Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - X - Y - Z

Zittritsch . Lakás-jegyzék. 2583 Lakás-jegyzék. Zoltán. Zopf 1. Czopf alatt is. Zopf Antalné, özv., magánzó, VHI, nap-u. 29. Zopomel János, hentes m., X, somfa-u. 3. Zorád 1. Szorád al att i s. Zorád Árpád, iró, VHE. szigony-u. 34. — Géza, festőművész, II, márvány-u. 9. — János, m. tisztv., IX, Szvetenay-u. 44. — Lajosné, özv., magánzó, VH, angol-u. 1. — Mária, kereskedő, VH, Péterfy Sándor-u. 32. Zord Arnold, festőművész, VI, nagymező-u. 26. — Jenő. fakeresk., IX, gr. Haller-u. 4. Zorelich Lajosné, özv., mag., VH, Bottenbiller-u. 39. Zorg 1. Sorg. Zorics Jánosné, özv., nyugd., VHI, Horánszky-u. 26. Zorinay Károly, rajzoló, VI, váczi út 87. Zorkóczy Károly, magánzó, V, Aulich-u. 4—6. — Samu, r.-t. igazgató, V, Aulich-u. 4—6. — Tibor, dr., ügyvéd, V, Személynök-u. 7. — Tivadar, ny. főszolgabíró, VIH, üllői út 20. — Zs. :né,özv., szülésznő ,VIH, Gyulai Pál-u. 9. Zorn Ádám, háztul., I, kőműves-u. 11. — Antal, kéményseprő, 1, Ballagi Mór-u. 8. — Ármin, pénzbeszedő, VH, Wesselényi-u. 9, — Edéné, özv., háztul., I, Gellérthegy-u. 79. — Győző, szo*brász, VI. Garam-u. 34. — János, földbirt., VI. gr. Zichy Jenő-u. 44. — József, hivatalnok, ATH, fecske-u. 45. — József, szobrász s., I, kör-u. 4. — Józsefné, özv., magánzó, VH, dob-u. 32. — Mór, magánzó, VIH, József-u. 22. — Mór, ügynök, VTH. népszinház-u. 17. — Vilmos, dr., nyug. jogakad. igazgató, I, úri u. 4. Zornberg 1. Gallvitz Zornberg alatt. Zornberg Adrienne, br., máv. tisztv., VIH, Mikszáth Kálmán-tér 1. — Auguszta, br., hiv.,VIH, Mikszáth Kálmán-tér 1. — Irén, br., óvónő, VHI, Mikszáth Kálmán-tér 1. — Ludovica, br.,tanitónő,VIH, Mikszáth Kálm.-tér 1. Zornik János, fodrász m., V, Csáky-u. 6. Zorschy Samu, keresk., VH, Bottenbiller-u. 66. Zoskay Antal, postatisztjel., VH, Hernád-u. 12. Zostyák János, czipész m., Erzsébetf., Bákóczi-u. 33. — Pál, épitész, VIH, Horánszky-u. 9. Zothner Ernő, tanár, ATI, Bethlen-u. 10. Zotopek Antalné, özv., nyuyd., H, csalogány-u. 13. Zotter 1. Czotter alatt is. Zotter József, mérnök, H, zárda-u. 20. — Józsefné, özv., magánzó, VH, telep-u. 1. — Vilmos, magánzó, V, váczi út 54. Zottl Adolf, nyug. máv. művez.,VIH,örömvölgy-u.26. Zoubek Antalné, özv.,nyugd., Kispest, Wekérle-u.63. Zoufaly 1. Coufal alatt is. Zoufaly 1. Zofáhl alatt is. Zoufaly 1. Zufall alatt is. Zoufaly Emil, főv. tanitó, IX. remete-u. 32. — Eerencz, főv. hiv., X, kőbányai út 42. — Ferencz, háztulajd., VIH, nagyfuvaros-u. 12. — Károly, máv. ellenőr,VHI, nagyfuvaros-u. 12. — Mátyás, czipész m., VIH, Tavaszmező-u. 3. Zovics Adám, kályhás, VI, Szabolcs-u. 1/6. Zöchling Ferencz, üzletvezető, IX, Bakáts-u. 2. — Gizella, tőzsdés, VI, felső erdősor 25. — Bomán, műszaki hiv., VI, kartács-u. 9. — Bománné, özv., máv. nyugd., V, Garam-u. 23. Zödi János, fodrász ni., VH, Thököly-út 17. Zögernitz Kár.-né, özv., mag., VI. Podmaniczky-u. 14. Zöhls Arthur, dr., vegyész, H, Margit-krt 5/6. Zöhrer Hermanné, özv., magánzó, VI, f. erdősor 54. — Bomán, ifj., magánhiv., VI, Hunyadi-tér 10. — Román, id., nyugd., VI, Hunyady-tér 10. — Románné, hivatalnok, IX. Ranolder-u. 30. Zöld Adóiján, dr., curiai biró, H, Zsigmond-u. 6. — Gábor, bányamérnök, H, Zsigmond-u. 6. — József, lakatos m., V, Árpád-u. 8. — József, szfőv. tanitó, Hl, Lajos-u. 114. — Károly, tanár, I, Dániel-út 20. — Mihály, betűszedő, VHI, kálvária-tér 10. Zöld Mihály, majoros, X, Kada-u. 21. — Mihály, nyugdijas, V, váczi út 60. — Mór, kereskedő. X, Zalán-u. 48. — Mór, rőföskeresk., VH, Thököly-út 10. — Sándor, czipész m., VH, Vörösmarty-u. 3la. Zöldes Dezső, dr., oivos, VI, lovag-u. 6. Zöldessi Dávid, magánzó, VII, Almássy-tér 7. Zöldfai Antal, gyorsiró, IX, Ferencz-u. 4. Zöldhelyi Lajos, vendéglős, VH, dob-u. 31. — Miklós, magánhiv., V, visegrádi u. 43. Zöldi, (Zöldy). — Béla, (Zöldy), gépészmérnök, IX, Ráday-u. 22. — Imre, raktárnok, VH. Klauzál-u. 14. — Izsóné, hiv., VHI, Hunyadi-u. 52. — Károly, (Zöldy), hentes m., VH, Damjanich-u. 46. — Lajos, (Zöldy), kávés, VHI, Bökk Szilárd-u. 43. — Lajosné, (Zöldy),özv., nyugdij., VH, Kazinczy­utcza 6/6. — Márton, iró, VH, Damjanich-u. 58. — Sámuelné, özv., mag., ATH. fhg Sándor-u. 17. Zöldváry Istvánné, magánzó, V, Csáky-u. 27. Zöllner Ágoston, postatisztv, VI, Szondy-u. 55. — Antal, magánzó, VI, Szondy-u. 55. — Erzsébet, ny. tanárnő. I, verpeléti út 15. — Etelka, hiv., IV, Ferencz József-rakpart 2. — Ferencz, magánhiv., VI, felső erdősor 37. — Jánosné, özv., magánzó, VI, szegfü-u. 5. — József, máv. müsz. tisztv., IV, Veres Pálné-u. 40. — József, terménykereskedő, VI, aréna-út 108. — Pál József, kávés, IV, Veres Pálné-u. 40. — Pál J #ózsef, műszaki tisztv., IV, Veres Pálné-u. 40. Zörgő Árpád, fuvaros,VH. Erzsébet királyné-útja 70. — Árpád, szinh. diszitő, IX, Ferencz-krt 17. — János, háztulajdonos, VI komáromi út 25. — Jánosné, fa- és szénker., VH, Damjanich-u. 45. Zrály Ferencz, vésnök, IH, Lajos-u. 177. Zrebner Jaques, bankhivatalnok, V. váczi út 8. Zrencsik János, máv. kalauz, IX, remete-u. 32. Zrenner György, műsz. rajzoló, IX, Ranolder-u.26/a. — Jenő, tisztviselő, IX, Ranolder-u. 26 a. Zrinszky Mátyás, betűszedő, VH, murányi u. 48. — Miklós, magánzó, VI, bajnok-u. 7. Zrínyi Istvánné, magánzó. VI, Szabolcs-u. 3la. — Jeremiás Arnold, szerk., VH. akáczfa-u. 39. — Mihályné, özv., nyugdijas, I, ív-u. 18. Zrumeczíky Dezső, épitész, VHI, Kisfaludy-u. 21. Zruovszky Jánosné, özv., mag., VI, sziv-u. 54. Zubalik .János, czipész m., VI, bajnok-u. 27. Zubály Ágost, máv. kalauz, ATH, kerepesi út 5. Zubán Miklós, asztalos m., R.-Palota, zöldfa-u. 8. Zubcsek Gyula, tanitó, VI, oldal-u. 4. — János, malomhiv., VI, oldal-u. 4. — János, ny. honvédszázados, H, Margit-rkpt 54 — Jenő, szűcs, IX, Mátyás-u. 11. — Károly, malomhiv., AT, oldal-u. 4. — Ludmüla, varrónő, TV, szerb-u. 19. Zubek János, áll. napidijas, I, nárczisz-u. 23. — József, fodrász, IX, Ráday-u. 6. — Kálmán, máv. irodakezelő, I, budaörsi út 15. — Lajos, máv. távírász, Y, visegrádi u. 25. Zuber Adolfné, özv., nyugd., VI, Lehel-u. 14. — Ágostonné, özv., nyugd., H, lövőház-u. 16 a. — Béla, magánzó, H, Donáti-u. 65. — Béla, szabó m., I, böszörményi út 33. — Ferencz, főmérnök, I, Csaba-u. 12. — János, kalapos m.. VIH, kun-u. 7. — János, postaaltiszt, Kispest, Bercsényi-u. 15. — Károly, pénztáros, ATI, Baross-tér 18. — Alariska, hiv.. H, kácsa-u. 31. Zubina Venczel, magánzó, VI, angyalföldi út 36. Zubkovich Arzén, nyug. közig, biró, I,Döbrentei-u. 14 — György, dr., gör. kel. szeri • püspök, I, Döbrentei­utcza 14. — László, (Zubkovics), garagetul.,I,Döbrentei-u. 18. Zubolyi Károly, dr., ügyvéd, V, visegrádi u. 12. Zubor Árpád, ügynök, X, kőbányai út 42. — József, bádogos m.,VHI, Kemény Zsigmond-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom