Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - P

Ocs ay . Lakás-jegyzék. 2051 Lakás-jegyzék. Oesterreicher. Pelei Imre, asztalos m., VHI, erdélyi u. 10. Pelek Pálné, maszirozónő, VII, Dembinski-u. 10. — Sándor, hiv., IX, gr Haller-u. 30. Pelérdi Gyula, vendégl., VHI, nagytemplom-u. 29. — Jenő, tisztv., IH, Zsigmond-u. 78. Peles, 1. Pelles. Pelheő Pálné, özv., mag., VH, Erzsébet-krt 1. Pelhős István, ruhaszabász, IX, Mihálkovics-u. 12. Péli, 1. Pély. Pelikán, (Pelükán). — Alfréd, fa- és szénkeresk., IX, bokréta-u. 15. — András, fuvaros, X, Szacsvay-u. 12. — Imre, nyugdijas, VH, Gizella-út 54. — István, vendéglős, VH, Kazinczy-u. 7. — János, aranyműves s., VI, király-u. 10. — János, főhadn.-hadbiró, VI, Szondy-u. 90. — Jánosné, özv., magánzó, VII, Wesselényi-u. 21. — József, dr., fogász, VHI, József-körút 22—24. — József, hentes m., VI, lovag-u. 17. — Károlyné, özv., mag., V, csáklya-u. 6. Pelinovits Sándor, magánhiv., VI, Bajza-u. 27. Pelischek Alfréd, gyárigazg., IX, soroksári út 38—40. — Venczelné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 57. Pelka Hugó, kőmives m., VI, Szondy-u. 96la. Pelkovics Perencz, gazdas. tiszt, VIH, üllői út 68. Pell 1. Pehl alatt is. Pell Andrásné, özv., magánzó, VI, üteg-u. 30. József, gépészmérnök, IH, újlaki rakpart 30. — Mariska, dr., tanárnő, IH, újlaki rakpart 30. Pelle Béla. p. és táv. s.-tiszt, VIH, Lósy-Imre-u. 3. — János, nyugdijas, H, mész-u. 12. — József, máv. farakt. kez., VHI, Magdolna-u. 12. — László, magánhiv., E., Perczel Mór-u. 6. — Bichárd, rk. áldozó pap, H, Margit-körút 23. Pellech János, hentes m., VI. üteg-u. 24. Pellegrini Mihály, mérnök, IX Ferencz-körút 31. Pellei Jánosné, magánzó, VHI, József-körút 68. — Jenő, számtiszt, H, Toldy Ferencz-u. 16. — Sándor, (Pelley), utazó, VHI, Orczy-út 42. Peller Ágoston, dr., min. hiv.,VIH, József-krt 82. — Antal, egyetemi hiv., VHI, Práter-u. 4. — Árminné, özv., magánzó, VI, Frangepán-u. 6. — Béla, bankhiv., H, Heltai Ferencz-u. 14. — Béla, házt., U., Bákóczi-u. 12. — Béla, magánhiv., VH, óvoda-u. 40. — György, munkavezető, VHE, Baross-u. 82. — Györgyné, szabónő, IX, angyal-u. 28. — Győző, tisztviselő, VHI, Baross-u. 48. — Honka, hivatalnok, IV, muzeum-körút 15. — Imre, dr., ügyvédjelölt, VH, dohány-u. 57. — Jánosné, özv., mag., K., Attila-u. 69. — Józsefné, özv., nyugdijas, H, fhg Albrecht út 16. — Miczi, magánhiv., H, fhg Albrecht-út 16. — Sándor, közig, gyakorn ok , IV, magyar-u. 3. — Sári, máv. hivatalnok, VH, óvoda-u. 4. Pellerin Baimond, mérnök, VHI, Bákóczi-út 59. Pelles Józsefné, özv., mag., V, csáklya-u. 6. — Lipótné, özv., (Peles), magánzó, IV, Károly-krt 10. Pellet Bertalan, r.-t. igazgató, H, fő-u. 75.Tel. 125—20. — Károlyné, özv., nyugdijas, H, iskola-u. 31. Pelley 1. Pellei. Pellich Károly, házt., U., király-u. 46. Pellikán, 1. Pelikán. Pellion Béláné, özv., nyugdijas, X, elnök-u. 24. — Lajosné, özv., magánzó, VH, murányi u. 61. Pellusz János, házt., B., Eötvös-u. 124. Pelmont Károlyné, özv., magánzó, IX, üllői út 53/a. Pelok Imre, borbély, VI, sziv-u. 40. Peloschek Ida, hivatalnok, V, Klotild-u. 22. Pelovszky Sándorné, özv. mag.,H,fhgAlbrecht-út 11. Peh'ucha Györgyné, özv., tőzsdetul., H, gyorskocsi­utcza 23. Pelsőczy Árpád, tvsz. irodatiszt,VHI,köztemető-út21. — Jánosné, özv., háztulajd., I, fehérvári út 13722. — József, majoros, K., üllői út 13. — Józsefné, özv., magánzó, VHI, rigó-u. 14. Pelsővág Józs.-né,özv.,mag.,VlH,köztemető-út21—23 Pelsz Mór, ügynök, VH, Thököly út 12. . Peltsárszky Imre, banktisztv., VHI, Pál-u. 6. Peltz 1. Pelcz. Peltzmann 1. Pelzmann. Peluszka Pál, házt., B., Bocskay-u. 52. Pély, (Péli). — István, gépész, Hl, kiskorona-u. 58. — István, kovács, m-, VI, Levente-u. 12. — József, (Péli), bérkocsi tul., IX, Vendel-u. 32. — József, nyugdijas, VIH, Baross-u. 57. — Károly, fűszerkeresk., H, hattyu-u. 2. Pelz 1. Pelcz. Pelzer 1. Pelczer. Pelzl József, p. ü. szemlész, IX, Mátyás-u. 16. Pelzmann, (Pelczmann). — Andrásné, (Pelczmann), özv., mag., VIH, József­körút 71. — Ferencz, vendéglős,VHI, Bákóczi-út 7.Tel.55—45. Peltzmann István, szabó m., VH, dob-u. 10. — József, cserépfedő, I, Attila-krt 15. — Józsefné, özv., mag., VHI, salétrom-u. 10. Pém Lajosné, özv., magánzó, VHI, Vay Adám-u. 6. Pemsel Ferencz, betűszedő,VIH, Karpfenstein-u. 26. Pen Jakab, vendéglős, VI, Lehel-u. 21. Pencz 1. Pentz. Penczák Lajos, gépész, IX, tüzoltó-u. 58. Pencze Nándor, számgyakorn., VI, loyag-u. 13. Pencziás 1. Penziás. Penczu Jánosné, özv., magánzó, I, Attila-körút 29. Pender Endréné, özv., magánzó, IX, gyáli út 21. — Farkas, bankhiv., VHI, szigetvári u. 19. — Ferencz, sütő m., Hl, föld-u. 46. Pendert Mihály, majoros, I, Szilassy-út 14—16. Pendl Imre, sütő, VIH, Karpfenstein-u. 22. — Lajosné, özv., magánzó, Vili, Lujza-u. 34. — Márton, szabó m., K., üllői út 129. Péner Miklós, dr., tanár, VHI, salétrom-u. 10. Peng János, raktárnok, VI, szegfü-u. 6. Pengász Gusztáv, bádogos, VI, Szondy-u. 42le. Pengi Ágoston, gépmester, VII, Hungária-körút 17. Peni Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 23. Penka József, háztulajd., U., rózsa-u. 19. — Ottó, kárpitos m., VIH, Hunyadi-u. 37. Penkala János, dr., kir. trvsz. biró.VH, Gervay-u. 30. — Bezső, háztulajdonos, I, Elek-u. 9. Penke Mihály, pénzbeszedő, VH, Jósika-u. 11. Penna Béla, állami s.-pénztárnok, I, Fortuna-u. 15. — Bezső, állami hiv., H, Batthyány-u. 20. Pennavin Elemér, levelező, IH, Zsigmond-u. 68. Penninger Antal, bankhiv., VILI, József-körút 77. — Gusztáv, trvsz. tisztv. VIH, Bákóczi-tér 17. — Gyula, magánhiv., VH, Baross-tér 13. — Józsefné, özv., magánzó, VIH. József-körút 77. Péntek Antal. term, keresk., E., Török Plóris-u. 100. — B. Ferencz, főv. tanitó, VH, István-út 28. — Ferencz, gépész, V, pozsonyi út 4/c. — Ferencz, ref. lelkész, IH, Emőd-u. 70. — Gyula, postatiszt, VH, jávor-u. 3. — Gyula, szabó m.,VI, ó-u. 36. — Ignácz, gépész, VI, nagymező-u. 54—56. — Imre, postaaltiszt, TJ., virág-u. 1. — Irma, hivatalnok, E., Török Flóris-u. 100. — István, szabó m., IX, Bakáts-tér 2. — Jolán, hivatalnok, E., Török Flóris-u. 100. — József, fényező, K., Sárkány-u. 27. — Józsefné, özv., szülésznő, VHI, népszinház-u. 17. — Lajos, nyomdász, VHI, német-u. 14. — László, (Pénthek), gépészmérnök, IX, Ferencz­körút 34. — Mihályné, özv., magánzó, VH, dohány-u. 28. — Miklós, asztalos, K., Lehel-u. 15. — Sándor, gyáros, V, ügynök-u. 16. — Teréz, magánzó, IX, soroksári út 46. — Zoltán, honv. főhadnagy, IX, üllői út 91 la. — Zsigmond, mészáros, 1, fehérvári út 84. Pénteky Elemér, betűszedő, IX, liliom-u. 54. Pentelei Molnár János, festőművész,VH, aréna-út 17. 127*

Next

/
Oldalképek
Tartalom