Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - G

Gers te nb er ger. Lakás-jegyzék. 413 Lakás-jegyzék. Gesc hm ay . Gramsell Rezső Mihály, borbély m., Kispest, fő-u. 57. Gramseh Lajosné, özv., magánzó,YI, Mohács-u. 18/a. Gránáth Bertalan, asztalos, IX, üllői út 23. — József, kovács, IX, Banolder-u. 29. — Samu, utazó, VLLL, Bákóczi-út 47. — Sándor, gyári hiv., VII, István-út 38. — Saulné, (Gránát) magánzó, VI, Petőfi-u. 3. Granatier Péterné, özv., kéménys. m.,V, FalkMiksa­utcza 7. Gráncs Dávid, szeszügynök, VII, Wesselényi u. 51. Gráncsa Lajos, lókereskedó, VII, Bem-u. 26. Gráncsák Gyula, asztalos m., Kispest, Álmos-u. 64. Grand József, máv. fényező, VHI, bérkocsis-u. 12. Grandits, (Grandieb, Grandios). — Ferencz, épitésvez., I, Horthy Miklós-út 16. Grandich Ferencz, kereskedő, IX, csarnok-tér 5. — Ferencz, kocsifényező, IX, tűzoltó-u. 47. — Ferencz, (Grandich), m. tisztv., IX, Czuczor-u. 6. — Gyula, mérnök, I, Horthy Miklós-út 16. — Gyula, (Grandios), ny. gépmester, I, hadnagy-u.18. — Gyula,tisztv., IH, vérhalom-dülő 6377. — János, (Grandios), vasesztergályos, Hl, babér-u. XIH. par. — Mária, (Grandich), főv. hiv., IX, csillag-utcza 4. — Stefánia, tisztv., IV, Kalvin-tér 8. Grandjean Andor, tkp., tisztv., H, Krisztina-krt 34. — Ede, utazó, H, csalogány-u. 53. — Emil, dr., ügyvéd, V, Géza-u. 1. Grandtner János,máv.főmozd. vez.,VH,murányi u. 55. — János, szabó m.,VH, nefelejts-u. 10. Granck János, főpinczér, V, Izabella-u. 96. Granenfels Vilmos, kőfaragó m., V, Lipót-krt 20. Graner Adolf, mázoló m., Újpest, új-u. 7.Tel. 144-39. — Adolf, mészáros, VH. Erzsébet királyné-út 67. — Adolfné, özv., mag., VHI, Sándor-u. 27. — Antalné, özv., nyugdijas, I, Attila-krt 7. — Béla, magánzó, V, vigadó-u. 2. — Dávid, czipőkeresk., VH, Csengery-u. 22. — Dávidné, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 51. — Ede, vigszinh. házgondnok, V, alkotmány-u. 20. — Ernő, dr., ügyvéd, V, fürdő-u. 12. Tel. 29—48. — Fülöp, czégvezető, VH, Wesselényi u. 51. — Géza, keresk. alk., VI. Andrássy-út 74. — Gyula, mngánhiv., VII, dob-u. 52. — Gyula, szobafestő m., VH, akáczfa-u. 22. — Hilda, hivatalnok, IX, közrakt ár­u. 12/a. — Ignácz, oki. vegy., szeszgyáros, VH, Wesselénvi-u. 51. Tel. Józs. 133-77. — Imre, bankhiv., VI, nagy János-u. 45. — Jakab, keresk. ügynök, VI, Andrássy-út 74. — Jolán, telefonkezelő, VI, király-u. 72. — Kálmán, bádogos m., H, fő-u. 55. — László Péter, mérnök, V, fürdő-u. 12. — Márton, czipőszabász, VI, sziv-u. 4. — Miklósné, özv., kereskedő, X, vaspálya-u. 7. — Nándor, műépitész, IX, Ferencz-krt 26. — Sándor, hivatalnok, VI, próféta-u. 3. — Sándor, r.-t. igazgató, Erzsébetf., soroksári-út 6. — Simon, kereskedő, X, vaspálya-u. 7. — Vilmos, könyvelő, VH, Csányi-u. 8. — Zsigmondné, özv., mag., VI, Andrássy-út 74. Granger Janette, tanitónő, VI, Lá zár­u. 20. Graniscb Norbert, dr., kereskedő, VHI, József-u. 35. Granichstaedten Arthur, banktisztviselő, IV, Károly körút 16. — Zsigáné, (Granichstädten), özv., magánzó, H, _Heltai Ferencz-u. 28. Granilla Ferencz, faszobrász, I, Tamás-út 22. Gránitz, 1. Kránitz alatt is. Gránítz, (Gránicz). — Adolf, magánhiv., I, fehérvári út 42. — Adolf, nőiszabó, VH, Barcsay-u. 11. — Alajosné, (Gránicz), özv., mag.,VHI, József-u. 50. — Géza, dr., ügyvédjel., VI, gr. Zichy Jenő-u. 38. — István, (Gránicz), szobafestő, VH, szövetség-u. 12. — József, keresk., VH, István-út 10. — Kálmán, kereskedő,VH, István-út 10. Gránitz, (Gránicz). — Kálmán, kereskedő, VH, Kalocsai-u. 58. — Manó, bankhiv., V, vadász-u. 27. — Pál, ács, IX, ipar-u. 23. Granovicz Ármin, magánzó, IH, Lajos-u. 109. Granone Egon, máv. gyak., VH, Bottenbiller-u. 66. Gránszky Adolf, nőiszabó m., IV, Veres Pálné-u. 40. — Ferenczné, özv., magánzó, I, úri u. 39. — János, szerszámkészitő m., Hl, Filatori dűlő 6390. Grantner István, fodrász, VI, üteg-u. 5. — János, szabó m., VH, nefelejts-u. 10. Granzfried Manó, keresk., VI, király-u. 23. Granyák Ferencz, kovács, Kispest, Szigligeti-u. 33. Granzinger Erzsi, irodistanő, VH, murányi u. 8. — Ignátz, keresk s., VH, Hernád-u. 23. Gras Gusztáv, czukorgyári igazg., V, Zrinyi-u. 14. Grasch Pál, tisztv., IV, Ferencziek-tere 4. Grasel Teréz, könyvelő, Erzsébetf., kádár-u. 4. Graselly Árpád, ügynök. VIH, Hlés-u. 22. — Miklós, isk. igazgató, VH, Dembinszky-u. 18. — Nándorné, özv., magánzó, VI, Tar-u. 8. Grassberg Juda, tisztviselő, VH, nagydiófa-u. 25. Grasshofi Károly, lakatos, V, bálvány-u. 24. Grasshofier Bichard, magánhiv., Újpest, Kossuth­utcza 32. Grastyán István, hivatalszolga, I, Maros-u. 15. Grassy József, vízvezeték eil., VI, janicsár-u. 4. Grász Antal, fodrász, VI, Szondy-u. 33. — Dezső, elektrotechn., IX, Calvin-tér 8. — József, kereskedő, VH, alsó erdősor 36. Grátb Ferencz, irodakezelő, IX, gyáli út 21. — Ferencz, vasúti tisztv., VH, Thököly-út 35. Grátt Ignácz, ügynök, VH, dob-u. 53. — Jenő, kovács, VI, nagymező-u. 21. — Nándor, keresk., VH, dob-u. 53. — Sándor, fizetőpinczér, VH, István-út 32. Gratz, (Grácz). — Dániel, épitő m., X, maláta-u. 7. Tel. Józs. 59—02. — Gottlieb, szobrász, IX, Szvetenay-u. 5. — Gusztáv, dr., b. t. t. kül. min. oszt. főnök, VI, Bajza-u. 26. Tel. 76. — József, (Grácz), gyári biv , VI, felsőerdősor 46. — József, lakatosgyar-túlajd., VI, agyag-u. 100. — Károly, vaseszterg., V, váczi út 146. — Kristófné, (Grácz), özv., mag., V, csáklya-u. 6. — Mihály, kazángyáros, VI, bulcsú-u. 5. Tel. 71—59. — Mór, (Grácz), vendéglős,I , szarvas-tér 4. — Pál, (Grácz)» magánzó, I, Maros-u. 9. — Vilmos, magántisztv., V, Szvetenay-u. 5. Grätz Károly, zongora tan., H, Szász Károly-u. 5. Grátzer, (Gráczer). — Erzsébet, hiv, J, k irályhágó-u. 7. — Fülöp, szerelő, VI, nagymező-u. 43. — Imre, magánhiv., IH, Lajos-u. 141. — József, házmester, VILI, Rákóczi-út 11/6, — Károly, marhaügynök, VHI, nagyfuvaros-u. 6. — Lajos, magánhiv., I, kőérberki út 14678. — Nándor, id., magánzó, VH, Vörösmarty-u. 10/a. — Salamon, raktárfőnök, VIH. Visi Imre-u. 4. — Tivadarné, özv., magánzó, X, gyömrői út 105. Grätzer Emil, r.-t. hiv., V, ügynök-u. 11. — Lajos, banktisztv., IX , Ló nyay-u. 18. — Salamon, hivatalnok, VlLL, Baross-u. 124. — Vilmos, bűvész, X, óhegyi út 10. Gratzinger Sándor, ügynök, VH, Amazon-u. 6. Grátzl, (Gráczl.) — Ferencz, vili. szerelő, VHI, szigetvári-u. 4. — Hona, gyárihiv., Újpest, váczi út 61. — János, (Gráczl), szobafestő m., IX, gyep-u. 52. — József, vendéglős, VIH köztemető-út 21. — Károly, szere'lő, VIH, nap-u. 34. Grau Béla, asztalos m., X, Ihász-ú. 5. — Emma, postakiadó, VHI, József-krt 70. — Henrik Viktor, magánhiv., I, Bercsényi-u. 15. — Lajosné, özv., nyugdijas, I, Bercsényi-u. 15. — Lujza, magánhiv., V, Arany János-u. 18. — Sándorné, özv., keresk., X, Iliász-u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom