Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - f) Diplomácziai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten

Diplomáoziai képviseletek. 28 Diplomáoziai képviseletek. f) Diplomácziai képviseletek Budapesten. Konzuli hivatalok Budapesten. I. Diplomácziai képviseletek. Szentszék (I, disz-tér 5. Tel. 6—28.). Lorenzo Schioppa, justiniapolisi érsek, apostoli nuncius, Aldo Lagíia, titkár. Amerikai Egyesült­Allamok (VI, Lendvay-u. 12. Tel. 159—86.). Brentano Tivadar, megbizott, Wallace S. Murray, titkár, Horace Newson, követségi titkár, T. D-. M. Cardeza, attasé, Digby Wilson, alkonzul, H. W. T. Eglin, katonaügyi referens, Edwin Kemp, kereskedelmi ügyek titkára. , Ausztria(V,akadémia-u. 17.Tel. 78—30,8—87,111—36.). . Baron Johann Cnobloch, rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, Teodor Hornbastei, Budolf Seemann Eduard Lurtz, követségi titkárok. Belgium (Dunapalota-szálloda). Max von Ypersele de Strihou, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Leon von Izeghem, követségi titkár, Leon Adriaenssens, irodavezető. Bulgária (Andrássy-út 6. Tel. 21—33.). Vladimir Hr. Peef, a követség vezető titkára, dr. Boris Simoff. Cseh-Szlovák köztársaság -(V, akadémia-u. 7. Tel. 152—13. — Utlevélhivatal: Astoria-szálloda. Tel. Józs. 5—16.). Karl Feistmantal, a követség vezetője, Jaroslaw Nóvák, követségi tanácsos, Milos Cermák, I. osztályú követségi titkár, Josef Bújnák, II. osztályú követségi titkár, Machac Jaroslaw, konzul, Benjamin Szalatnay, Anton Borovec, alkonzulok, Milos Krupka, követségi attasé, Franz Pospisil, Leopold Blazek, Franz Bachtik, konzuli attasé, Hynek Bruner, követségi titkár. Dánia (Székhelye Bécs, IV, Gusshausstrasse 14.). , Franoziaország (VHI, Beviczky-u. 6.Tel. Józs. 63—86.). Maria, Augustin, Jean Doulcet, rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter, Louís de Bobien gróf, követségi titkár, Charles Benoist d'Azy vicomte, követségi attasé, Baoul Chélard, kereskedelmi attasé. — Kereskedelmi szakelőadó: Hungária-szálloda. Görögország (VH, szegfü-u. 3.Tel. 86—59.). Charalambos Simopoulos, rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter. Lengyelország (VI, Zita királyné-út 2. Tel. 43—83.). Jean Szembek grof, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Casimir Boman de Debricki, követségi titkár, Victor Pál, konzul, Charles de Slawikowski, attasé, Georges de Grobicki, katonai attasé. Nagy-Britannia (I, tárnok-u. 5. Tel. 2—59.). Thomas Beaumont Hohler, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, John Balfour, Il-od titkár, John Helier Le Bougetel, Ill-ad titkár. A kereskedelmi ügyek vezetője (Dunapalota-szálloda. Tel. 70 —65) Bichard F. E. Hum­phreys, kereskedelmi tanácsos. Németalföld (Székhelye Bécs, I, Burgring 1.). Buda­pesti képviselet (IV. Kossuth Lajos-u. 4.) Yonkheer Ferdinand Edgar, Michiels von Verduynen, a budapesti kirendeltség vezetője. Németország (TV, váczi u. 36. Tel. 79—77, 123—16.). Franz Egon Fürstenberg-Stammheim gróf, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Helmuth von Tiede­mann, követségi tanácsos, Johann von Wühlisch, Gus­tav Braun vo n St u mm, követségi titkárok. Olaszország (VHI, Eszterházy-u. 40. Tel. 69 -82.). Gaeton de Castagneto, herczeg, rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, Luigi Orazio Vinci gróf, I. titkár, Giuseppe Talamo Marquis, attasé, Itala Omero Formen­tini, attasé, Ugo Nobile Tommasi, lovag, alkonzul, Carlo di Nola, kereskedelmi attasé. Oroszország (VI, rózsa-u. 98.). Pierre B. Wolkonsky herczeg diplomácziai megbizott, Alexis de Lampé, ezredes, Oroszország katonai megbízottja (IV, Királyi Pál-u. 9. Tel. 134—98). Románia (VHI, Horánszky-u. 15. Tel. JÓZS. 112—50.). Traian Stircea, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Michel Árion, I. követségi titkár, Michel B. Sturdza, herczeg, H-od titkár, Georges Davidesco, III-ad titkár, Victor Statesco, kereskedelmi attasé, Poliphron Margharitesco, ezredes, katonai attasé. Spanyolország (VI, Eötvös-u. 11/6.). Gracia Beal vi­comte, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Miguel Castaneda, követségi titkár. Svájoz (Székhelye Bécs, Strohgasse 16.) a török érdekel­teket is képviseli. Svédország (Székhelye Bécs, I, Stadion-gasse 6—8). Szerb-Horvát-Szlavon királyság (VI, Andrássy­út 84—61.). Dr. Milan Dj. Miloyévitsch, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Ivan Guérasimovitch Stanoye Simitch, I. titkárok, Danilo B. Danitch, titkár, dr. Niko Morocsevitch, Sorgo, alkonzul, Alexandre Preradovitch, alkonzul, Nicolas Nadj, konzuli attasé. Ukrajna (VI, Britannia-szálloda.). Wladimir Sikewytsch, ezredes, a diplomácziai küldöttség vezetője, dr. Lucien Kobylanski, tanácsos, dr. Danilo Lalkov, kapitány, tit­kár, Iván Stasiff, attasé, Ostap Hamerski, hadnagy, szak­ügyi referens, Nicolas Chorodnyk, vöröskereszt-meg­bízott. II. Konzuli hivatalok. Bulgár főkonzulátus (V, Andrássy-út 6.). Dán főkonzulátus (V, nádor-u. 28.). Franczia konzulátus (IV, Ferencz József-rkpt 22.). Görög konzulátus (VI, szegfű-u. 3.). Nagy-Britannia konzulátus (I, disz-tér 7.). Németalföld főkonzulátus (IV, Kossuth Lajos-u. 4.). Norvég konzulátus (IX, Lónyay-u. 161.). Perzsa főkonzulátus (VHI, muzeum-u. 3.). Spanyol konzulátus (Erzsébet-tér 16.). Svájcz főkonzulátus (VHI, Szvetenay-u. 21.). Svéd konzulátus (V, nádor-u. 28.). Szerb-Horvát-Szlovén konzulátus (V, honvéd-u. 16.). Tiszteletbeli konzuli hivatalok. Brazília (V, Zoltán-u. 18.), Chile (V, Kálmán-u. 25.). Liberia (V, tükör-u. 4.). Mexikó (V, Báthory-u. 3.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom