Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Eerék gyártó. Lakás-jegyzék. 636 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kertész Károly, keresk. s., IX, soroksári út 56. — Károly, máv. altiszt, VII, Hernád-u. 19. — Károly, takarékpénzt, igazg., IX, Bakáts-u. 5. — Károly, utazó, "VI. Szondy-u. 56. . — Károly, utazó, "VH, Jósika-u. 15. — Lajos, bankhiv., V, Csáky-u. 4-3. — Lajos, épitési vállaik., VI, Podmaniczky-u. 18. — Lajos, gépészmérnök, VH, kertész-u. 20. — Lajos, hiv., VH. dob-u. 106. — Lajos, keresk. utazó. VH, Jósika-u. 10.' — Lajos, magánhiv., VI, hajós-u. 15. — Lajos, czégvezető, V, Falk Miksá-u. 24. Tel. 11-51. — Lajos, mérnök, V, honvéd-u. 14—18. Tel. 73—27. — Lajos, műszaki vezető, "VTH, népszinház-u. 40. — Lajos, művezető, VI, \ örösmarty-u. 59. — Lajos, pt. tkpt. tisztv., VTH, örömvölgy-u. 28. — Lajos, szerelő, VIH, kistemplom-u. 13. — Lajos, szinész, VH, dohány-u. 84. — Lajos, vállaik., VI, Podmaniczky-u. 18. — Lajos, vezérigazg., TV, főposta-u. 6. — Lajos Ferencz, szőlőkez., VIL, Vörösmarty-u. 4, — Lajosné, özv., magánzó, VI, felső erdősor 9. — Lajosné, özv., nyugdijas, VTH, Orczy-út 42. — Lajosné, variónő, B.-Palota, Bocskay-u. 35. — László, hirlapiró, VH, Wesselényi-u. 24, — László, dr.', rt. titkár, VI, Eötvös-u. 29. — László, magánhiv., V, ügynök-u. 10. — Lászlóné, táv. kez., VTH, Baross-u. 100. — Lipót, hivatalnok, VI, Lázár-u. 8. — Lipót, hivatalnok, IX, Tompa-u. 19. — Lipót, baromfikereskedő, VH, király-u. 3. Tel. Józs. 123-22. — Lipót, keresk., VI, gr. Zichy Jenő-u. 34. Tel .136-72. — Lipót, szabó m., VH, Klauzál-u. 26—28. — Lipótné, özv., kávémérő, VIH, Teleki-tér 6. — Lóránd, könyvnyomdáiul., I, vinczellér-u. 41. — Manó, bankhiv., VH, Garay-u. 21. — Manó, dr., főv. tanár, I, Mószáros'u. 12. — Manó, hivatalnok, V, újpesti rkpt 4. — Manó, irodatiszt, VI, ó-u. 2. — Manó, kereskedő, I, városmajor-u. 68. — Manó, magánzó, VILI, Horánszky-u. 3. — Márk, könyvkötő m., VH, hársfa-u. 12. Tel. Józs. 60—73. — Márton, raktárnok, IX, soroksári út 46. — Márton, szabó, VIH, aggteleki u. 2. — Márton, tisztv., VH, Hernád-u. 12. — Mártonné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 9. — Mihály, bádogos, VIH, práter-u. 46. — Mihály, czipész m„ VII, nefelejts-u. 31. — Mihály, igazg., VIH, népszinház-u. 47. — Mihály, szinész, V, bálvány-u. 20. — Mihály, szöv. főellenőr, IV, Ferencz Józs.-rkpt 18. — Miklós, főmérnök, V, visegrádi u. 17. — Miklós, hivatalnok. VI, Teréz-krt 35. — Miklós, tisztv., V, Zápolya-u. 38. — Miklósné, özv., nyugd., I, Schwartzer Ferencz-u. 4. — Miksa, gyáros, V, Kálmán-u. 1. Tel. 183—51. — Miksa, kereskódő, VI, Laudon-u. 7. — Miksa, keresk., VI, dalszinház-u. 10. — Miksa, postafőfelügyelő, VHI, Vay Ádám-u. 5. — Mór, hivatalnok, V, Zápolya-u. 88. — Mór, magánhiv., VH, Damjanich-u. 38. — Mór, nyomdász, VI, Eötvös-u. 49. — Mór, órás ós ékszerész m., VI. király-u. 85. Tel. Józs. 124—55. — Mór, postatiszt, IX, Márton-u. 28. — Mór, ügynök, VHI, Baross-tér 15. — Mórné, özv., fodrásznő, VI, Szondy-u. 48—50. — Mórné, özv., magánzó, IV, vármegye-u. 9. — Mórné, özv., magánzó, VI, Eötvös-a. 29. — Náthán, bankhiv., V, berzenczei u. 13. — Olga, tisztv., IV, Veres Pálné-u. 40. — Oszkár, hivatalnok, VH, Wesselényi-u. 19. — Oszkár, ügynök, VH, szovetség-u. 45. n — Ödön, mozdonyvez., VI, aradi u. 22. — Ödön, operaénekes, V, visegrádi u. 60. Kertész Pál, betűöntő, VI, Hungária-krt 69. — Pál, füszerkereskedő, H, Margit-u. 3. Tel. 42—91. — Pál, keresk., VH, Eákóczi-út 40. Tel. Józs. 118—35. — Pál, nagykeresk., V, visegrádi u. 43. — Pál, gépészmérnök, V, Tátra-u. 3. — Pál, hivatalnok, V, visegrádi u. 43. — Pál, vas- és rézbutor,gyáros, Vili, kún-u. 12. — Eegina, szabónő, VH, dohány-u. 40. — Bezső, magánhiv., IX, Márton-u. 28. — Rezső, m. hiv., VI, lovag-u. 4. — Bezső, takarmány- és terménvkeresk., VHI, Ber­zsényi u. 1. Tel. Józs. 22—10. — Eezső, ügynök, VI, Jókai-tér 8. Tel. 169—13. — S. Sándor, utazó, V, Lipót-krt 30. —'Salamon, kereskedő, VH, Vörösmarty-u. 4. — Salamon, magánhiv., VII, kertész-u. 20. — Samu, bérkocsis, VIH, aggteleki u. 16. — Samu, magánhiv., VI, bajnok-u. 1. — Samuné, özv., magánzó, V, Lipót-krt 30. — Sámuel, üzletvez. Peptujh., Molnár Viktor-u. 50. — Sándor, bankfőtisztv., VI, felső erdősor 35. — Sándor, czukrász m., V, József-tér 1. — Sándor, hajógépész, Hl, korona-tér 3. — Sándor, keresk., VI, Szondi-u. 79. — Sándor, könyvelő, VEH, népszinház-u. 59. Tel. Józs. 50—19. — Sándor, magánhiv., Erzsébeti, Hitel Márton-u. 5. — Sándor, magánhiv., V. váczi út 138. — Sándor, máv. művezető, E.-Palota, hold-u. 4. — Sándor, műszaki hiv., VH, murányi u. 46. — Sándor, nyomdai gépmester, VH, holló-u. 15. — Sándor, órás m,, VTH, József-körút 36. — Sándor, tanár, VH, Eákóczi-út 51. — Sándor, utazó, VH, dob-u. 87. — Sándor, ügynök, HÍ. laktanya-u. 13. — Sándor, dr., ügyvéd, VI, rózsa-u. 45. — Sándor, dr., ügyvéd, VIH, Baross-u. 125. — Simon, keresk., VH, Klauzál-u. 23. — Tibor, bankbiv., I, magyarádi út 50. — Tivadar, dr., orvos, VH. Bákóczi-út 26. Tel. Józs. 82—63. — Tódor, keresk., IV, szervita-tér 10. Tel. 15—62. — Vilmos, bankhiv., Erzsébeti., piacz-u. 4. — Vilmos, r.-t. igazg., VT, király-u. 88. Tel. 169—23. — Vilmos, keresk. s., VTH, népszinház-u. 37. — Vilmos, kereskedő, VI, nagymező-u. 22. — Vilmos, keresk., VH, kertész-u. 50. — Vilmos, máv. alkalm., VI, Izabella-u. 76. — Vincze, kovács, VI, hajós-u. 11. — Zoltán, hiv., VH, Hungária-krt 184. — Zoltán, biv., VEH, József-krt 22/24. — Zoltán, vegyészmérnök, I, budafoki út 14. — Zoltán, dr., mérnök, V, sziget-u. 2. — Zsigmond, hivatalnok, VH, abonyi u. 4. — Zsigmond, igazgató, VEH, Bökk Szilárd-u. 20. — Zsigmond, számv. altiszt, VEH, futó-u. 11. — Zsigmond, üzletvezető, VH, murányi u. 48. — Zsigmond, korcsmáros, V, Erzsébet-tér 8. — Zsigmond, papirkeresk., VH, Peterdy-u. 11/a. — Schulz Gizella, dr., fogorvos, V, Erzsébet-tér 18. Kertészffy János, felső ipariskolai tanár, VHI, Mária Terézia-tér 6. Kerti Bálint, sütő m., VH, király-u. lOl.Tel. Józs. 31/21 — Gyula, m. kir. honvédőrnagy, EX, üllői út 109/6. — János, rendőr, VI, dévényi út 12. — János, v. hiv. tiszt., Újpest, Anonymus-u. 3. — József, mozdonyvezető, E.-Palota, Klapka-u. 13. — Mihályné, özv., magánzó, VH, dob-u. 38. Kertig Lajosné, özv., keresk., Erzsébeti., Kossuth Lajos-u. 33. Kertler Edéné, nyugdijas, IX, üllői út 21. Kertner Lajos, épitész, IV, korona-u. 2. Kertsák Károly, dr., íogalrn., I, Krisztina-krt 8/10. Kertser Gyula, dr., ügyvéd. I, Krisztina-tér 2. Tel. 33—86. — István, ifj., mérnök, H, pasaréti út 69. — István, ny. felügyelő, V, pozsonyi u. 4/c.

Next

/
Oldalképek
Tartalom