Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Yendéglői konyhagépek. Czim-jegyzék. 1170 Czim-jegyzék. Vendéglősök. Deletor János, VHI, Baross-u. 105. Deli S. éttermei, V, Ferencz József­rkpt. 34. Tel. 104 —86. Dénes József, VDI, József-körút 47. Dérer József, VH, Thököly-út 2. — József, V, akadémia-u. 9. Devecseri Lajos, IX, mester-u. 48. Diebold Mihályné, özv., H, Zsigmond­utcza 13. «Disznófő» (Schaffer Károlyné), I, Zug­liget, Szilassy-út. Dlugolinszky Ferencz, VI, Vörösmarty­utcza 57. Dobránszky István, IV, Ferencz József­rakpart 26. Doktor László, I, Albert-u. 3. Domby János, VI, Szondy-u. 42la. Domschitz József, H, zárda-u. 24. Donc sec s Imre,VI, KeitterFerencz-u.40. és VH, aréna-út 8. Drabik János, VI. Csengery-u. 45. Drahos Pál, IX, Márton-u. 28. DreclislerNánd., VI,felső erdősori6 18. Dréher nagyvendéglő, (Bokros Károly), VI, Andrássy-út 25. Tel. 24—44. Dreilinger Dezső, X, bánya-u. 22. — Lajos, ifj., VH, akáczfa-u. 5. Dudacsek József, VI, Bákospatak-u. 47. Dudás Mihály, VH, nefelejts-u. 31. Ébenhő Károly,VI, Andrássy-út 24. Tel. 148—78. Eberhardt Antal, ifj.,VH, dohány-u. 70. — Gyula, V, harminczad-u. 4. Ecker György, I, fehérvári út 76. — József, VI, Wesselényi-u. 23. — Károly, V III, kőfaragó-u. 13. Éder János, VHI, fhg Sándor-tér 4. — Jánosné, VT, rózsa-u. 74. Egervarth Gyula, VH, bosnyák-u. 30. Tel. 133—43. Égető Bálint, H, fillér-u. 10/a. Eggmann J.-né, özv., H, Szemlőhegy­utcza 14/6. Tel. 113—12. Egyed György, I, Krisztina-tér 9. Egyházy Lajos, VI, Hungária-krt 81/6. Ehm János, VH, aréna-út 68. Tel. Józs. 28—59. Eisele Mihály, TV, régiposta-u. 5. Eisenberger Márton, VH, akáczfa-u. 56. Eisinger Ferencz, VI, béke-tér 7. és VI, Bákosrendező p. u. Tel. 164—80. — M.-né, VI, Eötvös-u. 17. Ekker Sándor, VI, Szondy-u. 57. Elbert István, V, Arany János-u. 18. Elek Arthur, VH, nefelejts-u. 36. Éles Ferencz, IX, Ernő-u. 24. Ellmann Károly, I, ménesi út 70. Élő Andor, I, költő-u. 9. Tel. 151—84. — és Társa, VI, Teréz-körút 43/a. Tel. 92—71. Eltzner János, X, maglódi út 17. Engelbrecht József, VH, Kövér Lajos­utcza 30. Engelhardt Ferencz, I, Béla király-út 40. Tel. 77. Erdély József, IX, Báday-u. 53. Erdélyi Lajos, IX, Báday-u. 4. Erhardt József, VH, Thököly-út 54. «Erzsébet» automata buffet,VH, Erzsé­bet-krt 48. Tel. 59 -53. Erzsébet királynő szálloda vendéglő, (Szabó Imre), IV, egyetem-u. 5. Erzsébet sósfürdő, (Horváth Adolf), I, tétényi út 16. Tel. 40—84. «Esplanade» (Márton Béla), IH, Zsig­mond-u. 40. Tel. 61—17. «Exelsior» szálloda vendéglő (ifj. Bokor és Kiszel), VH, Eákóczi-út 72. Tel. 140-72 és 140—73. Fábián János, VIH, szigony-u. 34. Fábry György, X, Martinovics-tér 10. «Fáczán» nagy vendéglő, (Gratzl József), I, Béla király-út 59. Fahrmann Jánosné, özv.,H,Kacsa-u. 18. Faith István, IX, bokréta-u. 1. — Mihály, VIH, Madách-u. 32. Fally Gyula, VIH, népszinház-u. 43. Falusi István, VHI, gólya-u. 26. Farkas Ferencz, VHI, József-krt 75. — József, H,tudor-u. 5le. — Lipót, X, maglódi út 33. — Miklós, VIH, Bákóczi-tér 13. Fazekas Ferencz, IX, mester-u. 54. Fehér Frigyes,VHI, nagytemplom-u. 15. — János, IV, Királyi Pál-u. 18. — József,VI, váczi út 117. ésVIH, őr-u.8. — Sámuel, VHI, práter-u. 6. — Sándor, IX, üllői út 53. Fehórváry András, V, nádor-u. 13. Feigelstock Andrásné, VH, Klauzál­tér 13. Fein Márton, VHI, népszinház-u. 19. Tel. Józs. 39—17. Feiner Adolf, VHI, népszinház-u. 24. Feith Ferencz, VI, Podmaniczky-u. 71. Feitl János, IX, üllői út 9. Fejér Frigyes és Horváth Sándor, I, Döbrentei-tér 2. — Frigyes, VHI, gólya-u. 8. Fejes Károlyné, X, gyömrői út 19. Fekecs Andrásné, VH, Szugló-u. 35. Fekete Lajos, X, belső jászberényi út 10. Ferjancsik János, I, fehérvári út 205. Fernbach János, I. Városmajor-u. 80. «Fészek halászcsárda» (Kelló Vilmos), I, mohai út 8. Tel. 65—26. «Fészek club» (Mirth Ferencz),VH, ker­tész-u. 36. Tel. 170—55. Feuermann József, V, pozsonyi út 27. — Miklós, V, Arany János-u. 5. Fiedler Gusztáv, I, Gellért-tér 3. Tel. 1—34. Fink Arthur, VIH, Baross-u. 1. Finto István, V, váczi út 86. Fischer Zsigmond, VI, Teréz-körút 3. Tel. 157—00. Fixl Alajos, VII, dohány-u. 82. Flachs Lajos, IX, soroksári út 108. Tel. Józs. 19-08. Flamm Bertalan, VI, Teréz-krt 56. Fleischer Ferencz, VI, szt László-u. 87. Fleischmann és Markstein, VIH, lllés­utcza 12. Flesch Zsigmond, VI, Szondy-u. 28.Tel. 133—73. Fliegenschnee Mihály, IV, Irányi-u. 20. Fludorovits István, ÍV. Irányi-u. 17. Fodor József, VIH, Hunyadi-u. 37. — Vendel, VH, Ilka-u. 3—5. Foltik János, IX, soroksári út 41. Földvári Andor, VI. kartács-u. 2. Förster Zsigmond, VI, lőportár-u. 15. Frank János, I, Krisztina-körút 8—10. Franke József, VI, Hungária-körút 86. Frenkel Ignácz, VH, Bombach-u. 12. Frenreisz István,VHI, József-krt 52/56. Tel. 113—07. Freund D. Antal, VI, Hermina-út 55. — Miksáné, özv., VI, Laudon-u. 2. — Vilmos, VI, Hungária-krt 55. Frick Ádám, VI,üteg-u.4. Tel. 130—90. Friedmann Mór, VI, szerecsen-u. 47. — Bezső, VHI, Teleki-tér 8. Frindt Ferencz, H, gyorskocsi-u. 2. és kacsa-u. 3. From János, IH, Bemetehegy 2093. Tel. 168-88. Fröhlich Nándorné, H, hidegkúti út 1. Fukszhoffer Istv.-né, özv., IX, Lónyay­utcza 34. Fülöp János,I,budafoki út 91.Tél.88—92 Füstér Gyuláné, özv., X, Endre-u. 7. Gábris Győző, V, bank-u. 3. Gács Mihály, IH, Zsigmond-u. 80. Gaiter János, H, Krisztina-körút 11. Gál Istvánné, VI, Levente-u. 8. Galambos Gáspár, VHI, szigony-u. 30. Galaschek K. Ferencz, VI, szt László ­utcza 2. Gallai Mihály, X, liget tér 4. «Gambrinu s»nagy vendéglő, (Oláh Gy ár­fás Mihály), VH, Erzsébet-krt 25/27. Tel. 14-05. Garai Nándor, VI, Lázár-u. 11. és VI, szent László-u. 1. Gárdonyi Károly, VIH, német-u. 32. — Sándor, VI, Eötvös-u. 17. Gaunerstorfer Józs.,VIH, Mátyás-tér 18. Geiringer Ignácz, IX, soroksári út 132. «Gellérthegyi nagy vendéglő» (Both Dá­niel), I, Gellérthegy. Tel. 165—58. Gerenday Lászlóné, X, szállás-u. 32. Gerentsér József, I, kelenföldi út 29« Gergely József, IX, Lónyay-u. 46. Gernedl M., IH, Lajos-u. 169. Gerner Ádám, I, alkotás-u. 9. Gerő S. Sándor, VH, Bákóczi-út 70. Gerstenbrein György, IH,Flórián-tér 10. — János, ifj., VHI, Magdolna-u. 51. — Pál, X, gyömrői út 35. Gerstenbreiner András, X, keresztúri út 7642. Gerstl Ferencz, I, Czakó-u. 1. Gigler Ignácz, Hl, raktár-u. 46. Glaser János, VHI, Illés-u. 24. Glasz Illés, VH, dob-u. 82. Goldberger Józsefné, özv., VH, Bálint­utcza 4. Gollerits József, IH, Lajos-u. 81. Golobits István, VH, Thököly-út 55. Göttler László, IV, Veres Pálné-u. 3. Gráf János, VI, Andrássy-út 80. Gregorits Ferencz, VI, Hermina-út 59. Tel. 126—74. — Ferenczné, özv., VHI, Mátyás-tér 1. — Simon, VIH, népszinház-u. 23. Grifatong János, I, Csaba-u. 14. Grob János, V, nádor-utcza 24. és V, akadémia-u. 3. Grosz Adolf, V, váczi út 208. — András, VI, Podmaniczky-u. 33. Gruits Mihály, IX, gát-u. 14. Grün Samuné, IH, bécsi út 152. Grünfeld Gusztáv, VHI, Lujza-u. 40. Grünhut Henrikné, X, gyömrői út 66. Grünwald Illés, V, vadász-u. 35/a. Gulyás Géza, IV, muzeum-krt 27. — János, VI, röppentyű-u. 1. — József, VH, bibor-uteza 14. Guttmann Henrik,VH,Wesselényi-u.33. Tel. 109—93. — Miksáné, özv., IH, Zsigmond-u. 41. Tel. 130—80. Günzel Oszkár, VH, Jókai-u. 12. Győrffy István, VH, Garay-u. 28. György Benjamin, H, jégverem-u. 6. Gyulai Frigyes, I, úri u. 26. Gyurics Jovanka, IV, Veres Pálné-u. 33. Gyurkó Bertalan, VHI, szigetvári u. 23. Gyuth Nándor, IX, üllői út 115. Tel. Józs. 16-09. Gyürü Kálmán, I, fehérvári út 108. Haas Bernát, IH, serfőző-u. 14. Haberhauer Hubertné,VH,Bottenbiller­utcza 44. Hack István, VH, Baross-tér 13. Tel. Józs. 36—08.

Next

/
Oldalképek
Tartalom