — Rezső, oki. mérnök,VII, dohány-u. 94. Tel. J 375-51. — Rezső, oki. mérnök, építési vállaik. I, lágymányosi utcza 17/6. Tel. J 432—23. — Rezső, müsz. hiv., V, váczi út 34. — Róbert, építész, VII, kertész-u. 50. * — Rupi, háztulajd., Rpalota, Szász Károly-u. 24. — Rupi, ócskaruha keresk., Pesterzs., Jósika-u. 117. — Samu, nyomdász, VII, Dembinski-u. 16. — Sándor, banktisztv., VII, Elemér-u. 4. — Sándor, banktisztv., VII, Vörösmarty-u. 14. — Sándor, magánhiv., VIII, német-u. 49/51. — Sándor, dr., min. számellenőr, X, Juranics-u. 13. . — Sándor, nőiszabó, V, sas-u. 27. — Sándor, rt. tisztv., IX, mester-u. 51. 15*

Next

/
Oldalképek
Tartalom