Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - E, É

Ehrent h al . Lakás-jegyzék. 1448 Lakás-jegyzék. Eibenschütz. Einiann János, hajóskap., n, Szilágyi Dezső-tér 3. Einbeck Károly, pü. száratiszt, 13, Ilona-u. 43. Sándor, kávés, IV, Senimehveis-u. 13. Einberger Alajosné, kávémérő, VI, rózsa-u. 56. — József, máv. főellenőr, VII, István-út 26. Einbinder Mór, czipész m., VHI, Karpfenstein-u. 14. Einczig 1. Einzig. Einecke Antal, r.-t. főtisztv., P. sz. Lőrincz, liliom­utcza 60. — Henrik, irodakezelő, P. sz. Lőrincz, liliom-u. 54. — Vümos. gyári hiv., P. sz. Lőrincz, liliom-u. 51. Einfall József, magánzó, VII, kertész-u. 29. Einfeld József, keresk. s., VH, Miksa-u. 17. — Márkusz, könyvkötő, Ál, Eötvös-u. 44. — Mórné, magánzó, IV, kecskeméti u. 8. Einfried Nándor, keresk. s., VHI, futó-u. 50. Einhech ^Károly, kávépörköl, tul., VIH. József-u. 51. Einhorn Ábrahám, mészáros m., VH, Garay-u. 48. Adolfné, özv., magánzó, VII, nefelejts-u. 10. — Gedale, tanitó, VH, sip-u. 9. — Hermann, üzletvezető, VHI, örömvölgy-u. 44/6. Ignácz, ügynök, VH, Kazinczy-u. 7. — Jenő, dr., ügyvéd, V, bank-u. 6. Tel. 165—30. Márton, kereskedő, VII, Kazinczy-u. 7. Miksa, utazó. VH. Bem-u. 2<s. — Mór, betűszedő, V, váczi út 10. — Salamon, betűszedő, V, visegrádi u. 12. Salamon, ékszerkeresk., Újpest, Árpád-út 3. Einicher Antal, gépészmérnök, X, Simor-u. 5. Einőder Antal, betűszedő, VHI, Baross-u. 73. Einwág Lajos műsz. hiv., Újpest, tavasz-u. 43. — Lipót, idősb, háztulajdonos, Újpest, tavasz-u. 43. Lipót, ifj., vár. tisztviselő, Újpest, tavasz-u. 43 <t. Einwiller András, magánzó, VH. dob-u. 9. Eiuzenberger Imre, háztulajd., H, lövőház-u. 18. Einzig Borbála, könyvelő, 1, Pauler-u. 4. — Emma, könyvelő, I, Pauler-u. 4. — Erzsébet, hivatalnok, VI. Eötvös-u. 25, a. — Henrik, magánhiv., VH, Bombach-u. 1/6. — Hugó, keresk. alkalm., VH. kertész-u. 50. — Irma, könyvelő, I, Pauler-u. 4. Károlyné, magánzó, VH, akáczfa-u. 32. — Lipót, keresk. alkalm.. AH, dohány-u. 57. — Mór, czipőszabász, \TH, Baross-u. 126. — Mór, nyomdász, VTH, Bákóczi-út 51. — Mór, ügynök, VHI, Baross-u. 122. Einzinger Lipótné, özv., magánzó,VI, Podmaniczky­utcza 81. — Bezső, lakatos m., VIH, nap-u. 6. Eisel Péter, szabó. VIH. Gyulai Pál-u. 9. Eiséle Andrásné, özv., mag., VI, Hungária-krt 95. — Ferencz, fodrász, V, nádor-u. 28. — Ferencz János, földbirtokos, V, akadémia-u. 14. — Gottlieb, művezető, IH, szőlő-u. 55. — Gusztáv, gépészmérnök, I, bors-u. 18. — József, gépgyáros,VI, Andrássy-út 23.Tel. 146 —47. — Mihály, vendéglős, IV, régi posta-u. 5. — Ödön, magánzó, VI. Andrássy-út 76. — Bózsika, kalapkeresk., VH, Wesselénvi-u. 8. Vilmos,gépgyáros,VI,nagy János-u.46.Tel. 132 67. Eiselt 1. Eiszeit. Eisen, (Eiszen, Eyssen). — Ede, (Eyssen), mérnök, IV, váczi u 79. Géza, magánhiv., VI, szerecsen-u. 13. — Gyula, (Eiszen), bankhiv., IX, Lónyay-u. 49. — Ignácz, baromfikeresk.. VH, Wesselényi-u. 19. — Károly, (Eyssen), háztulajd.,VH,Damjanich-u. 19. — László, (Eyssen), min. s. fogaim., IV, váczi u. 79. Manóné, özv., magánzó, IX, Bakáts-tér 2. — Sándorné, (Eissen), özv., magánzó, VH, Izabella­utcza 40. Eisenbach Albert, cs. ós kir. alezredes, H, Zsigmond­utcza 6. — Henrik, magánhiv., V, Katona József-u. 41. — Hugó, gépészmérnök, X, Simor-u. 7. — Izsák, fa- és szénkeresk., VI, király-u. 72. — Izsák, szobafestő m., VH, Ilka-u. 36. Eisenbach Jakab, szobafestő m., V, visegrádi u. 64. József, magánzó, VI, király-u. 20. — Miksa, tkp. oszt. főnök, VH, akáczfa-u. 59. — Vilmos, szőnyegügynök, VH, Damjanich-u. 34. — Vilmosné, özv., magánzó, X, Simor-u. 7. Eisenbacher György, kávés, H, Margit-krt 49. Eisenbander János, magánhivataln., Újpest, rózsa­uteza 17/6. Eisenbarth Ferencz, dr., ügyvéd, H, Vérmező-út 4. Eisenbeil Antalné. özv.. magánzó, VHI, práter-u. 29. Eisenbeisz Tivadarné, özv., házt., Újpest, gyár-u. 49. Eisenberg Adolf, hiv., VI, király-u. 20. Bernát, magánzó, VH, Jósika-u. 25. — Ede, bankhiv., I, Bertalan-u. 24. — Ignácz, keztyüs, VI, nagy János-u. 7. — Ignácz, tisztv., II, Szász Károly-u. 1. — József, ügynök, VH, Bombach-u. 16. — Leó, magánhiv., VI, Eötvös-u. 46. — Mór, magánzó, V, Árpád-u. 9. — Náthán, sapkakészitő, Újpest, Kemény G.-u. 2. — Sámuel, kántor, P. sz. Lőrincz, Kossuth Lajos­utcza 65. — Simon, ügynök, VH, Bombach-u. 10. — Wolf, keresk., VI, Vasváry Pál-u. 6. Eisenberger Aladár, utazó, VH, Garay-tér 14. Ignácz, kefekészitő, VH, Barcsay-u. 8. — Károly, (Eizenberger), hiv., V, Hollán-u. 3. — Márton, magánzó, ATI, Várna-u. 4. Eisenburger Gusztáv, vasüg.ynök, Újpest, ősz-u. 70. Eisengräber Agostonné,özv.,mag.,VH,nagydiófa-u.27 — József, fodrász m., VI, Bévay-u. 22. Eisenhoffer Tamásné, özv., magánzó,VI, gömb-u. 85. Eisenhut János, betűszedő, I, Attila-krt 60. — József, magánzó, P. sz. Lőrincz, gyöngyvirág-u. 48. — József, tejárus, H, Nyék-dűlő 7128—7131. Kálmán, mérnök, I, márvány-u. 29. — Károly, min. segédhiv. igazgató, I, Szentliárom­ság-u. 4. Eisenkolb János, gépész, X, mogyoródi út 104. József, (Eizenkolb), mázoló m., IX, gát-u. 8. Eisenkorb Katalin, hivatalnok, VHI, Baross-u. 18. Eisenkraut Edéné, özv., magánzó. VH, ne!'elejts-u. 57. Eisenmann lásd Aisenmann alatt is. Eisenmann Herold, kereskedő, V, nádor-u. 18. — Jónásné, özv., magánzó, V, nádor-u. 18. — Oszkár, kir. tan. adóíelügy. h., IX, Ferencz-tér 1. — Oszkár, dr., kórh. orvos, ATH,Gyulai Pál-u. 2. Eisenma.ver Jenő, tisztv., H, csalogány-u. 55. Eisenstadt Félix, czégvezető, V, Személynök-u. 7. Eisenstädter, (Eisenstedter, Eizenstädter). — Alajos, honvédőm., H, Batthyány-u 2. — Albert, (Eisenstedter), magánzó, VI, ó-u. 38. — Béla, kézműárúbizományos, ATI, Károly-körút 9. — Fánny, hivatalnok, VI, gyár-u. 36. — Ferencz, fűszerkeresk.. B.-Palota, tavasz-u. 5. — J. Iván, magánhiv., V, pozsonyi-út 4/d. — Izidorné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 21. — Józsefné, magánzó, IV, Havas-u. 2. — Károlyné, özv., magánzó, VI, nagy János-u. 43. — Linka, magánhiv., VHI, aggteleki-u. 15. — Lipót, keresk., VI, Vilmos császár-út 31. — Margit, tisztviselő, V, Csáky-u. 34. — Miksa, magánhiv., VI, Csengery-u. 66. — Mórné, (Eisenstedter), özv., magánzó. H. tudor­utcza 5/5. — Nándor, hivatalnok, AH. Thököly-út 4. — Ottó Mihály, hivatalnok, VI, Csengery-u. 76. — Ödön, ügynök, VH, Bombach-u. 3. — Begina. (Eizenstädter), mag., VI, Horn Ede-u.20. — Sándor, fűszerkeresk., Újpest, Árpád-út 15. Tilda, hivatalnok, V, Csáky-u. 30. Vilmos, magánhiv., V, Csáky-u. 34. Eisenstock Alajos, főv. tanitó, ATH, üllői út 76. — Gyula, magánhiv., I, Báth György-u. 8. — Imre, p. és táv. főtiszt, I, Városmajor-u. 72. — János, magánzó, Erzsébetf.. Bessenyei-u. 41. — Károlyné, özv., tej mérő, I, hengermalom-út 46.

Next

/
Oldalképek
Tartalom