Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Bérkocsitulajd. Czím-jegyzék. 941 Czím-jegyzék. Bérkocsitulaj cL Drahos László, IX, Vendel-u. 26. — Sándor, IX, remete-u. 2/6. — Zsigmond, IX, viola-u. 48. Drucker Lajos, VHI, Szerdahelyi-u. 15. Eberling Jánosné, özv., n, Horvát-u.17. Ehrenreich Albert, VIII, kálvária-u. 19. Eisler József, IX. tüzoltó-u. 63. Sándor, IX, tüzoltó-u. 63. Elbert Jánosné, VIII, koszoi ú-u. 9. Erdélyi Mihály, IX, bokréta-u. 9. Tel. Józs. 45—73. Ertzly József, IX, mester-u. 43. Tel. JÓZS. 42—32. Fabida Sándor, VI, szt László-u. 113. Fárbás Antalné, VIH, tömő-u. 29. Farkas Ferencz,VHI, Karpfenstein-u. 4. — Izidor Izsák, VH, amerikai út 5. — Jakab, VH, amerikai út 5. — Mózes, VH, amerikai út 5. — Pál, IX, üllői út 103. Fazekas István, "VHI, köris-u. 33. Fehér Károlyné, özv..VHI, sárkány-u. 6. Feifel Gyula, VIH. Balassa-u. 4. Fejes Gyula, VH, Szugló-u. 61. Ferenczy Sándor Pál, I, Csaba-u. 20. Fischer Dávidné, VI, béke-tér 4. — Mór, IX, viola-u. 19. Fleischer Ignácz, IX. tüzoltó-u. 80. Fleischmann Manó,IX,Banolder-u. 16 a. Forstner János, IX, tüzoltó-u. 67. Földes Lajos, VIH, Karpfenstein-u. 10. Tel. Józs. 33-27. Förster Jenő, IX, Márton-u. 23. — József, IX, tüzoltó-u. 69/a. Frank Károly, H,kapás-u.38.Tel.94—49. Frész János, VI,Erzsébet kir.-né-útja 64. Frey József, IX, viola-u. 43. Fried Józsefné, VH, Egressy-út 87. Friedmann Hermann Ábrahám, VH, Bem-u. 13. — Ignácz és Társa. VH. Stefánia-út 17. Tel. 96-61. — József, IX, Banolder-u. 10/a. Friesz András, VIH, óriás-u. 23. — György,IX, Ferencz-u. 19.Tel. Józs.649. Fuhrmann Dávid, VH, Egressy-út 4. — Salamon, VH, Ilka-u. 3-5. Gardin Lajos,VH.Erzs. királyné-útja89. Gazda János. IX, bokréta-u. 9. Goldstein József, I, szt János-u. 7. Goldstein Lajos, VHI, Orczy-út 16. Golwitzer Sándorné, özv, "ró, fogarasi út 20. Göller József, IX, dandár-u. 27. Graveró Emil,VH, tábornok-u. 29. Grim György. IX, páva-u. 33. — Nándor, VIH, Illés-u. 20. Grosz Jeremiás, VIH, tömő-u. 44. — Mór, VHI, tömő-u. 44. — Pinkász, VHI, tömő-u. 44. — Sámuel, VIH, sárkány-u. 8. Grossberger Mór, IX, mester-u. 10. — Salamon, IX, mester-u. 10. Gröschl József, IH, vörösvári u. 28. Tél. 162-50. Grün Armin, VI, Podmaniczky-u. 69. — Dávid, VH. őrnagy-u. 8. TeL 174—07. — Miksa,VT, Podmaniczky-u. 69. Grünfeld Ernő, VIH, tömő-u. 42. Tel. Józs. 313. — Gyula, VIH, szigetvári u. 33. — Izidor, IX, viola-u. 16. — Jakab M., IX, páva-u. 3. — József, VHI, tömő-u. 24. — Budolf, IX, viola-u. 32. Gyuricza Jánosné, VH, miskolczi u. 60. Hajnal István, VH, Erzsébet kir. útja 71. Hand Henrik, VH, besnyői u. 11. Tel. 172-52. Hartmann Ferencz, IX, tüzoltó-u. 57. — János, VTH, óriás-u. 13. — Mátyás, IX, gát-u. 17. Heidenreich Mátyásné, özv., H, sze­gényház-u. 25. Heimbach Albert, VI, diós-u. 10. Tel. 84—83. — Jakab és Fiai, VH, Sajó-u. 6—8. Tel. Józs. 14—25. Herczeg István, X, megyeri u. 10. Herczig Antalné, özv., I, németvölgyi út 58. Hermann Győző, VI, dalnok-u. 25. Hervarter Józsefné, özv., VIH, kálvária­utcza 9. Hikade Gusztáv, VI, Erzsébet királyné­útja 24. — József,IX,bokréta-u. 15.Tel. Józs.6—26 — Bezső,IX.gr.Haller-u.46. Tel. Józs.852. Hochfelder Józsefné, VHI, Madách-u. 11. Holländer Elekné, IX, viola-u. 17. — Samu, VI, jász-u. 103. Holler Bezső, X, Zsivora-u. 13. Holtzer Leonóra.VIH, Szerdahelyi-u. 12. — Mihály, VIH, Szerdahelyi-u. 12. Horváth István, X, Apaffy-u. 10. — János, VI, szt László-u. 51. — Jánosné, özv., IX, viola-u. 8. — József, VIH, szigetvári u. 33. — Józsefné, VIH, szigetvári u. 33. — Mihály, X, Álmos-u. 4. Hölzl .«rmin, VI, lőportár-u. 6. — Gyuláné, özv., VI, lőportár-u. 6. — József, VHI, gólya-u. 43. Huss János, IX, bokréta-u. 6. Husserl Jakab, VIH, Illés-u. 9. Indruch József, IX, tüzoltó-u. 82. Janous József, VH, Szugló-u. 63. Jaszinger Albert. IX, viola-u. :Í6. Jelinek Sándor, VHI, Dugonics-u. 4. Juhász Ferencz,VI, üteg-u. 38. Kain Izraelné, VIH, Szerdahelyi-u. 12. Kálmán Istvánné, X, Óhegy 8238. Kaltenecker József, IX, tüzoltó-u. 56. Kapcsos István, VH, Szugló-u. 65. Kardos Imre, VEI, Szerdahelyi-u. 5. Katz G. Géza, VH, Komócsy-u. 5. Kelemen Sándo r, H , csapláros-u. 3. Kiss Andrásné, VIH, Magdolna-u. 30. — István, VH, angol-u. 4. Klein Béla, VIH, Illés-u. 28. — Boldizsár,VIH, szigetváriu. 26 «.Tel. Józs. 48-04. Klein Dávid, IX, bokréta-u. 14. — Farkas, VIH, koszorú-u. 28.Tel. Józs. 2470. — Jenő, VH, Cserei-u. 5. Tel. 63—75. — József, ifj., IX, Szvetenay-u. 4. Tel. Józs. 48—09. — József, IX, tüzoltó-u. 57. — Mór, Vm, Szerdahelyi-u. 4. — Sámuel, YHI, nagyfuvaros-u. 22. — Vilmos. VTH, Staffenberger-u. 18 Tel. Józs. 236. Klupp Antal, ifj., H, szegényház-u. 27. Kocsvay Mihály, VH, hajtsár-u. 70. Kohn Adolf, VIH, kálvária-u. 22. — Adolf, Vm, jázmin-u. 21. — Sándor, IX, tüzoltó-u. 80. Kollártsik Teréz, VH, Szugló-u. 61. Koller József, VT, Mohács-u. 5. Konta Mihály, IX, tüzoltó-u. 65. Kopácsy Ignáczné, VJJ1, kálvária-u. 16. Korsós Sándorné,VH, Bóna-u. 3. Kovács Benjámin, IX, viola-u. 45. — Ferencz, IX, viola-u. 45. — Gábor, IX, viola-u. 45. — György,VI,Erzsébet királyné-útja 88. — Lajos, Vm, Illés-u. 6. König György, IX, tüzoltó-u. 8. Körmendy János,VH, Bákospatak-u. 72­Krausz József, VTH, Illés-u. 11. — Zsigmond, IX, Vendel-u. 32. Krausze Nándor, ifj., Hl, Miklósi. 15. Kreisz István, IX, tüzoltó-u. 66—6S. Kugelbauer János, IH, kisczelli u. 30­Tel. 111—64. — Lázár, m,mókus-u. 8/10.Tel. 42—36. Lacza András, VIH, nap-u. 42. — Lajos, IX,,Banolder-u. 10/a. Lapsánszky Ágoston. IX, tüzoltó-u. 54. — Ede, IX, Vendel-u. 11. Lederer Jakab Ábrahám, VH, hajtsár­út 135. Lefkovits Alfrédné, VIH, Madách-u. 12. — Ignácz, Vm, sárkány-u. 10. — Izidorné, VTH, M adác h-u. 12. Leichtmann Adolf, Vili, kőris-u. 21. Tel. Józs. 46—78. Lengyel Irma, IX, viola-u. 19. — József, IX, viola-u. 19. — Miksa, ifj.-, Vm, örömvölgy-u. 30. — Mór, IX, viola-u. 17. Lindmayer György, ifj., Hl, vörösvári utcza 14. Tel. 2—29. — Márton, Hl, vörösvári u. 14.Tel. 229. Löbl Arthur, IX, Márton-u. 30. — Mór, IX, remete-u. 21. Löwy Ignácz, Vm, tömő-u. 24. — Simon, IX, páva-u. 9. — Testvérek, (Lövy), VH. Cserei-u. 14.. Tel. 56—06. Lustig Bernát, VHI, s árk ány-u. 7. Lutzianovics Ferencz, VHI, práter-u. 86­Tel. Józs. 45—77. Manger Györgyné. VIII, tömő-u. 52. Mayer Dávid, VHI, Teleki-tér 1. — István, VHI, tömő-u. 27. _ — Károlyné, VIH. tömő-u. 27. — Lipót, VH. Komócsy-u. 14. — Miklósné, X, belső jászberényi út„. városi ház 36. Mayer Vilmos, VIH, Staffenberger-u. 14«. Mechtler Antal, H, medve-u. 24. — Lipót, H, medve-u. 24. Medve János, VI, Erzsébet királyné­útja 82. Merza Joáchimné, VEI, óriás-u. 23. Mészáros István. IX, Vendel-u. 4. Miglitzer Adolf Ábrahám,VHI, szigony­utcza 29. — Izidor, IX, bokréta-u. 17. — Lipót, IX, Ferencz-u. 35. Milovszky István, VH, besnyői u. 23. MisogaKároly, I, Városmajor-u. 34. Mohos János, Vm, szeszgyár-u. 10. Mojszilovits Jánosné,özv.,X,Zalán-u.30.. Molnár István, Vili, jázmin-u. 20. Murányi József, IX, gyep-u. 4. Muszil György, IX, viola-u. 3. Németh János, I, Csörsz-u. 12. Neufeld Mórné, özv., Vm, szigony-u. 28. Normann Henrik, VII, angol-u. 4. Őrlik Hugó, VT, lőportár-u. 6. Oroszlán Dezső, VHI, szigetvári u. 26/a.. — Farkas, VIII, jázmin-u. 15. Ortmann Mihály, VHI, szigony-u. 3. Pampl János, I, hantos-út 8. Pamuk Lajos. X, cserkesz-u. 73. — Sándor, IX, bokréta-u. 14. Pápay Sándor, IX, páva-u. 20, Papp Sándor, X, Almos-u. 19. Paróczy Pál, VI, Frangepán-u. 74. Patek Józsefné, özv., IX, tüzoltó-u. 44.. Piszmann János, IX, viola-u. 36. — József, id., IX, Ferencz-u. 28. — József, ifj., VIH, nap-u. 41. Pitzinger Károly, IX, viola-u. 47.

Next

/
Oldalképek
Tartalom