Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Seifen sieder. Lakás-jegyzék. 2319 Lakás-jegyzék. S ei inge r. Spitzer, (Spiczer). — Simon, (Spiczer), magánhiv., VI, Eötvös-u. 17. — Simon, magánzó, V, Lipót-krt 1. — Simon, (Spiczer), ügynök, VH, király-u. 21. — Simon, vendéglős, VILI, József-u. 52. -— Szerén, hivatalnok, VI, bajnok-u. 11. — Vilma, szülésznő, IH, bécsi út 5. — Vilmos, bankhiv., VI, Horn Ede-u. 3. — Vilmos, kereskedő, IV, Havas-u. 2. — Vilmos, kereskedő, V, koráll-u. 6—8. — Vilmos, keresk., IX, Erkel-u. 4. — Vilmos, magánhiv., VII, hársfa-u. 18. — Vilmos, nyomdász, VI, Liszt Eerencz-tér 13. — Vilmos, ügynök, VH, Dembinski-u. 17. — Zsigmond, czipész, VHI, József-körút 62. — Zsigmond, kereskedő, VH, Vörösmarty-u. 7. — Zsigmond, titkár, Újpest, Bocskay-u. 16. — Zsigmond, ügynök, VH, szövetség-u. 23. — Zsigmond Emil, szövetügynök, IV, hajó-u. 10. — Zsigmondné, özv., magánzó, IX, Eerencz-krt 42. Spitzhüttel Eezső, gyári hiv., IH, vörösvári u. 142. Spitzka Agostonné, özv., magánzó, VI, bajnok-u. 28. Spitzkopf Béla, ügynök, VIH, Dobozi-u. 25. — János, főgépész, VI, dévai u. 9. — Jenő, mészáros m., IX. Lónyay-u. 19. Spitzmüller Mihály, p. és táv. főtiszt, X, állomás-n.5. Spitz stein Dávid, keresk.ügyn.,VH,Bottenbiller-u.62 — Ignácz, magánzó, VH, Erzsébet-körút 5. — Izidora, dr., orvos, VH, szövetség-u. 2/c. Spitzwald Jakabné, özv., mag., VH, nefelejts-u. 27. Spivacek Karola, gépírónő, VH, Bem-u. 14. Spiz Gábor, magánhiv., V, Csáky-u. 12/a. Splény Árpád, br.,magánhiv.,VH,Vörösmarty-u. 3/a. — Berta, báró, p. i. tanárnő, IX, üllői út 63. — Ernesta, br., magánzó, VH, dohány-u. 57. — Gabriella, br., magánzó, VH, dohány. 57. — István, báró, honv. zászlós, IX, üllői út 63. — Pál, br., ny. áll. gazd. intéző, IX, üllői út 63. Splivalló Edéné, vendéglős, Újpest, Deák-u. 58. — József, korcsmáros, VI, váczi út 187. Spolár Antal, sodronyfonó, VI, gömb-u. 6. — Antal, zeneművész, V, sziget-u. 16. Spolarits, (Spolarich). — Antal, czipész m., VI, Podmaniczky-u. 63. — György, sütő m., VIH, Madách-u. 24. — Lajos, (Spolarich), dr., curiai tanácsjegyző, VH, Dembinski-u. 44. — Vilmos, sütő m., YHI, József-u. 7. Spoljárits László, rézöntő m., Újpest, gyár-u. 24. Spollár 1. Spolár. Spolnik József, szabó m., VH, Wesselényi-u. 10. Sponer Antal, rézöntő m., VI, fóthi-út 21. — Gyula, curiai biró, VIH, Eszterházy-u. 24. — János, őrnagy, VH, utász-u. 7. — József, hentes m., VIH, Baross-u. 87. — Márton, máv. hiv., V, visegrádi-u. 21. — Mihály, mészáros, Újpest, Attila-u. 31. — Miklós,díjnok,P.Sz. Lőrincz, Szemere-telep 572/2. Sponga István, majoros, X, gyömrői út 20. — János, majoros, Kispest, Bákóczi-u. 16. — József, háztulajd., X, Gergely-u. 7973. Sponkovics Károly,hentesm.,VI,Erzsébet kir.-útja60. Spontil Vincze, kőnyomdász, H, Margit-krt 81. Sponzel Ferencz, stat. dijnok, H, erőd-u. 6. Spór Mórné, özv., varrónő, VH, Cserhát-u. 15. Sporano József, hivatalnok, VHI, Luther-u. 1 lb. SporerBéla, magánhiv., VI, Bajza-u. 42. — Ferencz, magánhiv., VI, Szondy-u. 61. — Géza, magánhiv., VH, dohány-u. 84. — Gyula, főtisztv., I, átlós-út 30. — József, keresk. ügyvivő, V, Csáky-u. 15. — Károlyné, özv., magánzó, IX. Mátyás-u. 20. - Mihály, háztulajd., Újpest, Árpád-út 73. — Vilmosné, özv., magánzó, VHI, nagyfuvaros-u. 18. Sporits Józsefné, özv., házt., IH, pacsirtamező-u.53. Sporkó Lászlóné, özv., nyugd., H, Zsigmond-u. 7. Sporn Leó, szabó m., IV, molnár-u. 26. Sporn Mór, asztalos m., VIH, Madách-u. 8. Sporni József, főpinczér, VH, Bottenbiller-u. 4lb. Spornia Bichárdné, tanitónő, IV, Ferencz József­rakpart 18. Spótli Lajos, mozdonyvez., Kispest, gyáli út 3. Spörger Henrik, dr.,ügyvédj.,VIH, Szentkirályi-u. 2. Sprai Farkas, magánzó, VH, István-út 41. Sprang Mihályné, kávémérő, VH, király-u. 53. Spranitz István, kertész, VHI, Baross-u. 73. Spranner Józsefné, özv., magánzó, I, Maros-u. 8. Sprei Henrik, nőiszabó, IV, koronaherczeg-u. 3. Spreitzer Ferencz, vasúti hiv., I, avar-u. 15. — Frigyes, máv. ellenőr, VH, Huszár-u. 6. — Vendelné, özv., magánzó, X, Ihász-u. 11. Sprém Sándorné, özv., varrónő, VI, váczi út 15. Sprencz Arthur, magánzó, I, uri u. 17. Sprenczl Károly, betűszedő, VIH, vas-u. 18. Sprenger Béla, hivatalnok, I, Enyedi-u. 4. — Emma, postakiadó, IX, Báday-u. 31. Sprengmann Julia, tőzsdetul., IX, dandár-u. 17. Sprikov Imre, nyugd., VII, nagydiófa-u. 30. Springer Andrásné, özv., szülésznő,VHI, tömő-u. 27. — Antal, irodatiszt, H, fő-u. 42. — Antal, mérnök, Erzsébetf., Attila-u. 43. — Antal, szabász, VI, király-u. 28. — Ármin, kávés, VI, hajós-u. 43. — Ármin, kereskedő s., VIH, óriás-u. 44. — Bernátné, özv., máv. nyugd., Kispest, Sárközi P.-u. 36. — Dávidné, özv., szülésznő, n, retek-u. 37. — Dénes, ügynök, VH, Damjanich-u. 28la. — Éliás, szabó m., VHI, Teleki-tér 24. — Ernő, bankhiv., V, bálvány-u. 16. — Erzsébet, hivatalnok, IV, aranykéz-u. 6. — Ferencz, dr., ügyvéd, orsz. képv.,IX, Bákos-u. 11. Tel. 52—32. — Géza, bankhivatalnok, V, Géza-u. 20. — Gusztáv, nyomdatul., VH, akáczfa-u. 62. — Gyuláné, özv., magánzó, IX, Báday-u. 49. — Henrik, vasúti altiszt,I,Schwartzer Ferencz-u. 3. — Hermanné, özv., magánzó, VHI, Karpfenstein­utcza 2/c. — Hugó. pt., műszerész, Kispest, Pannónia-u. 34. — Ignácz, keresk. VH, Bákóczi-út 64. — Ignácz, ügynök, VH, szövetség-u. 39. — István, czipész m., VIH, óriás-u. 31. — Jakab, czipőfelsőrészkészitő, VI, szerecsen-u. 16. — Jakabné, özv., magánzó, I. tarczali u. 7. — József, magánzó, H, széna-tér 7. -— József, magánhiv., VH, Vörösmarty-u, 25la. — József, ügynök, VH. Damjanich-u. 49. — Kálmán Dávid, aszt. m., VIH, Tisza K.-tér 23. — Károlyné, özv., magánzó, H, tölgyfa-u. 14. — Lajos, electroteclinikus, V, Csáky-u. 28. — Lipót, háztulajd., I, kelenföldi út 15. -— Lipót, magánzó, VH, Peterdy-u. 5. — Márkus, kereskedő, VI, hajós-u. 11. — Max Ármin, szinész, VI, mozsár-u. 6. — Mihály, utazó, I, márvány-u. 12. — Péter, keresk. alk., VHI, Baross-u. 121. — Bezső, betűszedő, VH, szövetség-u. 35. — Bezső, hivatalnok, H, fő-u. 35. — Bezsőné, özv., varrónő, VHI, futó-u. 28. — Salamon, vegyeskeresk., I, kereszt-u. 16. — Samu, ügyvédjei., IX, Bákos-u. 3. — Sándor, magánhiv., VH, Damjanich-u. 49. — Sándorné, özv., magánzó, IX, Kinizsy-u. 20. — Szidónia Dominici, énekesnő, V, Béla-u. 4. — Vilmos, hivatalnok, IX, Bakáts-tér 2. Springholz Margit, magánhiv.,VH, rózsa-u. 25. Springhut Henrik, tojáskereskedő, VI, szerecsen­utcza 39. Springle Bóza, szülésznő, V, Lipót-körút 19. Springmann Alajos, hivatalnok, VH. Bóna-u. 45. Springó János, fuvaros, IX, Ferencz-u. 12. Springwald Jakab, magánzó, VIH, Vay Ádám-u. 4. Sprinzenstein 1. Hoyos-Sprinzenstein alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom