Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

Bieder man n. Lakás-jegyzék. 1293 Lakás-jegyzék. Bi erl i ng . Benedek Samu, gyümölcsárus, VHI, Orczy-tér 2. — Samu, keresk, Vn, aréna-út 68. — Samu, magánzó, I, debrői út 7. — Samu, magánzó, VI, Izabella-u. 78. — Samu, mézeskalácsos, I, Attila-kőrút 35. — Sámuel, iskola-igazgató, VH, nefelejts-n. 15. — Sándor, közig. bir. másodelnök, IH, pacsirtamező­utcza 22/a. — Sándor, gyáros,VI,városligeti fasor 40.Tel. 174—12. — Sándor, magánzó, VH, dobány-u. 88. — Sándor, magánzó, R.-Palota, Bethlen-u. 123. — Sándor, máv. főmérnök, VI, Bajza-u. 6Ib. — Sándor, szatócs, R.-Palota, Tompa-u. 55. — Sándor, sz. főv. adóbiztos, IX, Mihálkovics-u. 183. vár házak. — Teréz, özv., magánzó, VH, Csengery-u. 6. — Vilmos, keresk., VH, Péterfy Sándor-u. 32. — Vilmos, dr., ügyvéd, TV, Kossuth Lajos-u. 11. — Zoltán, vasúti tisztv., V, sziget-u. 5. — Zoltánné, hivatalnok, VH, Almássy-tér 3. — Zsigmond, fodrász m., I, lágymányosi u. 7. — Zsigmond, könyvelő, Újpest, váczi út 39. — Zsigmondné, özv., magánzó, I, lágymányosi u. 7. — Zsolt, dr., ref, conventi titk., VH, Stefánia-út 25. Benedekné, Győry Lujza, középisk. tan., IX, Ráday­utcza 22. Beneden Árpád, tanár, I, alkotás-u. 35. Benedict 1. Benedikt. Benedicty, (Benedikti, Benedikty). — András, (Benedikti), nyomdász, VI, Bajza-u. 42. — Bálint, (Benedikti), gépész, IX, Lóvers. dülő 9633. — Béla, nyug. min. tan., VIH, üllői út 66ia. — Dániel, (Benedikty), mészáros m., Kispest, Nagy Sándor-u. 82. — Géza, dr., p. ü. s. titkár, VH, Rákóczi-út 81a. — Gyula, (Benedikty), gyógyszerész, IX, üllői út 21. — Gyuláné, özv., magánzó, VH, Rákóczi-út 81 a. — Imre, (Benedikti), vendéglős, X, somfa-u. 6. — Istvánné, özv., magánzó, VIH, Szentkirályi-u. 11. — József, kir. főmérn., H, Heltai Ferencz-u. 41. Benedig József, magánhiv., IX, Lónyay-u. 9. — Lipót, gyárvezető, VI, Petőfi-u. 4la. Benedikovich Alajos, magánhiv., VI, Csengery-u. 86. Benedikt, (Benedict). — Áron, kereskedő, VH, Elemér-u. 37. — Dezső, (Benedict),mal. disponens, V, Báthory-u.3. — Ernő, hivatalnok, IH, Zsigmond-u. 38. — Ferencz, (Benedict*, műv., Erzsébeti, kádár-u. 15. — Géza, magánzó, VH, István-út 36. — Gyula, (Benedict), műépítész, VI, gyár-u. 12. — Henrik, dr., orvos, egy. m.-tan., V, sas-u. 25. Tel. 94—12. — Imre, számellenőr, IX, közraktár-u. 12/«. — Imre, (Benedict), dr., ügyvédjei., VH, Ilka-u. 22. — Jenő, keresk. utazó, VI, király-u. 102. — Jenő, dr., (Benedict), ügyvédjei*., VI, Révay-u. 8. — Károly, (Benedict), dr., tan. s.,V, sas-u. 25. — Lipót, rőfösáru keresk., VH, Garay-u. 45. — Marcel, biztosítási hiv., VI, hajós-u. 8—10. — Mária, (Benedict), magánzó, VI, Izabella-u. 50. — Márk, képviselőh. iroda igazg., IX, közraktár ­utcza 12 la. —- Márk, dr.,máv.főfelügy.,VH, király-u.93.Tel. 96/95. — Márkus, magánzó, P.-Sz.-Lőrincz, Andrá3sy-u. 27, — Miksa, (Benedict),irodafőnök,VH, Damjanich-u.38 — Mór, bizt. hiv., IX, Lónyay-u. 27. — Mór, tejcsarnok-tul.,VH, Dembinski-u. 43. — Ottó, (Benedict), magánhiv., V, váczi út 6. — Sámuelné, özv., fodrásznő, VI, Dessewffy-u. 21. — Soma, keresk., VII, Almássy-tér 11. — Zoltán, (Benedikt), ker.. tisztv.VIII,Kisfaludy-u.28. Benedikty 1. Benedicty. Benei József, kovács m.. IX, tözoltó-u. 38. — Józsefné, kávémérő, IX, üllői út 73. Benel Artúr, ny. vas. felügy., IX, Ernő-u. 19. — Emil d. g. h. kapitány, IX, üllői út 79. -— Gusztáv, fővámhiv. s.-tiszt, I, Bertalan-u. 26. Benel Gusztávné, özv., nyugd., I, Bertalan-u. 26. — Paula, máv. hiv., IX, Ferencz-körút 43. Benes, (Benesch, Beness, Bennesch). — Adolf, (Bennesch), hiv., VH, Jósika-u. 28. — Anna, (Bennesch), áll. hivataln., IX, üllői út 41. — Antal, földbirtok., VI, Teréz-krt 21. Tel. 173—48. — Arnold, (Benesch),vill.vas.ellenőr.VII,István-út 32 — Béla, (Benesch), bádogos m., IV, molnár-u. 30. — Emma, varróisk. tulajd., VH, Erzsébet-körút 13. — Endréné, özv., magánzó, IX, angyal-u. 24. — Ferencz, (Benesch), bádogos m., ÍV, molnár-u. 30. — Ferencz, (Benesch), kórh. hiv.,VIH,Gyulai Pál-u.2. — Ferencz, mérnök, I, Greguss-u. 8. — Ferencz, órás, R.-Palota. Bethlen-u. 25. — Ferenczné, özv., (Benesch), nyugd., IX, üllői út 41. — Frigyes, magánhiv.. VH, Damjanich-u. 46. — Gizella, (Benesch), tel. kezelő, IX, üllői út 41. — Ilka, (Beness), tanitónő, V, Báthory-u. 20. — Imre, műépítész, VI. aréna-út 84. Tel. 277. — István, keresk., VI, szt.-László-u. 93. — István, (Benesch), sz.-tiszt.,VIH, Horánszky-u.26. — János, hírlapíró, I, mártonhegyi út 40.' — János, (Benesch), h. száz., IX, üllői út 69. — János, tisztv., VH, Elemér-u. 15. — Jánosné, kávés, IX, gubacsi út 81. — Jánosné, özv., magánzó, I, mártonhegyi út 46. — Jenő, dr., s. tanfelügyelő, V, ügynök-u. 11. — József, (Benesch),magánhiv.,X,k.jászberényi út 11. — József, dr., újság szerk., IX, soroksári út 38. — József, ügynök, VH, Csengery u. 3. — Józsefné, ( Benesch), özv., mag., VI, Andrássy-út 29. — Károly, épit. rajzoló, Kispest, tárnok-u. 11. — Károly, könyvelő, VH, Teréz-krt 6. — Károlyné,özv.,magántanár, VI, Podmaniczky-u. 61. — Károlyné, (Benesch), özv., nyugd., H, szalag-u.4. — Károlyné, szabónő, AT, gr. Zichy Jenő-u. 30. — Lajos, főv. hiv., VH, Erzsébet királyné-útja 3. — Lajos, főv. számt.. R.-Palota, Tóth István-u. 50. — László, irnok, Kispest, Thököly-u. 10. — László, műszerész, H. Heltai Ferencz-u. 21. — Lászlóné, özv., magánzó, VIH. József-körút 27„ — Lujza, (Benesch), hivatalnok, IX, Ernő-u. 17. — Mórné, özv., magánzó, VH, lövölde-tér 2la. — Rezső, mérnök, I, bors-u. 20. — Rezső, (Benesch), honv. főhadnagy,VIH,üllőiút80. — Rezsőné, özv., magánzó, VI, felső erdősor 39. — Róbertné, özv., nyugd., X. kolozsvári u. 37. — Sándor, ügynök, VH, lövölde-tér 2la. — Sándorné, özv., csemegekeresk., VI,király-u. 106. — Viktor Lajos, műépítész, IV, Királyi Pál-u. 11. Tel. 147—65. Beneschofszky, (Beneschovszky). — Antal, keresk., TV, sütő-u. 2. — Gyula, bizományos, VH, rózsa-u. 34. — Jakab, malomhiv., VI, aradi u. 62. — József, (Beneschovszky), keresk. s., VH, dob-u. 70. — Julia, gyerm. ruhaker., IV, Szervita-tér 8. — Mór, utazó, VI, Polmaniczky-u. 13. — Péter, lovász m., VHI, muzeum-u. 9. Benesetler János, munkafelügy., IX, Földváry-u. 7. Benesi Frigyes, utazó, VH, Bethlen-u. 11. Benesik János, betűöntő, Kispest, József-u. 1. Beneskó János, műszaki tisztv., VI, Liszt F.-tér 15. Beness 1. Benes. Bénesy Imréné, keresk., V, Lipót-körút 26. Beneth János, lakatos, VI, dalszinház-u. 10. Beney 1. Benei. Bengel Samu, czimfestő, VI, gyár-u. 36. Benger Ágost, gyári művezető, V, váczi út 50. — Károly, füszerkeresk., VH, szövetség-u. 28/a. Bengyel Gyula, mintaasztalos, X, golgota-út 3/5. — Károly, szövöttáruker., VH, Thököly-út 65. — Zsigmond, magánhiv., V, Személynök-u. 7. Benhardt Ferencz József, mag., IX, Ferencz-krt 42. — Jánosné, mag., VI, Hungária-liörút, városi ház. — Magda, divatárusnő, IX, Lónyay-u. 45. — Samu, irodakezelő, IX, Erkel-u. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom