Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle rész vény társaságok. Pilvax házépítő részvénytársaság, Pilvax Hausbau Actiengesellschaft. (IV, Kossuth Lajos-u. 14—16. — Tel. 59—78.) Igazgatóság: lovag dr. Haymerle Frigyes, Kostersitz Hugó, dr. Franckel Edgar. Felügyelő-bizottság: dr. Szász Pál, Mittler Gyula, Setek Ferencz. Pittel és Brausswetter beton, hid és mélyépítő részvénytársaság. (IV, szervita-tér 5. — Tel. 69—41.) Igazgatóság: Brausewetter Victor elnök, dr. Hege­dűs Lóránt alelnök, Maishiern Péter, Brausewetter Benno, Hollós Ödön, Schwarz Ernő, Lob Miksa. Felügyelő-bizottság: Adler Károly, Langer Alajos, Kövesdy Árpád, Weinert Viktor. üzletvezető és czégjegyző: Heim Sándor főmérnök. Pittur mozaik részvénytársaság. (H, Zsigmond-u. 6.) Igazgatóság: Beregi Ármin, Goldschlaeger Sámuel, Harsány Oszkár, Hosszú István, Löllbach Kálmán, dr. :Szabó József, Vajda Ödön. Felügyelő-bizottság: Farkas Kálmán, Gyömrői Manó, Hoffer Sándor, ifj. Kuntzen Frigyes, Pásztó Sándor. Ügyvezető-igazgató: Schwarz Viktor. Pölgárdi kő- és mészipartelepek részvénytársaság. Polgárdier Sein- und Kalkwerke Actiengesellschaft. (V, bálvány-u. 16. — Tel. 126-17. — Telep: Polgárdi.) Igazgatóság: gr. Batthyány Lajos, dr. Eisenbarth Ká­roly, Horváth Elemér, Szil-mai Oszkár, dr. Zielinsky Szi­lárd, gr. Batthyány Gyula, Haich Károly, lovag Botbkugel Arnold, Fábri Samu. Felügyelő-bizottság: Angelotti Aurél, Berkovits Mór, ifj. Pápay Nándor, dr. Bittinger Imre. Kereskedelmi igazgató : Schamburg Dezső. A Polgár hírlapkiadó-vállalat részvénytársaság. (VI, nagymező-u. 19.) Igazgatóság : Biró Henrik, dr. "Bródy Ernő, Krakauei Samu, dr. Pető Sándor, dr. Willheim Adolf. Poligen várost épitő részvénytársaság. (VI, Andrássy-út 19. — Tel. 171-97.) Igazgatóság: Cukor Béla, Zwack Ákos, dr. Brügler Ber­talan, dr. Farkas Dániel, Pauncz Sándor, Krausz Sándor. Felügyelő-bizottság : Brügler Hugó, dr. Meiler Izsó, Fehér Gyula, Krausz Miksa. Pracisiós szerszám- és gépgyár részvénytársaság. Präcisions Werkzeug- und Maschinenfabrik A.-G. (IX, gyep-u. 37. — Tel. Józs. 5—87 ) Igazgatóság: Martos Arthur, Demény Mór. Czégvezető : Neubauer Dezső. A czéget az igazgatósági tagok bármelyike jegyzi. Projectograph mozgófénykép- és gépgyár részvénytársaság. Projectograph Kinematographen & Filmsfabrik Actien-Gesellschaft. (VIH, Bákóczi-út 59. — Tel. Józs. 22—01, 22 -02.) Igazgatóság: Ungerleider Mór, dr. Éles Béla. Felügyelő-bizottság: Both Dániel, Pollák Hermán, dr. Gelléri Miklós. ( 6 Különféle részvénytársaságok. Prometheus bánya- és iparrészvénytársaság. Prometheus Bergbau- und Industrie-Actiengesellschaft. (V, Vilmos császár-út 32. — Tel. 166—61.) Igazgatóság : Székely Ferencz, Fleissig Sándor, Balogh Brúnó, dr. Boheim udön, Bálint Béla, Timár László, Fischer János Károly. Felügyelő-bizottság: Kálmán Henrik, Fényes Arthur, Székely Zsigmond, Ponger Bernát. Puch-müvek részvénytársaság. Puchwerke Actiengesellschaft. (Főtelep : Graz. Fióktelep : Budapest,"Sí,Andrássy-út 10.— Tel. 5—72. — Garage és javítóműhely: VI, gömb-u. 4. — Tel. 133—82.) Igazgatóság : Bührlen Hermann elnök, Kálmán Viktor alelnök, Berkovics János, Ehlotzky Károly, dr. gr. Bam­berg Jenő Károly, Pick Hilbert, Puch János, dr. Weisz Károly, Strauss Ottó vezérigazgató. A budapesti fióktelep igazgatója : Werlin Jakab. Putna faipar részvénytársaság. Putna Holzindustrie Actiengesellschaft. (V, mérleg-u. 12. — Tel. 154-47.) Igazgatóság : Márer Benő, Deutsch Dezső, Kanczuker Adolf. Szabó Vilmos. Felügyelő-bizottság: Szél Árpád, Székely Ernő és Spitzer Andor. Putnoki épitőanyagipar részvénytársaság. Actiengesellschaft für Baumateralien-Industrie inPutnok. (V, Vilmos császár-út 26. — Tel. 86—99.) Igazgatóság: dr. gr. Serényi Béla, Csuzy Pál, Bun József, dr. Székely József, Neumann Gábor, Walder Béla, Kobelrausch Gyula, dr. Kepes Gyula, Fodor Jenő, Gy. Far­kas Gyula. Félügyelő-bizottság: Fehér Gyula, Kleidin Hugó, Bóth Ede. Putnoki Hungária gőzmalom részvénytársaság. Putnoker Hungaria Dampfmühl Act.-Ges. (IX, soroksári út 48.) Igazgatóság: Barcza Károly elnök, Bárkány Leó, Ku­bies Gusztáv, Bobitsek Zsigmond, Szabadhegy Imre, Auer Bóbert. Felügyelő-bizottság: Benedek Elemér, Breuer Gusz­táv, Hönsch Ede, Kilényi Pál. Ügyvezető-igazgató: Feleki Ferencz. Quarnero gőzmosógyár részvénytársaság. Quarnero Dampfwäscherei-Fabrik Actiengesellschaft. (VI, Teréz-körút 46.) Igazgatóság: dr. Glax Gyula, Mérey Lajos, dr. Knöpfel­macher József, Klügl József, Eisler Hugó vezérigazgató, Gömöri Elek, Nagy Béla, Steiner Ignácz, Szentiványi Gábor, Neuhausier Sándor, Kun Árpád, Thassy Árpád. «Radial» malomépitészeti részvénytársaság. «Badial» Mühlenbau Actiengesellschaft. (VI, Szabolcs-u. 6. — Tel. 125—23.) Igazgatóság: Balz János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom