Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

7. rész - XVIII. Szobrászművészek - XIX. Szülésznők

Szülésznők. 903 Szülésznők. Czuczay Józsefné, n, széna-tér 7. Deák Ferenczné, III, szőlő-u. 55. Déda Mária, VI, Lehel-u. 7/6. Deibel Józsefné, özv.,VII, Baross-tér 16. Demartsik Istvánné, VHI, futó-u. 26. Derne Károlyné, IX, Márton-u. 8la. Dcmén Józsefné, VI, Lázár-u. 9. Demetrovics Demeterné, özv., A 7!, lő­portár-u. 5. Derka Jánosné, VHI, József-u. 6. Deutsch Ferenczné, VI, Hunyadi-tér 2. — Gyuláné, VI, rózsa-u. 52. — Mórné, VHI, Eákóczi-út 69. — Sámuelné, VI, király-u. 70. Diósy Lajosné, X, halom-u. 15. Diószegi Antalné, X, Maitinovics-tér 3. Dobes Ferenczné, VI, felső erdősor 36. Dobos Ilona (Bálintné), IV, váczi u. 55. — Miklósné, IX, Bakáts-tér 3. Dobrikné Surányi Anna, VI, szt László­utcza 115. Donát Frigyesné, VH, Rákóczi-út 63. Drenka Mariska, VI, bajnok-u. 26. Eckert Flóriánné, IX, üllői út 79. Ég Lajosné, IH, szél-u. 6. Egerzeiger Józsefné, V, visegrádi u. 39. Eisler Henr.-né, özv., VI, Izbella-u. 92. Éliás Istvánné, VI, Hungária-krt 99. — Sámuelné, VI, országbiró-u. 5. Epstein Józsefné,VH, Barcsay-u. 6. Erschinger Györgyné, IH, föld-u. 11. Érsek Ferenczné, IX, soroksári út 84. Ettensperger Kár.-né, IV,Szervita-tér 8. Exner Adolfné, VHI, nagyfuvaros-u. 14. Farkas Gyuláné, VH, Erzs. királyné­útja 49. — Jakabné, özv., VI, rózsa-u. 95. — Józsefné, özv , VH, Hernád-u. 27. — Regina, I, Krisztina-körút 63. Fazekas Istvánné, X, füzér-u. 7. Fecker Henrikné, VIH, Madách-u. 4. Fehér Dezsőné, Hl, apát-u. 86. — Teréz, V, váczi út 54. Feiner V.-né, VH, Rákóczi-út 6S. Feinstein Hermanné, özv.,VIII,Dobozi­utcza 3. Feist Vendelné, özv.,VH, rózsa-u. 38/6. Fekete Andrásné, I, Pauler-u. 2. — Lajosné, VHI, Baross-u. 92. — Péterné, VI, gr. Zichy Jenő-u. 44. Ferencz Lajosné, H, halász-u. 1. Feuer Józsefné, IX, Ranolder-u. 10. Ficzere Józsefné, I. szarvas-tér 1. Fischer Józsefné, özv., IX, üllői út 101. Fiaton Józsefné, VI, Szabolcs-u. 15. Fleischer Julia, VH, nagydiófa-u. 3. Fleischmann Bernátné,VH, István-út 7. Tel. 147—11. — Berta, X, Pesti Gábor-u. 5—7. Födő Józsefné, VIH, örömvölgy-u. 1. Földessy Kálmánné, özv., IX, Boráros­tér 6. Friedmann Józsefné, VH,Thököly-út 11. Friedrich Zsuzsánna, VHI, nap-u. 19. Fries Rezsőné, özv., IH, szentendrei utcza 7. Fuchs Györgyné, özv., IH, szentendrei utcza 42. — Józsefné, özv., VH, dob-u. 31. — Mórné, IX, üllői út 111. Führinger Jakabné, V, váczi rit 50. Fülöp Jakabné, Vn, István-út 35. Füredi A. Francziska, V, Falk Miksa­utcza 17. Gajáczky Györgyné,VH, Garay-u 29/31. Galavits Sándorné, IV, molnár-u. 29. Gansl Alfrédné, VUI, Vay Ádám-u. 5. Gelencsér Istvánné. IX. gyáli-út 21. Gereben Endréné, IH, ürömi u. 66. Glódy Jánosné, X, Golgota-út 3. GoldmannMórné,özv.,VH,doliány-u.28. Gotthard Vinczéné, VIH, fhg. Sándor­utcza 27. Götz Jónásné, VH, István-út 19. Grad Netti, VI, Liszt Ferencz-tér 14. Gregsamer Lipótné, özv., VH, hársfa­utcza 33. Grenerczy Sándorné, VIH, práter-u.48. Grosz Berta, özv., VH, király-u. 99. Groszmann Gyuláné, VH, Damjanich­utcza 19. Tel. Józs. 49—33. Grünwald Hermina, VI, Teréz-krt 34. Gyolcs Miklósné, IX, Ranolder-u. 15. Gyöngyösi Pálné, VII, kerepesi út 30. Győry Béláné, VI, Andrássy-út 72. — Gáborné, özv., V, váczi út 108. Gyulay Kálmánné, VI, a,réna-út 140. — Mártonné, özv., VHI,' Karpfenstein­utcza 26. Gyumity Józsefné, X, Simor-u. 4. Habenik Józsefné, I, tá ltos-u. 7—9. Haizenberg Györgyné, VIH, Rökk Szi­lárd-u. 7. Hajdú Istvánné, VH, angol-u. 31. Hajós Lajosné, VH, nefelejts-u. 3. Halász Gyuláné, özv., IX, Lónyay-u. 28. Hambalkó Fer.-né, özv., IX, Banolder­utcza 17. Hanák Jánosné, VIH, népszinház-u. 33. Hanel Julia, IV, kecskeméti-u. 4. Harangozó Istvánné, V, Tisza-u. 18. Harinek Józsefné, IX, viola-u. 4. Harsányi Béláné, IX, Ranolder-u. 3. Háry Istvánné, VI, szent László-u. 76. Hecht Mária, VI, Dessewffy-u. 16. Hegedűs Istvánné, özv., VIH, Mária Terézia-tér 3. — Pálné, H, szilfa-u. 1. Heindl Antalné, VI, Reitter Ferencz­utcza 72. Helkert Erzsébet, I, úri u. 47. Herczeg Károlyné, VI, röppentyű-u. 9. — Péterné. özv., V, váczi vit 102. Herczog Mária, IH, Lajos-u. 16. Hermann Benedekné, Hl, Lajos-u. 12. Heszlér Károlyné, VH, angol-u. 1/6. Hevenyesy Györgyné, X, delej-u. 33. Hild Károlyné, H, hattyú-u. 17. Hochstädter Mihályné, IH,Lajos-u. 155. Hoffmann Bajmundné,VL Éötvös-u. 47. Hompertz Bóza, X, liget-u. 40. Honig Simonné, VH, sip-u. 5. Horis Istvánné, X, füzér-u. 50. Horti Sándorné,VIH, Tisza Kálm.-tér 1. Horváth Ferenczné, V, országház VH. kapu. — Józsefné, VH, Damjanich-u. 34. — Józsefné, IX, Ranolder-u. 14. — Józsefné, VI, sziv-u. 43. — Lajosné, IX, tüzoltó-u. 19. — Lajosné, VH, Kazinczy-u. 11. — Lászlóné, dr., VH, Bethlen-u. 3. — Mihályné, VIH, vig-u. 20. — Teréz. IX, tüzoltó-u. 33 c. Hubay Béláné, özv., VH, nefelejts-u. 17. Hugói Miksáné, özv., VII, Wesselényi­utcza 55. Huszár Istvánné, VHI, Táncsics-u. 6. Hümpfner Antalné, özv , X, Simor-u.13. Hyross Györgyné, özv.. IH, bécsi út 51. Illés Albertin, VHI, óriás u. 44. Illyés Irma, VIH, práter-u. 37. Incze Gáspárné, I, Bertalan-u. 24. Ivánka Lajosné, VI. Bulyovszky-u. 40 Ivánszky Mária, VHI, gólya-u. 35. Izrael Lajosné, VH, hársfa-u. 10/6. Jáger Mihályné, VI, Dessewífy-u. 4. Jakab Mihályné, özvegy, VHI, Mária Terézia-tér 5. Jankóné, Szalay Ágnes,VH,hársfa-u.29. Janotik J.-né, özv., H, Batthyány-u. 20. Jaschke Anna, VIH, József-körút 17. Jaskiewicz Frigyesné, IX, Bákos-u. 15. Jeszenszky Lászlóné, VILI, aggteleki utcza 12. Jétzy Józsefné. Királyhágó-u. 26. Józsa Elekné, IX, viola-u. 37la. .Judovits Jónásné, VH, dohány-u. 54. Justin Henrikné, VI, nagymező-u. 45. Kajtár Lajosné, VHI, örömvölgy-u. 20. Káldizár Józsefné,VI, Hungária-krt 69. Kálmán J.-né, IX, Lónyay-u. 54. Káplán Sámuelné, VH, Garay-u. 24. Kasper Ferenczné, IV, kecskeméti u. 8. Kastner R., VH, dohány-u. 83/85. Katona Józsefné, VHI, Baross-u. 125. — Mária (Czihat Lászlóné), IX,Ferencz­tér 9. — Mártonné, X, román-u. 2. Kaunicz Sándorné, özv., VI, sziv-u. 53. Kazal Imréné, VI, felső erdősor 7. Kazsimir Ilona (Kornétné), VH, nefe­lejts-u. 15. Kecskés Józsefné, VI. gömb-u. 29. Kelemen Lajosné, V, Dráva-u. 8. — Bóza, Hl, Lajos-u. 116. Kertész J.-né, özv., IX, gr. Haller-u. 30. Kessler Anna, VH, nefelejts-u. 58. Khaud Károlyné, VI, felső erdősor 33. Kirják Margit, VT, Andrássy-út 84. Kiss Gyuláné, VH, akáczfa-u. 59. — Imréné, özv., X, gyömrői út 27. — Istvánné, IH, pacsirtamező-u. 20. — Istvánné, IH, vöröskereszt-u. 22. — Jakab, Jánosné, VII, Hka-u. 16. — Józsefné, I, szent János-tér 1/a. — Józsefné, VIH, népszinház-u. 24. — Kálmánné, IX, Lónyay-u. 9. Kiszner Dezsőné, IX, üllői út 79. Klauber Mátyásné, VHI, Illés-u. l(i. Klein Fanny, VH, sip-u. 5. — Jakabné, özv.,VIH, fhg. Sándor-u. 26. — Józsefné, VIH, Visi Inire-u. 12. — Lajosné, VIH, népszinház-u. 59. — Lidia, II, török-u. 4. Kleinberger Lipótné, VI, rózsa-u. 80. Klepp Mihályné, VH, verseny-u. 20. Klósz Jánosné, IX, bokréta-u. 15. Kobold Ferenczné, IX, Banolder-u. 23. Kocsis Józsefné, VI, szent László-u. 93. Koczka Matild, I, fehérvári út 41. Kohn Katalin, VH, aréna-út 17. — Nátliánné, VH, Hernád-u. 19. — Róza, özv., VHI, Baross-u. 126. — Vilmosné, özv., VHI, óriás-u. 44. Koller Józsefné,özv., VHI, Orczy-út 24. Koltai Pálné, I, csóka-u. 3. Komka Kálmánné, VH, nefelejts-u. 10. Konta Antalné, VHI, tömo^u. 33/6. Korbély Mária, VIH, Mátyás-tér 14. Korell J.-né,X, k. jászberényi út 7730/33. Kornfeld Vilma, IH, Lajos-u. 53. Korothwitschka Tivadarné, VI, Szondy­utcza 27. Kossius Károlyné, VI, csángó-u. 9. Kovács Andrásné, VI, Hungária-krt 57. — Anna, VI, dalnok-u. 10. — Erzsébet, VI, lovag-u. 12. — Ferenczné, IX, üllői út 57. — Istvánné, VI, üteg-u. 23. — Jánosné, V, Dráva-u. 12. — Jánosné, V, Vág-u. 19—21. — Lajosné, VIH, Ludoviceum-u. 4. — Mihályné,özv.,VHI,szigetvári u.24/c. — Sándorné, V, visegrádi u. 18/a. — Zsigm.-né, özv., VHI, aggteleki u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom