Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Sz

St uí fer. Lakás-jegyzék. 2295 Lakás-jegyzék. S türzenbaum. Szabó József, keresk. s., VII, Rákóczi út 74. — József, keresk.. VHI, józsef-u. 74. — József, kertész. VII, Betlilen-tér 4. — József, korcsmáros, VII, fürész-u. 25. — József, kőműves, U., gyár-u. 99. — József, könyvelő, VII, Komócsy-u. 25. — József, könyvkötő, VH, nefelejts-u. 65. — József, magánhiv., IX, Lónyay-u. 45. — József, magánhiv.. I. bors-u. 20. — József, magánzó, VIII, Conti-u. 25. — József, m. kir. honv. őrmester, K., Eggert-u. 62. — József, máv. hiv., VI, Szondy-u. 22. — József, máv. raktárnok,VI, gömb-u. 16. — József, mérnök, VI, Lehel-u. 17. — József, ifj., műsz. rajzoló, IX, üllői-út 109/a. — József, műsz. tanácsos, VE, Erzsébet-krt 43—45. — József, műszaki tisztv., V. Garam-u. 28. — József, nyug. ezredes, I, szent János-tér l/a. — József, nyug. igazgató, VII, Vörösmarty-u. 17. — József, nyug. járásbiró. X, keresztúri út 16. — József, nyug. máv. előljáró, P. Sz., vércse-u. 16. — József, dr.,orvos, egy .m.-tan.,VEI. József-krt 37/39. Tel. Józs. 1—65. y — József, dr., orvos, IX. Bákos-u. 3. , — József, pénzbeszedő, VI, lomb-u. 43. — József, pénzbeszedő, P. Sz., Kossuth Lajos-u. 42. — József, postaműszerész, IX, gyáli út 21. — József, postatiszt, E. retek-u. 33—37. — József, postatiszt, VE, nefelejts-u. 17. — József, posztókeresk., VE, sip-u. 17. — József, rajzoló, I, villányi út 10. — József, szabó m.. ATE. Bökk Szilárd-u. 29. — József, szabó m., IX, Kinizsy-u. 3. — József, szabó m., YI, sziv-u. 71. — József, szabó. K.. Sárkány-u. 89. — József, színházi fodrász, ATE, futó-u. 16. — József, szövetk. tisztv., K., Kossuth Lajos-u. 47. — József, sz. főv. alkalm., VHI, Conti-u. 39. — József, tanár, VI, Szondy-u. 42/c. — József, tisztv., V, nádor-u. 32. — József, törvsz. hív., IX, Ferencz-körút 27. — József, ügynök, YI, Petneházy-u. 62. — József, dr., ügyvéd, IX, Lónyay-u. 9. Tel. 61—80. — József, vállalkozó, VEI, Szerdahelyi-u. 1. — József, vaskeresk., U., József-u. 70. — József, vendéglős, AH, Garay-u. 16. — József, vendéglős, VEI, nap-u. 36. — József, vili. vas. ellenőr, I, vinczellér-u. 48. — József, zálogházi tisztv., É., Kossuth-u. 63. — József Lajos, temetk. vállaik., E, Margit-krt 13. — Józsefné, özv., fuvaros, E.. Zalán-u. 3. — Józsefné, özv., háztulajd., U., AVekerle-u. 14. — Józsefné, özv., magánzó, VE, Erzsébet-krt 22. — Józsefné, magánzó, AH, murányi u. 21. — Józsefné, özv., magánzó, YI, rózsa-u. 38/6. — Józsefné, özv., magánzó, VE, Cserhát-u. 24. — Józsefné, özv., magánzó, ATE,Bökk Szilárd-u. 10. — Józsefné, magánzó, AH. dob-u. 74. — Józsefné, magánzó, K., fő-u. 5. — Józsefné, magánzó, K., Petőfi-u. 49. — Józsefné, özv., magánzó, IX, soroksári út 38. — Józsefné, özv., magánzó, E, csalogány-u. 1. — Józsefné, özv., magánzó, K., Kisfaludy-u. 109. — Józsefné, özv., magánzó, El, Szépvölgy-u. 12. — Józsefné, özv., mag., E., Kende Kanuth-u. 26. — Józsefné, özv., varrónő, V, visegrádi u. 54. — Józsefné, varrónő, YI, béke-u. 11. — Julianna, majoros, X, gyömrői út 47. — Kálmán, a Nimród szerkesztője. VIE. Bökk Szi­lárd-u. 27. Tel. 116—68. — Kálmán, bankhiv., I, Attila-u. 39. — Kálmán,borászati művez.,VH, Dembinski-u. 37/a. — Kálmán, czipész, V. Tisza-u. 18. — Kálmán, főpinczér, I, fehérvári út 6. — Kálmán, főv. tanitó, II, szalag-u. 22. — Kálmán, gépész, I, alkotás-u. 23. — Kálmán, háztulajd.. VEI, Kisfaludy-u. 28/'a. Szabó Kálmán, háztulajd., E, málna-u. 3. — Kálmán, mérnök, E, Margit-krt 7. — Kálmán, dr., min. fogaim,, AHI, József-u. 23. — Kálmán, posta s. tiszt, X, vaspálya-u. 7. — Kálmán, postatiszt, AHI, Teleki-tér 6. — Kálmán, postatiszt, VI, Hunyadi-tér 1. — Kálmán, sütő m., IH. szőlő-u. 68. — Kálmán, számtiszt, X, bolgár-u. 6. — Kálmán, szobafestő, Ú., Sándor-u. 2. — Kálmán, szobrász, VE, Kazinczy-u. 18. — Kálmán, tanitó, VTH, kőfaragó-u. 10. — Kálmán, ujságiró, ATE, József-krt 49. — Kálmán, ügynök, IX, Márton-u. 20. — Kálmán, üvegfestő m.. ATH. Mária-u. 20. — Kálmán, vendéglős, AH, Thököly-út 21. — Kálmán Aladár, máv. dijnok, VI, Izabella-u. 71. — Kálmán József,keresk.alkalm., VIH, Baross-u. 113. — Kálmánné, magánzó, I, pálya-u. 2la. — Kálmánné, özv., máv. nyugd., VH, Jósika-u. 2. — Kálmánné, özv., nyugdijas, X, delej-u. 16. — Károly, asztalos m., VH. Ilka-u. 20. i— Károly, fehérnemű tisztító, U., nyár-u. 22. — Károly, főv. adóbiztos, V, vigadó-u. 2. — Károly, főv. lajstromozó, IX, Ferencz-körút 44. — Károly, gépész, VHI, Bákóczi-tér 13. — Károly, irodakezelő, K., Kálmán király-u. 40. — Károly, iparmüv. tervező, V, Garam-u. 28. — Károly, irodai alkalm., A 7, Arpád-u. 8. — Károly, keresk., K., üllői út 106. — Károly, keresk., VI, rózsa-u. 76. — Károly, kereskedő, YI. sziv-u. 38. Károly, kőműves, E., ó-u. 19. — Károly, kőműves m., E., Erzsébet-u. 180. — Károly, kőműves m., I. verpeléti út 26. — Károly, magánhiv., VEI. óriás-u. 25. — Károly, id., magánzó, IX, Báday-u. 11—13. — Károly, máv. főkalauz, ATE, kerepesi út 5. — Károly, máv. irodakezelő, VI, felső erdősor 19/6. — Károly, mészáros, VI, Szondy-u. 24. — Károly, min. hivatalnok, VEI, népszinház-u. 12. — Károly, p. ü. min. oszt. tan., I, Orlay-u. 4. — Károly, ifj., rendőrs. hiv. tiszt,IX, Ráday-u. 11 -13. — Károly, r.-t. igazgazgató, I, Krisztina-krt 167. Tel. 154—53. — Károly, szabó, IX, remete-u. 11. — Károly, szénkeresk., YI. angyalföldi út 38. — Károly, szobafestő, H., szép-u. 24. — Károly, dr., tanár, I, Gellérthegy-u. 29. — Károly, tanár, I, Rátli György-u. 4. — Károly, ujságiró, ATH, alföldi u. 16. — Károlyné, özv., keresk.. E., diófa-u. 13. — Károlyné, magánzó, K., Kossuth Lajos-u. 62. — Károlyné, magánzó, VII. nyár-u. 36. — Károlyné, özv., magánzó, I, Maros-u. 44/«. — Károlyné, özv.. magánzó, VE, verseny-u. 4. — Katalin, gépirónő, VH, murányi u 55. — Katalin, kisdedóvónő, IX, Bakáts-tér 8. — Kornél, bankelnöki titkár, V, Falk Miksa-u. 8. — Kristóf, postatiszt, IV, Károly-körút 8. — Lajos, bankbizományos, AH, király-u. 16. — Lajos, bankhiv., IV, Kossuth Lajos-u. 13. — Lajos, borbély m,, I, görög-u. 1. — Lajos, borbély m., AH. Wesselényi-u. 56. — Lajos, czégvezető, VI, király-u. 82. — Lajos, czimfestő, U., virág-u. 4/a. — Lajos, czukrász, E., Nagy Sándor-u. 80. — Lajos, dohánygy. felügy., IX, bokréta-u. 15. -— Lajos, épitési rajzoló, IX, üllői út 95. — Lajos, épitész. ATH. József-körút 34. — Lajos, fodrász m., VH, Kazinczy-u. 5. — Lajos, földbirtokos, IX, Boráros-tór 3. — Lajos, főv. tisztv., E., Deák-u. 44/a. — Lajos, gépész, AT, Taksony-u. 3. — Lajos, gondnok, IX, közraktár-u. 24. — Lajos, gyári műszerész, E, zárda-u. 34. — Lajos, háztulajd., B., Thökölv-u. 2. — Lajos, id., háztulajd., YH. Klauzál-tér 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom