Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - F

Frfinkel. Lakás-jegyzék. 210 Lakás-j egy aék. Franko vics, Fränkel Ernő, rt. igazg., II, pala-u. 9. Tel. L 994—29. — Erzsi, (iränkl), m. tisztv., VIII, Mátyás-tér 14. — Ferencz, hiv., V, Béla-u. 6. — Ferenczné, mag., I, várfok-u. 12. — Frigyes, (Franki), máv. fömüvez., VIII, Karpfen­stem-u. 2/6. — Gyula, magántisztv., X, liget-tér 2. — Gyula, dr., (Frenkl), ügyvéd, IV, Deák F.-u. 17. Tel. T 216—85. — Hermanné, özv., (Frenkel), mag., VII, dohány­utcza 67. — Hugó, banktisztv., VII, Péterfy Sándor-u. 42. — Hugó, Dgt. főtiszt, V, Vilmos császár-út 66. — Hugó, ür., ügyvéd, V,Szemere-u. 10. Tel. L 985-79. — I. József, utazó, VII, Barcsay-u. 3. — Ignácz, (Frenkel), asztalos m., VIII, Teleki-tér 5. — Ignácz, keresk., VII, Rombach-u. 12. — Ignácz, magánhiv., VIII, Csokonai-u. 10. — Ilona, tisztv., VII, Damjanich-u. 47. — Irma, magántisztv., X, liget-tér 2. — Izidor, zsírbizom., VIII, fecske-u. 20. Tel. J 342—33. — Izrael, (Frenkel), hitközs. metsző, VII, Rombach­utcza 16. — Jolán, (Frenkl), rt. tisztv., VIII, Rákófzi-út 57/6. — József,'(Franki), tisztv., VII, síp-u. 5. — József, (Franki), czipész m , VII, Rombach-u. 5. — József, (Franki), háztul., Újpest, Jókai-u. 35. — József, (Frenkel), keresk., VII, nefelejts-u. 25. -— Kornélia, (Franki), magántisztv., VII, Baross­tér 20. — Lajosné, özv., (Frenkel), mag., VI, aradi u. 22. — Lipót, (Fraenkel), rövidárú keresk., VII, Wesse­lényi-u. 37. — Lipót, dr., ügy véd, V, Falk Miksa-u. 6. Tel.T 221-45. — Lóránd, dr., magánhiv., V, honvéd-u. 18. — M. Miklós, (Frenüel), régiség keresk., VII, kertész­utcza 41. — Malvin, (Frenkl), gyógysz. VI, Csengery-u. 63. — Márk, (Franki), keresk., X, füzér-u. 19: — Márkne, özv., (t'ränkl), mag., VII,Vörösmarty-u. 3. — Miklósné, özv., áll. nyugd., VII, Elemér-u. 29. — Miksáné, (Franki), dohányárús, IX, bokréta-u. 15. — Mór, asztalos in., VI, király-u. 28. — Mór, keresk., VII, Thököly-út 10. — Mór, (Frenkel), máv. ny., Kispest,Wesselényi-u. 60. — Mór, (Frenkel), szabó m., VII, Izabella-u. 3/6. — Ottó, ny. máv. felügy., I, Horthy M.-út 90. — Ottó, (Franki), ügynök, VII, Elemér-u. 35. — Pál, (Frenkel), czipőkeresk., V, Béla-u. 6. — Pál, dr., ügyvéd, V, honvéd-u. 18. — Rudolf, (Franki), m. tisztv., VII, Stefánia-út 25. — Rudolfné, özv., m. tisztv., V, váczi út 108. — S. Jenő, rt. tisztv., IX, tüzoltó-u. 66/68. — Salamon, délivas. főfelügy., I, szt. János-tér l/a. — Samu, igazg., VII, Izabella-tér 1. Tel. J 443—56. — Samu, (Frenkl), mag., VII, D embinski-u. 38. — Samu, dr., (Fiänkl), ügyvéd, VI, Vilmos császár­út 48. — Sándor, (Frenkel), kézmüárú nagyker.,VI, Laudon­utcza 8. Tel. T 111—85. — Sándor, (Frankel), hiv., VII, amerikai út 20. — Sándor, ócskaruhakeresk., VIII, Karpfenstein­utcza 2/c. — Sándor, dr., (Frenkel), orvos, VII, dohány-u. 39. Tel. J 418—56. •— Sándor, dr., (Fraenkel), ügyvéd,V, alkotmány-u.16. Tel. T 234—21. — Sándorné, özv., (Franki), tisztviselőnő, Újpest, Dugonics-u. 32. — Sándorné, özv., (Fränkl), mag., Újpest, Csokonay­utcza 15. — Simon, Jenő, honv., törzsőrm., IX, tüzoltó-u. 66. — Vilmos, hiv., Pesterzsébet, Erzséb'et-u. 51. — Vilmos, (Fränkl), máv. hiv. VII, Baross-tér 20. — Vilmos, (Fränkl), ügynök, VII, Wesselényi-. 21. — Zsigmondné, özv., (Frenkel), mag., V, Béla-u. 6. Frankeller József, művezető, Kispest, Pannoma-u. 14. Frankenberger Ede, gépészmérnök, II, széna-tér 1. — Istvánné, özv., varrónő, VII, Hernád-u. 12. Frankendorfer Alfréd, máv. főellenőr, III, vályog-u. 7. — Frigyesné, özv., magánzó, VII, kertész-u. 37. — Lajos, (Frankendorffer), papirker. I, alagút-u. 4. Tel. T 250—71. Frankenstein József, gépmester, IX, soroksári út 6. Frankfurt Adolf, szobafestő, X, százados-út 33. — József, tisztv., Rpalota, pótlék-dülő. — Lajos, asztalos m., VI, Székely Bertalan-u. 4. — Lipót, fényező m., VIII, Lujza-u. 6. —/Nándor, mázoló, VI, dalszínház-u. 10. Frankfurter Adolfné, özv., magánzó, VI, ó-u. 40. — Aladár, pénzbeszedő, VIII, óriás-u. 32. — Ignácz, m. tisztv., IV, Veres Pálné-u. 40. — Ilona, tisztv., Újpest, Erkel-u. 10. — József, bőrkeresk., VI, Paulay Ede-u. 5. Tel. T 107—22. Frankfurter József, rt. igazg., VI, ó-u. 40. — Leó, bankfőtisztv., V, ügynök-u. 9. — Manó, czipész m., VII, Damjanich-u. 47, — Márk, könyvelő, VII, Rombach-u. 6. — Márkusné, özv., magánzó, V, Tisza-u. 18. — Mihály, férfiruhakeresk., VIII, Rákóczi-út 65 Tel. J 322—13. — Rezső, banktisztv., VIII, Gyulai Pál-u. 3. — Samu, czipész m., VIII, Gyulai Pál-u. 3. — Sámuel, m. alk., VII, Rombach-u. 5. — Sándor, magánhiv., V, Csáky-u. 11. — Simon, háztul., Újpest, Erkel-u. 10. — Zachariás, magánzó, VÍII, Teleki-tér 4. Frankhauer Miklós, m. tisztv., VII, dob-u. 76. Frankhauser Antal, ezüstműves, I, zúgligeti út 19. — János, szabó m., Újpset, szt. Gellért-u. 38. Frankish W. János, tisztv., V, visegrádi u. 19. Franki, (Franckl, Frankel). — Adolf, bőrkeresk., VI, Vilmos császár-út 21. Tel. T 253—86. — Adolf, magánzó, VIII, Rákóczi-út 57/6. — Adolf, bankár, VI, Eötvös-u. 19. Tel. T 225—40. — Ákos, tisztv., VIII, Kemény Zsigmond-u. 12. — Aladár, m. tisztv., VII, szövetség-u. 11. — Alajos, pta főtiszt, II, Margit-krt 26. Albert, ügynök, VII, nefelejts-u. 41. Andor, könyvelő, V, Csáky-u. 16. Andor, rt. igazgató, V, Vecsey-u. 3. Tel. T 124—54. — András, m. tisztv., IX, Lónyay-u. 40. — Aranka, divatkeresk., VII, Erzsébet-krt 23. — Ármin, keresk., VII, rózsa-u. 45. — Ármin, keresk., VI, hajós-u. 9. — Arnold, m. tisztv., IX, Ráday-u. 18. — Árpád, díszműves és könykötő, VIII, fhg. Sándor­utcza 19. — Béla, bőrkeresk., VIII, Sándor-tér 4. — Béla, m. tisztv., V, nádor-u. 15. — Bernát, m. tisztv., VI, Izabella-u. 41. — Bernát, magánzó, I, Horthy M.-út 59. — Bernátné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 96. — Berta, (Frankel), magánzó, VI, szív-u. 4. — Cornél, nagykeresk., VI, Bulyovszky-u. 19. Tel. L 970—71. — Dávidné, özv., magánzó, VII, Garay-u. 45. — Dezső, dr., bankhiv.,V, ügynök-u. 16. Tel. L 918-40. — Ede, dr., ügyvéd, I, Horthy M.-út 59. — Emil, értékpapirkeresk., V, katona József-u. 41. — Emma, hiv., ÍX, gyáli út 15jd — Ernő, m. tisztv.. VII, nefelejts-u. 41. — Ernő,rt. tisztv., IX, Márton-u. 35/6. — Ferencz, (Frankel), banktisztv., I, böszörményi lit 2. — Ferencz, főv. mérlegmester, VIII, Lujza-u. 2/6. — Ferencz, keresk. ügynök, VIÍ, Izabella-u. 5. — Ferencz, magántisztv, IV, váczi u. 41. — Ferencz, máv. s. tiszt, IX, gyáli út 15/d. — Frigyes, nagykeresk., VII, Stefánia-út 53. — Frigyes, tisztv., III, Zsigmond-u. 59/63. — Géza, dr., czipőkeresk., VII, Bethlen-u. 6. Tel. J 446—09. — Gottliebné, özv., vasvári, mag., VI, Andrássy­út 124. Tel. T 220—62. — Gyula, ügynök, I, villányi út 12. — Gyula, ügynök, VII, Izabella-u. 30. — Henrik, elnök, igazg., vasvári, VI, Andrássy­út 127/6. Tel. 222—65. — Henrik, magánhiv., VI, szobi u. 4. — Henrikné, özv., dr., hiv., VI, Vilmos császár út 31. — Henrikné, özv., magánzó, VII, István-út 5. — Hermann, ügynök, VI, Teréz-krt 6. — Ibolya, banktisztv., II, Donáti-u. 49. — Ignácz, bőrkeresk., VIII, Mátyás-tér 14. — Ignácz, háztul., Rpalota, Eötvös-u. 79. — Ignácz, kézműárúkeresk., VI, Munkácsy-u. 29. — Ignácz, máv. nyugd., Rpalota, Imre-u. 129. — Ignácz, mérnök, IX, Ráday-u. 9. — Ilona, tpt. tisztv., VI, Teréz-krt 8. — Imre, banktisztv., VIÍ, szövetség-u. 11. — Imre, dr., ügyvéd, IV, reáltanoda-u. 16. Tel. J 454—57. — Imre, dr., ügyvéd, IV, Irányi-u. 10. Tel. J450—45. — Imre, vegyészmérnök, II, orgona-u. 7. — Izidor, szatócs, VII, Ilka-u. 22. — Jakab, raktárnok, V, berzenczei-u. 51. — Jakabné, özv., füszerkeresk., IX, Lónyay-u. 40. — Jakabné, özv., kiskeresk., IV, havas-u. 4. — Jakabné, özv., magánzó, VII, síp-u. 5. — Janka, magánzó, VII, Klauzál-tér 6. — János, máv. s. tiszt, IX, gyáli út 15/7. — Jenő, máv. kalauz, Rpalota, Bem-u. 37. — Jenő, timár m., Újpest, Mildenberger-u. 28. — József, bádogos m., Űjpest, Árpád-út 151. József, nagysárc Tel. T 115—63. f öídb: irtokos, V, Szalay-u. 2. — József, hiv., VII, hársfa-u. 10. József, lakatos, VII, Peterdy-u. 38. Franki József, nagykeresk., V, Falk Miksa-u. 12. — József, széphelyi, vegyészmérnök, V, hold-u. 1. — Józsefné, bocsári, magánzó, V, vigadó-tér 3. Tel. T 209—84. — Karolin, tanítónő, IX, gyep-u. 11. — Józsefné, özv., magánzó, V, vigadó-tér 3. — Kálmán, dr., banktisztv., VIII, üllői út 34. — Károly, füszerkeresk., Rpalota, József-u. 3. — Károly, könyvelő, VIÍI, Kemény Zsigmond-u. 12. — Károly, Aurél, keresk., V, Vilmos császár-út 20. — Károlj', Cornél, keresk., VI, Bulyovszkv-u. 19. Tel. L 970—71. — Lajos, asztalos, VI, király-u. 28. — Lajos, borügynök, VIII, futó-u. 27. — Lajos, czégvez., V, sziget-u. 25. — Lajos, tisztv., Kispest, Kossuth-u. 4. — Lajos, timár m., Űjpest, Mildenberger-u. 28. — Lajosné, dr., üzemvez., Újpest, tavasz-u. 7. — László, nagykeresk., VÍI, alsóerdősor 1. — Lili, magántisztv., VIII, Szentkirályi-u. 16. — Lipótné, özv., magánzó, VIII, szigetvári u. 22. — Lothár, üzemvezető, 1, Horthy M.-út 116. — Manó, vegyészeti ügynök, VI, Izabella-u. 85. Tel. T 131—24. — Manóné, (Frankel), háztul., VIII, Conti-u. 16. — Manóné, özv., (Frankel), háztul., VIII, kender ­utcza 16. — Mária, máv. díjnok, IX, gyáli út 15/7. — Margit, hiv., VIII, Rákóczi-út 57/6. — Márk, (Franki), bőrgyáros, Újpest, Mildenberger­utcza 28. — Miklós, m. tisztv., VIII, Madách-u. 8. — Miksa, (Frankel), régiségkeresk., VII, nagydiófa­utcza 29. — Miksáné, özv., dr., tisztv., VI, Podmaniczky-u. 77. — Mór, keresk., V, Vilmos császár-út 20. Tel. T 145-70. — Mór, magánzó, VI, dalszínház-u. 10. — Mór, szabó, VÍI, Wesselényi-u. 34­— Mórné, özv., magánzó, VI, király-u. 34. — N. József, keresk., VI, Izabella-u. 63 — Náthán, (Frankel), keresk. ügynök VII, Izabella­utcza 70. — Oszkár, czégvez., VIII, Dobozi-u. 23 — Oszkár, dr., orvos, V, sziget-u. 5/7. Tel. L 918—48. — Pál, dr., ügyvéd, V, Falk Miksa-u. 7. Tel. 903—22. — Pál, vegyészmérnök, VII, Bethlen-u. 6. Tel. J 446—09. — Rezső, hüvelynagykeresk., VI, Szondy-u. 56. — Rezső, keresk., utazó, VI., Eötvös-u. 17. — Richárd, m. tisztv., VI, Izabella-u. 82. — Richárdné, délivas. hiv., I, avar-u. 2/6. — Samu, mag., VI, nagydiófa-u. 29. — Samu, dr., orvos, V, alkotmány-u. 31. Tel. T 255—20. — Samu, rt. tisztv., VI, Teréz-krt 6. — Samuné, özv., magánzó, VII, alsóerdősor- 30. — Sándor, banktisztv., VII, Jósika-u. 25. — Sándor, húskeresk., IX, pipa-u. 2/6. — Sándor, rt. igazg., II, orgona-u. 7. — Sándorné, özv., magánzó, V, Falk Miksa-u. 7. — Siegfried, üzletvez., VI, nagymező-u. 58. Tivadar, mag., VII, aréna-út 80. Tel. J 346—20. — Vilma, m.-tisztv., VI, Benczur-u. 7. — Vilmos, rt. tisztv., V, Csáky-u. 36. — Vilmosné, özv., mag., V, Wekerle Sándor-u. 13. — Zoltán, banktisztv., II, Donáti-u. 49. Zoltán, keresk., VII, Dobozi-u. 7. — Zsigmond, főkönyvelő, I, budafoki út 10/6. Fränkl, 1. Fränkel. Frankó Abdon Zénó, miniszt. titkár, IV,Veres Pálné­utcza 28. Béláné, magánzó, IX, Ráday-u. 56. — Ferencz, üzletvezető, I, Nándor-u. 7. Gyula, mészáros, m., VÍ, teve-u. 49/a. — Ilona, pta s. ellenőr, Kispest, Nádasdy-u. 15. — Irén, magánhivatalnoknő, VIII, losonczi u 2Í. István, iparkamarai altiszt, III, bécsi út 74. Károly, máv. nyugdíjas, Kispest, Nádasdy-u. 15. Károly, pta altiszt, Kispest, Zrinyi-u. 141. Mihály, kárpitos m., VIII, óriás-u. 7. — Mihály, szatócs, VIII, Hunyadi-u. 5. — Pál, építési vállalkozó, I, torbágyi út 14. Frankovics, (Frankovits). Antal, ifj., háztul., Csepel, fő-út 37. — Ferencz, altiszt, Psztlőrincz, nefelejts-u. 3. György, pénzbeszedő, I, Albert-u. 88. — Hermann, (Frankovits), rt. igazg., IX, csarnok­tér 3/4. István, műszaki tisztv., Psztlőrincz, nefelejts-u. 3. János, fényező, Rpalota, Dugonits-u. 42. Jánosné, özv., máv. nyugd., Psztlőrincz, állami­telep 143/2. — Károly, asztalos m., Rpalota, Dugonics-u. 28. — Lajos, (Frankovits), rt. igazg., II, lánczhíd-u. 13. Tel. L 912—83. Lénárdné, özv., magánzó, Csepel, Erzsébet-u. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom