Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Színházak. 88 Színházak. Gazdasági ügykezelés. Főnök: Chmilevszky Endre, kultuszmin. főszámtan. Főpénztárnok: Pogácser Lajos. Főkönyvvezető : Freund Izsó. Gazda : Marton Géza (operaház). Könyvtárnokok: Mészáros Lajos (nemzeti színháznál), Herczeg Sándor (operaháznál). Jegyellenőrök: Singer József (operaháznál), Marton Géza (nemzeti színháznál). Műszaki felügyelet. Műszaki felügyelő : Cristofáni József, főfelügyelő. 1. M. kir. operaház. (VI. Andrássy-út 22. —Tel. számv.: 22—37, portás 22—30, jegypénztár: 22—49, gazd. főnök : 142—53.) Művészeti igazgatás. Igazgató: Máder Eezső. Szczénikai főfelügyelő: Kéméndy Jenő (mind a két színháznál). Főrendező : Mihályi Ferencz. Főzeneigazgató: Kerner István. Karmesterek: Szikla Adolf, Rékai Nándor, Lichten­berg Emil, Fleischner Antal, Pető Imre. Korrepetitorok: Karácsonyi István, Pichler Elemér, Berg Ottó. Karigazgató: Boubal Vilmos. Főügyelő: Güntzel Teofil. Balletmesterek: Zöbisch Ottó, Brada Ede. Művészeti személyzet: Magánénekesnők: Basilides Mária, Bársony (Báder) Dóra, N. Bodor Karola, Dömötör Ilona, Goda Gizella, Hajnal Elma, Havas (Háber) Gyöngyike, Hajduné Ilona, Haselbeck Olga, Hubert Etel, Kruyswick Annié, Maleczky Bianka, Marschalkó Bózsi, Medek Anna, M. Némethy Ella, Pallay Matild, Sándor Erzsi, Sándor Mária, Sebeők Sári, Tihanyi Vilma, B. Walter Bózsi, Záborszkyné Bona. Magánénekesek: dr. Dalnoky Viktor, Dóri Jenő, Far­kas Sándor, Gábor József, Hegedűs Ferencz, Kálmán Oszkár, Kertész Ödön, Komáromi Pál, Környey Béla, Ney Bernát, Palló Imre, Palotay Árpád, Pataky Kálmán, dr. Pogány Ferencz, Pusztay Sándor, Szende Ferencz, dr. Székelyhidy Ferencz, Szemere Árpád, Toronyi Gyula, Venczell Béla, Závodszky Zoltán, Lakatos Sándor, Ver­mes Jenő. íj. Tánczkar: Magántánczosnők: Ptaschinszky Jozefin, Keresztes Mariska, Pótz Malvin, Hartmann Boriska. Magántánczosok: Brada Bezső, Kőszegi Ferencz. 2. Nemzeti szinház. (VHI, Bákóczi-út 37*. — Tel. Józs. 22—52. Jegypénztár : Józs. 105—(50. Portás: Józs.151—14. Igazgató: Józs. 22—52.) Kormánybiztos : ifj. dr. br. Wlassics Gyula. Művészeti igazgatás. Igazgató: Ambrus Zoltán. Titkárok : Péchy Gyula, Zollner Béla, Bálint Lajos. Rendezők : dr. Csathó Kálmán, Ivánfi Jenő, dr. Hevesi Sándor, Horváth Jenő, Pethes Imre, Ódry Árpád. Főügyelő : Báday Dénes. Ügyelők: Losonczy Zoltán, Paulay Ede, Szép Zoltán, Tábori Imre. Karmester: Kún László. Művésznők: Aczél Ilona, Ághy Erzsi, Cs. Alszeghy Irma, örökös tag, Blaha Lujza, örökös tag, Bayor Gizi, Csillag Teréz, örökös tag, K. Demjén Mari, Fái Szeréna, örökös tag, Forgács Bózsi, Gömöry Vilma, Gyulai Edith, Hegyesi Mari, Hettyey Aranka, D. Horváth Paula, Iványi Irén, Jászai Mari, örökös tag, Kálmán Mária, Kalmár Bózsi, Kelemen Mária. Kollár Mária, Kiss Irén, Keczeri Irén, Környey Paula, Lánczy Margit, D. Ligeti Juliska, örökös tag, Mátrai Erzsi, V. Molnár Bózsi, P. Márkus Emilia, Muzsnay Bella, Nagy Teréz, Nagy Ibolya, Paulay Erzsi, Bákosi Szidi, örökös tag, S. Sz. Bosos Gizella, Somló Emma, N. Tasnádv Ilona, Váradi Aranka, Vízvári Mariska, Veszprémyné Ágh Ilona, Izsó Kálmánné. Művészek: Abonyi Géza, Almásy,Endre, Bakó László, örökös tag, Bartos Gyula, Bihari Ákos, Bodnár János,' Bónis Lajos, Fehér Gyula, Gabányi László, Gaál Gyula, Garamszeghy Sándor, Gyenes László, örökös tag, Hajdú József, Horváth Jenő, Ivánfi Jenő, örökös tag, Kiss Fe­rencz, Kürthy György, Kürti József, Mészáros Lajos, Mészáros Sándor, Mihályfi Béla, Mihályfi Károly, örökös tag, Molnár László, Náday Béla, Nagy Adorján, Nárczisz Gyula, Odry Árpád, Oláh Zoltán, Ónody Ákos, Pataki József, Paulay Ede, Pethes Imre, Bajnai Gábor, Bózsa­hegyi Kálmán, Somlai Arthur, Somody Pál, Sugár Károly, Szőke Lajos, Szőke Sándor, Turányi Alajos, Barna József, Dózsa Jenő, Fehér Ö. László, Hajdutska László, Szatmári Lajos. Nemzeti színházi nyugdíjintézet. Elnök: dr. Zavadovszky István. Alelnök: Péchy Gyula. Ellenőr: Freund Izsó. Titkár: Császár Imre. 3. Várszínház. Igazgató: Czakó Pál. Gazdasági főnök és titkár: Czakó László. Rendezők: Várnai László, Földesi Sándor. Karmesterek: Szántó Mihály, Hoppe Jenő. Mű-vésznők: Papp Manczi, Marczinka Vicza, Dinnyési Juliska. Dénes Bózsi, Tarnai Margit, Orbán Viola, Ligeti Margit, N. Megyeri Olga, Gyöngyösi Erzsi, Ligeti Gyuláné. Művészek: Nagy Pál, ifj. Latabár Kálmán, Földesi Sándor, Anday Ernő, Várnai László, Baghy Gyula, Ba­ranyay László, Badó Sándor, Veszely Pál, Domokos Ferencz. 4. Városi szinház. (VHI, Tisza Kálmán-tér. — Tel. Józs. 28—94.) Igazgató : Ábrányi Emil. Gazdasági főnök és adminisztratív titkár: Lenkey Zoltán. Művészeti titkár: Kemenes Lajos. Rendező: Ferenczi Frigyes. Karmesterek: Ábrányi Emil, Márkus Dezső, Friedl Frigyes. Karigazgató: Somló Sándor. Ügyelők: Bónaszéky Béla, Bordi Frigyes. Művésznők: Aquila­Adler Adelina, Babocsay Erzsi, Deáky Beatrix, Betegh Béby, Bosnyák Jolán, Csillag Erzsi, Kármán Gizi, Kisfaludy Melanie, Kovács Lili, Medveczky Bella, Mihályfi Julia, Patkós Eszti, Pásztor Ferike, Báday Aranka, Stojanovits Lili, Timár IIa, Tisza Karola, Vágó Boriska. Művészek: dr. Bálint Gyula, dr. Bársony Lajos, Fe­renczy Károly, Gábor Ernő, Hajagos Károly, Horti Sán­dor, Ocskay Kornél, Palotay Árpád, Pázmán Ferencz, Sik Bezső, Somló József, Sziklai József, Tarnai Géza, Vermes Jenő. * Vígszínház. (V, Lipót-körút. — Tel. 38-52, jegypénztár 38—03.) Vezérigazgató: Boboz Imre. Művészeti igazgató : Jób Dániel. Művészeti titkár: dr. Komor Gyula. Főtitkár: Szabolcs Ernő. Gazdasági főnök: Wister Ernő. Rendezők: Góth Sándor, Bárdi Ödön, Vajda László. Karmester: Stephanides Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom