Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

K a lnov szky. Lakás-jegyzék. 1714 Lakás-jegyzék. Ka mermayer. Kákonyi Zoltán, hitoktató , I X, gyáli út 1. Kákosy Endre, postatiszt, VE, ilka-u. 15. — Ödön, főv. tanitó, YE, fürész-u. 61. Kakucsy György, dr., min. o. tan., VIE, József-krt 86. — István, min. díjnok, "Vili, muzeum-krt 10. Kakuk Györgyné,özv.,magánzó, VEI,örömvölgy-u.20. — István, czipész m„ VE, szövetség-u. 17. — János, dr., orvos, VIE, József-u. 14. — Kálmán, keresk., VIE, Conti-u. 27. — Menyhértné, özv., nyugdijas, X, korponai u. 6. Kakutzky Józsefné, özv., magánzó, K., Petőfi-u. 4. Kál Jánosné, özv., magánzó, VIE, Baross-tér 6. Kalab Norbert, magánhiv., VIE, Szentkirályi-u. 6. Kaladey Mór, nagykereskedő, VI, szerecsen-u. 33. Kaladoni Ferencz, szinh. főruhatárnok,K.,Jókai-u.47. Kalágyi Kornél, dr., vegyész, VI, Izabella-u. 72/a. Kálai 1. Kállay. Kálai Szexty Kalix Károly, mag.,Vn, Ilka-u. 30. Kalamaznik Irma, varrónő, VI, dalnok-u. 27. — Nándor, vállaik., IX, Bakáts-tér 2. Kalamenovics (Kalamenovits). — Aladár, (Kalamenovits),magánlii v., IV, Duna-u. 3. — Imre, magánzó, X, bánya-u. 5. — József, fodrász m., X, bánya-u. 5. — Nándorné, baíomfikeresfe., VIH, óriás-u. 4. Ivalamuk Bazil, szobrász m.,\TH, Kemény Zsigm.-u.9. Kalán Jánosné, magánzó, VII, Hernád-u. 80. Kalandra Antalné, özv., magánzó,VIH, Baross-u. 96. Kalánka Károly, czipész m., IH, pacsirtamező-u. 58. Kalap Gyula, festő m., IH, szőlő-u. 57. Kalapács Károlyné, özv., mag., IX, soroksári út 130. Kalapáti Ferencz, fodrász m., VH, szövetség-u. 2 je. Kalapis Frigyes, borbély, VIH, örömvölgy-u. 7. Kalapos József, irodavezető, VIE, üllői út 58. — Lajos, szövetk. igazgató hely., E.. Csillag-u. 41. Kalaput János, ostornyélkészitő, VIE, Teleki-tér 25. Kalár Károly, zenetanár, VH, Hernád-u. 15. Kalarovits Miklós,füszerkeresk.,VH,Damjanick-u.46 Kalas Barnabás, műsz. tfsztv., H, Vérmező-út 4. Kalász, (Kaliászj. — Benedek, főv. tanitó, VI, váczi út 117. — Ferenczné, özv.," magánzó, IV, városház-tér 2. — Gyula, áll. tisztv., E.. Eákóczi-út 28. — Jakab, áll. nyugd., E., Eákóczi-út 28. — János, (Kallász), vendéglős, VIH, Gyulai Pál-u. 10. Kalatovics Mihályné, magánzó,IX, Mihálkovics-u. 12. Kalauz, (Kallaus). — Adolf, (Kallaus), máv. főell., VI, Andrássy-út 64. — Jánosné, özv., magánzó, X, Temető-dűlő 7291. — Károly,(Kallaus),főv.számt.,VT,Vörösmarty-u.58 6 Kalavszky Zsigmondné, özv., nyugd., H, lövőkáz­utcza 16/6. Kálay 1. Kállay. Kalázdy Andor, r. t. osztályfőnök,VIH,Baross-u. 105. — Ferenczné, özv., magánzó, II, Heltai Ferencz-u. 5. — Teréz, művirággyáros, I, apród-u. 5. Tel. 143—69. Kalb Gusztáv, gyári üzemhiv.,I,hengermalom-út 60. — Jánosné, özv., magánzó, VH, Kazinczy-u. 8. Kalbáby Antal, fuvaros, I, németvölgyi út 50. Kalbrunner Vilma, napidíjas, VH, Hernád-u. 43. Kalchgruber Alajosné, övv., kalap, m., IV, váczi u. 52. — Bezső, épitész, X, állomás-u. 12. Kalda Simon, szerelő m., VI, Hegedűs Sándor-u. 18. Káldai Ibolya, zong. tan., VI, Podmaniczky-u. 5. Kaldenecker 1. Kaltenecker alatt is. Kaldenecker 1. Kaltneker alatt is. Kaldenecker Istvánné, magánzó, K., Nyári Pál-u. 14. —Jánosné, özv., tejárus, VILI. Magdolna-u. 47. — József, kovács m., VI, lőportár-u. 13. Kalderoni 1. Calderoni. Káldil. Káldy. Káldor Adolf, ép it. műsz. hiv., VI, Vörösmarty-u. 46. — Adolf, dr., orvos, IX, gyáli út 1. — Adolf, szobafestő és mázoló m., VH, Csengery-u. 23. — Albert, magánhiv., VII, Csengery-u. 10. — Arnold, hiv., VH, Vörösmarty-u. 4. — Béla, bankhiv., VIH, Ludoviceum-u. 4. Káldor Béla, bankhiv., I, fehérvári út 56/c. — Béla, dr., ügyvédjelölt, IX, üllői út 57. — Bernát, dr., orvos, VIH, József-körút 23. — Bernát, ügynök, VH Vörösmarty-u. 19. — Dezső, magántisztv., VI, lovag-u. 14. — Ede, min. számtiszt., IX, üllői lit 21. — Ede, dr., ügyvéd, V, vigszinliáz-\i. 5. — Ernő, czégvezető, I, szent János-tér 4. — Ferencz, hiv., K., Sárkány.-u. 59. — Frigyes, magánhiv., VI, Hegedűs Sándor-u. 19. — Fülöp, kávés, VI, Andrássy-út 11. — Gyula, gépészmérnök, VI, sziv-u. 39/6. — Gyula, dr., ügyvéd, V, Géza-u. 7. Tel. 343. — Ignácz, kárpitos m., VT, Podmaniczky-u. 63. — Ignácz, kereskedő, V, Csáky-u. 8. — Imre, dr., ügyvéd, V, visegrádi u. 9. Tel. 101—10. — Izidor, keresk., H, Zsigmond-u. 24. — József, bankhiv., V, Csáky-u. 28. — József, selyemkeresk., VI, Hegedűs Sándor-u. 19. — Józsefné, özv. magánzó, VH, Peterdy-u. 4. — K. Bertalanné, özv., magánzó, VH, Bákóczi-út 34. — K. Oszkár, áll. hiv., VI, király-u. 88. — Károly, közrakt. hiv., IX, Lenkey-u. 3. — Károly, máv. nyugd.. VI, Király-u. 88. — Manó, keresk., IV, Semmehveis-u. 23.Tel. 68 -46. — Marczell, r. t. igazgató,VH, Ilka-u. 49.Tel. 168—33. — Miksa, magántisztv., I, budafoki út 22. — Miksa, szabó m., V, nagykorona-u. 24. — Mór, műsz. vállalkozó, VI, Szondy-u. 56. — Mór Miksa, m. kiv., VTH, József-körút 20. — Ottó, dr., egyet, magántanár, orvos,VHI, József­körút 34. — Ödön, hivatalnok, VI, lovag-u. 7. — Pál, mérnök, V, honvéd-u. 14—18. Tel. 126—36. — Pál Lipót, magánhivatalnok VH, dob-u. 53. — Sándor, bankhivatalnok, IX, fővám-tér 13. — Sándor, magánhiv., VI, Csengery-u. 86. — Simon, bádogos m.,VEI, népszinház-u. 18. — Simon, magánhiv., I, Attila-u. 59. — Simonné, özv., üzlettulajd., V, Falk Miksa-u. 24. — Vilmos,'utazó, VH, Jósika-u. 28. Káldory Dániel, gyári hivataln., VI, gyár-u. 1. — Imre, órás m., VH, Erzsébet-körút 52. — István, tisztv., VIH, népszinház-u. 31. — Károly, órás m., VI, Horn Ede-u. 5. — Salamon, kereskedő, VI, váczi út 129. Káldos Dénes, máv. nyugd., VIH, szigetvári u. 24 b. — János, czipész m., VI, Hungária-krt 113. Kaldrovits Béla, bankhivat.. I, Gellérthegy-u. 14. — Gergelyné, özv., mag., VI, váczi körút 15. — Géza, dr., bankügyész, IV, Semmelweis-u. 5. — Margit, posta- és táv. kezelő, VI, Izabella-u. 48. Káldy , (Káldi). — Frigyes, háztulajd., IH, pusztaszeri út 43. — Gyula, dr., fogorvos, VIH, Baross-u. 4. — Gyula, nyug. főmérnök, VTH, Baross-u. 4. — Gyuláné, özv., nyugdijas, VE, Damjanich-u. 56. — János, házt., U., tó-u. 18. — Jánosné, (Káldi), özv., mag., IX, Ferencz-krt 44. — Katalin, postakez., E., uri-u. 6. — Lajos, fütőházi főnök, E., uri u. 6. — Lajos, (Káldi), magánhiv., V, Báthory-u. 18. —- Lajos, (Káldi), tanitó, U., Kossuth-u. 33. — Mór), (Káldi), magánzó, V, Báthory-u. 18. — Sándor, (Káldi), telefonszerelő, V, vadász-u. 84. — Tivadar, (Káldi), gépészmérnök, E, vitéz-u. 2. Kalech Sámuel, keresk., IV, kecskeméti-u. 9. Kalecsik István, hentes, VIH, kálvária-u. 5. Kalecsinszky Zoltán, dr. máv., fogaim., VHI, Beze­rédi-u. 10. Kalecsky 1. Kaletsky. Kalef Leó, máv. mérnök,VI, Csengery-u. 62Ib. — Matild, hivatalnok, VI, Csengery-u. 62/6. Kalemuk Bazil, szobrász, VI, Izabella-u. 74. Kalenda Józsa, háztulajd., X, bánya-u. 3. — Nándorné, özv., magánzó, X, szt László-tér 19. — Venczelné, özv., magánzó, VH, dohány-u. 84.

Next

/
Oldalképek
Tartalom