Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - T

Sz i rian szk y. Lakás-jegyzék. 2428 Lakás-jegyzék. Sz itt ek. Tarján Géza, magánzó, V, váczi út 34. — Hugó, m. kir. postatiszt, VH, Dembinski-u. 43. — Ignáiz, keresk., VII, Erzsébet-körút 52. — Istvánné, özv., magánzó, V, Kobáry-u. 19 6. — Jakab, ügynök, VD, Baross-tér 15. — János, gépész, IH, raktár-u. 5. -— János, Vigszinbáz tagja, VH. Cserhát-u. 18. — Jenő, arezképfestő, VI, király-u. 30. — Jenő, divatárukeresk., VIH, József-krt 68. — József, magánhiv., VH, dohány-u. 16. — József, magánzó, V, váczi út 34. -— Károly, máv. hiv., VH, Hernád-u. 50. — Károlyné, tanitónő, IV, Irányi-u. 17. — Lajos^ honv. számtiszt, I, Mészáros -u. 60. — Lajos, ügynök, IV. váczi u. 79. — László, h. igazg., VIH, József-u. 51. — Leó, dr., ügyvél, V, kádár-u. 8. — Mihálv, magánhivatalnok, X. kápolna-u. 25. — Mihály, dr., ügyvéd,VIH,Baross-u.!27.Tel. 63-41 — Mihályné, dr., özv., magánzó, VI, felső erdősor 3. — Miksáné, dr., magánzó, VEH, népszinház-u. 40. — Nándor, bizt. hivatalnok, VII, Bottenhiller-u. 33. — Nándor, dr., ügyvéd, V, mérleg-u. 12. Tel. 12—52. — Oszkár, ötvösmüves, I, verpeléti út 5. — Oszkár, vasúti tisztv., VI, Kmetty-u. 15. — Ottó, dr., ügyvéd. IX, Lónyay-u. 13/6. — Ödön, bankhiv., VI, felsoerdősor 1. — Péter, szabó m., VHI, Horánszky-u. 4. — Samuné, özv., magánzó, V, bank-u. 3. — Vilmos, hirlapiró, VE. Teréz-krt 39. — Vilmos, min. számtanácsos. H, Horvát-u. 2. — Vilmos, osztályfőnök, VIH, fhg. Sándor-u. 9. — Zoltán, hutorkeresk., Újpest, A pál-út 41. — Zsigmond, magánhiv., VUI, nagyfuvaros-u. 16. 'Tarjányi Ákosné, özv., földbir., IV, sz°p-u. 3. — András, szabó m., TV, kötő-u. 6. — Dezső, női szabó, Erzsébetf., Budolf-u. 110. — Iván, dr., min. s. fogaim , IX, Lónyay-u. 41. — János, szabó m., I, országház-u. 10. — Sándorné, özv., mi.gánzó.VI, Beitter Perencz-u.3. Tarjas Vilmosné, magánzó,VH, Péterfy Sándor-u. 5. — Imre, műszerész, U, lövőház-u. 30. Tárkányi Jenő, középisk. tanár, ATU, József-krt 27. Tarkeöy 1. Tarkőy. Tarkó István, ács m., B.-Palota, Dessewffy-u. 51. Tarkovács Gábor, főszerelő, V, visegrádi u. 24. Tarkovich Adolf, bankfőellenőr, V, hold-u. 2. — Jánosné, (Tarkovics), özv., mag,, Dl, föld-u. 53. -— József, v. b. 1.1., ny. államtitkár, főrendiházi tag V, hold-u. 2. 'Tarkőy, (Tarkeőy). — Aladár, id., (Tarkeőy), postaellenőr, D, Donáti­utcza 4, — Antalné, özv., nyugdijas, D, lövőház-u. 6. — Margit, gépírónő, D, lövőház-u. 6. — Bichárd, posta s.-ellenőr, I, Szendi-u. 10. — Zsigmond, magántanító, VI, aradi-u. 38. Tarjáni Lajos, vendéglős, VED, aggteleki u. 16. Tarlós Béla, dr., kir. járásbiró, IH, pacsirtamező­utcza 35. -— György, p. és táv. főtanácsos, I, győri út 2/6. Tarluk Badován, százados, I, Csörsz-u. 33. Tarnay, (Tarnai). — Aladár. (Tarnai), dr., biztositásügyi szakértő, VHI, alföldi u. 12. — Aladár, (Tarnai), közgazd. iró, VHI, Pál-u. 6. — Alajos, zeneakad. tanár, I, Tóth Lőrincz-u. 3. — Béla, (Tarnai), bankhiv., VI, Andrássy-út 10. — Dezső, festőművész, VEH, Szentkirályi-u. 1/«. — Ede, (Tarnai), banktisztv., U, retek-u. ?3—57. — Ernő, Magyar szinliáz tagja, VU, akáczfa-u. 39. — Ferencz, (Tarnai), gépészmérn.,VEH, Baross-u. 87. — Ferencz (Tarnai), művezető, Újpest, váczi út 61. — Györgyné, özv., magánzó, VT, Liszt Ferencz-tér 8 — Imre (Tarnai), bankhiv., I, Csaba-u. 12. —- István, háztulajd., Pestujh., körvasútsor 15. — Istvánné, (Tarnai), özv., varrónő, TV, molnár-u.19. Tarnay, (Tarnai). — Jakabné, (Tarnai), özv., magánzó, VT, aradi u. 17. — János, (Tarnai). dr.. curiai tanácselnök, I, gyopár­utcza 10. Tel. 66-32. — Jenő, (Tarnai), munkavezető, VH, franczia-út 42. — Jenő, (Tarnai), dr., ügyvéd, V, nagykorona u. 10. Tel. 127—58. József, (Tarnai), mészáros, VE. Szugló-u. 57. — József, (Tarnai), nyugdijas, I, Csaba-u. 12. — József, posta- és táv. főtiszt, n, ostrom-u. 4. — Kálmán, dr., min. s.-titkár, I, fehérvári út 35. — Károly, dr., lapszerkesztő, VH, murányi u. 53. — Lajos, dr. közigazg., gyak., VIU, Mária-u. 15. — Lajosné, özv., magánzó, VHI. Baross-u. 38. — Mária, (Tarnai), hivatalnok, VEH, Baross-u. 45. — Miksa, Emil,máv. oszt. mérn.,V,nagykorona-u. 10. — Oszkár, mérnök, épitési váll.,V, nagykorona-u.10. — Sándor, magánzó, V, nagykorona-u. 10. — Sándor, tvszéki tisztv., VH. Hernád-u. 40. — Sebő, (Tarnai), min. száuitiszt, H, lövöház-u. 28 — Simonné, (Tarnai), özv., dr.,mag.,I,virányos-út 22 — Teréz, (Tarnai), szfőv.tanitónő,VIH, Baross-u. 45. Tibor, (Tarnai), dr., főhadn., VUI, Baross-u. 19. — Zoltán, gyógyszerész, IV, Semmelweis-u. 19. Tárnik Pál, gőzmosodatul., ATD, Bákóczi-tér 11. Tarninger Józsefné, özv., korcsmáros, VIH, Mag­dolna-u. 22. Tarnóczy, (Tamóczi). - Antónia, alapitv. diszliölgy, VH, Andrássy-út 72. — Béla, min. számvizsgáló, VIII, Bákóczi-tér 8. — Béla, földbirtokos, VEH, Gyulai Pál-u. 10. — Erzsébet, czégtulajd., IX, Erkel-u. 13. — Ferdinánd, nyugd., alezredes,H, fhg Albrecht-út 9. — Gyila, (Tarnóczi), dr., ügyvédjel., VI, Podma­niczky-u. 61. — Imre, betűszedő, Kispest, Baross-u. 58. — Imre, üzletvezető, IV, papnövelde-u. S. — József, szabó m., VU, sip-u. 5. — Károly, órás m., VH, dob-u. 14. — Károlyné, főv. tanitónő, VEU, József-u. 56. — Kázmér, cs. és kir. kamarás, nyug., H, fő-u. 80. — Kázmér, dr., legifj., min. s.-fogalmazó, El, fő-u. 72. — Márk, (Tarnóczi), gab. bizom., VH, kertész-u. 25. — Mihály, (Tarnóczi], id., magánzó,VEH, Magdolna­utcza 12. — Sándor, czukrász, IX, Báday-u. 10. — Tivadar, honv. főhadbizt., I, Városmajor-u. 22. Tarnofszky 1. Tarnovszky. Tárnok Alajosné, özv., nyugdijas, H. Donáti-u. 6. — Anna, postakiadó, I, Enyedi-u. 13. — Árpád, bádogos m., K, üllői út 99. — Béla, dr., ügyvéd,VD, Bákóczi-út 30.Tel. Józs. 3/54. — Elemér, máv. gépész. B.-Palota, Pázmány-u. 99. — Fery, gépirónő, I, fő-u. 42. — József, vas. hiv., D, fő-u. 42. — Károly, isk. igazg., IX, mester-u. 21. — Márton, p. és táv. főfelügy., I, Enyedi-u. 13. Tárnoky Béla, hivatalnok, H, Zsigmond-u. 12. — Emma, hiv., VH, Almássy-tér 3. — Ferencz, főellenőr. Újpest, Dunapart-u. 2. — Ferencz, (Tárnoki), gv. művezető, Újpest, fóthi út 47. — György, (Tárnoki), ács m., Újpest, Wekerle-u. 3. — Hona, nyugdijas, VD, nyár-u. 6. — István, (Fárnoki). ács m., Újpest, Wekerle-u. 4. — Mór, máv. felügyelő, H, fő-u. 23. Tarnovszky Aladárnó, pénztárosnő, Újpest, Árpád­út 31. — Géza, bankhiv., V, Klotild-u. 18. — Géza, dr., cs. és kir. törzsorvos, I, Lenke-út 1. — Gézáné, (Tarnofszky),szülésznő, VII,murányi u.32. — Pál, szabó m , VI, ró zsa-u. 57. — Begina, üzletkezelő, VU, Bethlen-u. 45. Taroczky Béla, máv. hiv., IX, köz rakt ár-u. 12/a. Tarossy Vilmosné, özv., tanitónő, VEH, fhg Sándor­utcza 25. Tarr 1. Tar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom