Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - N

Nermicsi . Lakás-jegyzék. 1987 Lakás-jegyzék. Neubör ger . Nagy Aranka, énektanár, IV, váezi-u. 8. — Ármin, bankhivatalnok, VIII, József-körút 15. — Ármin, kereskedő, VH, angol-u. 5. — Áron, asztalos m.. K., rózsa-u. 47. — Áron, napidíjas, IX, Eáday-u. 7. — ronné, magánzó, P., Nándor-u. 23. — Árpád, máv. hív., VI, Bévay-u. 14. — Árpád, dr., báró, min. o. tan., IV, bástya-u. 12. — Árpád, postatiszt, VE, óvoda-u. 26. — Arthur, keresk. s., VEI, Eökk Szilárd-u. 16. — Arthur, nvug. honvédezredes, I, pálya-u. 2fa. - Arthurné, özv., nyugdijas, IV, vámház-körút 12. — Auguszta, tanitónő, IV, kecskeméti u. 2. — Aurélné, özv., magánzó, E, iskola-u. 12. — B. Sándor, nyug. tisztv., IX, üllői út 91 fa. — Bálint, borkezelő, VIE. óriás-u. 37/a. — Bálint, detektiv, VEI, Lujza-u. 27/29. — Bálint, gépész, I, lágymányosi u. 4. — Bálint, magánzó, VE, Dembinski-u. 10. — Barnabás, irodaaltiszt, U., Gellért-u. 6. — Barnabás, min. hivatalnok, IX, Ernő-u. 17. — Béla, bankigazgató, II, Margit-krt 44. — Béla, bognár, VE. rózsa-u. 5. — Béla, borbély m., VIE, Mátyás-tér 17. — Béla, czukrász m., E, fő-u. 73. — Béla, divatárúkeresk., B., iskola-u. 72. — Béla, főpinczér, V, visegrádi u. 29. — Béla, dr., főv. fogaim., IX, Knézits-u. 2. — Béla, gyógyszerész, IX, Báday-u. 22. — Béla, dr.,határrend. s.-fcgalm.,V,országház-tér 16. — Béla, házt., B., iskola-u. 64. — Béla, hirlapiró, I. márvány-u. 40. — Béla, hivatalnok, VI, kis János-u. 4. — Béla, honv. százados, IX, soroksári út 38—40. — Béla, dr., idegorvos, VE, Bottenbiller-u. 35. — Béla, irnok, VIE, József-u. 50. — Béla, kefekötőm., U., István-tér 22. — Béla, dr., kir. ügyész, VIE, bérkocsis-u. 16. — Béla, magánhiv., VL, Csengery-u. 74. — Béla, magánhiv., VE, Erzsébet-körút 22. — Béla, magánhiv., VlLL, szűz-u. 9. — Béla, magántisztv., IE, bécsi út 86. Béla, máv. alművezető, VI, sziv-u. 18. — Béla, máv. hiv., P. Sz., piacz-tér 2. — Béla, ifj., máv. tisztv., E, kapás-u. 20. — Béla, dr., min. s.-titkár, I, böszörményi út 2. — Béla, ifj., műsz, igazg , VE, nefelejts-u. 3. — Béla, polg. isk. tanár, E, Kapy-u. 11. — Béla, tanár, VIE. József-u. 52. — Béla, dr., ügyvéd, E., Kossuth Lajos-u. 34. — Béla Eerencz, máv. fogaim., X, Szabóky-u. 51. — Béla Sándor, raktárnok, V, vadász-u. 34. — Béláné, özv., földbirtokos, IX, angyal-u. 7Ib. — Béláné, dr., özv., magánzó, VII, Erzsébet-krt 54. — Benedek, háztulajd., K., Sárkány-u. 31. — Benedek, nyug. főv. hiv., IX, Telepy-u. 6—8. — Benő, pénzügynök, VE, dohány-u. 1 Ib. — Benőné, özv.. mag , VE, király-u. 95. — Bernátné, magánzó, VI, sziv-u. 16. — Berta, háztulajd., VE, Izabella-tér 2. — Berta, pt. kezelő, VHL, Bökk Szilárd-u. 27. — Berta, tisztviselő, VEI, Visi Imre-u. 14. — Bertalan, h. főszámtanácsos, E, erőd-u. 12. — Bertalan, keresk. s., IX, bokréta-u. 15. — Bertalan, m. hivatalnok,VEI, Szentkirályi-u. 6. — Bertalan, máv. gyakornok, X, korponai u. 9. — Böske, hivatalnok, VI, Bajza-u. 46. — Dániel, máv. alkalm., VI. Szondy-u. 55. — Dániel, szíjgyártó, VEI, Mária-u. 20. — Dávid, tejárus, VEI, József-u. 55. — Dávid, vállaik., VE, István-út 40. — Dénes, főv. hiv., VIE, szüz-u. 5—7. — Dénes, magánzó, I, mártonhegyi út 30. — Dénes, mészáros, IX, soroksári út 116. — Dénes, nyugdijas, I, torbágyi út 9. — Dénes, ref. valíástanár, IX, Lónyay-u. 11. — Dénes, vendéglős, IX, soroksári út 26. Nagy Dénesné, özv., magánzó,VEI, Baross-u. 36. — Dezső, államv. irodakezelő, X, Endre-u. 12. — Dezső, bankhiv., V, nádor-u. 18. — De^ső, dr., főorvos, I, hidegkúti út 72. — Dezső, gyógyszerész, VI, Andrássy-út 97. — Dezső, hirlapiró. VIE. Szentkirályi-u. 6. — Dezső, hivatalnok, VHI, József-u. 23. — Dezső, kereskedő, I, alkotás-u. 32. — Dezső, kir. mérnök. I. fehérvári út 27. — Dezső, magánhiv.. VE, Alpár-u. 3. — Dezső, magánzó, VE, Erzsébet-körút 34. — Dezső, mérnök, V, Csáky-u. 18. — Dezső, művezető, E, ostrom-u. 31. — Dezső, dr., posta és táv. titk., I, £emenes-u. 6. — Dezső, raktárnok, VI, rózsa-u. 82. — Dezső, számgyak., VI. Teréz-krt 34. — Dezső, udv. tan., műegy. nyilv. r. tan., I, fehér­vári út 4. — Dezső, dr., ügyvéd, VEI, József-krt 31/a.Tel. Józs 14—44. — Dezső, Károly, min. számgyak.,E,lövőház-u. 22/a. — Dezsőné, özv., magánzó, V, Vág-u. 19. Dezsőné, dr., magánzó, E, Margit-krt 52. — Dezsőné, dr., özv., magánzó, E, Szilágyi Dezső­tér 4. Te!. 14»—50. — Domonkos, magánhiv., IX, közraktár-u. 26. — Domonkosné, özv., magánzó, VITT, német-u. 6. — Ede, isk. igazgató, IE, kisczelli u. 80—82. — Ede, nyugd., I, országház-u. 7. — Elek, czipész m., VI, Podmaniczky-u. 71. — Elek, házt., U., ősz-u. 43. — Elek, máv. főellenőr, VI, Izabella-u. 94. — Elek, mérnök, VIE, fhg Sándor-u. 17. — Elek, mészáros és hentes, IE, pacsirtamező-u.29. — Elek, szabó m.. IV, Gizella-tér 2. — Elek, dr., ügyvéd, IX, Lónyay-u. 19. — Elekné, özv., magánzó, IV, muzeum-körút 29. — Elekné, özv., nyugd., É, kacsa-u. 21. — Elemér, déli vasúti felügyelő. IE. Zsigmond-u. 74. — Elemér, gyógyszerész, E, fő-u. 77. — Elemér, magántisztv., IX, Perencz-körút 46. — Elemér, mérnök, I, szarvas-út 8/c. — Elemér, szobafestő, VE, Cserhát-u. 15. — Elemérné, magánzó, E, fhg Albrecht-út 22. — Elemérné, özv., magánzó, IX, üllői út 119. — Emil, lelkész, K., Eggert-u. 67. — Emil, dr., orvos, IV, Irányi-u. 12. — Emil, p. és táv. tiszt, E, Toldy Ferencz-u. 39. — Emil, dr., udv. tanácsos, IV, váczi-u. 85. — Emiiné, postakezelő. V, Koháry-u. 19/6. — Emma, irnok, VEI, Baross-tér 9. — Endre, bankhivatalnok, VI, nagymező-u. 68. — Endre, betűszedő, VIE, Madách-u. 25. — Endre, bútorkereskedő, VI, Lázár-u. 3. — Endre, festőművész, I, Zsolt-u. 7. — Endre, főv. hiv., IX, Mátyás-u. 9. — Endre, főv. hiv., VE, nefelejts-u. 5. — Endre, főv. mérleg m., E., ősz-u. 26. — Endre, magánhiv., IX, Knézits-u. 2. — Endre, magánhiv., IX, üllői út 11. — Endre, rendőrségi hiv., I, Jolán-u. 14. — Endre Ernő, postatiszt, VIE, Lósy lmre-u. 3. — Ernő, dr., egyet, tanár, IV, Kaplony-u. 7. — Ernő, főv. hiv., VE, István-út 34. — Ernő, házt., TJ., percz-u. 14. — Ernő, hentes, VE, Thököly-út 13. — Ernő, magánhiv., P. Sz., Kossuth Lajos-u. 4. — Ernő, ny. pt. tiszt, VE, Garay-u. 26. — Ernő, rendőrellenőr, VI, Erzsébet kir.-útja 48. — Erzsébet, óvónő, VE, szegényház-tér 7. — Erzsébet, szülésznő, VIE, fhg. Sándor-u. 17. — Erzsébet, táv. kezelőnő, IX, Ferencz-körút 23. — Erzsébet, tisztv., I, táltos-u. 16. — Erzsébet, varrónő, VI, dalnok-u. 26. — Erzsébet, varrónő. VEI, Orczy-út 10/a. — Erzsébet, vendéglős, VÉ, Peterdy-u. 33. — Etel. gépírónő, VIE, Magdolna-u. 38. 126*

Next

/
Oldalképek
Tartalom