Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - H

Gr ünb erger . Lakás-jegyzék. 1648 Lakás-jegyzék. Grün feld.. Hauer Barna, tanár, VI, kis János-u. 4. — Béla, máv. mérnök, I, otthon-u. 24. — Dávid, kávés,VH, dob-u. 10. — Dávid, magánzó, V, Bátliory-u. 23. — Ferencz, Jézustárs. tag, VIH, Horánszky-u. 22. — Ferencz, keresk., VIII, kálvária-u. 28. — Ferencz, id., magánzó, IV, vámház-körút 16. — Ferencz, utazó, V, pozsonyi út 4. — Ferencz, ifj., vili. társ. hiv., I, Piroska-u. 7. — Ferenczné, özv., magánzó, VHI, Baross-u. 111. — Ferenczné, orvos özvegye,VH, Damjanich-u. 25/a. — Géza, kárbecslő, VH, Bák óczi-út 30. — György, máv. felügy., VHI, Mosonyi u. 1. — Gyula, dr., min. titkár,VIH, Baross-u. 111. — Hugó, iró, VH, Damjanich-u. 58. — Jakab, keresk., Erzsébetf., Izabella-u. 18. — Jakab, magánzó, I, otthon-u. 22. — János, faszobrász. Kispest, Bákóczi-út 32. — János, máv. irodakez., VI ; Podmaniczky-u. 95. — Jenő, dr., földbirtokos, VIH, niuzeum-u. 19. — József, kőműves m., I, országliáz-u. 5. — József, ügynök, VH, szövetség-u. 30/a. — Józsefné, özv., magánzó, VI, rózsa-u. 74. — Karolina Bóza, ppstadijnok, VIH, práter-u. 9. Károly, művezető, IX, soroksári út 35. — Károly, szobabeeresztő, VI, szerecsen-u. 56. — Lipót, keresk., IX, hentes-u. 17. — Lipót, báró, altábornagy, IX, üllői út 3. — Lipót, vendéglős, VI, nagy János-u. 37. — Márton, mészáros m., IH, Emese-u. 16. — Miksa, divatárukeresk., H, Szilágyi Dezső-tér 6. — Miksáné, özv., magánzó, V, Budolf-tér 1. — Pál, min. számv. aligazg., I, fehérvári út 10—12. — Bezső, czukrász,VHI, Bákóczi-út 49. — Vilmos, szövőgyáros, IX, Lónyay-u. 46. Hauerstock József, kefekötő, VIH, erdélyi u. 7. Hauí Benjamin, vili. szerelő, VHI, Mátyás-tér 12. — Ferenczné, (Hauff), özv., magánzó, VH, Garay­utcza 32. Haufek János, máv. főraktárnok, P. Sz. Lőrincz, liliom-u. 5. Häuffei, 1. Heuffel. Haugg Béla, rézműves m.,VH, akáczfa-u. 47. — Gusztávné, özv., magánzó, I, alkotás-u. 15. Haugvitz Amália, br., tanitónő, Erzsébeti'., Nagy Sándor-u. 107. — Béláné, özv., br., magánzó, Erzsébeti., Nagy Sán­dor-u. 107. Hauk, (Hauck). — Berta, (Hauck), nevelő, IV, Semmelweis-u. 12. — Gyuláné, (Hauck), telektulajd., Újpest, tél-u. 53. — István, czipész m., VH, Bem-u. 44—46. — István, kárpitos, VI, Eötvös-u. 6. — János, asztalos, IH, föld-u. 28. — János, szíjgyártó na., B.-Palota, Klapka-u. 96. — Pál, (Hauck), keresk., VHI, fhg Sándor-u. 30/a. — Sándor, betűszedő, Erzsébetf., Bem-u. 18. — Vincze, fodrász m., I, átlós-út 90. Hauke Camillné, nyugd., I, Krisztina-körút 87. — Dezső, postatiszt, VH, aréna-út 36. — Gábor, postatiszt, Erzsébetf., Sebestyén-u. 11. — Istvánné, özv., magánzó, IX, Tompa-u. 15/a. — Kálmán, dr., máv. igazg. fogalmazó, B.-Palota, Imre-u. 6. — Károly, hivatalnok, VH, Elemér-u. 16. — Lajos, jbir. írnok, Erzsébeti, Sebestyén-u. 11. — Mária, telefonkez., IX, Tompa-u. 15/a. — Bózsika, színésznő, VI, Teréz-körút 23. Tivadarné, özv., nyugd., H, Szász Károly-u. 6. Haukiss István János, művez., Kispest, Nyári Pál-u.8. Hauler László, honvédhadnagy, IX, gyep-u. 56. Haulics Gyula, postakiadó,VH, Várna-u. 9. Haulik Irma, varrónő, IV, váczi u. 2. — István, kőműves m., VHI, práter-u. 16. — Pál, háztulajd., Pestujh., János-u. 8. — Zsigmond, betűszedő, VH, Jósika-u. 13. Haumann Arnold, fűszerkeresk., V, Klotild-u. 4. Haumann Ferenczné, özv., mag., H, Margit-krt 32 — Géza, keresk., VI, gyár-u. 12. — János, műszerész, H, szegényház-u. 29. — József, fodrász m., V, váczi út 150. — Lajos, kereskedő, VI, Bajza-u. 25. — Mihály, főv. főgépész, I, istenhegyi út 1. — Sándor, mázoló, VH, Jósika-u. 28. Ilaumberger Antalné, magánzó, VI, Szondy-u. 45/47. Hauner Ottokár, műépítész, VI. nagymező-u. 8. Haunig Imréné, özv., szülésznő, VH, aréna-út 52. Hauninger Ferencz, ezredes, H, Szilágyi Dezső-tér 4. Haupek Mihályné, özv., magánzó, VH, István-út 67. Haupner Istvánné, özv., magánzó, IH, zápor-u. 75. Haupold György, fodrász m., ATH, szeszgyár-u. 12 Haupt Ábrahám,zöldségárus,V,Vilmos császár-út 54 — Adolf, hivatalnok, K , Csokonay-u. 43. — Adolf, mészáros m., VI, aradi u. 60. — Albert, dr., curiai biró, I, Pauler-u. 21. — Arnold, kárpitos m.,VH, Garay-u. 9. — Béláné, özv., nyelvtanitónő, VI, dalnok-u. 5. — Emil, arczképrajz., VH, Bottenbiller-u. 19. — Frigyesné, özv., magánhiv., IX, Báday-u. 56. — Gyula, p. ü. számtan.,VIH, fhg Sándor-u. 26. — Ignácz, ügynök, VII, Bákóczi-út 68. — Samu, mészáros m., VT, dalnok-u. 27. — Sámuel, retucheur.VH. felső erdősor 5. — Vilma, varrónő, VH, Dembinski-u. 18. Hauptmann Adél, magánzó, IX, Erkel-u. 4. — Béla, nyomdatul.,VI, sziv-u. 39/6. — Béláné, fehérvarrónő, VI, király-u. 98/6. — Józsefné, özv., magánzó, VI, lomb-u. 43. — Mátyásné, özv., magánzó, H, Szász Károly-u. 3. — Mihály, bőrszobrász, IX, Szvetenay-u. 8. — Salamon, kereskedő, VH, Péterfy Sándor-u. 23. Hauptvogel Kálmánné, özv., magánzó, VTH, kálvá­ria-tér 18. Hauran Dániel, könyvtáros, VTH, Szentkirályi-u. 49. Hauranek Lajos, magánhiv., VH, Damjanich-u. 36. Haurer Géza, utazó, VHI, József-körút 82. — József, magánhiv., IX, Ernő-u. 15. Haurich Jánosné, özv., mag., VI, szerecsen-u. 22 24 — József, ny. táblabíró, H, retek-u. 23. Haurik Béla, művezető, V, Forgách-u. 8. — Béláné, szülésznő, VI, Szondy-u. 39. — József, áll. altiszt, I, márvány-u. 38. — Lambert, művezető, VI, Szondy-u. 22. Haurilla Béla, nyomdász, VI, Mohács-u. 15. HauryIstván,dr.,polg.isk.tanár, VHI,Szentkirályi-u.6 Haus 1. Hausz. Hausbeck János, szabó m., VH, Garay-u. 33. Hausberger József, kádár, B.-Palota, Toldy-sor 2. Hausbrunner Francziska, magánzó, H, Margit-krt-3/6 — Hermin, magánhiv.,V, Lipót-körút 7. — Lipót, főv. állatorvos, I, retek-u. 46. — Miksáné, özv., magánzó, H, Margit-krt 3/6. — Vilmos, tanár, VTH, Gyulai Pál-u. 16. Hausch Jánosné, özv., magánzó, X, hölgy-u. 35. Hauschild Edéné, özv., mag., VTH, Magdolna-u. 12 — Lajos, dr., fővárosi fővegyész, VH, murányi-u. 57. Hausdorf József, fodrász m., V, bálvány-u. 22. Hausdorfer István, üzletvezető,VHI, fhg Sándor-u. 7, Hause Károly, magánzó, I, úri u. 40. Hauser, (Hausser, Hauszer, Hauzer). — Adolf, fénvképész, VLLL, Bezerédi-u. 10. , — Adolf, mérnök, Hl, fő-tér 2. — Adorján, dr., vas. vezértitk., I, villányi út 2. — Alajosné, özv., magánzó, VH, király-u. 87. — András, hentes m., IX, üllői út 85. — Antal, fehérnemükészitő, VI, gyár-u. 36. — Antalné, (Hauszer), özv., magánzó, VILL, Csoko nai-u. 4. — Árminné, özv., magánzó, VH, dob-u. 11. — Arnold, tanárjel., VI, gyár-u 6. — Áron, máv. főmozdonyvez., X, harmat-u, 10. — Artúr, mérnök, V, Csáky-u. 43. I — Béla, ifj., fényképész, Kispest, Batthyány-u. 41. — Béla, magánhiv., IH, kórház-u. 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom