Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Eerék gyártó. Lakás-jegyzék. 632 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kerékgyártó Elek, dr., nyug. polg.isk.igazg.,X,Héder­váry-u. 29. — István, számv. igazg., n, Száífö Károly-u. 1. — Jenni, tanitónő, I, somlai út 4. — József, honv. ezredes, YI, nagy János-u. 7. — József, m. kir. főerdőőr, I, Eery Oszkár-u. 42. — József, postás, YI, aradi u. 41. — Lóránt, doh. jöv. tisztv., I, Lógodi u. 31. — Miklós, mérnök, II, Szász Károly-u. 1. — Péter, lakatos, VH, Cserhát-u. 9. — Tibor, főv. hitoktató, III, kiskorona-u. 45. Kerékjártó Gyula, főmérnök, I. Attila-u. 39. — Lilli, pt. tisztv. VTI, Czobor-u. 107. — Margit, m. hivatalnok, V, Tátra-u. 6. — Rózsa, pt. tisztv., Y, pozsonyi-út 9—11. Kerenbes József, ifj., tvsz. jeg yző, V, ügynök-u. 16. Kerenstoch József, keresk. VILI, József-u. 56. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, Kárpát-u. 7/6. — Adolf, magánhiv.,YHI, népszinház-u. 22. — Arnold, szállitó, VH, akáczfa-u. 7. Kerény Dávid, betűszedő, IH, pacsirtmező-u. 24—26. — Emil, r. t. igazg., Y, Lipót-krt 41. — Ignáczné, özv., magánzó, V, Lipót-körút 5. Kerényi Aladár, dr., idegorvos, I, szent János-kórház. Tel. 40—76. — Andor, főmérnök, YI, An drássy-út 83. — Antal, pinczemester, YHI, práter-u. 54. — Béla, főv. kezelőtiszt, n, kapor-u. 6. — Dezsőné, özv., magánzó, VH, Damjanich-u. 18. — Ede, magánhiv., "VT, Bajza-u. 44. — Gizella, főv. tanitónő, I, Mészáros-u. 56/6. — Gyula, ny. máv. főfelügy. igazg., IY, egyetem-u. 1. — Hermin, szinésznő, I, Attila-u. 37. — Hugó, tanár, VH, nyár-u. 10. — Ignáczné, szinésznő, "VI, Hermina-út 43. — Irén, tanitónő, I, Mészáros-u. 56/6. — János, hiv. kezelő, VlU, rigó-u. 3. — János, nyugd., VI, aradi u. 66. — József, .máv. hiv., H, Donáti-u. 9. — Kálmán, postatiszt, IV, Yeres Pálnó-u. 30. — Károly, dr., tanár, V, visegrádi u. 11/a. — Károly, szinész, VH, Alpár-u. 8. — Lajos, dijnok, V, koráll-u. 10. — Lajos, nyugdijas, YHI, losonczi u. 17. — Nándor, tanitó, Újpest, vasut-u. 6! — Ottó, főv. pénztáros, I, Mészáros-u. 56/6. — Bezső, főv. főpénztárnok, I, Mészáros-u. 56/6. — Zoltán, dr., orvos H, Krisztina-korút 1. Kerepes Mihály, vendéglős, IX, Szvetenay-u. 16.. Kerepeszki János, ügynök, VH, dob-u. 87. — Pál, magánhivatalnok, YI, szerecsen-u. 33. Keres Pál, üzleti szolga, YI, szerecsen-u. 45. Kerese Gábor, ny. kir. kúriai biró, VHI, Szentkirályi­utcza 22. " — György, dr., nemzetgy. képviselő, Y, bálvány-u. 3. — Tibor, dr., min. s.-fogalm., IX, páva-u. 32/a. Keresedy Endre, dr., ügyvédjel., H, Szász Károly-u. 6. Kereskedő Ferencz, hentes, H, szalag-u. 17. — István, asztalos s., I, Báth György-u. 46. — János, nőiszabó m., V, nádor-u. 15. Kereskényi Jenő, füszerkereskedő, V, Budolf-tér 1. Kereső József, alhadbiró, I, Maros-u. 20. Keresztély Iván, gyógyszerész, I, szent János-tér 1. — Lajos, magánzó, I. Városmajor-u. 20. — Lajos, ny. tanár, H, retek-u. 69. — Sándor, zongoragyárosj VI, Vilmos császár út 21. Tel. 33—47. — Sándorné, özv., mag.. VI, Podmaniczky-u. 47. Keresztény Andor, hivatalnok, YH, Károly-körút 1. — Aranka, énekesnő, YI Vilmos császár-út 31. — Béla, magántisztv., VHI, aggteleki u. 15. — Béla, fényképész, X, belső jászberényi út 13. Tel. Józs. 60—04. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — Gyula, postafelügyelő, YH, István-út 11. — István, kefekötő m. B.-Palota, szentmihályi út 21. _ János, gazdatiszt, P. Sz.Lőrincz, br. Bánffy D.-U.27 Keresztény János, máv. áll. felv., Kispest, uj Valéria­telep barak 26. — József, betegs. ellenőr, VHI, József-u. 20. — Károly, műszerész, IH, Lajos-u. 37. — Lajos, műszerész, VIH, óriás-u. 31. — Pál, géplakatos, VI, váczi út 129. — Sándor, pénzbeszedő, P. Sz. Lőrincz, üllői út 101. Keresztényi Gyula, bankczégyjegző, V, Lipót-krt 10. — József, gépész, IV, váczi u. 29—31. — Pálné, özv., magánzó, IX, Szvetenay-u. 12. Keresztes Ákos, csikbánfalvi, huszárkapitány, IX, üllői út 105. — Anna, pt. kiadó, I, Kruspér-u. 5—7. — Antonia, hivatalnok, VI, Izabella-u. 80. — Árpádné, özv., magánzó, X, csálád-u. 34. — Artúr Zoltán, vezérkari ezredes, VH, Jókai-u. 6. — Béla, főhadnagy, IH, bécsi út 171. — Béla, házfelügyelő, YI, Vasvári Pál-u. 3. — Béla, kárpitos, IV, Mária Valéria-u. 3. — Béla, lakatos, V, sziget-u. 16. — Béla, dr., ügyvéd, nyug .tszéki biró ,VH, Dem­binski-u. 48. — Benő, rendőr, I. csillagvölgyi út 10. — Dénes, kovács m., ATH, práter-u. 59/a. — Ede, vendéglős, VI, Hermina út 59. Tel. 126—74. — Ede, dr., ügyvéd, H, kapás-u. 37. Tel. 59—13. Ferencz, betűszedő, VI, aréna-út 132. — Ferencz, nyomdász, VI, lőportár-u. 10. — Ferencz, rendőrfogalmazó, VH. Gizella-út 45. — Ferenczné, nyugdijas, VTH, Rákóczi-út 11. — Gábor, bankhiv., H, retek-u. 53. — Gergely, művezető, VI, felső erdősor 50. — Gotfriedné, özv.. magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — György, kúriai tanácsjegyző, YH. István-út 27. — György Antal, vizsgálóbíró megb.YH, István-út 27. — Gyula, dr., bankhiv., YHI, Sándor-u. 4. — Gyula, honv. huszárszázados, IX, üllői út 105. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, dr., min. megb., VIH, Sándor-u. 4. — Gyula, műszerész, VI, bajnok-u. 14. — Gtnla, nyugalm. bankigazgató,V, akadémia-u. 14. Tel. 110—50. — Gvula, raktárnok, ATI, hajtsár-út 20. — Gyula, tanitó, VI, Szondy-u. 96/6. — Gyula, ifj., dr., ügyéd. ATH, muzeum-krt 18. — Gyuláné, zongoratanár' VI, nagymező-u. 8. — Ilona, keresk., IV, váczi u. 40. — Imre, irodaszolga, IV, Calvin-tér 2. — Irén, tanár, X, liget-u. 2. — Irma, postakezelő, "VH, Vörösmarty-u. 2. — .István, dr., áU. tisztv., VI, gr. Zichy Jenő-u. 22. — István, czipész s., IX, gát-a. 22. — István, hivatalszolga, IX, oroszlán-u. 2. — István, máv. raktárnok, Hl, Lajos-u. 16. — István, nagybaczoni, min. tanácsos, I, Krisztina­körút 155. — István, dr., orvos, Y, visegrádi u. 24. — István, pénzint. tisztv., VI, bajnok-u. 14. — István, postatiszt, ATH, Eákóczi-út 69. — Jakab, asztalos m., AT, király-u. 112. — János, fodrász, VTH, Baross-u. 48. — János, min. irodafőtiszt, VH, Bákóczi-út 38. — János, nyugdijas, VH, Thököly-út 22. — János, postatiszt, YH, István-út 42. — János, rendőrellenőr, VI, Bulcsu-u. 4. — János, szabó m., VIH, Gyulai Pál-u. 12. — Jánosné, magánzó, VH, Klauzál-tér 10. — József, bankhiv., VH, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m., IX, Báday-u. 55. — József, keresk., Erzsébetfalva, vágóhid-u.- 73. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — József, pt. ellenőr, X, Pongrácz-úti áll. kórház. — József, vezérkari ezredes, VI, Kmetty-u. 31. — Józsefné, dr., özv., magá nzó, H, fő-u. 7. — Kálmán, vezérk. ezredes, ATH, Szentkirályi-u. 13. — Károly, máv. nyugd., YH, István-út 27. — Károlyné, özv., magánzó, X, kőbányai út 42.

Next

/
Oldalképek
Tartalom