Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - L

L ieszkovszky. Lakás-jegyzék. 762 Lakás-jegyzék. Lillik. Láday Kálmán, (Ládái), kir. tan., I, Bercsényi-u. 12. — Szeréna, főv. tanítónő, IX, üllői út 121. Ladeczki Józsefné, özv., magánzó, VIII, gólya-u. 33. Ladi 1. Lády alatt is. Ladi Bálintné, özv., magánzó, X, Simor-u. 3. Ladies Gyula, bankhiv., VI. Andrássy-út 29. Ladicz Lajos, napidíjas, I, Gyula-u. 3. Ladik Guszt., dr., államtitkár, I, Gellérthegy-u. 27. Ladiszlausz Antónia, magánhiv., VII, rózsa-u. 21. — Ignáezné, özv., magánzó, VH, rózsa-u. 21. Ladits 1. Ladies. Ladnai Gyula, raktárnok, VIII, kálvária-u. 5. Ladner Sándor, üzemvez., V, Csáky-u. 21. Ladó István, főhadnagy, I, Szent György-tér 2. — Mihály, máv. alkalm., VI, káka-u. 8. Ladók Sándor, ker. isk. tanár, VIII, aggteleki-u. 8. — Jolán, dr. orvos, VJJLL, aggteleki-u. 8. Ladomentzky Piroska, hiv., VH, alsó erdősor 8. Ladomerszky Erzsébet, hiv., V, bálvány-u. 12. Lador József, postaszolga, III, pacsirtamező-u. 34. Lados Balázs, vízmű felügy., VIH, kisstáczió-u. 13. — Bertalan, fuvaros, VI, Hungária-krt 113. — István, lakatos, VI, lieitter Ferencz-u. 3. Ladstädter Jakab, kalapgyáros, I, Városmajor-u. 56. Laduly József, raktárnok, VII, munkás-u. 16. Tjadvák Marcell, ig. tanító, V1L, nagydiófa-u. 6. Ladványi Gitta, hivatalnok, IX, Tompa-u. 19. Ladvenszki Mihály, kárp., Erzsébeti., Maróth-u. 21. Lády 1. Ladi alatt is. Lády Jánosné, özv., mag., VH, Péterfy Sándor-u. 24. Laehne 1. Lahne. Laendler 1. Landler. Laffero Nándor, min. tisztv., IV, eskü-tér 1. Lafleur Mihály, magánzó, VII, Hernád-u. 30. Lafrankó Ján.-né, özv., kéményseprő m., VH, Erzsé­bet-krt 58. — József, gyárigazgató, VH, Erzsébet-krt 58. — Károly, nyug. áll. hivatalnok, VUI, Mária-u. 21. Lagáge Antalné, özv., magánzó, VIH, Baross-u. 92. Lager Antalné, özv., ke/eskedő,VH, gyarmat-u. 45. — Pál, magánhiv., VII, Gizella-út 57. — Samu, magánhiv., VH, Ilka-u. 46/6. Tel. Józs.2—44. Lagler Ferencz, kalapos m., Újpest, mező-u. 15. Ilona, tanítónő, VII, Erzsébet-korút 35. István, magánhivatalnok, V, váczi út 18. — János, géplakatos, VI, rózsa-u. 78. — Jenő, p. és t. ellenőr, VIII, nagytemplom-u. 25. — Károly, faárugyáros, X, Szabóky-u. 29. — Károly, máv. gépgyári hiv., Kispest, fő-u. 12. — Lajos faárugyáros, VI, Erzsébet királyné-útja 102. —.Lajosné, fűszerkeresk., VUI, aggteleki-u. 19. — Mihály, gőzmosqda tul., V, Zápolya-u. 24. Lagner Aladár, vendéglős, VI, felső erdősor 25. Dezső, Pál borbély m., VEI , bérkocsis-u. 23. — Félixné, özv., magánzó, Vili, kender-u. 7. — Izidorné, özv., szabónő, VI, Izabella-u. 96. — Margit, hivatalnok, V, Lipót-körút 25. — Sándorné, magánzó, VI, felső erdősor 41. — Vincze, lakatos, Erzsébeti., család-u. 43. Lahetta Mariska, hivatalnok, VI, Hungária-krt 81/a. Láhm 1. Lám. Lahne András, dr., ügyvédjelölt, I, Pauler-u. 21. — Henrik, mérnök, I, Pauler-u. 21. — Hugó, (Lsehne), földb., IV, szép-u. 5. Tel .131-78. Lahner, (Láner). — Antal, törvsz. biró, VIH, Sándor-u. 19. — Ferencz, (Láner), magánhiv., IV, mag tyar-u. 42. — Győzőné, özv., magánzó, VUI, József-krt 33. — Józsefné, özv., (Láner) borkeresk., n, iskola-u. 44. — Károly, (Láncz), gazd. felügy., I, Mikó-u. 1. — Kornél (Láner), mérnök, VIH, József-körút 33. — Nándor, dr., máv. felügy., VI, Andrássy-út 94. — Vendelné, füszerkerek., Újpest, Kossuth-u. 1. Lahó Mariska, postaid adó, X, liget-u. 40. Lahocsinszky Arpádné, özv., főv. tanítónő, I, ver­peléti út 15. — Béla, dr., lelkész, I, verpeléti út 15. Laha Jánosné, özv., magánzó, VI, váczi út 33. Lai 1. Lay. Laib 1. Leib. Láibl 1. Leibi. Laich 1. Leich. Laidi Antal, áll. alkalm., H, csónak-u 2. Laik Antal, háztul., Pestujh., Molnár Viktor-u. 53. — Mihály, kárpitos m., IX, Ráday-u.,6. Laiml Sándorné, özv., nyugd., VHI, Trefort-u. 2. Lainé Emília, franczia tanítónő,VHI, Gyulai Pál-u. 8. Laiszky 1. Lajszky. Laitin Dániel, polg. isk. tanár, I, bors-u. 18. Laitner 1. Leitner. Laitzinger Alajos, b. szolga, H, Toldy Ferencz-u. 74. Lajda Gy. Kornél, tisztv., V, visegrádi u. 24. Lajdel Dezső, magánhiv., VHI, Sándor-u. 30/6. Lajer 1. Lauer alatt is. Lajer Jenő, hív. s., V, Géza-u. 2. — József, vili. kalauz, Kispest, Petőfi-u. 48. — Károly, (Layer), dr., muz. őr, Vll, Damjanich-u. 56. Lajkauf Mariska, (Laikauf), hiv., VUI, Sándor-u. 5. — Ödön, bankfelülvizsgáló, H, retek-u. 53/55. Lajkó 1. Laukó alatt is. Lajkó János, faesztergályos, Kispest, fő-u. 23. — József, szabó m., V, sziget-u. 38. — Károly, szabó m., V, sziget-u. 38. Lajky Pál, asztalos s., VIH, Orczy-út 16. Lajó Ferencz, majoros, X, Alkér-u. 34. Lajos Ferencz, asztalos m., VHI, Dugonics-u. 12/6. — Gergely, keresk., VI, Bajza-u. 32. — Gyuláné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 30. — Ida, főv. tanítónő, IX, Bakáts-tér 2. — Jánosné, özv., majoros, háztul., X, Szlávy-u. 47. — Margit, tanítónő, IX, Bakáts-tér 2. — Ödön, dr., trvszéki biró, VH, Almássy-tér 15. — Rudolf, zenekari zenész, VIH, futó-u. 40. — Sándor, hiv. szolga, VH, nyár-ir. 18. — Vilmosné, özv., magánzó, VH, Izabella-tér 3. Lajpczig József, dr., máv. fog., VH, Elemér-u. 41. Lajszky Ferenczné, özv., mag., Erzsébeti., Török Flóris-utcza 53. — Jenő (Lajszky), nyom. igazg., I, Horthy M.-út 15/a. Lajta Andor, hírlapíró, VH, Stefánia-út 23. Tel. Józs. 63—76. — Béla, műépítész, VH, Ilka-u. 49. Tel. Józs. 81/28. — Ernő, tanár, VI. Hegedűs Sándor-u. 18.' — Henrik, háztulajd., IV, szervita-tér 5. — Izor, köztisztv., VH, szövetség-u. 38. — József, bankhivatalnok, VIH, Rökk Szilárd-u. 24. — László, (Lajtha), dr.. muzeumi őr,VEI, Miksa-u. 17. — Lipót, kereskedő, VH, Károly-körút 15. — Mór, kereskedő, VII, dob-u. 10. — Mór, magánhiv., I, Verpeléti út 14. — Pál, gyáros, IV, molnár-u. 53. — Rezső, háztulajd., IV, Szervita-tér 5. Lajti István, dr., tanár, I, Bercsényi u. 12. Lajtos Árpád, százados, P.-Sz.-Lőrincz, Batthyány­utcza 37. — Elemér, honvédhadnagy, IX, üllői-út 121. — Géza, honv. tüz. kap.. VI, Bajza-u. 32. — István, nyugd., VH, örömvölgy-u. 46. — Mihály, nyugdíjas, Hl, pomázi út 5974. ak 1. Lack. akatos Aladár, honvéd segédszámtiszt, I, Ber­csényi-u. 9. — Aladár, p. és t. főfelügy., VIH, Vay Ádám-u. 5. — Aladár, tkpt. tisztv., IX, mester-u. 5—7. —• Andor, máv. felügy., H, lővőház-u. 22. — Arnold, dr., ügyvéd, V, Perczel Mór-u. 1. — Á ro n> vendéglős, VH, Elemér-u. 34. — Árpád, hiv. szolga, VHI, Illés-u. 22la. — Arthur, festőművész, iparisk. tanár, I, Pauler-u. 1. — Béla, bank hivatalnok, VI, Andrássy-út 5. — Béla, honv. százados, IX, üllői út 109/6. — Boldizsár, irodaszolga, VI, babér-u. 9. — Dániel, j. b. jegyző, VHI, vas-u. 15/6. — "Dezső, főhadnagy, IX, Ferencz-krt 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom