Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kr aukota. Lakás-jegyzék. 1883 Lakás-jegyzék. Kra toclivill. Kulcsár, (Kultsár). — Dezső, nyomdász, Vin, kistemplom-u. 11. — Dezső Kálmán, müsz. ti-iztv., YU, Izabella-tér 3. — Elek, ügynök, II. fő-u. 50. — Eerencz, főv. gazda, I, Mészáros-u. 7. — Ferencz, kir. járásbiró, YII, Hernád-u. 22. — Ferencz, takarókp. tisztv., I, tábor-u. 1. — Ferencz, üzletvezető, YI, Izabella-u. 80. — Gábor, máv. alkm., YIH, József-u. 25. — Gábor, táblateritő, YIH, Horánszky-u. 16. — Géza, min. számvizsg., I, Királyhágó-u. 26. — György, máv. nyugd., V, országház-u. 16. — Győző, gépészmérnök, I, budafoki út 14. — Hermann, műlakatos. IV, Deák Ferencz-u. 13. — Ilié?, kereskedő, VH, Erzsébet-krt 21. — Imre, bérlő, IH, Lajos-u. 105. — Imréné, magánzó, VIH, Kisfaludy-u. 32. — István, (Kultsár), min. hiv.. I, országház-u. 24. — István, p. ii. számvizsg., IV, fővám-tér 3. — István, szabó m.,IY, muzeum-krt 13. — János, borbély m., VI, Eötvös-u. 44 — János, gépész, VI, rnunkás-u. 37. — János, lakatos in., I, fehérvári út 58. — János, pénzbeszedő, VI, Andrássy-út 25. — Jánosné, özv., magánzó, VIH, kálvária-u. 21 la. — József, altiszt, IX, gubacsi út 21. — József, bérkocsitulajd., IX, Telepy-u. 2/6. — József, burgonyakeresk., IX, Lónyay-u. 15. — József, (Kultsár), főtisztv., IX, Bakáts-u. 6. — József, majoros, III, Mátyáshegy 4850/1—2—3—4. — József, máv. nyomdász, VH, arena-út 66. — József, női szabó, VH, Izabella-u. 7. — József, dr., ügyvéd, H, Margit-krt 41. — Józsefné, özv., kávémérő, VIH, Tavaszmező-u. 4. — Józsefné, özv., mag., VH. sip-u. 7. — Józsefné, özv., szabónő, VIII, kistemplom-u. 8. — Kálmán, min. számvizsg., B.-Palota, nap-u. 8. — Kálmán, dr., müegyet. tanársegéd, VIH, őr-u. 9. — Károly, p. és táv. tiszt, VH, verseny-u. 14, — Károlyné, özv.. korcsmáros, IX, Lónyay-u. 42. — Lajos, soffőr, VHI, alföldi u. 18. — Lajosné, özv., magánzó, IV, Királyi Pál-u. 9. — Lászlóné, magánzó, VI, bajnok-u. 16, — Lipót, művezető, IX, viola-u. 33. — Menyhért, fa- és szénkereskedő, VHI, kisstáczió­utcza 13. — Mihályné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 42la. — Miksa, szabó, VIH, Magdolna-u. 10/6. — Bezső, főpinczér, VHI, József-u. 46. — Bichárd, áll. nyomd, főtiszt, II, Margit-krt 64/a. — Salamon, fényképész s., H, Donáti-u. 10. — Samu, vállalkozó, VI, nagymező-u. 8. — Sámuel, dr., ügyvéd, VI, Teréz-körút 17. — Sándor, csillárgyáros, VI, Dessewffy-u. 9. — Sándor, törvszki tisztv., IV, Semmelweis-u. 5. — Sándorné, özv., magánzó, IX, tüzoltó-u. 32. — Sándorné, özv., háztul., Pestujh., Tátra-u. 68. — Vilmos Dezső, mag., VH, szövetség-u. 12. — Vilmos Bezső, főv. hiv,, Hl, bécsi út 48. — Zsófia, hivatalnok, VIH, József-u. 5. Kuleczky Hugó, hivat., V, nagykorona-u. 28. Kulón József, hentes, VIH, futo-u. 51. Kulényi József, máv. hiv.,P. Sz.-Lőrincz, liliom-u. 57. Kulhanek Hermann Antal, magánhiv., Erzsébetf., pósta-utcza 9. — Hermanné, hivat., IX, Calvin-tér 8. Kulhavi János, háztul., B.-Palota, Dobó-u. 6. Kulhey Lipót, keresk., VI, Szondy-u. 44/6. Kulhy Ignácz, épités vez., VB, Barcsay-u. 6. Kuli 1. Culi alatt is. Kuli András, szabó m., VHI, Mária-u. 6. Kulich Ferenczné, özv., kifőzőnő, VI, Szabolcs-u. 22. — Jenő, posta alkalm., I, aranykakas-u. 29. Kulics Ilona, tanitónő, I, átlós-út 6. — József, kőműves, V, Arany János-u. 7. Kuhcska Antal, gyáros, H, fő-u. 40. — Ede, raktárnok, VIH. Baross-u. 102. Kuliffay, (Kulifai, Kulifay). — Adolfné, özv., magánzó, X, delej-u. 12. — Erzsébet, (Kulifay), okleveles tanár, IX, Mihalko­vich-u. 15. — Győző, tak. pénzt, tisztv., IX, Bakáts-tér 2. — Gyula, (Kulifay ), ker. kap., VIH, Bákóczi-tér 11/a. •— István,iKulifay),p. ü. irodatiszt, K., Kisfaludy-u. 80 — Izabella, zenetanár, VH, Damjanich-u. 28la. — Károly, (Kulifai), asztalos m., VHI, József-krt 66. — Lajosné, (Kulifay), özv,, mag., IX, Bakáts-u. 2. — Lajosné, magánzó, IX, Báday-u. 16. Kulik András, kovács, IX, gr. Haller-u. 52. — Antalné, magánzó, IX, Ferencz-körút 15. — Etel, hivatalnok, I, logódi-u. 35. — Ferencz, (Kullik), máv. liiv., B., Pázmány-u. 7. — Jánosné, özv., mag., IX, Bákos-u. 8. -— József, pt. altiszt, IH, Zichy-u. 6. — Károly, müsz. tisztv., VI, szent László-u. 135/a. — Bezső, betűszedő, X, Gergely-u. 23. Kulimák János, magánzó, VI, Horn Ede-u. 11. Kulin Barnabás, kir. itélőtáb.bíró,VH,Csengery-u.lO. — Gézáné, hivatalnok, VIH, Baross-u. 30. — Gyuláné, özv., földbirtokos. VI, nagymező-u. 5. — Imre, gyógyszerész, VIH, József-kit 34. — József, vendéglős, VIH, práter-u. 42. — Miksa, honv. főszámvivő, IX, remete-u. 34. — Vilmosné, özv., magánzó, VH, Jósika-u. 28. Kulina Géza, postatiszt, VH, Thököly út 17. Kuliner Gyula, ékszerész, VH, liákóczi-út 44. — Henrik, háztulajd., Újp est, Vasváry Pál-u. 38. — Ilona, főv. tanitónő, VH, Erzsébet-krt 22. — Mihály, hivatalnok, X, Zalán-u. 4S. — Soma, könyvelő, VIH, József-u. 58. Kulinszky Jánosné, nyugd., I, országház-u. 10. — Joachim, ernyőkészitő, IH, Lajos-u. 129. Kulinyi Ferencz, magánhiv., VI, Hunyadi-tér 2. — István, szíjgyártó, VHI, kálváiia-u. 5. — József, keresk., VH, szövetség-u. 2/c. — Karola, színésznő, I, győri út 3la. — Márton József, magánhiv., VH, Peterdy-u. 23. Kulir Frigyes, gyógy szerész. H, Margit-krt 38. Kulisch József, czukorkakereskedő,VH, király-u. 77. Kulisek Dusán, hiv. VIH, Bákóczi-út 57. Kuliszeky Dezsőné, dr., özv., nyugd., I, Városmajor­utcza 33. Kulka Adolf, kávés, V, Lipót-krt 19. — Adolf, magánzó, II, fő-u. 46. — Adolf, vendéglős, VH, Károly-körút 17—19. — Adolfné, magánzó, II, ostrom-u. 14. — Ármin, kereskedő, VIH, Baross-u. 127. — Dezső, szinházi diszitő, VIH. fecske-u. 45. — Etel, magánhiv., H, fő-u. 77. — Ferenczné, özv., órakeresk., VH, Thököly-út 13. — Fülöp, sajtkereskedő, VIH, Bákóczi-út 69. — Fülöpné, özv., magánzó, VI, gömb-u. 24. — Henrik, ny. főmérnök, 1. várfok-u. 8. — Hugó, ker. ügynök, I, Attila-krt 45. — J. László, hivatalnok, Erzsébetf., soroksári út 11. — Jakabné, özv., magánzó, VTH. Bákóczi-út 71. — József, asztalos m., Erzsébetf., Bákóczi-u. 45. — József, szappangyáros, IX, remete-u. 24. — Károly, papírkereskedő, VI, szerecsen-u. 41. — L. László, fatermelő, VII, Damjanich-u. 58. — Lujza, hivatalnok, V, váczi út 6. — Mór, fűszerkeresk , IX, Ferencz-u. 12. — Mórné, fűszeres, VHI, vas-u. 12. — Bozália, keresk., Erzsébetf., Kossuth Lajos-u. 21. — Samuné, özv., magánzó, VIH, vas-u. 19. — Zsigmond, utazó, VH, Bottenbiller-u. 5/c. Kulkay Samuné, özv., máv.nyugdijas, IX, Ferencz­körút 39. Külker Géza, zeneműv. VH, dob-u. 10. Kulky Elemérné, özv., kávés, VH, felső erdősor 10. Kuli, (Kul). — G.-né,(Kul),özv.,dr.,isk.fel.,H,SzilágyiDezső-tér 4. — István, ügynök, X. liget-u. 30. — Jánosné, magánzó, VH, Dembinski-u. 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom