Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Ti 7ár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 78 I. Kerület. Krisztinaváros. Horovitz Arnold s tsa 13725//25 Schwarcz Fülöp és neje 13725//% Rozinger Ignácz és neje 13725//27 Dr. Nigrinyi György 13725//25 Csorbai-u. 2. Tigris-utoza. (Krisztinaváros.) 1 Naphegy-u. 5. 2 Karkis Kornélia és Malvin 1289//, 1289/2 3 Kelemen Samu és neje 1291// a, 6 4 Birck Oszkár és neje 1291/2/«, 2/6 5 Dr. Ary Pál s Elvira 1292/2«. 1292/íö 6 Klinger Lipót és neje 1292// 7 Ág-u. 7. 8 Aldásy Antal és Józs. 1293// Bóka-u. 4. 12 Dr. Török Lajos és b. társai 1305/2 13 Mészáros-u. 20. lí Dr. Török Lajos és b. társai 1305// 15 Mészáros-u. 22. 17 Mészáros-u. 24. 19 Mészáros-u. 26. 21 Mészáros-u. 28. 23 Nyárs-u. 1. 25 Nyárs-u. 2. 27 Mészáros-u. 38. 29 Kund Endre 1340/5 30 Kund Endre 1340/7 31 Kund Endre 1340/6 33 Mészáros-u. 46. 37, 39 Baumfeld Zsigmond és neje 1346// 41 Baumfelcl Zsigmond és neje 1347/2 42. 44, 46 Bpest szókesf. közönsége 1349 6 43 Iványi Vilma és Jolán 1348//, 1349/5 45 Dr. Hajos Zsigm. 1349/4 47 Döring Alfrédné 1349/3 Derék-u. 15. 49 Derék-u. 17. 50 Derék-u. 10. 51 Derék-u. 12. 52 Dávid Jenőné 1335 53 Micseh Endréné 1352/5 54 Dezső-u. 6. 55 Ifj. Vastagh György és neje 1354// 56 Dezső-u. 4. 57 Dr. Térfi Gyula 1332/2 a 58, 60, 62 Gottesmann Henrik 1329 59 Fischer János és neje 1332// « 61 Budai bank és telepítő részv.-társ. 1331// 63, 65 Gerenday Andor 1330/2 <64 Epitö és telekértéke­sitő r. t. czég 1330// 4f>7 Hegyalja-út 1 a. Budapest szék. főv. közönsége 1295lile Fenyő-u. 1306 Tokaj-utcza. (Tabán.) (Megszűnt.) Torbágyi át. (Külterület.) 1 Németvölgyi út 67, 69. 2, 4 Szabó Béla 10627-10629, 10630// 3 Hóvirág-út 1. 5 Hóvirág-út 2. 6, 8 Szabó Béla 10630/2, 10631, 10632 7 Hóvirág-út 4. 9 Kelemen Istvánné és b. társai 10542 7, 2 10, 12 Csorba Ferencz 10647, 10648/2. 10649, """ 11 Hóvirág-út 6. 13 Hóvirág-út 8. 14,16,18 Feinsilber Róbert 10690-10694, 10696//, 2 15 Hóvirág-út 10. 17 Budapest székesfővá­ros közönsége 10526 19 Kölber Lajosné és birt. társai 10709//, 10710 20 Domladisch János és neje 10685 21 Weisz Jakab és Mór czég 10705 22 Budapest székesfőváros közönsége 10684 23 Weisz Jakab és Mór czég 10701/3 24/a Kocsis Gizella 10670//, 10671 24/6 Dr. Bognár Mátyás 10670/2, 10672-10674,10675// 25 Weisz Jakab és Mór czég 10700/2, 10701/2 26 Weiner Sándorné 10668, 10669, 10675/2 27 Weisz Jakab és Mór czég 10700//, 10701// 29 Weisz Jakab és Mór czég 10702, 10703, 10704 31 Weisz Jakab és Mór czég 10718, 10721, 10722//,2.3 10723, 10724 33 Olay Fer. és kk. Ilonka 10725//, 10725 35 Olay Fer. és kk. Ilonka 10725/2,10727, 10728//, 10729// 37 Olay Fer. és kk. Ilonka 10728/2, 10729/2,10730 39 Özv. Kriszti Pálné és b. társai 10731, 10732. 10733 41 Weiner S. Sándorné 10734-10740 Tordai utcza. (Külterület.) 1 Kiss Áron-u. 2. 2 Kútvölgyi út 35. 3 Zirzen Janka-u. 1. Tóth Lörincz­utcza. (Külterület.) 1 Ráth György-u. 26. 2 Ráth György-u. 24. I 3 Dr. Körmendy Ékes La­jos 16501/9906 4 Verebély Gézáné 16505/9908 5 Stienc János és neje 16499/9906 6 Sehr Gergely és Rezső 9909 7 Jeszenszky Manó és neje 16498/9906 8 Schell János és b. tár­sai 9914//, a 9914////, 6 9 Dr. Kozmann Frigy. 9904/3 10 Ibos Nándorné és b. társai 9914/2 11 Schwartz József és neje 9915 12 Istenhegyi út 5, 7. 13 Mayer István és neje 9916 14 Istenhegyi-út 4/g. 15 Dudás Gizella ' 9917// 6 17 Glatz Géza és neje 9917/2 19 Krausz József és b. társai 9918 21 Istenhegyi út 9. 25 Dr. Fáy Aladár és neje 9937, 9! 26 Orbánhegyi-út 4la. 27 Orbanhegyi-út 5. 28 Császár József és b. társai 9988/4 29 Orbánhegyi-út 4/6. 30 Németvölgyi út 19 6. 31 Garády Sándor és neje — Fővárosi pénzalap 9995/3 Türpe-utcza. (Külterület.) 1 Mozdony-u. 52. 2 Mozdony-u. 50. 3 Incze-út út 21. 4 Böszörményi út 29. 5 Cohner Ferencz és neje 12936// k 6 Horvay Ede és neje 12930/5 7 Dr. Hódy Lajos 12935/26 8 Böszörményi út 33. 9 Kalamaznik Nándorné 12935 2/ 10 Csörsz-u. 61. Tücsök-utcza. (Külterület.) 1 Diana-u 3. 2 Költő-u. 11, 11/a. 3 Diana-u. 1. 4 Kren György és Ke­mény Béla 9469—70 5 Szépkilátás-út 7. 6 Költő-u. 15. Tündér-utcza. (Külterület.) 1 Teleki Pálné 10122/2, 10123// 6, 10124// 2 Kakuk-út 5. 3 Diana-u 29. 4 Dr. Hollán Sándor és neje 10086—8 5, 7 Dr. Bemáth István 10121, 10123/2, 10123/4, 10125/3.10125/5,10126­10129//,10128,10129/3,10136// 6 Dr. Hollán Péter és neje 10088—92 8 Dr.Siklóssy Józs. s neje 10093, 10094//, 2,10095 9 Diana-u. 23. 10 Dr. Siklóssy József ós neje 10102-4,10107-3 11 Diana-u. 21. 12 Dr. Hegedűs Lóránt és b. társai 10105—6, 10109//, s 13 Özv. dr. Hummel Sza­niszlóné és b. tsai 10133—34, 10135//, 10136/« 10137// 14 Dr. Hegedűs Lóránt és birt. társai ,10110-14,10117-120 15 Herz Arm. és neje 9525—26 16, 22 Lichtenberger Ig­nácz 10139-40, 10145—48 10149//, 2, 10150 17 Diana-u. 15/6. 18, 20 Beer Vümos ifj. és birtoktársai 10141—44 19 Özv.Rott Józsefné 9516—17 21 Költő-u. 20. Ugocsa-utcza. (Krisztinaváros és Külterület.) 1 Breznay Géza és neje 1400/5 2 Auguszt József és Wagner Vilmos 1400//6 3 Báró tornyai Schoss­berger Lajos 1400/6 4 Báró tornyai Schoss­berger Lajos 1400//7 5 Báró tornyai Schoss­berger Lajos 1400/7 6 Br. tornyai Schossber­ger Lajos 140C//S, 12959//4 7 Márvány-u. 48. 8 Nemes Marczell 12959//3 6, 12961/26 9 Márvány-u. 50. 10 Böszörményi út 16. 11 Királyhágó-u. 18. Úri utcza. (Vár.) 1 Dísz-tér 8. 2 Gróf Chotek Rezső 2149 3 Br. Podmaniczky Gyu­láné, sz. Podmaniczky Zsófia ' 2180 4 Zorn Vilmos dr. és neje 2150 5 Gaizler Béláné 2179 6 Gr. Széchenyi Emiiné 2151 7 Tárnok-u. 8. 8 Gróf Széchényi Gyula 2152 9 Tárnok-u. 10. 10 Bustler Bóza 2153 11 Dr. Kummer Bezső és Kummer Margit 217. 12 Beniczky Géza 2154 13 WagnerGyula és b. tsai 2175 14 Dr. Berencsy György 2155 15 Özv. Kovrik Tivadarnó 2173 16 Madarassy Gáborné 2156-57 17 Özv. Püspök Jánosné és Margit 2170 18 Özv. gróf Széchenyi Imréné 2159 19 Ney Ákos és b. társai 2168 20 Özv. gróf Széchenyi Imréné 2160 21 Szentháromság-u. 2. 22 Özv. Adriány Vilmosné és b. társai 2161

Next

/
Oldalképek
Tartalom